Associate degree Facility management 

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

Associate degree Facility management 

In het kort

In het kort
Collegegeld thuisstudie
24 x € 189,00
Studieduur
24 maanden
Type
Associate degree (Ad)
Diploma
Ad-getuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

De Associate degree (Ad) Facility Management bereidt perfect voor op een managementfunctie op operationeel en tactisch niveau. Er is uitgebreide aandacht voor facilitaire dienstverlening én management. Een aanrader voor vakmensen die de schakel willen vormen tussen de werkvloer en het management.

Een spin in het web, zo zou je een facility manager, teamleider of een facilitair coördinator kunnen noemen. En het vakgebied is volop in ontwikkeling. ‘Facility’ wordt namelijk steeds belangrijker binnen bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Het Nieuwe Werken, waarbij de mens en de werkplek centraal staan. Of het toenemende belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid binnen productieprocessen. Met al deze ontwikkelingen is op de arbeidsmarkt een grote behoefte ontstaan aan professionals met kennis van de werkvloer.

Het officiële Ad-getuigschrift vormt een bewijs van kennis en kunde op HBO-niveau en geeft zeer goede kansen op de arbeidsmarkt.

Daarom kies je voor Associate degree Facility management 

 • In twee jaar de belangrijkste skills op HBO-niveau.
 • Behaal een door de overheid erkend Ad-getuigschrift.
 • Zeer praktijkgericht en direct toepasbaar in het bedrijfsleven.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij doorstroming naar de bachelor Facility Management .

Bij deze opleiding is een handelsmerk van toepassing. Lees meer.

NVAO-geaccrediteerde opleiding Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ITKinternational project management association

Opleiding vernieuwd

LOI Hogeschool volgt de ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Deze opleiding is onlangs volledig vernieuwd en sluit dan ook naadloos aan op de actuele vraag vanuit de arbeidsmarkt.

"Een Associate degree maakt je breder inzetbaar en vergroot je kansen aanzienlijk"
Walther Ploos van Amstel

Universitair docent

Lees het interview
"Een Associate degree maakt je breder inzetbaar en vergroot je kansen aanzienlijk"
Walther Ploos van Amstel

Universitair docent

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De Associate degree is een nieuwe graad in het hoger beroepsonderwijs en sluit aan op de behoefte van het bedrijfsleven aan meer hoger opgeleiden voor specifieke functies. Vooral MBO-4-afgestudeerden en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt.

Meer over de doelgroep

De Associate degree Facility Management is een aanrader voor medewerkers in de facilitaire dienstverlening die een hogere functie ambiëren of willen doorgroeien naar een leidinggevende functie. Bijvoorbeeld als teamleider, facility manager, facilitair coördinator of bedrijfsleider.

De studie is ook zeer geschikt voor wie vanuit werkervaring al is doorgegroeid naar een leidinggevende functie, maar nog niet over voldoende skills beschikt om hier op adequate wijze invulling aan te geven. De studie Facility Management biedt dan een waardevolle aanvulling op vakkennis.

Ontdek de arbeidsmarkt

Na het afronden van de Associate degree Facility Management kun je onder andere aan de slag als objectleider schoonmaak, (assistent) facility manager, praktijkcoach, coördinator facilitaire dienstverlening of teamleider facility. Als operationeel leidinggevende weet je zelfstandig beheer- en managementtaken te volbrengen. Tegelijkertijd fungeer je als spin in het web en kun je partijen en belangen op waarde inschatten.

Na afronding van deze tweejarige studie kun je o.a.:

 • toegevoegde waarde voor mens en organisatie creëren, op het gebied van huisvesting en services.
 • een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en relaties, netwerken en ketens ontwikkelen
 • beleidsvraagstukken analyseren en deze vertalen in beleidsdoelstellingen.
 • HRM toepassen van in het licht van de strategie van de organisatie.
 • bedrijfsprocessen inrichten, beheersen en verbeteren.
 • financiële en juridische aspecten, interne processen en bedrijfs- of organisatieomgeving analyseren om samenhang en wisselwerking te versterken
Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de Associate degree aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de Associate degree. Je doet waardevolle kennis op en haalt al binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

Het korte HBO-programma Management en economie van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze Associate degree. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de Associate degree. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

21+-toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De Associate degree Facility Management behandelt alle facetten van facilitaire dienstverlening. Zo komen onderwerpen als huisvesting, techniek en duurzaamheid aan bod. Maar ook wordt ingezoomd op communicatie als belangrijke factor in het vak. En is er aandacht voor middle management en bedrijfskunde. Bovendien wordt de opgedane kennis meteen in de praktijk gebracht in diverse praktijk-integratieopdrachten.

Meer over de inhoud

Tijdens de eerste fase doe je kennis op over het brede gebied van facilitair operationeel management. Cruciaal om managementvaardigheden te ontwikkelen en noodzakelijk voor een goede uitoefening van je (toekomstige) functie. Daarna ligt de nadruk op het verder ontwikkelen en verbreden van managementkennis en communicatieve vaardigheden. Verder is er veel aandacht voor facilitaire onderwerpen.

Trainingsdagen

Voor de module Facility managementvaardigheden worden twee trainingsdagen georganiseerd. Deze dagen zijn inbegrepen bij het collegegeld.

Studieprogramma

De Associate degree Facility Management omvat 120 studiepunten (EC’s) en wordt afgesloten met een afstudeerfase. Deze omvat een stage en een afstudeeropdracht. Alle kennis en vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan, komen hierin samen en worden toegepast in een praktijksituatie.

Bekijk het studieprogramma
Module EC's

Cluster 1: Inleiding facility management

Cluster 1: Inleiding facility management

Je leert op welke wijze facility management georganiseerd kan worden, zodanig dat facility management een aantoonbare bijdrage levert aan mens en organisatie op het gebied van huisvesting en services. Ook maak je kennis met de basisbegrippen en werking van bedrijfseconomie en het Nederlands rechtsstelsel. Tot slot leer je zowel mondeling als schriftelijke effectief communiceren.
30
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je meer over taalbeheersing, zowel mondelinge als schriftelijke aspecten komen aan bod. Je leert onder andere meer over spelling, woordkeus, stelfouten en -figuren in combinatie met noodzakelijke grammaticale begrippen, tekstdoelen, tekstopbouw, tekstanalyse en rapportage en (inter)culturele communicatie in de meest brede zin.
5
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
Je leert je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de (toekomstige) professionele beroepsomgeving. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: morele denkkracht en systematisch tot onderbouwd oordeel komen, methodische reflectie en persoonlijke effectiviteit en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen handelen.
5
Oriëntatie bedrijfseconomieOriëntatie bedrijfseconomie
In deze module leer je onder andere meer over kosten- en waardenbegrippen, de berekening van de diverse kostensoorten, capaciteitsberekeningen en differentiële kostencalculatie.
5
Inleiding rechtInleiding recht
Doelstelling van deze module is het verwerven van kennis en inzicht in juridisch denken, juridische basisbegrippen en grondslagen en werking van het Nederlands rechtsstelsel. Je leert onder andere meer over deelgebieden van het Nederlands recht zoals privaatrecht, verbintenissenrecht, publiekrecht en Europees/internationaal recht.
5
Oriëntatie Facility ManagementOriëntatie Facility Management
Je maakt kennis met Facility Management door middel van proces oriëntatie binnen het beroepenveld.
5
Praktijkintegratieopdracht inleiding Facility ManagementPraktijkintegratieopdracht inleiding Facility Management
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 2: Opzetten nieuw businessmodel

Cluster 2: Opzetten nieuw businessmodel

Je stelt een nieuw businessmodel op voor een middelgrote tot grote (non-)profit facility management afdeling. Daarbij beschrijf je de onderwerpen management en besturingsprocessen, interactie tussen organisatie en omgeving, besluitvormingsprocessen, structureren, organiseren, communicatie, HRM, marketing, productie/logistiek, ICT/informatiemanagement en proces/kwaliteitsmanagement. Je onderbouwt je beschrijving met theorieën en modellen.
Bij het opstellen van het businessmodel laat je zien onderzoeksvaardigheden te beheersen, zoals het definiëren van een probleem, het opstellen van een passende onderzoeksvraag en het methodisch analyseren van het probleem.
30
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
Je leert alle vaardigheden die van toepassing zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Onderwerpen zijn: een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen (en dit kritisch beschouwen middels evaluatie en reflectie).
5
Middle managementMiddle management
In de module Middle management wordt onder meer aandacht besteed aan verschillende vakgebieden binnen het management, zoals economie en communicatie. Je doet kennis en vaardigheden op die nodig zijn om in het middenmanagement van een bedrijf te kunnen functioneren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: algemene managementkennis, bedrijfsvoering, organiseren, besluitvormingsprocessen, bestuur en beleid, planning en procesbeheersing, leidinggeven en communicatie.
10
Proces- en kwaliteitsmanagementProces- en kwaliteitsmanagement
Procesmanagement krijgt binnen organisaties een steeds belangrijkere rol. Het gaat tijdens deze module om productkwaliteit, kwaliteit van dienstverlening, kwaliteit van bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen binnen de eigen organisatie.
5
Inleiding ICT/informatie managementInleiding ICT/informatie management
Doelstelling van deze module is inzicht krijgen in ICT-applicaties en ICT-toepassingen die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de werkprocessen. In deze inleidende module staat de technologie centraal. Onderwerpen als informatie systemen (waaronder ERP, CRM), IT-infrastructuur, e-commerce, kennismanagement en de invloed van digitalisering op de werkprocessen komen aan bod.
5
Praktijkintegratieopdracht Opzetten nieuw business model Facility ManagementPraktijkintegratieopdracht Opzetten nieuw business model Facility Management
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 3: Huisvesting en middelen

Cluster 3: Huisvesting en middelen

Je organiseert en beheert een veilige en gezonde werk-, leef- en/of verblijfsomgeving voor de mens in de organisatie. Hiervoor ontwerp je effectieve en efficiënte processen binnen de afdeling huisvesting o.a. door het opstellen van een lange termijn huisvestingsplan.
Daarbij analyseer je de financiële verslaglegging van de facilitaire afdeling, beoordeel je de financiële structuur en maak je beslissingsondersteunende calculaties. Je herkent de basisprincipes van contract-, inkoop- en leveranciersmanagement en vertaalt deze naar het gewenste inkoopbeleid van de organisatie.

30
MBA financieringMBA financiering
Begrippen die tijdens dit onderdeel aan de orde komen zijn onder andere rechtsvormen, corporate governance, investeringsselectie, diverse begrotingen, werkkapitaalmanagement, diversiteit en intensieve financiering.
5
Operations managementOperations management
Tijdens dit deel leer je meer over Lean six sigma, SCM, Agile en doorlooptijden.
5
MarketingMarketing
Het niveau van deze module is vergelijkbaar met NIMA A. Onderwerpen die aan bod komen zijn: marketingconcept, marketingplanning en marketingstrategie, markt en vraagbegrippen, marketingorganisatie, marketinginstrumenten, product, prijs, plaats en promotie en toepassingsgebieden.
5
Inkoop en contractmanagementInkoop en contractmanagement
Tijdens deze module leer je meer over Demand management (inventarisatie vraagzijde), contractmanagement (aansturing aanbodzijde) en regievoering (intermediaire rol) van inkoopbeleid.
5
Huisvesting, management en beheer 5  
Praktijkintegratieopdracht Huisvesting en middelenPraktijkintegratieopdracht Huisvesting en middelen
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 4: Cultuur, services en gastvrijheid

Cluster 4: Cultuur, services en gastvrijheid

Je organiseert en beheert een veilige en gezonde werk-, leef- en/of verblijfsomgeving voor de mens in de organisatie. Hiervoor ontwerp je effectieve en efficiënte processen binnen de afdeling huisvesting o.a. door het opstellen van een lange termijn huisvestingsplan.
Daarbij analyseer je de financiële verslaglegging van de facilitaire afdeling, beoordeel je de financiële structuur en maak je beslissingsondersteunende calculaties. Je herkent de basisprincipes van contract-, inkoop- en leveranciersmanagement en vertaalt deze naar het gewenste inkoopbeleid van de organisatie.
30
Human resources managementHuman resources management
Deze module geeft je inzicht in verschillende HR aspecten en de wijze waarop deze aspecten strategisch kunnen worden ingezet.
5
Cultuur en ontwerp van organisatiesCultuur en ontwerp van organisaties
Je krijgt inzicht in verschillende aspecten die te maken hebben met de structuur, cultuur en het ontwerp van organisaties. Je leert onder andere meer over het ontwerpen van organisaties, de structurering, organisatie en ontwikkeling, ontwerptheorieën en de situationele factoren voor organisatieontwerp.
5
Services en gastvrijheidServices en gastvrijheid
Steeds meer organisaties kiezen hospitality als uitgangspunt in hun beleid. Dit komt mede door ‘het nieuwe werken’ waarbij het niet meer zelfsprekend is dat alle medewerkers binnen organisatie fysiek aanwezig zijn. Niet alleen externe klanten horen gastvrij ontvangen te worden, ook de eigen medewerkers verdienen op kantoor een passend serviceniveau. Hiermee kan een organisatie onderscheidend zijn ten opzichte van zijn con-collega’s.
5
StageStage
Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties tijdens de stage zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
10
AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over HBO Associate degree-niveau in een beroepsspecifieke context. Allereerst wordt een plan van aanpak gemaakt, vervolgens wordt er deskresearch gedaan en wordt de opdracht uitgevoerd. Tot slot wordt er gereflecteerd op het proces en het resultaat.
5
Totaal Associate degree Facility management  120


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle Associate degrees leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Hierin plaats je bijvoorbeeld het resultaat van de stageopdrachten. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

De Associate degree wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Hierbij maak je een beroepsproduct, zoals een analyse, advies of kostprijsberekening. Het beroepsproduct is bedoeld om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden binnen een voor de opleiding relevante werkomgeving. Ook schrijf je een begeleidend verslag. Het verslag en het portfolio dienen als input voor de mondelinge afstudeerzitting.

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Heb je een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

Diploma en vervolgopleiding

Na het afronden van de Associate degree Facility Management heb je een wettelijk erkend Ad-diploma op zak. Dit geeft recht op het voeren van de titel Associate Degree of Business Administration.

Bovendien ontvang je een certificaat voor iedere behaalde module. Een certificaat kan bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 80004.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vervolgopleiding

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo is de bacheloropleiding HBO Facility Management een logische vervolgopleiding. Iedere module uit de Associate degree die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Met een behaald certificaat kun je vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module binnen de bacheloropleiding. De verantwoordelijke examencommissie besluit hierover. Voor deze Ad gaat het in totaal om 120 studiepunten (EC).

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Module Geeft recht op
Projectmanagement IPMA-D IPMA-D

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt twee jaar, op basis van 120 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. 

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 24 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal vier jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op begeleiding en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts twee jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 24 x € 189,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Benodigde literatuur

Het meeste studiemateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Houd rekening met een extra uitgave van ongeveer € 246,- voor extra kernliteratuur.

Het collegegeld is inclusief:

 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Twee jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 69,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
24 x € 189,00
Studieduur
24 maanden
Type
Associate degree (Ad)
Diploma
Ad-getuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Nieuwe actie! ASUS Chromebook

Schrijf je nu in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 39,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 
Meer over deze actie