Sportpsychologie en coaching

Vakgebied

Sportpsychologie en coaching

Met de cursus Sportpsychologie en coaching leer je alles over sport in Nederland, psychologie van het sporten, coaching van de individuele sporter en teamcoaching.

In het kort

In het kort

Met de cursus Sportpsychologie en coaching leer je alles over sport in Nederland, psychologie van het sporten, coaching van de individuele sporter en teamcoaching.

Lesgeld thuisstudie
8 x € 59,00
Studieduur
8 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Wat motiveert mensen om te sporten? Welke psychologische factoren hebben invloed op het presteren? En hoe kun je een sporter mentaal zo coachen dat deze in staat is het allerbeste uit zichzelf te halen? Ben jij geïnteresseerd in de antwoorden op deze vragen en wil je inzicht krijgen in de relatie tussen psychologie en sport, dan is de cursus Sportpsychologie en coaching de perfecte keuze. Theorie en praktijk sluiten in deze opleiding op basisniveau naadloos op elkaar aan. De cursus bespreekt alles over de pscyhologie van het sporten, maar ook coachingsvaardigheden komen uitgebreid aan bod. Na afloop kun je individuele sporters en teamsporters begeleiden en een passend coachingstraject uitvoeren.

Daarom kies je voor de cursus Sportpsychologie en coaching

 • Combinatie sportpsychologie en coaching.
 • Tijdens de cursus reflectie op eigen coachingsvaardigheden.
 • Begeleiding door sportpsychologen.
 • Inclusief gratis praktijkdag Coachingvaardigheden.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Sportpsychologie en coaching is geschikt voor (aankomend) coaches en begeleiders van amateurteams en –sporters, die interesse hebben in sportpsychologie en coaching. Maar ook voor (para)medisch begeleiders, sportmasseurs of fysiotherapeuten van sporters is deze opleiding zeer geschikt. Tot slot is deze korte en praktijkgerichte cursus een echte aanrader voor sporters zelf of voor ouders van kinderen die een (top)sport bedrijven.

Na afloop kun je sporters ondersteunen door het inzetten en verbeteren van mentale vaardigheden, verschillende vraag- en gesprekstechnieken in praktijk brengen en een passend coachingstraject opzetten voor individuele sporters en teamsporters.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Sportpsychologie en coaching.

De cursus

Inhoud van de cursus Sportpsychologie en coaching

De cursus Sportpsychologie en coaching is ingedeeld in vier overkoepelende thema’s: Sport in Nederland, Psychologie van het sporten, Coaching van de individuele sporter en Teamcoaching. Per thema zijn er twee inzendopdrachten, die door de docent beoordeeld worden en voorzien van feedback.

We behandelen de sportinfrastructuur in Nederland en aspecten waar een sportmanager mee te maken krijgt. Denk aan promotie, media, sponsoring en stakeholders. Verder gaan we in op sport en overheid en de relatie tussen sport en maatschappij. Motivatie is voor sporters essentieel om optimaal te kunnen presteren. We gaan dieper in op de relatie tussen sport en emotie en de manieren om deze te sturen. Bovendien behandelen we coachingsvaardigheden om zowel individuele sporters als teamsporters mentaal te begeleiden.

Deze cursus is inclusief een praktijkdag waar coachingsvaardigheden centraal staan. Voor het behalen van een certificaat is deelname aan deze praktijkdag een vereiste.

Meer over de inhoud

De cursus Sportpsychologie en coaching is opgebouwd rondom vier thema’s.

Sport in Nederland

We bespreken de sport zoals die in Nederland is geregeld. We gaan allereerst in op de sportinfrastructuur zelf (organisatie, professionaliteit, bestuur, officials, vrijwilligers en de sportvereniging als hoeksteen). Daarnaast passeren topsport en breedtesport de revue en gaan we in op onderwerpen als promotie, media, sponsoring en stakeholders. Met welke doelgroepen heeft een sportmanager te maken? Welke motieven zijn er om te sporten en hoe speelt een sportmanager daarop in? Verder is er aandacht voor lichamelijke opvoeding (geschiedenis, toekomst, sport als doel en als middel) en sport en overheid (bemoeienis, publieke dienst, regelgeving en controle). Tot slot komt ook de relatie tussen sport en maatschappij aan bod. We gaan in op de rol van de politiek en gezondheidszorg en kosten.

Psychologie van het sporten

Motivatie is van cruciaal belang voor het leveren van optimale sportprestaties. In het tweede deel van deze opleiding besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Evenals aan de relatie tussen sport en emotie, de verschillende soorten emoties en manieren om deze te sturen. Zo gaan we dieper in op het begrip angst, de effecten van angst en andere relevante begrippen die hiermee samenhangen. Wat ook niet mag ontbreken, is aandacht voor de persoonlijkheidskenmerken van de sporter; deze verschillen per individu. Hoe moeten persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht worden en laat je ze voor de desbetreffende sporter(s) werken?

Coaching van de individuele sporter

Wat komt er allemaal kijken bij het mentaal begeleiden van een individuele sporter? We behandelen om te beginnen de begrippen kernkwaliteiten en attitudes. Daarnaast staan we stil bij motivatie, de principes van het leren en het belang van belonen. Je leert een passend coachingstraject opzetten, een constructief coachgesprek op maat voeren en achteraf evalueren. Ook die vragen worden beantwoord in dit onderdeel van de opleiding. Daarnaast komt communicatie aan bod: de verschillende gesprekstechnieken en alles over de kunst van het vragen stellen, luisteren en observeren. Tot slot richten we ons onder andere op mentale vaardigheden en training.

Teamcoaching

Dat het coachen van een team weer andere kennis en vaardigheden vereist dan het begeleiden van een individuele sporter, ligt voor de hand. Aan het coachen van groepen en teams besteden we in dit vierde deel van de opleiding dan ook aandacht. We gaan kijken naar specifieke mentale aspecten die een rol spelen bij het functioneren in een team. Hoe maak je gebruik van de kracht van een groep of team? Wat kunnen valkuilen zijn en wat juist kansen? Het GROW-model wordt besproken, de verschillende fases hierin en het bijbehorende gespreksmodel. Tot slot staat evaluatie van groeps- en teamcoaching op het programma.

Inclusief gratis praktijkdag

Tijdens deze actieve en leerzame dag train je je coachingsvaardigheden, samen met studenten van meerdere coaching vakgebieden. Iedere deelnemer bereidt een presentatie voor over een casus uit het eigen vakgebied. Jullie geven elkaar feedback, wisselen ervaringen en ideeën uit en doen rollenspellen. Dit alles onder begeleiding van een ervaren trainer. Aan het einde van de training krijg je een reflectieopdracht. Voor het behalen van het certificaat Sportpsychologie en coaching zijn deelname aan de praktijkdag en het succesvol afronden van de reflectieopdracht vereist.

Examens en diploma

Examen

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk LOI-examen. Dit examen bestaat uit zowel open als meerkeuzevragen en wordt flexibel aangeboden.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Het examen wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van dit examen en reflectieopdracht en deelname aan de praktijkdag, heb je het LOI-certificaat Sportpsychologie en coaching op zak.

Voor wie zijn of haar kennis wil verbreden, kiest bijvoorbeeld voor de cursus Sportvoeding of Professioneel coachen.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 8 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 8 x € 59,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 149,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 111,75. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
8 x € 59,00
Studieduur
8 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak