Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Associate degree Financial Services Management - specialisatie Verzekeringsadvies

 • Thuis studeren

  24 x € 179,00

 • Studieduur

  24 maanden

 • Type

  Associate degree (Ad)

 • Diploma

  Ad-getuigschrift

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

ASUS Notebook-actie

Bij alle volledige masteropleidingen, HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees, MBO-opleidingen en de volledige programma’s VMBO, HAVO en VWO.

Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een ASUS Notebook t.w.v. € 279,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze zilvergrijze ASUS VivoBook E12, type E203NA-FD026T, is licht en dun en beschikt onder meer over Windows 10 Home, een snelle Wifi-verbinding en lange batterijduur. Hierdoor is de notebook ideaal in gebruik voor studie, werk en thuis.
Meer over deze actie

In het kort

In de verzekeringswereld zijn deskundige, betrokken en goedopgeleide professionals hard nodig. De Associate degree Financial Services Management –specialisatie Verzekeringsadvies speelt hier perfect op in: de studie is volledig afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht stelt en er wordt veel aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden. Hierdoor ben je na afloop uitstekend in staat om advies te geven over verschillende soorten verzekeringen, zoals levensverzekeringen of schadeverzekeringen, zowel aan particulieren als aan bedrijven.

De Associate degree (Ad) Financial Services Management – specialisatie Verzekeringsadvies biedt brede bedrijfseconomische en (fiscaal-) juridische kennis gecombineerd met specifieke, op de praktijk gerichte kennis én een breed scala aan beroepsvaardigheden. Kortom, een brede basis voor allerlei functies in de verzekeringssector.

 • In twee jaar de belangrijkste financiële skills op HBO-niveau.
 • Behaal een door de overheid erkend Ad-getuigschrift.
 • Zeer praktijkgericht en direct toepasbaar.
 • Haal tijdens de studie extra branchediploma’s: een mooie aanvulling op je cv!
 • Geeft vrijstellingen bij doorstroming naar de bacheloropleiding.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en beroep

De Associate degree is een nieuwe graad in het hoger beroepsonderwijs en sluit aan op de behoefte van het bedrijfsleven aan meer hoger opgeleiden voor specifieke functies. Vooral MBO-4-afgestudeerden en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt.

Doelgroep
Meer over de doelgroep

De Associate degree Financial Services Management – specialisatie Verzekeringsadvies is geschikt voor professionals die al een MBO 4-getuigschrift of meerdere Wft-diploma’s op zak hebben en door willen groeien naar een hogere functie. Bijvoorbeeld voor front office- of back office-medewerkers in de verzekeringssector.

De opleiding Financial Services Management – specialisatie Verzekeringsadvies is ook zeer geschikt voor professionals die al op Ad-niveau werken, maar zich bij willen scholen vanwege de veranderde of verzwaarde functie-eisen. Ook is deze opleiding geschikt voor ondernemende professionals, die een eigen advieskantoor ambiëren.

Ontdek de arbeidsmarkt

Na het afronden van de Associate degree Financial Services Management – specialisatie Verzekeringsadvies heb je gedegen kennis op het gebied van verzekeringen, en voldoende inzichten op sociaal, ethisch en psychologisch gebied om de vraag en behoefte van de klant te kunnen vertalen in een goed onderbouwd verzekeringsadvies. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als verzekeringsacceptant, schadebehandelaar, assurantiemedewerker of accountmanager.

Na afronding van deze tweejarige studie kun je o.a.:

 • gesprekken met klanten voeren, een klant- en risicoprofiel opstellen en hun wensen vertalen in een verzekeringsadvies
 • klanten adviseren over verzekeringstechnische aangelegenheden
 • schade- en levensverzekeringen onder de aandacht brengen en verkopen
 • productaanvragen verzorgen en professioneel afhandelen
 • verzekeringen en polissen beheren
 • input leveren aan en meedenken over marktbewerkingsplannen
 • relaties met klanten beheren en acquisitie plegen.
Inhoud van de opleiding

In de Associate degree Financial Services Management – specialisatie Verzekeringsadvies staan de termen rendement, risico en relatie centraal. Het maken van een afweging hiertussen speelt in toekomstige functies een belangrijke rol. Daarnaast wordt onder meer aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden. Het programma omvat 120 studiepunten (EC’s) en bestaat uit een propedeusefase, een hoofdfase en een afstudeerfase.

Inhoud
Meer over de inhoud

De propedeuse behandelt de benodigde basiskennis voor het brede financieel economische, bedrijfskundige en psychologische, ethische en sociale vakgebied. Deze kennis is cruciaal om het specialistische thema tijdens de hoofdfase met goed gevolg te kunnen volgen en af te kunnen ronden.

De modules Basisvaardigheden voor de professional en Onderzoeksvaardigheden bieden een basis op het gebied van opzetten, uitvoeren en analyseren van onderzoek, adviseren en rapporteren, alsmede de basisvaardigheden voor professionele communicatie, management en economie.

In de hoofdfase ligt de nadruk op CRM en recht, waar zaken als professioneel relatiemanagement, risicoanalyse en risicomanagement, fiscale en privaatrechtelijke wetgeving aan bod komen. En er is uiteraard aandacht voor verzekeringsadvies met modules die volledig zijn afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht stelt.

Trainingsdagen

Aan de module Beroepsethiek financiële dienstverlening is een verplichte trainingsdag verbonden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Benodigde vakliteratuur

Houd rekening met een uitgave van ongeveer € 150,- voor extra vakliteratuur.

Studieprogramma

De opleiding Financial Services Management – specialisatie Verzekeringsadvies bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. De studie wordt afgesloten met een afstudeerfase. Deze omvat een stage en een afstudeeropdracht. Alle kennis en vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan, komen hierin samen en worden toegepast in een praktijksituatie.

studieprogramma
Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Thema 1: Basisvaardigheden

 
Inleiding portfolioInleiding portfolio
Het digitaal portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om een weergave te geven van jouw verworven kennis, vaardigheden en inzichten; de zogenaamde ‘competenties’. Door middel van het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. Ook is het een compleet overzicht van jouw ontwikkelde competenties dat gerichte studiebegeleiding mogelijk maakt.
1
StudievaardighedenStudievaardigheden
In deze module wordt ingegaan op de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de studie tot een succes te maken. Uit welke onderdelen bestaat een goede studiehouding? Hoe kom je door een lastige periode heen? In deze module geven we aan de hand van praktijkopdrachten de handvatten om de studie succesvol te doorlopen.
2
Basisvaardigheden voor de professionalBasisvaardigheden voor de professional
De module Basisvaardigheden voor de professional gaat over zes basisaspecten van het functioneren op hbo-niveau. In de module worden de volgende thema’s behandeld: communicatie, rapporteren, management, ondernemersvaardigheden, interne adviesvaardigheden en projectmatig werken.
6
OnderzoeksvaardighedenOnderzoeksvaardigheden
In deze module draait het om onderwerpen als: de opbouw van een onderzoeksrapport, doelstellingen, onderzoeksvragen, informatie verzamelen, afbakening van een onderzoek, onderzoekstypen, onderzoeksontwerp, data-analyse en het vormen van een conclusie.
3
Praktijkintegratieopdracht BasisvaardighedenPraktijkintegratieopdracht Basisvaardigheden
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
1

Thema 2: Bedrijfskunde


Inleiding bedrijfseconomieInleiding bedrijfseconomie
De module Inleiding bedrijfseconomie is gericht op de basiskennis van het vak Bedrijfseconomie, zodat hier in de hoofdfase dieper op kan worden ingegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bedrijfseconomische begrippen, kostenberekening, financiering, interne en externe verslaglegging, vormen van samenwerking tussen ondernemingen, fusie en overname.
11
Financiële rapportage en bedrijfsstatistiekFinanciële rapportage en bedrijfsstatistiek
In de module Financiële rapportage en bedrijfsstatistiek leer je statistische methoden en technieken toepassen om gegevens te kunnen omvormen tot bruikbare informatie voor een onderneming. Je verwerft kennis over het hanteren van methoden en technieken die de mogelijkheid bieden om gegevens te presenteren, interpreteren en analyseren. In het onderdeel financiële rapportage komen de volgende onderwerpen aan de orde: voorzieningen, de balanced scorecard, financiële kengetallen, kostprijsberekeningen, kostenplaatsmethode, budgetten, de eindbalans en de winst- en verliesrekening.
10
Management en organisatieManagement en organisatie
De doelstelling van deze module is het verwerven van basiskennis op het gebied van management en organisatie. Je leert vaardigheden om een adequate aansturing te geven aan mensen en werkprocessen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: organiseren, planning en besluitvorming, management, verandermanagement, sociaal organisatorisch beleid, productie en kwaliteit.
6
Wft BasisdeskundigheidWft Basisdeskundigheid
De module Wft Basisdeskundigheid voldoet aan de basiseisen die de wet aan financieel dienstverleners stelt. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en competenties om een klant te kunnen informeren en doorverwijzen en het aangaan van de financiële relatie. Daarnaast om het beheren van de relatie en het verlenen van service.
3
Wft Basisdeskundigheid verdiepingWft Basisdeskundigheid verdieping
In deze module wordt de kennis uit Wft Basisdeskundigheid verdiept, zodat je de contouren van een financieel plan neer kunt zetten. De module gaat dieper in op het geven van financieel advies, beleggingen en de inrichting van een financieel plan.
2
Financiële instellingen vanuit bedrijfskundig perspectiefFinanciële instellingen vanuit bedrijfskundig perspectief
Financiële instellingen vormen het hart van financiële dienstverlening. Door middel van deze module krijg je kennis en inzicht in de aard, bedrijfsvoering en werking c.q. beleidsvormende factoren van financiële instellingen. De bedrijfskundige bril van waaruit naar financiële instellingen wordt gekeken is die van procesmanagement. Procesmanagement is de tegenwoordig meest gangbare benadering voor het analyseren en bekijken van het functioneren van organisaties.
2
Praktijkintegratieopdracht BedrijfskundePraktijkintegratieopdracht Bedrijfskunde
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
2

Thema 3: Mens en maatschappij


Inleiding adviserenInleiding adviseren
De doelstelling van deze module is het leren van fundamentele kennis van advisering en adviesvaardigheden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: adviseurs en stakeholders, het adviesproces, eigenschappen en vaardigheden en een eigen adviesbureau opzetten.
2
Psychologie van klantrelatiesPsychologie van klantrelaties
De wetgeving en het toezicht op de financiële dienstverlening richt zich de laatste jaren steeds meer op de zorgplicht voor consumenten en het geven van adviezen die passen bij hetgeen de klant ook werkelijk nodig heeft. Beslissingen van klanten worden niet volledig rationeel genomen op basis van inhoudelijke informatie en kennis. Doel van deze module is het verschaffen van inzicht in psychische factoren, die een rol spelen bij het nemen van (zakelijke en financiële) beslissingen door klanten.
3
Sociologie van klantrelatiesSociologie van klantrelaties
Bij het adviseren en verkopen van (langjarige) financiële producten spelen maatschappelijke ontwikkelingen, de wetgeving, zorgplicht voor consumenten en toezicht op financiële dienstverlening een belangrijke rol. De klant wordt bij het maken van een (financiële) beslissing vaak beïnvloedt vanuit zijn of haar sociale omgeving. Klanten doorgronden veelal de complexiteit van de producten niet, waardoor beslissingen veelal niet genomen kunnen worden op basis van rationele inhoudelijke informatie en kennis. Het doel van deze module is om inzicht te verschaffen in (psycho-)sociologische factoren, die van invloed zijn op het gedrag van klanten in relatie tot hun zakelijke en financiële beslissingen, evenals het kunnen adviseren vanuit de vereiste zorgplicht. Daarbij rekening houdend met heersende sociologische factoren in de specifieke situatie van de klant.
3
Beroepsethiek financiële dienstverleningBeroepsethiek financiële dienstverlening
Beroepsethiek is het geheel van waarden en normen die het handelen van een beroepsgroep moet sturen. Met andere woorden is beroepsethiek afspraken of ongeschreven regels die je kunnen helpen bepalen wat je wel of niet moet doen in situaties waarin je geweten een rol speelt. Het doel van deze module is het leren van kennis en kunde met betrekking tot het morele oordeelvermogen en het oefenen met de toepassing daarvan.
2
Praktijkintegratieopdracht Mens en maatschappijPraktijkintegratieopdracht Mens en maatschappij
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
1
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Thema 4: Algemeen, CRM en Recht


Customer Relationship ManagementCustomer Relationship Management
In de module Customer Relationship Management wordt de basiskennis van CRM behandeld, die nodig is om op operationeel niveau de noodzaak en consequenties van toepassingen van CRM in een organisatie te overzien en het klantcontactproces te optimaliseren.
7
Risicoanalyse en risicomanagementRisicoanalyse en risicomanagement
Als financieel dienstverlener kan je in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met zowel risicomanagement binnen banken en verzekeraars rondom beleggings- en geldmarktactiviteiten, als met het analyseren van de risico’s die de klant (particulier en zakelijk) loopt. In deze module leer je wat risico en risicomanagement inhouden. Daarbij is er aandacht voor risicomanagement binnen banken en verzekeraars rondom beleggings- en geldmarktactiviteiten en de nieuwe eisen die er zijn om vermogen aan te houden (Basel-akkoord en solvency). Ook komen de risico’s die de klant loopt (inventarisaties daarvan, vastleggen in klantdossiers en betrekken bij je advisering) aan de orde. Tot slot wordt in deze module ingegaan op fraude en aansprakelijkheidsrisico’s binnen de financiële dienstverlening.
3
Inleiding belastingwetgevingInleiding belastingwetgeving
De module Inleiding belastingwetgeving geeft je een grondig inzicht in het Nederlandse belastingstelsel. Daarnaast leer je wettelijke regels toe te passen. Met behulp van je wetboek leer je oplossingen formuleren voor aan de praktijk ontleende problemen. De module geeft je een stevig houvast in de contacten met specialisten op fiscaal terrein.
11
Inleiding rechtInleiding recht
In de module Inleiding recht verwerf je kennis van het algemeen geldende recht en de systematiek ervan. Het gaat hierbij om het materiële privaatrecht met onderwerpen als erfrecht, personen- en familierecht, vermogensrecht, goederen- en zakenrecht en verbintenissenrecht. Daarnaast komt het formele privaatrecht aan de orde in de vorm van de wet op de rechterlijke organisatie en het wetboek van burgerlijke rechtsvorming.
5

Thema 5: Verzekeringsadvies


Wft VermogenWft Vermogen
Deze module biedt de deskundigheid die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levens- en vermogensverzekeringen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren.
8
Wft Schadeverzekeringen zakelijkWft Schadeverzekeringen zakelijk
De module Wft Schadeverzekeringen zakelijk is noodzakelijk om schadeverzekeringen in een zakelijke omgeving te kunnen adviseren en verkopen. Het werkgebied van de adviseur schadeverzekeringen voor de zakelijke markt omvat inventarisatie en analyse van de cliëntsituatie tot advisering, beheer en schadebehandeling van schadeverzekeringsproducten.
5
Wft Schadeverzekeringen particulierWft Schadeverzekeringen particulier
Deze module gaat over het werkgebied van de adviseur schadeverzekeringen voor de particuliere markt: van inventarisatie en analyse van de cliëntsituatie tot advisering, beheer en schadebehandeling van schadeverzekeringsproducten. De module is noodzakelijk om schadeverzekeringen in een particuliere omgeving te kunnen adviseren en verkopen.
4
Praktijkintegratieopdracht VerzekeringsadviesPraktijkintegratieopdracht Verzekeringsadvies
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
2

Afstudeerfase


StageStage
Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties tijdens de stage zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
10
AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over HBO Associate degree-niveau in een beroepsspecifieke context. Allereerst wordt een plan van aanpak gemaakt, vervolgens wordt er deskresearch gedaan en wordt de opdracht uitgevoerd. Tot slot wordt er gereflecteerd op het proces en het resultaat.
5
Totaal Hoofdfase 60
Totaal Associate degree Financial Services Management - specialisatie Verzekeringsadvies 120


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 39,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd. Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 574,00 voor examens die door andere exameninstanties worden afgenomen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle Associate degrees leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Hierin plaats je bijvoorbeeld het resultaat van de stageopdrachten. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

De Associate degree wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving.

Heb je een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

"Een Associate degree maakt je breder inzetbaar en vergroot je kansen aanzienlijk"
Walther Ploos van Amstel

Universitair docent

Lees het interview
"Een Associate degree maakt je breder inzetbaar en vergroot je kansen aanzienlijk"
Walther Ploos van Amstel

Universitair docent

Lees het interview
Diploma en vervolgopleiding

Na het afronden van de Associate degree Financial Services Management – specialisatie Verzekeringsadvies heb je een wettelijk erkend Ad-diploma op zak. Dit geeft recht op het voeren van de titel Associate Degree of Economics. Na afronding van de Ad kun je de verzilverde 120 studiepunten (EC’s) inbrengen als vrijstelling bij inschrijving voor de bacheloropleiding HBO Financial Services Management.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 80093.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vervolgopleiding

De Associate degree Financial Services Management – specialisatie Verzekeringsadvies omvat 120 studiepunten (EC’s). Na het behalen van het Ad-diploma is het mogelijk om aanspraak te maken op vrijstellingen voor de bacheloropleiding HBO Financial Services Management. Je kunt zo alsnog op een efficiënte manier doorstromen naar de bacheloropleiding.

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Module Geeft recht op
Wft Basis Wft-diploma Adviseur Basis
Wft Basis + Wft Schadeverzekering particulier Wft-diploma Schadeverzekering particulier
Wft Basis + Wft Vermogen Wft-diploma Adviseur Vermogen
Wft Basis + Wft Schadeverzekering particulier + Sft Schadeverzekering zakelijk Wft-diploma Adviseur Schadeverzekering zakelijk
Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Voordeel
Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Toelatingsmogelijkheden

Wie niet over een HAVO-, VWO- of MBO4-diploma beschikt, kan toch worden toegelaten op grond van het 21+-examen of het toelatingsprogramma. 

21+ toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze opleiding te worden toegelaten op grond van het korte HBO-programma Inleiding bedrijfseconomie van LOI Hogeschool. Dit programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma voor deze opleiding.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt twee jaar, op basis van 120 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. 

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 24 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal vier jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op begeleiding en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts twee jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommisie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 5% korting) of in één keer (met 5% korting) worden betaald. Geef je keuze aan bij inschrijving.

Collegegeld : 24 x € 179,-

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlangleren-krediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlangleren-krediet. Iedereen tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering, kan tegen zeer gunstige voorwaarden een lening krijgen om het collegegeld te financieren. Kijk voor alle informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op duo.nl.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.