HBO-bachelor Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH)

Vakgebied

HBO-bachelor Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) - specialisatie SPH-generalist: zelfregie en empowerment

Leidt op voor een functie in de hulpverlening en sluit perfect aan op de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.

In het kort

In het kort

Leidt op voor een functie in de hulpverlening en sluit perfect aan op de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
36 x € 359,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Wil je als professional op HBO-niveau werken in de hulpverlening en breed inzetbaar zijn? Dan is deze specialisatie van de bacheloropleiding SPH een goede keuze. Er is een toenemende vraag naar professionals die overzicht kunnen houden in vaak complexe hulpverleningsvraagstukken. De werkgelegenheid is dan ook zeker goed te noemen. Na afronding van deze NVAO-geaccrediteerde opleiding mag de titel Bachelor worden gevoerd.

Deze bacheloropleiding besteedt ruimschoots aandacht aan actuele ontwikkelingen binnen de hulpverlening. Zo krijg je op dit moment als SPH’er te maken met de omslag van verzorgingsstaat naar participatiestaat (de Kanteling). Daarin is de zelfredzaamheid van cliënten essentieel. Een van je taken is die stimuleren en motiveren. In je werk in de hulpverlening biedt je hulp en ondersteuning bij problemen in relaties, gezinnen, de opvoeding of eigen ontwikkeling. Ook kun je helpen bij handicaps, geestelijke stoornissen of ziektes. In elke situatie geldt: je begeleidt en ondersteunt cliënten op een effectieve, doelbewuste en gemotiveerde manier. Je kunt echt een verschil maken met het ondersteunen van mensen naar een betere zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) - specialisatie SPH-generalist: zelfregie en empowerment

 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Studeer naar keuze thuis of klassikaal.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De opleiding HBO-bachelor SPH – specialisatie SPH-generalist is een goede keuze voor iedereen die als professional op HBO-niveau wil werken in de hulpverlening en breed inzetbaar wil zijn. Na afloop ben je uitstekend opgeleid om aan de slag te gaan in de praktijk van de hulpverlening. Er is een toenemende vraag naar professionals die overzicht kunnen houden in vaak complexe hulpverleningsvraagstukken. De werkgelegenheid is dan ook zeker goed te noemen.

Je volgt deze opleiding via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt voor professionals die een opleiding willen volgen naast een baan.

Meer over de doelgroep

Een sociaal pedagogisch hulpverlener biedt professionele hulp en begeleiding aan mensen met uiteenlopende problematiek om (weer) goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Bijvoorbeeld mensen met een gedragsstoornis of die in aanraking zijn geweest met justitie, vluchtelingen of mensen met een verstandelijke beperking. Als SPH’er kun je onder andere aan de slag in de psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, verslavingszorg, justitiële hulpverlening, vluchtelingen opvang en begeleiding, maatschappelijke opvang of ouderenzorg.

Je begeleidt, ondersteunt en/of verzorgt de cliënt op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze. Daarbij zet je bewezen effectieve interventies in. Je biedt hulp en ondersteuning bij problemen in de eigen ontwikkeling en zelfredzaamheid in de maatschappij, maar ook bij handicaps, geestelijke stoornissen of ziekte.

Er wordt steeds meer verwacht dat cliënten voor hun zorgbehoefte ook een beroep doen op hun eigen omgeving. Als SPH’er heb je ook hierin een belangrijke taak bij het coördineren of faciliteren ervan. De cliënt wordt daarbij ondersteund om zijn zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale participatie te vergroten of behouden: er wordt gestreefd naar een volwaardig en menswaardig functioneren binnen het sociale systeem waar de cliënt onderdeel van uitmaakt.

Ontdek de arbeidsmarkt

De HBO-bacheloropleiding SPH van LOI Hogeschool leidt je op tot een bevlogen en ondernemende beroepskracht met een onderzoekende en open houding op het eigen handelen en de hulpverlening. Er is een toenemende vraag naar professionals die een interdisciplinair overzicht kunnen houden op complexe vraagstukken in de hulpverlening. De werkgelegenheid is dan ook zeker goed te noemen. 

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsprogramma

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Het korte HBO-programma Het SPH werkveld en handelen van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

Toelatingsmogelijkheden

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De opleiding legt een breed fundament met kennis en vaardigheden en sluit perfect aan bij actuele ontwikkelingen in het werkveld. Meer en meer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens omgeving. Dit heeft gevolgen voor de taakomschrijving van de SPH’er. Er zal meer methodisch, integraal en kwaliteitsgericht gewerkt worden. Ook wordt er meer multidisciplinair gewerkt. De opleiding besteedt hier dan ook veel aandacht aan.
De opleiding start met een brede algemene basis. Aan het eind van de propedeuse maak je een keuze voor een specialisatie. Wil je inzetbaar zijn als jeugdzorgwerker, kies dan voor deze specialisatie. 

Het complete programma, inclusief alle clusters en hun inhoud, is te vinden onder het kopje ‘Studieprogramma’.

Meer over de inhoud

De opleiding is opgebouwd uit acht clusters die aansluiten bij de vereiste competenties voor een SPH-generalist:

 • Oriëntatie op het SPH-werkveld en –handelen
 • Methodisch hulpverlenen
 • Complexe hulpverleningsvraagstukken
 • Professionele samenwerking
 • Normatieve professionalisering
 • Specialisatie: Minor SPH-generalist (Zelfregie en empowerment)
 • Stage
 • Afstuderen

Op alle fronten erkend

Alle HBO-bacheloropleidingen, Associatie degrees en masteropleidingen van LOI Hogeschool hebben de officiële NVAO-accreditatie. Bovendien heeft LOI Hogeschool in februari 2020 opnieuw het ITK-keurmerk behaald. Daarbij oordeelde het panel op alle punten positief.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Arjette
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Arjette

Contactdagen

Tijdens de HBO SPH-opleiding volg je in totaal acht contactdagen. Deze contactdagen zijn een belangrijk onderdeel van je studie en vormen de basis van je keuze voor een specialisatie. Het deelnemen aan deze contactdagen is dan ook verplicht. Bij de klassikale opleiding zijn deze contactdagen onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Studieprogramma en leeruitkomsten

In het studieprogramma staan alle clusters en de bijbehorende modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per module. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS). De module-inhoud wordt zichtbaar door op de modulenaam te klikken.

De SPH-opleiding bestaat uit een propedeuse, een hoofdfase, een specialisatie en een afstudeerfase.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse

Module EC's

Cluster 1: Oriëntatie op het SPH-werkveld en handelen (30 EC)

 
Het sociaal-agogisch werkveld en handelen Het sociaal-agogisch werkveld en handelen
In deze module maak je globaal kennis met het werkveld en de verschillende doelgroepen die daarbinnen hulp of ondersteuning ontvangen van SPH’ers. Je leert bijvoorbeeld welke mogelijkheden er allemaal zijn na afronding van je opleiding. Ook komt globaal de ontwikkeling van SPH-competenties aan de orde: methodisch hulpverlenen, ontwerpen van programma’s, versterken van de cliënt, hanteren van de relatie, benutten van de context en verantwoorden van handelen.
5
Hulpverleningsvaardigheden, -strategieën en -methodiekenHulpverleningsvaardigheden, -strategieën en -methodieken
Hulpverleningsvaardigheden, -strategieën en -methodieken
5
Empowerment en zelfregie van de cliënt Empowerment en zelfregie van de cliënt
Deze module gaat in op wat het inhoudt om te werken vanuit zelfregie van de cliënt. Hiertoe wordt de cyclische methode DichtErBij gebruikt, waarbij de nadruk ligt op de beginfase van sociaal werk. In de startfase is het belangrijk om een werkrelatie op te bouwen met de cliënt(en), en grip te krijgen op de situatie. Je leert de bouwstenen en werkprincipes van deze methode en jouw taken hierin als hulpverlener. Ook leer je de achtergrond en maatschappelijke context van jouw coachende rol en heb je zicht op morele dilemma’s die voortkomen uit deze (veranderde) werkwijze.
5
Beroepsethiek voor SPH'ersBeroepsethiek voor SPH'ers
Deze module geeft je een kader om je werk te kunnen analyseren en beoordelen op morele aspecten. Je leert praktische vaardigheden, morele keuzes herkennen, ethisch denken en praktische dilemma’s oplossen. Je leert om de andere partij te overtuigen van een bepaald standpunt en je leert een meningsverschil op een redelijke manier op te lossen. Je leert om juist te handelen door de normen en waarden tegen elkaar af te wegen en de beroepscode in acht te nemen. Je leert dat elke cliënt en elke situatie uniek is en er weinig blauwdrukken zijn “hoe te handelen”. Het is nodig dat je leert reflecteren, belangen afwegen, overdenken van keuzes en een besluit beoordelen op de deugdelijkheid van argumentatie.
5
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je je mondeling en schriftelijk correct en effectief te kunnen uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In de module Algemene beroepsoriëntatie leer je om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.
5

Cluster 2: Methodisch hulpverlenen (30 EC)

 
Communiceren met cliëntenCommuniceren met cliënten
Deze module draagt bij aan de ontwikkeling van je SPH-competenties. De volgende onderwerpen komen aan de orde: methodisch hulpverlenen, hanteren van de relatie, benutten van de context, professioneel samenwerken, sturen en professionaliseren. Je leert bijvoorbeeld om tussen de regels door te lezen, goede vragen te stellen, op lichaamstaal te letten, gesprekken op een goede manier te beginnen, op gang te houden en af te ronden, assertief te zijn, kritiek te geven en ontvangen, slecht nieuws te brengen en om te gaan met conflicten.
5
Methodisch werken en muzische vaardighedenMethodisch werken en muzische vaardigheden
Deze module geeft je een duidelijk kader en houvast in je werkzaamheden. Je krijgt inzicht in de ‘plancyclus’ en verwerft kennis over de verschillende fasen van hulpverlening. Je leert wanneer muzische activiteiten een mogelijke aanvulling zijn, hoe je kunt observeren, gegevens kunt analyseren, doelen kunt stellen en een activiteit kunt kiezen die past bij de hulpvraag.
5
Systeemgericht werkenSysteemgericht werken
Deze module biedt een versterking van een aantal competenties voor de hulpverlening aan cliënten. Je leert een van de fundamenten van de sociaalpedagogische hulpverlening: de systeemgerichte benadering. Je leert om de cliënt niet alleen in zijn gezinssysteem te bekijken, maar ook verder te kijken naar leefgroepen, teams en wijken.
5
DigivaardigheidDigivaardigheid
In deze module wordt ingegaan op nieuwe media, waaronder social media als digitaal (communicatie)middel. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten met cliënten en andere partijen. Je leert nieuwe media doelbewust toepassen en inzetten bij professioneel handelen. Je bent je bewust van de snelle ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en kunt deze ontwikkelingen gebruiken als deskundigheidsbevordering.
5
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
Het doel van de module ‘Inleiding onderzoek doen’ is het aanleren van de basisvaardigheden die van toepassing zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Deze vaardigheden bestaan uit: een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen (en dit kritisch beschouwen middels evaluatie en reflectie).
5
Praktijkintegratieopdracht cluster 1 en 2Praktijkintegratieopdracht cluster 1 en 2
In deze module pas je de opgedane kennis op gíntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5
Totaal propedeuse 60  


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase

Module EC's

Cluster 3: Complexe hulpverleningsvraagstukken (30 EC)

 
OntwikkelingspsychologieOntwikkelingspsychologie
In deze module krijg je inzicht in de ontwikkelingsfases van een kind, adolescent, volwassene en oudere.
5
Werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigenWerken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
Deze module geeft inzicht in de context van het huidige vrijwilligerswerk. Het beschrijft de trends en nieuwe vormen van vrijwillige inzet waar je als SPH’er in het werkveld mee te maken kunt krijgen. Je leert de beweegredenen kennen van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, hoe je vrijwilligerswerk vorm kunt geven binnen een organisatie, hoe je vrijwilligers kunt werven, selecteren, behouden, begeleiden, erkennen, waarderen en belonen. Ook leer je hoe je veranderingstrajecten kunt inzetten en hoe ervaringsdeskundigen met levenservaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren in bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld de effectieve inzet van ex-verslaafden.
5
Casemanagement in hulpverleningstrajectenCasemanagement in hulpverleningstrajecten
In deze module wordt stilgestaan bij de eisen die worden gesteld aan de SPH’er binnen de diverse vormen van hulpverlening; ambulante en residentiële hulpverlening, vrijwillige hulpverlening en hulpverlening in het kader van drang of dwang. Ook komen de begrippen mentorschap en persoonlijk begeleiderschap aan bod. Wanneer hulpverlening ongewenst is wordt er een bijzonder beroep gedaan op de SPH’er als het gaat om motiveren en activeren om tot een gezamenlijk plan te komen waarbij de cliënt een actieve participatie toont. Hulpverlenen op het scherpst van de snede, vakkennis en finesse zijn hierbij van belang.
5
Residentiële hulpverlening Residentiële hulpverlening
In deze module leer je meer over complexe hulpvragen in het SPH-werkveld in het algemeen en in residentiële instellingen in het bijzonder. Er is aandacht voor thema’s als drang en dwang, opname in residentiële instellingen, het regime in deze instellingen, crisisopvang, psychiatrie, de gesloten jeugdzorg, zware middelen, jongere gevangenissen en licht verstandelijk gehandicapten binnen justitie. Hierbij is kennis van recht noodzakelijk, leer je over het groepsklimaat in residentiële instellingen en hoe dit klimaat positief te beïnvloeden, zodat de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt in het hulpverleningstraject centraal blijft staan.
5
Psychopathologie Psychopathologie
Deze module gaat in op de kenmerkende factoren van psychiatrische problemen. Je leert de kenmerkende eigenschappen van en het onderscheid tussen verschillende psychiatrische beelden. Je leert een gedegen diagnostiek uitvoeren en een passende behandelmethode inzetten.
5
Cultuursensitieve hulpverleningCultuursensitieve hulpverlening
Deze module geeft je een kader om de problematiek van cliënten te begrijpen, zoals zij deze zelf zien. Cliënten moeten de oplossingen voor problemen die de hulpverlening hen biedt kunnen begrijpen, hanteren en integreren in de eigen leefsituatie. Bij het omgaan met de vraagstukken handelt de cliënt vanuit een cultureel bepaald referentiekader. Je verkent je eigen culturele opvattingen, overtuigingen, normen en waarden en die van een aantal cliëntgroepen op diverse relevante aspecten. Je leert onderzoekend te kijken naar je eigen gedrag en dat van cliënten en deze te bevragen op cultureel relevante aspecten. Je leert om als hulpverlener via de ogen van de cliënt te kijken, naar zijn of haar omstandigheden en in het proces van hulpverlenen om te gaan met cultuurverschillen tussen en met cliënten.
5

Cluster 4: Professionele samenwerking (30 EC)

 
GroepsdynamicaGroepsdynamica
Deze module gaat verder in op het versterken van je competenties op het gebied van de hulpverlening aan cliënten en het werken aan professionalisering. Door de verdiepende kennis over groepsdynamica, wordt er een basis gelegd voor het begrijpen van groepsgedrag en hun invloeden.
5
Integraal (net)werken en samenwerkenIntegraal (net)werken en samenwerken
Deze module geeft je een kader om de aanpak van individuele problemen van cliënten integraal te benaderen, en met behulp van samenwerken in het professionele netwerk een effectieve aanpak te ontwikkelen. Je leert om een netwerk in kaart te brengen, zowel van de cliënt als een eigen netwerk van professionals en vrijwilligers. Je leert adequaat contacten leggen en communicatie tot stand brengen met cliënten, hun naaste omgeving, vrijwilligers, collega’s en organisaties. Ook leer je verschillende rollen aannemen, soms als ondersteuner, soms als degene die de kar trekt.
5
Project- en kwaliteitsmanagement Project- en kwaliteitsmanagement
Deze module leert je om kwaliteitsvraagstukken professioneel te benaderen. Je leert om de context van de werkvloer te verbinden met de bredere organisatie/maatschappij/wereld. Je bent je bewust van het dynamische karakter van het begrip kwaliteit, waarbij het belang van de cliënt centraal wordt gesteld. Kennis van kwaliteitsmanagement- en projectmethodieken stelt je in staat verantwoordelijkheid te nemen en verbetermogelijkheden en veranderbehoeften om te zetten in resultaatgerichte projecten.
5
Internationalisering Internationalisering
In deze module leer je meer over de internationalisering binnen het SPH-werkveld. Daarbij draait het om twee kerndoelen. Als eerste gaat het om het vernieuwen van kennis en methodieken aan de hand van wat men in andere landen gebruikt. Kennis hierover draagt bij aan innovatie van het vak in het eigen land. Ten tweede gaat het om gezamenlijk onderzoek en het críren van nieuwe kennis en methodieken met betrekking tot grensoverschrijdende vraagstukken.

Deze module heeft daarnaast ten doel om je interculturele competenties uit te breiden. Je moet in de uitoefening van je beroep immers in staat zijn om kennis en methodiek uit een andere cultuur te vertalen naar de praktijk in Nederland, en andersom.
5
Onderzoek en innovatie Onderzoek en innovatie
Deze module geeft je een handvat om (wetenschappelijke) artikelen te kunnen lezen, analyseren en de bruikbare elementen te vertalen naar hun eigen werkveld en praktijk. Door deze vaardigheid kun je innovatieve elementen in een onderzoek signaleren en benoemen, zodat je deze kunt gebruiken om de methodieken die je zelf (of de organisatie waar je werkt) gebruikt te updaten of upgraden. Innovatief denken stelt je bovendien in staat om in de toekomst zelf mogelijkheden of noodzaak voor innovaties te signaleren in de SPH-praktijk.
5
Praktijkintegratieopdracht cluster 3 en 4Praktijkintegratieopdracht cluster 3 en 4
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 5: Normatieve professionalisering (30 EC)

 
Maatschappelijke vraagstukkenMaatschappelijke vraagstukken
Deze module geeft je een kader om de individuele problemen van cliënten in een maatschappelijke context te kunnen plaatsen. Cliënten maken onderdeel uit van een breder sociaal systeem, waardoor er maatschappelijke (uitsluitings)processen zijn die invloed kunnen hebben op het gedrag en de (leef)omstandigheden van de cliënt. Cliënten zijn vaak het product van hun socialisatie. Je leert de cliënt centraal te stellen en aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de cliënt. Sociologische kennis stelt je tevens in staat om bredere maatschappelijke processen te kunnen signaleren en hier je handelen op aan te passen of nieuwe hulpverleningsinitiatieven te ontplooien.
5
Observeren en rapporterenObserveren en rapporteren
In deze module leer je de kern van het SPH-werkveld: observeren (zorgvuldig waarnemen). Je leert onderscheid te maken tussen feitelijke waarnemingen en subjectieve interpretaties, hoe je kunt kiezen voor betrouwbaar observatiesysteem, hoe je observaties kunt registreren, interpreteren en rapporteren.
5
Professioneel handelen en reflecterenProfessioneel handelen en reflecteren
In deze module leer je wat reflectie is, op welke manier je kunt reflecteren en wat het doel en de zin van reflecteren is. Daarbij worden verbanden gelegd met theoretische achtergronden uit de filosofie en de psychologie. Van de SPH-er nieuwe stijl wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij in staat is om actief feedback te vragen en te geven, te reflecteren op zijn eigen professionele houding, identiteit en handelen en op zijn positie binnen het cliëntsysteem en in de eigen organisatie. Reflectie is een voorwaarde voor de professionele ontwikkeling maar ook zeker voor je individuele empowerment.
5
Signaleren en agenderenSignaleren en agenderen
Van de SPH’er wordt een hoge mate van opmerkzaamheid en betrokkenheid bij de cliënt en de omgeving verwacht. Meer dan vroeger behoort signaleren tot de kerntaak en wordt er verwacht dat je kwetsbaarheid en onaangepastheid signaleert, ‘vermaatschappelijkt’, intervenieert en agendeert. Er wordt een voortrekkersrol bij cruciale vernieuwingen in de participatiesamenleving toebedeeld aan SPH’ers. Na deze module ken je deze rol en weet je hoe je deze rol kunt vervullen.
5
Omgaan met conflicten en agressieOmgaan met conflicten en agressie
De module leert je agressieve incidenten te analyseren op oorzaak en vorm. Je leert over de achtergronden van conflicten en agressief gedrag om het beter te kunnen begrijpen. Je leert signalen vroegtijdig op te pikken om agressie om te buigen en /of de schade te minimaliseren. In de module wordt gebruik gemaakt van recente (politieke) inzichten omtrent het voorkomen en terugdringen van agressie en geweld. Je krijgt zicht op agressie- beleid in instellingen en worden uitgedaagd zelf een visie te vormen over conflicten en agressie binnen de zorg.
5
Interculturele communicatie Interculturele communicatie
Deze module reikt je een kader aan voor het omgaan met cultuurverschillen en interculturele communicatieprocessen. Je leert adequaat en waar nodig creatief (bijvoorbeeld door het inzetten van muzisch-agogische activiteiten die op de cultuur van de cliënt zijn toegesneden) omgaan met cultuurverschillen en communicatiebarrières, wat nodig is om met een cliënt een relatie aan te gaan. Je leert de cliënt te ondersteunen bij het overwinnen van communicatiebarrières.
5

Cluster 6: Minor Generalist (30 EC)

 
Effectieve interventies GeneralistEffectieve interventies Generalist
In deze module leer je welke interventies inzetbaar of toepasbaar zijn in verschillende situaties. Je leert zo kansen te benutten, verantwoordelijkheden te nemen en beperkingen te zien.
5
Sociaal ondernemerschapSociaal ondernemerschap
De module Sociaal ondernemerschap bereidt je voor op de beroepspraktijk waarin je alert moet zijn op door burgers aangedragen oplossingen voor hulpvragen. Je leert om de door hen aangedragen oplossingen te analyseren, concretiseren en bij de uitvoering ervan een ondersteunende, maar niet leidende rol aan te nemen. Welke stappen liggen er tussen droom en daad en welke methodieken zijn er om de regie zoveel mogelijk bij de burger te laten? Deze vraagstelling impliceert ook grenzen. Niet elke cliëntengroep is tot volledig zelfbeheer in staat. Soms is professionele ondersteuning gedurende een langere periode of zelfs permanent noodzakelijk.
5
Wijkgericht werkenWijkgericht werken
In de module Wijkgericht werken leer je te kijken naar de relatie tussen wijkgericht beleid en de cliënt binnen het informele cliëntsysteem. Je leert kritisch te kijken naar het beleid van je eigen gemeente. Hoe wordt hier omgegaan met wijkgericht werken, welke positie heeft het wijkteam hierin en waarom is dit zo vormgegeven? Daarnaast leer je wat belangrijk is voor wijkgericht werken. Elementen als vraaggericht werken, outreachende hulpverlening en generalistisch werken komen hierbij aan bod.
5
Specialismen voor de generalistSpecialismen voor de generalist
De SPH-werkterreinen die in deze module van toepassing zijn, zijn jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, psychiatrie, verslavingszorg, justitiële hulpverlening en maatschappelijke opvang. Je leert in deze module om je basiskennis op deze terreinen onder te brengen in een stroomdiagram of stroomschema.
5
Levensbeschouwelijke vragen en kwaliteit van levenLevensbeschouwelijke vragen en kwaliteit van leven
Als sociaal werker begeleid en ondersteun je de cliënt vanaf diens subjectieve vertrekpunt. Sommige cliënten mijden om zorg om uiteenlopende redenen. Andere cliënten wensen een interventie die om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is.

Ook in deze situatie blijf je in dialoog met de cliënt en ga je het gesprek aan met de kwaliteit van leven als hoofdthema. Omgekeerd moet je als sociaal werker in staat zijn om de cliënt te blijven begeleiden als deze aangeeft dat alle problemen hem/haar boven het hoofd groeien en geen enkele interventie werkzaam lijkt.

Deze module leert je om problematiek die te maken heeft met levensbeschouwelijke vragen en kwaliteit van leven te herkennen, een strategie te kiezen en het gesprek aan te gaan. Daarbij is aandacht voor diverse analyse- en gesprekstechnieken. Daarnaast besteedt deze aandacht aan de relatie tussen zingeving, geluk en gezondheid.
5
Praktijkintegratieopdracht cluster 5 en 6 Praktijkintegratieopdracht cluster 5 en 6
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 7: Stage (30 EC)

Cluster 7: Stage (30 EC)
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.

Cluster 8: Afstuderen (30 EC)

 
Methoden voor praktijkonderzoekMethoden voor praktijkonderzoek
In de module ‘Methoden voor praktijkgericht onderzoek’ krijg je inzicht in welke (onderzoeks)methoden geschikt zijn voor het veranderen van een praktijksituatie, hoe deze methoden toe te passen zijn, belangen die spelen bij veranderingstrajecten en hoe veranderingstrajecten geëvalueerd kunnen worden.
5
Toegepast onderzoek uitvoeren en advies geven Toegepast onderzoek uitvoeren en advies geven
In toegepast onderzoek of praktijkgericht onderzoek gaat het om het onderzoeken van een probleem. Dit kan naar aanleiding van een gesignaleerd probleem uit het werkveld of naar aanleiding van een vraag vanuit een organisatie of instelling. Je leert om het onderzoek, dat ten grondslag ligt aan het advies, methodisch op te bouwen. Het onderzoek resulteert in conclusies en aanbevelingen. Je leert het adviesrapport overtuigend vorm te geven. Daarmee draag je bij aan de professionalisering van de organisatie en het werkveld.
5
Praktijkgericht onderzoek en mondelinge afstudeerzittingPraktijkgericht onderzoek en mondelinge afstudeerzitting
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over hbo-bachelor niveau. De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen.
20
Totaal hoofdfase 180  
Totaal HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) - SPH-generalist 240  


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Zet je kennis en ervaring in voor een opleiding op maat

Lees meer

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

Na het afronden van deze bacheloropleiding heb je het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) behaald. Met het bachelorgetuigschrift op zak mag je de titel Bachelor (B) voeren.

De opleiding HBO-bachelor SPH is NVAO-geaccrediteerd. Een garantie voor kwaliteit en (h)erkenning van het diploma in binnen- én buitenland. Het diploma heeft dan ook een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16 per jaar

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32 per jaar

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode

Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.

Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Deeltijdonderwijs: de beste keuze voor werkenden

Bij LOI Hogeschool studeer je via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt om te volgen naast een baan. Of je nu kiest voor klassikaal of thuis studeren, een deeltijdopleiding bij LOI Hogeschool past zich aan jou aan en is dus heel goed af te stemmen op je andere bezigheden. Bovendien is er veel ruimte voor integratie met de praktijk. Zo haal je het maximale uit de combinatie werk en studie.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding

Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een bacheloropleiding van LOI Hogeschool bestaat uit drie studiejaren en een stage-/afstudeerfase. Veel van onze studenten voeren de stage en het afstudeerproject uit op hun werkplek. Is dat niet mogelijk, dan kun je een aparte stageplek zoeken. Tijdens alle studiejaren én de stage-/afstudeerfase krijg je persoonlijke begeleiding door topdocenten met ruime ervaring. Je betaalt altijd maar drie jaar collegegeld en mag maximaal zes jaar over de opleiding doen, zonder extra collegegeld te betalen.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 36 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 36 x € 179,00
Collegegeld klassikaal : 36 x € 359,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Twee jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 99,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot

50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
36 x € 359,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 3 april in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00