Uitvaartondernemer

Vakgebied

Uitvaartondernemer

De cursus Uitvaartondernemer behandelt alle kennis die een uitvaartverzorger nodig heeft. Prima voorbereiding op een succesvol eigen bedrijf in de uitvaartbranche.

In het kort

In het kort

De cursus Uitvaartondernemer behandelt alle kennis die een uitvaartverzorger nodig heeft. Prima voorbereiding op een succesvol eigen bedrijf in de uitvaartbranche.

Lesgeld thuisstudie
20 x € 59,00
Studieduur
20 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Ben je al werkzaam in de uitvaartbranche en heb je de ambitie om voor jezelf te beginnen in deze interessante en groeiende branche? Kies dan voor de cursus Uitvaartondernemer. Alles wat een uitvaartverzorger moet weten, wordt uitgebreid behandeld in deze cursus. Van de taken voor, tijdens en na de uitvaart, tot wettelijke regelingen en financiële aspecten die bij een uitvaart komen kijken. Daarnaast komen alle aspecten voor het opzetten en runnen van een eigen bedrijf aan bod. Na de opleiding Uitvaartondernemer beschik je over alle kennis om je eigen bedrijf in de uitvaartbranche te starten.

Daarom kies je voor de cursus Uitvaartondernemer

 • Inclusief een trainingsdag.
 • Uitstekende voorbereiding op een succesvol eigen bedrijf.
 • Erkend diploma van de Associatie.

Associatie voor praktijkexamens

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Uitvaartondernemer is bestemd voor iedereen die de ambitie heeft om een eigen bedrijf op te zetten in de uitvaartbranche.

Een uitvaartondernemer staat de nabestaanden bij door ze te begeleiden en adviseren over de uitvaart. De gemaakte keuzes bespreekt hij of zij met de medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Vooropleiding

Voor de cursus Uitvaartondernemer is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt er van uitgegaan dat je beschikt over HAVO/MBO 3 of 4-werk- en denkniveau.

De cursus

Inhoud van de cursus Uitvaartondernemer

De taken van een uitvaartverzorger voor, tijdens en na een uitvaart komen uitgebreid aan bod, maar ook kennis over de diverse uitvaartproducten en wettelijke en financiële kennis die nodig is om nabestaanden bij te kunnen staan. Bovendien gaat de cursus uitgebreid in op het starten van een eigen bedrijf: van het opstellen van een ondernemingsplan tot de marketing en financiering.

Meer over de inhoud

De cursus Uitvaartondernemer is praktijkgericht en bestaat uit de volgende zes modules:

Wet op de lijkbezorging

Bij een uitvaart krijgt een uitvaartverzorger te maken met een aantal wettelijke regelingen. Deze staan in de wet op de lijkbezorging. Zo moet de uitvaart bijvoorbeeld binnen zes werkdagen worden geregeld. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. In deze module leer je de strikt noodzakelijke wetskennis. Ook worden de wettelijke bepalingen toegelicht waar een uitvaartverzorger voortdurend mee te maken heeft.

Recht, financiën & verzekeringen voor de uitvaart

Een uitvaart kost geld. Soms heeft de overledene een uitvaartverzekering afgesloten. Het is dan goed om te weten welke kosten vanuit de verzekering worden vergoed en welke niet. Daarnaast moet een uitvaartverzorger altijd inzichtelijk maken wat een uitvaart gaat kosten. Hij maakt daarom voorafgaande aan de uitvaart een overeenkomst en kostenbegroting op, die hij met de nabestaanden overlegt. In deze module wordt ingegaan op de overeenkomst en begroting en wordt aandacht besteed aan verschillende soorten uitvaartverzekeringen.

Materialenkennis

Voorafgaande aan een uitvaart moeten er verschillende keuzes worden gemaakt. Welke kist komt er? In welk voertuig wordt de overledene vervoerd? Komen er wel of geen bloemen en welke? Hoe moet het graf eruit zien? Wat gaat men met de as doen? De uitvaartverzorger moet goed op de hoogte zijn van de keuzes die gemaakt dienen te worden en de mogelijkheden die er zijn. In deze module worden verschillende onderwerpen als kisten, rouwvervoer, bloemen, grafmonumenten en asbestemming behandeld.

Nederlandse taal, correspondentie & rouwteksten

Wanneer iemand is overleden moeten vrienden en familie op de hoogte worden gesteld. Er wordt een rouwkaart gemaakt en er komt vaak een advertentie in de krant. In deze module wordt daarom de kennis van Nederlandse spelling en correspondentie opgefrist. Ook wordt er aandacht besteed aan het opstellen van rouwbrieven en gedachtenis- en dankteksten.

Week van de uitvaart

In de week van de uitvaart heeft een uitvaartverzorger verschillende taken en rollen. Dit begint bij het telefoongesprek en een aannamegesprek met de nabestaanden. Daarna worden afspraken gemaakt, wordt de uitvaartplechtigheid begeleid en tot slot geëvalueerd. Deze module gaat in op de taken die de uitvaartverzorger heeft; vanaf de aanname van de uitvaart tot en met de nazorg. De rode draad is het maken van een draaiboek en een bijbehorende tijdsplanning.

Tijdens de module Week van de uitvaart voer je een aantal praktijkopdrachten uit. Ter voorbereiding hierop loop je een dag mee met een dragersorganisatie, een uitvaartverzorger, een beheerder van een aula van een begraafplaats en/of crematorium en een ritueelbegeleider. De opgedane praktijkervaringen verwerk je vervolgens in de eindopdracht waarmee de module wordt afgerond. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van deze meeloopdagen.

Basiskennis ondernemerschap

Dit onderdeel biedt je een solide basis voor het opzetten en runnen van een eigen onderneming. Je leert onder andere over marketing, financiering en het opstellen van een ondernemingsplan (een belangrijke voorwaarde om een lening te kunnen krijgen). Ook komen diverse aspecten van leidinggeven aan bod. Zo is er aandacht voor werving en selectie, beoordeling en wetgeving rondom arbeid. Op het gebied van organisatie komen onderwerpen aan bod als logistiek, kwaliteit en automatisering. Tot slot gaan we uitgebreid in op bedrijfsadministratie voor het MKB. Je leert zelf een eenvoudige boekhouding bijhouden en een bedrijfsadministratie lezen en controleren. Na afronding ben je een gelijkwaardige gesprekspartner voor de boekhouder, accountant, bank en fiscus. Deze module wordt afgesloten met een erkend diploma van de Associatie.

Inclusief gratis praktijkdag

Tijdens de cursus wordt een lesdag georganiseerd. Deelname is niet verplicht maar wordt wel sterk aangeraden. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de lesdag. De tijd en de locatie wordt ruimschoots van tevoren gemeld.

Tijdens de lesdag gaan we allereerst in op het effect dat het werk als uitvaartverzorger op je functioneren kan hebben en hoe je daarmee omgaat. De werkdruk van de dagelijkse praktijk komt aan bod en er worden handige tips aangereikt voor effectief timemanagement. Daarnaast zul je gaan oefenen met presenteren. Door zelf te oefenen en ook door anderen te observeren, doe je veel nuttige en praktische kennis en vaardigheden op om straks in het werkveld in te zetten.

Examens en diploma

Examen

Elke module wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. De opleiding zal worden afgesloten met een schriftelijk LOI-examen. Het onderdeel Basiskennis ondernemerschap wordt afgesloten met een examen van de Associatie. Het Associatiediploma bestaat uit 1 examen. Het lesmateriaal van deze opleiding is volledig gericht op het halen van de examens.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma

Het examen Uitvaartondernemer wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van dit examen heb je het LOI-diploma Uitvaartondernemer op zak.

Als het examen van de Associatie met goed gevolg is afgelegd, ontvang je een officieel erkend Associatie-diploma Ondernemer MKB.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 20 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 20 x € 59,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 149,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 111,75. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Het onderdeel Basiskennis ondernemerschap wordt afgerond met een officieel examen van de Nederlandse Associatie voor Examinering. De kosten voor dit examen zijn € 169,00.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
20 x € 59,00
Studieduur
20 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak