Kunst en cultuur

Vakgebied

Kunst en cultuur

Behandelt de belangrijkste westerse kunstuitingen en de ontwikkeling van de beschaving, vanaf de Griekse oudheid tot heden. De cursus kunst en cultuur is inclusief online museumlessen.

In het kort

In het kort

Behandelt de belangrijkste westerse kunstuitingen en de ontwikkeling van de beschaving, vanaf de Griekse oudheid tot heden. De cursus kunst en cultuur is inclusief online museumlessen.

Lesgeld thuisstudie
20 x € 38,00
Studieduur
20 maanden
Afronding
Studieverklaring
Benodigde vooropleiding
Geen

Wil je meer te weten komen over de achtergronden van bepaalde kunstvoorwerpen en gebouwen? En je daarnaast verdiepen in verschillende culturen? Kies dan voor de cursus Kunst en cultuur van de LOI. Deze cursus biedt kennis van de belangrijkste westerse kunstuitingen, vanaf de Griekse oudheid tot heden. Verder komt de ontwikkeling van de beschaving aan bod, van de oude Grieken tot aan de moderne tijd. Kortom: een hele interessante cursus, waarmee je kunstvoorwerpen, steden en bevolkingsgroepen met andere ogen zult bekijken.

Daarom kies je voor de cursus Kunst en cultuur

 • Unieke combinatiecursus.
 • Inclusief online museumlessen.
 • Leer alles over verschillende culturen.

Voor wie

Voor wie

De cursus Kunst en cultuur is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in verschillende culturen én meer te weten wil komen over de achtergronden van bepaalde kunstvoorwerpen en gebouwen.

Einddoel

De cursus verdiept en verbreedt je kennis. Na afloop van de cursus kijk je met andere ogen naar kunstobjecten en kun je verbanden leggen tussen kunst van vroeger en nu. Daarnaast weet je meer over de totstandkoming van culturen en kun je je meer verplaatsen in andere levensuitingen en tradities. Een verrijking van je leven!

De cursus

Inhoud van de cursus Kunst en cultuur

De cursus Kunst en cultuur bestaat uit de onderdelen Kunstgeschiedenis en Cultuurgeschiedenis. In het onderdeel Kunstgeschiedenis ga je terug in de tijd om te kijken waar onze cultuur vandaan komt. De historische achtergronden van onder andere de Griekse, Romeinse en Karolingische kunst komen aan bod. Ook is er aandacht voor de bouwkunst. Denk aan grote monumenten en stedenbouw, maar ook beeldhouwwerken. Verder behandelen we mythologie in de kunst, technieken en materialen in de schilderkunst en enkele grote persoonlijkheden (Bonnard, Matisse en Braque).

In het onderdeel Cultuurgeschiedenis maak je een reis door de tijd. Je leert de wortels van onze huidige beschaving kennen en de ontwikkeling van verschillende culturen. In onze beschaving zijn talloze elementen te vinden die stammen uit vroegere beschavingen. We behandelen bijvoorbeeld Romeinse kunst, oud-christelijke kunst en Byzantijnse kunst en letteren. Maar we gaan ook dieper in op diverse stijlen als gotiek, barok en romaans.

Meer over de inhoud

Deze cursus is opgebouwd uit twee delen.

Kunstgeschiedenis

Historische achtergrond

We gaan terug in de tijd om te kijken waar onze cultuur vandaan komt. Vanaf de Griekse, Romeinse, vroegchristelijke, byzantijnse, Karolingische, Ottoonse en romaanse kunst tot aan de hedendaagse kunst. We geven de historische achtergronden om meer te kunnen begrijpen van het leven en werken van de mensen in de desbetreffende periodes.

Kunstdisciplines

Van iedere tak van kunst worden de kenmerken en enkele voorbeelden gegeven. In dit onderdeel komt de bouwkunst aan bod. Hierin wordt aandacht besteed aan grote monumenten, maar ook aan stedenbouw en de wijze van wonen. Uiteraard komen ook beeldhouwwerken aan bod, waar zowel vrijstaande beelden als beelden die deel uitmaken van gebouwen worden besproken. Bij de schilderkunst wordt niet alleen gekeken naar de stijl maar ook naar de ontwikkeling van de verschillende genres (portret, landschap en stilleven).

Belangrijke onderwerpen uit de kunstgeschiedenis

Enkele onderwerpen en kunstenaars uit de kunstgeschiedenis worden apart behandeld, onder andere mythologie in de kunst, technieken en materialen in de schilderkunst, Michelangelo als beeldend kunstenaar, Rubens en Rembrandt, Van Gogh, zijn leven en zijn werk, de aparte rol van enkele grote persoonlijkheden (Bonnard, Matisse, Kandinsky en Braque) en kunst in Midden- en Noord-Europa.

Recente geschiedenis

We geven een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese en Amerikaanse beeldende kunst in de 20ste en 21ste eeuw. We gaan uit van de schilderkunst, maar ook andere disciplines als beeldhouwkunst, architectuur, toegepaste kunst en fotografie worden behandeld.

Onderwerpen
 • Grieken.
 • Romeinen.
 • Vroeg-christelijk.
 • Karolingisch / Ottoons.
 • Romaans.
 • Gotiek en Internationale Stijl.
 • Vlaamse primitieven.
 • Christelijke religie en beeldende kunst.
 • Italiaanse Renaissance en maniërisme.
 • Michelangelo.
 • Mythologie en beeldende kunst.
 • Technieken en materialen.
 • Perspectief, compositie en ordonnantie.
 • Renaissance buiten Italië.
 • Nederlandse schilderkunst.
 • Prentkunst..
 • Barok, rococo en classicism.
 • Rubens en Rembrandt.
 • Nederlandse schilderkunst.
 • Neoclassicisme.
 • Romantiek.
 • Realisme.
 • Impressionisme.
 • Van Gogh.
 • Symbolisme.
 • Art Nouveau.
 • Kubisme.
 • Expressionisme.
 • Futurisme.
 • Constructivisme.
 • Suprematisme.
 • Dadaïsme.
 • De Stijl.
 • Surrealisme.
 • Sociaal realism.
 • Fotografie tot WOII.
 • Ontwikkeling kunstnijverheid naar industrieel ontwerp en design.
 • Architectuur.
 • Beeldhouwkunst.
 • Amerikaanse kunst.
 • Abstract expressionisme in de VS.
 • Pop art, nieuwe figuratie en nouveau-réalisme.
 • Informele en structurele kunst.
 • Conceptuele kunst en minimal art.
 • Postpainterly abstraction in VS en fundamentele schilderkunst in Nederland.
 • Terugkeer van de figuratie: Neue Wilde.
 • Postmodernisme (bouwkunst, design, schilderkunst).
 • De ontwikkeling van de fotografie vanaf 1945.
 • Nieuwe media.
 • Hedendaagse kunst in Afrika, China en India.

Na elk hoofdstuk volgt een aantal kennisvragen. Ook zijn er opdrachten die je uitwerkt en opstuurt naar de docent. Zo zul je bijvoorbeeld een afgebeeld kunstwerk moeten beschrijven of enige werken met elkaar moeten vergelijken. Goed beschrijven is een training om goed te leren kijken en dat is erg belangrijk om echt van kunst te kunnen genieten. Een andere keer wordt je mening over een kunstwerk gevraagd. De docent geeft feedback op de ingestuurde uitwerkingen. In de leerstof zijn bovendien tips opgenomen voor bijvoorbeeld een bezoek aan een museum en de daar te bezichtigen werken.

Cultuurgeschiedenis

In onze beschaving zijn nog talloze elementen te vinden die stammen uit vroegere beschavingen. Denk bijvoorbeeld maar aan de vele Griekse woorden die in onze taal voorkomen. Of aan historische gebouwen. Je volgt de ontwikkeling van de cultuur en leert de wortels van onze huidige beschaving kennen.

Het onderdeel Cultuurgeschiedenis behandelt de volgende onderwerpen:

 • Grieken.
 • De Griekse kunst.
 • Het Hellenisme.
 • Rome.
 • De Romeinse kunst.
 • Het Latijn en de Romaanse talen.
 • Israël.
 • Het Christendom.
 • Het kloosterleven.
 • De oud-christelijke kunst.
 • De middeleeuwse christenheid.
 • Islam.
 • Het tweede Rome en de kerstening van de slaven.
 • Byzantijnse kunst en letteren.
 • De barbaarse eeuwen.
 • Renaissance.
 • Romaans.
 • Gotiek.
 • Romantiek.
 • Barok.
 • Classicisme.
 • Humanisme.
 • Reformatie.
 • Verlichting.
 • Kolonialisme.
 • Absolutisme.
 • De beide Amerika's.
 • Technische era.
 • De moderne tijd.

Een apart hoofdstuk wordt besteed aan de muziekgeschiedenis. Daarnaast worden de geschiedenis, cultuur en literatuur van de volgende landen of gebieden behandeld: Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Engeland, Nederland, Scandinavië, Duitsland en Rusland.

Door middel van de inzendopgaven test je na elke vier hoofdstukken je kennis. Daarnaast bevat de leerstof regelmatig een aantal facultatieve opdrachten. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd extra informatie te zoeken, een bepaald boek te lezen of een museum of historisch gebouw te bezoeken. Zo gaat de stof nog meer voor je leven.

Inclusief online museumlessen

Bij het onderdeel Kunstgeschiedenis volg je maar liefst tien online museumlessen. Elk filmpje geeft een duidelijke uitleg over een belangrijk museumstuk. De combinatie van beeld en geluid met tegelijk een heldere uitleg zorgt voor een echte ‘museumbeleving’. Een leuke en leerzame toevoeging aan deze cursus.

Studieverklaring

Is er geen examen aan de cursus verbonden, maar wil je wel een bewijs van de behaalde resultaten? Wanneer je alle opdrachten ter beoordeling hebt ingestuurd, kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Bij de LOI kun je de cursus volgen waar en wanneer het jou uitkomt. Heb je veel of juist weinig tijd om met de cursus bezig te zijn? Bij de LOI kun je zoveel tijd aan je cursus besteden als je maar wilt. Je ontvangt een uitgebreid pakket dat uitnodigt om direct mee aan de slag te gaan. Zelfstandig maar zeker niet alleen; je krijgt professionele begeleiding en kunt op elk moment vragen stellen aan je eigen docent.
Zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de cursus? Dan krijg je ook gratis praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Daarnaast kun je bij de cursus gebruikmaken van diverse online studietools, zoals instructievideo’s, kennistests of oefeningen. Kortom: een slimme, doeltreffende en leuke manier van leren.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving

Via de online leeromgeving LOI Campus leg je heel gemakkelijk contact met je docent en medecursisten. Je stelt er je vragen en kunt ervaringen uitwisselen. Ook vind je er handige studietools, zoals een duidelijk overzicht van de cursus en je resultaten en eventuele extra instructievideo’s of geluidsfragmenten.Bij steeds meer cursussen kun je via LOI Campus zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die je van start tot eindstreep begeleiden.
Je kunt dan ook op elk moment vragen stellen en krijgt feedback van een vakspecialist die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Cursusduur en kosten

Cursusduur

Een cursus van de LOI is prima te combineren met werk, gezin en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo. Heb je meer tijd beschikbaar? Dan kun je de cursus sneller afronden.

Cursusduur: 20 maanden

Hoeveel tijd kost mijn cursus

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de cursus besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur per week. Heb je het druk of heb je juist meer tijd te besteden Geen probleem! De cursus past zich aan jou aan.

Langer over de cursus doen? Geen probleem!

Wil of kun je de cursus niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-cursussen mag je langer over de cursussen doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur. Daarbij geldt een minimum van 12 maanden. Dus ook als je cursus maar 3 of 4 maanden duurt, mag je 12 maanden over de cursus doen. Je behoudt in die periode recht op persoonlijke begeleiding, feedback op je opdrachten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere aanbieders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele cursus, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 20 x € 38,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Online museumlessen.
 • Begeleiding door een ervaren docent.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer over de cursus doen, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen cursusduur).
Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
20 x € 38,00
Studieduur
20 maanden
Afronding
Studieverklaring
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Nu verlengd!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak