Perfect Nederlands

Vakgebied

Perfect Nederlands

De cursus Perfect Nederlands leert je alles over spelling, grammatica, stijl, spreekvaardigheid en leesvaardigheid. Leer beter aan de hand van unieke multimediale opdrachten.

In het kort

In het kort

De cursus Perfect Nederlands leert je alles over spelling, grammatica, stijl, spreekvaardigheid en leesvaardigheid. Leer beter aan de hand van unieke multimediale opdrachten.

Lesgeld thuisstudie
2 x € 31,20 (€ 39,00) 20% korting
Studieduur
Vanaf 2 maanden
Diploma
Studieverklaring
Benodigde vooropleiding
Geen

De cursus Perfect Nederlands is bestemd voor iedereen die het Nederlands foutloos wil leren beheersen. De cursus besteedt aandacht aan stijl, spelling, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en grammatica. Je bepaalt zelf of je de hele cursus volgt, of alleen die delen waar je nog moeite mee hebt (kijk bij Inhoud voor de studieduur per module).

De cursus Perfect Nederlands is een goede keuze voor iedereen die moeite heeft met (onderdelen van) de Nederlandse taal. Ook kan de cursus gevolgd worden als voortzetting van een NT2-traject. Na afloop beheers je het Nederlands perfect en kun je vol zelfvertrouwen communiceren in het Nederlands. Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek, een persoonlijke gesprek of bij het opstellen van een zakelijke brief.

Daarom kies je voor de cursus Perfect Nederlands

 • Leer moeiteloos communiceren in het Nederlands.
 • Ook losse onderdelen volgen is mogelijk.
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren docenten.
 • Beter leren met unieke multimediale opdrachten.

Doelgroep en toelating

Doelgroep

De cursus Perfect Nederlands is bestemd voor iedereen die moeiteloos wil kunnen communiceren in foutloos Nederlands. Bijvoorbeeld omdat je voor je werk het Nederlands perfect moet beheersen in contacten met klanten. Kies voor de volledige cursus wanneer je je kennis van het Nederlands op een hoger niveau wilt brengen. Wie moeite heeft met een specifiek onderdeel van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld stijl of grammatica, kan er ook voor kiezen om alleen die delen te volgen.

De cursus is ook een goede keuze als voortzetting van een NT2-traject, als je het staatsexamen NT2 programma II hebt afgerond.

Na deze cursus heb je je Nederlandse taalvaardigheid geperfectioneerd op het gebied van stijl, spelling, grammatica, spreekvaardigheid en leesvaardigheid.

Breed assortiment cursussen

Is deze cursus niet wat je zoekt? De LOI biedt cursussen in taalvaardigheid en schrijfvaardigheid op verschillende niveaus, voor je werk en voor je persoonlijke ontwikkeling. Welke cursus sluit aan bij jouw doel?

Voor je werk:

Beginners

Gevorderden

Vergevorderden

Voor je persoonlijke ontwikkeling:

Schrijfvaardigheid

Keuzeprogramma spreekvaardigheid, leesvaardigheid, stijl, spelling en grammatica

Vooropleiding

Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel moet je taalvaardigheid minimaal op niveau B2 zitten. Dat is het niveau waarop het NT2-traject eindigt (Staatsexamen Programma II).

De cursus

Inhoud van de cursus Perfect Nederlands

De cursus Perfect Nederlands bestaat uit vijf onderdelen. Je bepaalt zelf of je de volledige cursus volgt, of alleen die onderdelen waar je moeite mee hebt. Hieronder zie je per module wat de studieduur is. Het onderdeel Spelling behandelt de schrijfwijze van Nederlandse woorden. Zo is er o.a. aandacht voor het gebruik van hoofdletters, de spelling van de verschillende werkwoordsvormen en lastige spellingkwesties. Het onderdeel Stijl gaat o.a. in op tekstopbouw, schrijven voor de doelgroep en stijlmiddelen. Het onderdeel Grammatica leert je o.a. redekundig en taalkundig ontleden. In het onderdeel Leesvaardigheid leer je o.a. over leesstrategieën en verschillende soorten teksten. Bij Spreekvaardigheid doe je diverse gesprekstechnieken op en ontdek de verschillen tussen diverse vormen van gesproken communicatie.

Meer over de inhoud

Spreekvaardigheid (3 maanden)

Je leert o.a. over:

 • verbale en non-verbale communicatie
 • feedback
 • verschillende gesprekstechnieken
 • omgaan met klachten en conflicten
 • de basisregels voor goed onderhandelen
 • telefoneren en omgaan met klanten
 • vergaderen en werkoverleg
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • eenvoudige presentaties houden
 • het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

Leesvaardigheid (2 maanden)

Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:

 • woordkleur
 • leesstrategieën
 • het scheiden van hoofd- en bijzaken
 • het opstellen van zakelijke brieven
 • tekstdoelen
 • het herkennen van een argumentatie
 • het schrijven van een persbericht
 • het schrijven van een betoog.

Spelling (3 maanden)

In dit onderdeel leer je o.a.:

 • woorden correct afbreken
 • werkwoordsvormen correct schrijven
 • de regels voor het gebruiken van hoofdletters toepassen
 • het meervoud van woorden maken
 • de regels voor de tussenletters correct toepassen
 • de regels voor het plaatsen van accenten, apostrof e.d. toepassen
 • de regels voor het gebruik van afkortingen toepassen
 • leestekens op de juiste plaats in een zin te plaatsen
 • met lastige spellingkwesties omgaan.

Grammatica (2 maanden)

Het onderdeel Grammatica behandelt o.a.:

 • het verschil tussen redekundig en taalkundig ontleden
 • het verschil tussen woordgroep, woordsoort, zinsdeel en zinsdeelstuk
 • het benoemen van woorden in een zin als lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, voornaamwoord, bijwoord, voorzetsel, voegwoord, telwoord en tussenwerpsel
 • het benoemen van zinsdelen als onderwerp, gezegde, meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp, voorzetselvoorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling en bijstelling
 • samengestelde zinnen
 • het onderscheid tussen nevenschikkend en onderschikkend zinsverband.

Stijl (2 maanden)

Je leert o.a.:

 • hoe communicatie werkt
 • een algemene tekst (op)bouwen
 • teksten maken die passen bij een zakelijke of persoonlijke situatie
 • goede zinnen samenstellen
 • stijlfouten herkennen en voorkomen
 • stijlmiddelen herkennen en gebruiken
 • een tekst afstemmen op de doelgroep
 • samenvatten.

Examens en diploma

Examen

De cursus Perfect Nederlands wordt afgesloten met verschillende inzendopgaven.

Diploma

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Wel kun je een verklaring aanvragen waarin staat dat je de opleiding hebt gevolgd.

Vraag een studieverklaring aan

Is er geen examen aan de cursus verbonden, maar wil je wel een bewijs van de behaalde resultaten? Wanneer je alle opdrachten ter beoordeling hebt ingestuurd, kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 2 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 2 x € 31,20 (€ 39,00)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Subsidieregeling Taalopleidingen (tot € 1.500,- subsidie voor werkgevers)

Werkgevers kunnen bij een opleiding ter verbetering van Nederlandse taalvaardigheid voor hun medewerkers gebruikmaken van een aantrekkelijke subsidieregeling. Via de regeling ‘Tel mee met Taal’ krijgen ze 67% van de kosten vergoed, tot maar liefst € 1.500,- per deelnemer. De regeling geldt ook voor deze opleiding en biedt een flink voordeel voor iedereen die via zijn of haar werk aan een betere taalvaardigheid wil werken!

Lees meer over de regeling

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
2 x € 31,20 (€ 39,00) 20% korting
Studieduur
Vanaf 2 maanden
Diploma
Studieverklaring
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Tijdelijk 20 procent korting

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 20% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak