HBO Duurzaam toerisme en trends 

Vakgebied

HBO Duurzaam toerisme en trends 

Dit korte HBO-programma leert je inspelen op de nieuwste trends op toeristisch gebied. Breng je kennis in korte tijd op HBO-niveau. Opleiding inclusief gratis praktijkdag.

In het kort

In het kort

Dit korte HBO-programma leert je inspelen op de nieuwste trends op toeristisch gebied. Breng je kennis in korte tijd op HBO-niveau. Opleiding inclusief gratis praktijkdag.

Collegegeld thuisstudie
6 x € 259,00
Studieduur
6 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Tourism management

Werk je of wil je gaan werken binnen de sector toerisme en recreatie? Dan moet je continu op de hoogte zijn van de laatste trends op toeristisch gebied. Alleen zo kun je je klanten goed van dienst zijn en succesvolle producten in de markt zetten. Duurzaam toerisme is een van die trends. Met de korte opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends doe je binnen een half jaar op HBO-niveau kennis op over dit onderwerp. Een waardevolle aanvulling op je vakkennis!

De opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends behandelt de nieuwste trends binnen de toeristische sector. Je leert welke invloed deze trends hebben en hoe je hier op in kunt spelen. Wat is nu eigenlijk duurzaam toerisme en hoe ‘meet’ je dit, zijn vragen die aan de orde komen. Ook het uitzetten van beleid op het gebied van duurzaam toerisme en verantwoord ondernemen komt aan bod.

Met het diploma van het korte HBO-programma Duurzaam toerisme en trends toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken. Na afronding kun je bij doorstroming naar een bacheloropleiding vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Daarom kies je voor de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends 

 • Geen vooropleiding vereist.
 • In korte tijd kennis van duurzaam toerisme op HBO-niveau.
 • Gratis extra praktijkdag.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij de volledige bacheloropleiding.

Doelgroep en toelating

Doelgroep

De opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends is een goede aanvulling op de vakkennis van professionals in de toeristische sector die zich in korte tijd op HBO-niveau willen bijscholen op het gebied van duurzaam toerisme en de laatste trends binnen de sectoren toerisme en recreatie. Bijvoorbeeld voor medewerkers van reisbureaus of touroperators. De opleiding is ook zeer geschikt voor wie de trends wil volgen en zich verder wil specialiseren in de toeristische sector.

Vooropleiding

Voor de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends gelden geen speciale vooropleidingseisen. Wel is een opleiding op HAVO- of MBO-niveau gewenst. Een van de lesboeken is in het Engels. Kennis van het Engels op B1-niveau (HAVO- of MBO 4-diploma met Engels) is daarom ook gewenst.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends 

Tijdens de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends wordt onder meer stilgestaan bij trends in diverse sectoren, de snelheid waarmee het toerisme is gegroeid de laatste jaren, de achtergronden en motieven van toeristen, de typologieën van toeristen, de instrumenten die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid in toerisme en recreatie te meten etc.

Meer over de inhoud

De opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends bestaat uit drie modules en een praktijkdag.

Duurzaam toerisme en recreatie

Deze module van de opleiding duurzaam toerisme en trends schetst een beeld van het ontstaan van het (internationale) toerisme en de snelheid waarmee dit is gegroeid. Ook beweegredenen om te reizen komen aan bod. Diverse soorten toerisme en de bijbehorende bestemmingen worden besproken. Ook soorten toeristen komen aan bod. Je leert waarom een bestemming een bepaald soort toeristen aantrekt. Er wordt uitgebreid ingegaan op de problemen die zich bij toeristische ontwikkelingen voordoen. Daarbij passeren verschillende instrumenten om duurzaamheid te meten de revue. Denk bijvoorbeeld aan de ecologische voetafdruk, barometers of tabellen over CO2-uitstoot. Uiteraard komen ook de oplossingen voor bepaalde problemen aan bod. Je leert oplossingsgericht denken over problemen rond de duurzaamheidsproblematiek in toerisme en recreatie. Ook leer je beleid uitzetten en volgen op het gebied van duurzaam toerisme, duurzame recreatie en verantwoord ondernemen. Tot slot kijken we naar de toekomst. Wat is de verwachte groei van het internationale toerisme? Hoe verandert de wereld en welke eisen en wensen van consumenten vloeien daaruit voort?

Interculturele communicatie voor toerisme en recreatie

Iedereen die in het toerisme werkt krijgt te maken met ander culturen. In deze module is er daarom aandacht voor cultuurmodellen, ethiek en communiceren in andere culturen. Welke waarde hebben omgangsregels bijvoorbeeld en wat is het belang van titels en aanspreekvormen? Ook het leidinggeven in interculturele samenwerkingsverbanden wordt behandeld. Hoe creëer je bijvoorbeeld draagvlak in een intercultureel of multidisciplinair team? In het onderdeel Maatschappelijk verantwoord handelen komen onderwerpen aan bod als intercultureel ondernemerschap, cross cultural understanding, visievorming, strategie en beleidslijnen.

Trendrapport Toerisme en Recreatie

In dit deel van de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends komen de nieuwste trends en ontwikkelingen in de diverse toeristische en recreatieve sectoren aan bod. Je leert deze ontwikkelingen afzetten tegen theoretische modellen. Ook leer je rekening houden met trends en ontwikkelingen bij het samenstellen en ontwikkelen van nieuwe producten. Daarnaast wordt ingegaan op vakantiegedrag en vrijetijdsbesteding. Je leert de cijfers op dit gebied analyseren en interpreteren. Ook het maken van een marktanalyse met behulp van statistieken en theoretische modellen komt aan bod.

Gratis praktijkdag

Tijdens de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends volg je een praktijkdag. Tijdens deze dag staan duurzaamheid, trends en het ontwikkelen van een visie centraal staan. Ook komen competenties op het gebied van houding en vaardigheden aan de orde. Deze praktijkdag is verplicht en de leerstof van de module dient vooraf te worden bestudeerd. Daarnaast moet je een opdracht voorbereiden en insturen.

Inclusief vakliteratuur

Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Examens en diploma

Examens

Iedere module van de HBO-opleiding Duurzaam toerisme en trends wordt afgerond met een praktijkopdracht. Ook bij de praktijkdag horen twee opdrachten. Een voldoende resultaat geeft recht op een HBO-certificaat. Alle certificaten tezamen geven recht op het certificaat HBO Duurzaamheid en trends in toerisme van LOI Hogeschool. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van dit HBO-programma geeft recht op het diploma HBO Duurzaam toerisme en trends van LOI Hogeschool. Bovendien ontvang je een certificaat voor iedere behaalde module uit dit programma. Een certificaat kan bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo is de bacheloropleiding HBO Tourism management een logische vervolgopleiding. Iedere module uit dit HBO-programma die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Met een behaald certificaat kun je vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module binnen de bacheloropleiding. De verantwoordelijke examencommissie besluit hierover. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 12 studiepunten (EC).

Toelatingsprogramma

Het HBO-programma Duurzaam toerisme en trends geldt als toelatingsprogramma voor de HBO-bacheloropleiding Tourism management. Dat betekent dat je op grond van het diploma HBO Duurzaam toerisme en trends kunt worden toegelaten tot deze opleidingen, als je 21 jaar of ouder bent. Bovendien biedt dit diploma ook de mogelijkheid tot vrijstelling voor de inhoudelijk overeenkomende modules van de HBO-bacheloropleiding.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 6 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 6 x € 259,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 556,63 - € 782,29*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 328,93 - € 462,28*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
6 x € 259,00
Studieduur
6 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Tourism management

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Nu verlengd!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 14 februari in voor deze opleiding en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg.

Meer over deze actie

Kom naar de open dag op 28 januari of 8 februari!

Tijdens de open dagen kom je alles te weten over thuis en klassikaal studeren bij de LOI, de MBO- en HBO- opleidingen en de beroepsgerichte cursussen, en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan