Sportmassage

Vakgebied

Sportmassage

Ga na de cursus Sportmassage als (zelfstandig) sportmasseur aan de slag. Inclusief tien gratis praktijkdagen onder begeleiding van professionals.

In het kort

In het kort

Ga na de cursus Sportmassage als (zelfstandig) sportmasseur aan de slag. Inclusief tien gratis praktijkdagen onder begeleiding van professionals.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 76,00 (€ 95,00) 20% korting
Studieduur
12 maanden
Diploma
NGS-diploma
Erkenningen
Nederlands Genootschap voor Sportmassage
Benodigde vooropleiding
Geen

Wil jij als (zelfstandig) sportmasseur aan de slag? Kies dan voor de zeer praktijkgerichte cursus Sportmassage van de LOI. De cursus biedt de benodigde kennis van het menselijk lichaam in het algemeen en het bewegingsapparaat in het bijzonder. Ook blessurepreventie, een van de belangrijkste taken van een sportmasseur, wordt uitgebreid behandeld. Tijdens deze cursus is er ook ruime aandacht voor de praktijk. Er worden praktijkdagen verzorgd door fysiotherapeuten en sportmasseurs met ruime ervaring in het begeleiden van sporters. Op deze dagen zul je onder andere oefenen met sportmassage, specifieke technieken en skills en voorlichting geven. Na afloop van de cursus heb je de sportmassagetechnieken in de vingers en kun je zelfstandig of bij een sportvereniging aan de slag als sportmasseur.

Daarom kies je voor de cursus Sportmassage

 • Cursus op MBO 4-niveau.
 • Inclusief tien gratis praktijkdagen onder begeleiding van professionals.
 • Haal een officieel NGS-diploma.
 • Inclusief online hoorcolleges.

NGSCITO

”Een LOI-cursus sluit naadloos aan bij de eisen van het werkveld.”
Lucie de Ridder

Werkzaam bij de LOI


Lees het interview
”Een LOI-cursus sluit naadloos aan bij de eisen van het werkveld.”
Lucie de Ridder

Werkzaam bij de LOI

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Sportmassage is geschikt voor iedereen die zich beroepsmatig of in zijn vrije tijd bezig houdt met het begeleiden van sporters. Je leert sportblessures helpen voorkomen en verzorgen na medische behandeling. Met het diploma Sportmassage van het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage) op zak heb je een bewijs van kwaliteit. Dit diploma heeft een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Sportmassage.

De cursus

Inhoud van de cursus Sportmassage

Tijdens de cursus Sportmassage is er ruime aandacht voor theorie én praktijk. Je leert het vak kennen door zelf veel te oefenen tijdens de praktijkdagen. Het is wel van belang dat je eerst een goede theoretische basis hebt. Allereerst komen het bewegingsapparaat en de processen die plaatsvinden binnen het lichaam uitgebreid aan bod. Die kennis vormt de basis voor de rest van de cursus, waarin je stap voor stap vertrouwd wordt gemaakt met de theorie en praktijk van sportmassage. De praktijk komt ruimschoots aan bod in de lesstof zelf, en daarnaast kun je je verworven vaardigheden onder deskundige leiding oefenen tijdens de tien praktijkdagen.

Meer over de inhoud

Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen van de cursus Sportmassage.

Anatomie

Hoe is het menselijk lichaam opgebouwd? Anatomie (ontleedkunde) is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de bouw van het menselijk lichaam. Deze module biedt kennis van de bouw van de verschillende onderdelen van het lichaam, waarbij de nadruk ligt op het bewegingsapparaat. Botten, gewrichten en spieren zijn voor sportmasseurs de belangrijkste onderwerpen. Deze elementen worden dan ook uitgebreid behandeld.

Fysiologie

Hoe werkt het menselijk lichaam? In dit onderdeel ligt de focus op de fysiologie van het lichaam, oftewel het normale functioneren van het lichaam, met de nadruk op de bewegingsfuncties. Hierbij komen onder andere zaken als stofwisseling, spijsvertering en ademhaling aan de orde, evenals de huid en warmtehuishouding en het zenuw- en hormoonstelsel.

Preventie binnen de sport

Een sportmasseur begeleidt een sporter voor, tijdens en na de sportbeoefening. Het voorkomen van blessures is één van de belangrijkste taken van de sportmasseur. Het behandelen van een blessure wordt overgelaten aan de arts of fysiotherapeut. Preventie komt in deze module dan ook uitgebreid aan bod. Je leert hoe een blessure ontstaat, welke kenmerken wijzen op een overbelasting of blessure en welke middelen je hebt om hiermee om te gaan. Verder worden veelvoorkomende blessures zoals de tenniselleboog, de voetbalknie en de werpersarm behandeld. Ook komen trainingsleer, voeding, schoeisel en hygiëne en verzorging van de sporter aan bod.

Kwaliteitszorg

Binnen het proces dat een sporter doorloopt bij de sportmasseur, zorgt de sportmasseur er te allen tijde voor dat hij verantwoording kan afleggen over de keuzes die hij heeft gemaakt en de handelingen die hij heeft verricht. Dit proces en deze verantwoording vallen onder de vlag kwaliteitszorg. Dit onderdeel is een nieuw onderdeel in het theoretisch examen van de NGS en wordt uitgebreid behandeld tijdens de praktijkdagen van de cursus.

Inclusief praktijkdagen

Sportmassage is een vak dat je alleen leert door veel te oefenen. Daarom worden bij deze cursus maar liefst tien gratis praktijkdagen georganiseerd, waarvan twee dagen examentraining. De praktijkdagen worden tussen september en mei in Leiderdorp gehouden. Er wordt tijdens deze dagen onder meer aandacht besteed aan de specifieke technieken en praktische vaardigheden. De praktijklessen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen

Massage

Allereerst komen de effecten en doelstellingen van massage aan bod. We behandelen de verschillende handgrepen en technieken die gebruikt worden in de sportmassage en door te oefenen leer je deze ritmisch en soepel toe te passen. Daarna wordt er per lichaamsdeel ingegaan op de te masseren spieren en gewrichten.

Functieonderzoek

In dit deel komen de verschillende onderdelen van het bewegingsapparaat aan bod, zodat je een inventarisatie kunt maken van de lichamelijke gesteldheid van de sporter. Per lichaamsonderdeel leer je welke testen je kunt uitvoeren en welke conclusies daaraan verbonden kunnen worden. Ook komt het opstellen van een behandelplan aan de orde.

Tapen en bandageren

Tape- en bandagetechnieken vormen een belangrijk middel voor het voorkomen en genezen van blessures. Je leert welke materialen gebruikt worden en hoe je deze toe moet passen. Per lichaamsonderdeel worden de verschillende technieken onder de loep genomen.

EHBO

Een sportmasseur moet eerste hulp kunnen verlenen als dit nodig is. In dit onderdeel komt EHBO in het algemeen aan de orde, maar ook eerste hulp bij sportongevallen komt specifiek aan bod. Voor dit onderdeel wordt gebruikgemaakt van het Oranje Kruisboekje.

Stage en portfolio

Onderdeel van deze cursus is een stage van vier uur in een passende omgeving. In principe moet je zelf een stageplaats zoeken. Uiteraard kun je tijdens de praktijkdag wel tips vragen aan de docent.

Daarnaast leg je tijdens de cursus een portfolio aan. Dit is onderdeel van het examen.

Gratis extra studiematerialen

Het lesmateriaal is inclusief een klapper met practicumhandleiding. Bovendien biedt LOI Campus, de online leeromgeving, diverse online hoorcolleges waarin stap voor stap haarfijn uitleg wordt gegeven over de verschillende massagetechnieken en het functieonderzoek.

Dit heb je nodig

We gaan we ervan uit dat je beschikt over een Oranje Kruisboekje. Dit boekje is te bestellen via Het Oranje Kruis.

Voordelig lid worden van het NGS

Als LOI-cursist kun je tegen een speciaal actietarief lid worden van het NGS (het Nederlands Genootschap voor Sportmassage). Als NGS-lid blijf je op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van sport- en wellnessmassage en profiteer je van vele voordelen. Zo ontvang je tien keer per jaar ‘Sportmassage’, hét vakblad voor sport- en wellnessmassage met daarin vakinhoudelijke informatie en de laatste trends en ontwikkelingen. Daarnaast organiseert het NGS een landelijke kennisdag en kun je verzekeringen afsluiten waarbij je profiteer van een collectief voordeel.

Het NGS behartigt de belangen van alle sport- sportzorg en wellnessmasseurs in Nederland en vertegenwoordigt de branche in het contact met belangrijke partijen zoals de landelijke overheid, zorgverzekeraars, NOC*NSF en sportbonden, evenementenorganisatoren en andere sportzorgprofessionals.

Examens en diploma

Examen

De cursus is opgezet als voorbereiding op het landelijk examen van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Het online theorie-examen wordt afgelegd bij het CITO. Dit bestaat uit vier onderdelen: Anatomie, Fysiologie, Massagetheorie en Kwaliteitszorg. Als dit examen met een voldoende wordt afgesloten, kun je het assessment afleggen. Hier wordt een casus voorgelegd. Daarnaast dien je een compleet portfolio te overleggen. Het portfolio bestaat uit 3 cliëntdossiers, inclusief het reanimatie certificaat en eventuele EHBO-diploma. Het portfolio wordt (bij voorkeur digitaal) opgestuurd naar het NGS ter beoordeling en dient uiterlijk 9 weken vóór het examen door het NGS als goed beoordeeld te zijn.

Om in het bezit te komen van het officiële NGS-diploma Sportmassage moet je een geldig reanimatiediploma, gehaald via een regionale reanimatiecursus, kunnen overleggen. In elke regio worden deze cursussen regelmatig gegeven. Kijk voor meer informatie op www.ehbo.nl.

Je kunt vervolgens bij het NGS een officieel erkende licentie aanvragen. Je doet eerst het schriftelijk examen en daarna het praktisch examen. Het praktisch examen moet binnen 15 maanden na het halen van het schriftelijk examen afgelegd worden.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma

Na succesvolle afronding van het examen en assessment, heb je een erkend diploma Sportmassage van het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage) op zak. Een bewijs van kwaliteit en een diploma met een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"Het is zeker geen theoretische opleiding"
Natan Beij

Docent

"Het is zeker geen theoretische opleiding"
Natan Beij

Docent

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 12 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 12 x € 76,00 (€ 95,00)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Dit heb je nodig

We gaan we ervan uit dat je beschikt over een Oranje Kruisboekje. Dit boekje is te bestellen via Het Oranje Kruis.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 76,00 (€ 95,00) 20% korting
Studieduur
12 maanden
Diploma
NGS-diploma
Erkenningen
Nederlands Genootschap voor Sportmassage
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Tijdelijk 20 procent korting

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 20% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!