Uitvaartverzorger

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Vakgebied

Uitvaartverzorger

Doe uitgebreide kennis op die je nodig hebt om een volledige uitvaart te verzorgen. Na de cursus Uitvaartverzorger kun je aan de slag als uitvaartverzorger, -consulent of –begeleider.

In het kort

In het kort

Doe uitgebreide kennis op die je nodig hebt om een volledige uitvaart te verzorgen. Na de cursus Uitvaartverzorger kun je aan de slag als uitvaartverzorger, -consulent of –begeleider.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 75,00
Lesgeld klassikaal
12 x € 151,20 (€ 189,00) 20% last-minute-korting
Studieduur
12 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Na het verlies van een dierbare worden de nabestaanden overspoeld door emoties. Toch moet er van alles geregeld worden en moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Een uitvaartverzorger neemt deze zorg uit handen, zodat de nabestaanden rustig afscheid kunnen nemen. Tijdens de cursus Uitvaartverzorger leer je welke keuzes de nabestaanden moeten maken en hoe een uitvaartverzorger hen adviseert en begeleidt voor, tijdens en na de uitvaart. In 12 maanden word je opgeleid tot professioneel uitvaartverzorger.

Daarom kies je voor de cursus Uitvaartverzorger

 • Inclusief een trainingsdag.
 • Flexibel examen doen.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Uitvaartverzorger is bestemd voor iedereen die al werkzaam is in de uitvaartbranche en zijn of haar kennis wil uitbreiden. Ook is deze cursus voor iedereen die een functie in dit vakgebied ambieert en wil weten wat er komt kijken bij de organisatie van een uitvaart.

Deze cursus leidt op tot een volwaardige functie binnen de uitvaartbranche. Denk aan functies als begrafenisondernemer, begrafenisconsulent, begrafenisbegeleider, uitvaartverzorger of gastheer/gastvrouw. Wie een eigen onderneming in uitvaartverzorging wil starten, kiest voor de cursus Zelfstandig uitvaartverzorger. Hiermee bereid je je niet alleen voor op het verzorgen van uitvaarten, maar ook op alle aspecten van een eigen bedrijf.

Cursist aan het woord

Willeke Brehm, oud-cursist Uitvaartverzorger

Waarom ben je deze opleiding gaan volgen en wat is je doel met deze opleiding?

Met de jaren groeide bij mij het verlangen om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Ik wil van betekenis zijn voor mensen op een moment waarop het leven hen ten diepste raakt. Bij het afscheid van een dierbare moet er veel geregeld worden. Die praktische zorg wil ik hen uit handen nemen, zodat er voor de nabestaanden tijd en ruimte is om het afscheid persoonlijk en naar eigen inzicht vorm te geven. Dit draagt bij aan een goede rouwverwerking.

Waarom heb je voor de LOI gekozen?

De LOI sluit goed aan bij mijn drukke bestaan. De mogelijkheid om flexibel te studeren, een goede begeleiding door ervaren vakdocenten en het feit dat de LOI een brede naamsbekendheid geniet zijn voor mij doorslaggevend geweest.

Wat vind je van de inhoud van de cursus?

Ik vond de opleiding heel waardevol. Wat een diversiteit en vol uitdagingen! De opleiding zet aan tot nadenken en zelfreflectie en doet daarnaast een beroep op je creativiteit. Bijvoorbeeld bij de tekst/opdrachten, de kaartontwerpen en de verslaglegging van gedane stages. Er wordt in de opleiding een goede basis gelegd om als uitvaartverzorger een verantwoordelijke taak op je te gaan nemen.

Vooropleiding

Voor de cursus Uitvaartverzorger is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt er van uitgegaan dat je beschikt over HAVO/MBO 3 of 4-werk- en denkniveau.

De cursus

Inhoud van de cursus Uitvaartverzorger

Deze cursus behandelt alles wat er bij het werk van een uitvaartverzorger komt kijken. Van het omgaan met nabestaanden tot de financiële kant van een uitvaart. Wat is nu precies de rol van de uitvaartverzorger bij de voorbereidingen en bij de begrafenis of crematie? Welke wetten en regels gelden rondom een overlijden? Welke keuzes moeten er door de nabestaanden worden gemaakt en hoe kan de uitvaartverzorger hen hierin begeleiden? Daarbij is ruim aandacht voor de planning en het maken van een draaiboek.

Meer over de inhoud

De volgende vijf modules komen aan bod:

Wet op de lijkbezorging

Bij een uitvaart krijgt een uitvaartverzorger te maken met een aantal wettelijke regelingen. Deze staan in de wet op de lijkbezorging. Zo moet de uitvaart bijvoorbeeld binnen zes werkdagen worden geregeld. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. In deze module leer je de strikt noodzakelijke wetskennis. Ook worden de wettelijke bepalingen toegelicht waar een uitvaartverzorger voortdurend mee te maken heeft.

Recht, financiën & verzekeringen voor de uitvaart

Een uitvaart kost geld. Soms heeft de overledene een uitvaartverzekering afgesloten. Het is dan goed om te weten welke kosten vanuit de verzekering worden vergoed en welke niet. Daarnaast moet een uitvaartverzorger altijd inzichtelijk maken wat een uitvaart gaat kosten. Hij maakt daarom voorafgaande aan de uitvaart een overeenkomst en kostenbegroting op, die hij met de nabestaanden overlegd. In deze module wordt ingegaan op de overeenkomst en begroting en wordt aandacht besteed aan verschillende soorten uitvaartverzekeringen.

Materialenkennis

Voorafgaande aan een uitvaart moeten er verschillende keuzes worden gemaakt. Welke kist komt er? In welk voertuig wordt de overledene vervoerd? Komen er wel of geen bloemen en welke? Hoe moet het graf eruit zien? Wat gaat men met de as doen? De uitvaartverzorger moet goed op de hoogte zijn van de keuzes die gemaakt dienen te worden en de mogelijkheden die er zijn. In deze module worden verschillende onderwerpen als kisten, rouwvervoer, bloemen, grafmonumenten en asbestemming behandeld.

Nederlandse taal, correspondentie & rouwteksten

Wanneer iemand is overleden moeten vrienden en familie op de hoogte worden gesteld. Er wordt een rouwkaart gemaakt en er komt vaak een advertentie in de krant. In deze module wordt daarom de kennis van Nederlandse spelling en correspondentie opgefrist. Ook wordt er aandacht besteed aan het opstellen van rouwbrieven en gedachtenis- en dankteksten.

Week van de uitvaart

In de week van de uitvaart heeft een uitvaartverzorger verschillende taken en rollen. Dit begint bij het telefoongesprek en een aannamegesprek met de nabestaanden. Daarna worden afspraken gemaakt, wordt de uitvaartplechtigheid begeleid en tot slot geëvalueerd. Deze module gaat in op de taken die de uitvaartverzorger heeft; vanaf de aanname van de uitvaart tot en met de nazorg. De rode draad is het maken van een draaiboek en een bijbehorende tijdsplanning.

Tijdens de module Week van de uitvaart voer je een aantal praktijkopdrachten uit. Ter voorbereiding hierop loop je een dag mee met een dragersorganisatie, een uitvaartverzorger, een beheerder van een aula van een begraafplaats en/of crematorium en een ritueelbegeleider. De opgedane praktijkervaringen verwerk je vervolgens in de eindopdracht waarmee de module wordt afgerond. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van deze meeloopdagen.

Inclusief gratis praktijkdag

Tijdens de cursus wordt een lesdag georganiseerd. Deelname is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de lesdag. De tijd en de locatie wordt ruimschoots van tevoren gemeld.

Tijdens de lesdag gaan we allereerst in op het effect dat het werk als uitvaartverzorger op je functioneren kan hebben en hoe je daarmee omgaat. De werkdruk van de dagelijkse praktijk komt aan bod en er worden handige tips aangereikt voor effectief timemanagement. Ook zul je gaan oefenen met presenteren. Door zelf te oefenen en ook door anderen te observeren, doe je veel nuttige en praktische kennis en vaardigheden op om straks in het werkveld in te zetten.

Examens en diploma

Examen

Elke module wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. De opleiding zal worden afgesloten met een schriftelijk LOI-examen.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Het examen wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van dit examen heb je het LOI-diploma Uitvaartverzorger op zak.

Wil je als zelfstandige aan de slag in deze branche? Kies dan voor de opleiding Uitvaartondernemer of Zelfstandig uitvaartverzorger.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Oktober 2019 20% last-minute-korting

Eerste bijeenkomst:

Zaterdag 26 oktober 2019. Start definitief op zaterdag in Leiderdorp

Uiterste inschrijfdatum:

20 oktober 2019

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

12

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

24

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 12 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 12 x € 75,00
Lesgeld klassikaal : 12 x € 151,20 (€ 189,00)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 149,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 111,75. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 75,00
Lesgeld klassikaal
12 x € 151,20 (€ 189,00) 20% last-minute-korting
Studieduur
12 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Nu verlengd!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Laatste plaatsen voor de klassikale opleiding

Voor deze opleiding zijn nog enkele plekken beschikbaar. Schrijf nu in en krijg 20% last-minute korting!
De korting geldt zolang er plaats is. Schrijf dus snel in en verzeker je van een plek.