Post-bachelor Business process management

Vakgebied

Post-bachelor Business process management

Brede en zeer praktijkgerichte Post-bacheloropleiding Business Process Management (BPM), opgezet vanuit een integrale visie op BPM.

In het kort

In het kort

Brede en zeer praktijkgerichte Post-bacheloropleiding Business Process Management (BPM), opgezet vanuit een integrale visie op BPM.

Collegegeld thuisstudie
12 x € 199,00
Studieduur
12 maanden
Type
Post-bachelor
Diploma
LOI Hogeschool

Procesbeheersing, procesperformance, procesmanagement, procesarchitectuur… Het zijn termen die binnen steeds meer organisaties gebruikt worden. Grotere winst kan behaald worden door bedrijfsprocessen te optimaliseren. Winst op o.a. het gebied van efficiency, kwaliteit en klantvriendelijkheid.

Met de Post-bacheloropleiding Business Process Management (BPM) van LOI Hogeschool worden alle competenties opgedaan die een manager of consultant nodig heeft. Een brede en zeer praktijkgerichte opleiding, die is opgezet vanuit een integrale visie op BPM. Procesmanagement is immers nauw verbonden met andere managementdisciplines. BPM wordt dan ook behandeld in samenhang met verandermanagement, kwaliteitsmanagement, organisatiemanagement, risicomanagement én ICT.

Daarom kies je voor de opleiding Post-bachelor Business process management

 • Versterk je positie op de arbeidsmarkt. 
 • Behaal een diploma op HBO+ niveau.
 • Brede en zeer praktijkgerichte opleiding.
 • Opgezet vanuit een integrale visie op BPM.
 • Je wordt opgeleid tot een procesmanager of -consultant.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De post-bacheloropleiding Business Process Management is bestemd voor professionals die alle kennis en vaardigheden willen opdoen om aan succesvol aan de slag te kunnen als manager of consultant.

Ontdek de arbeidsmarkt

Business Process Management wordt steeds meer gezien als hét middel om hogere winsten te behalen. De arbeidsmarktperspectieven voor procesmanagers zijn dan ook zonder meer goed te noemen. Procesmanagers kunnen bij vrijwel alle grote en middelgrote bedrijven terecht. Of kies voor een carrière als procesconsultant.

Een procesmanager of -consultant houdt zich bezig met het analyseren, ontwerpen, implementeren en verbeteren van processen. Een discipline-overstijgende functie, die veel raakvlakken heeft met o.a. verandermanagement, kwaliteitsmanagement en organisatiemanagement. Een procesmanager heeft ook veel te maken met ICT. Vrijwel alle bedrijfsprocessen worden immers ondersteund door ICT-toepassingen. Juist deze veelzijdigheid maakt de functie zo uitdagend.

Toelating

Om te worden toegelaten tot de opleiding Business Process Management is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel zijn een relevante vooropleiding op HBO-niveau en een HBO-werk- en denkniveau gewenst.

De opleiding

Inhoud van de opleiding Post-bachelor Business process management

De opleiding Business Process Management richt zich op integraal procesmanagement. Procesmanagement kan niet los worden gezien van disciplines als kwaliteitsmanagement en verandermanagement. De opleiding reikt de kennis en tools aan om processen en procedures te beschrijven, beheersen én verbeteren. Juist de continue procesverbetering is het uiteindelijke doel van BPM.

Het programma van de bacheloropleiding Business Process Management is zeer competentiegericht. Er worden zowel vakinhoudelijke competenties opgedaan, als professionele competenties (o.a. organisatiesensitiviteit, planmatig werken en projectmanagement) en intellectuele competenties (zoals complexe vraagstukken analyseren, redeneren vanuit een systeemoptiek en out-of-the-box-denken).

Op alle fronten erkend

Alle HBO-bacheloropleidingen, Associatie degrees en masteropleidingen van LOI Hogeschool hebben de officiële NVAO-accreditatie. Bovendien heeft LOI Hogeschool in februari 2020 opnieuw het ITK-keurmerk behaald. Daarbij oordeelde het panel op alle punten positief.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Arjette
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Arjette
Studieprogramma

De post-bachelor Business Process Management is opgebouwd rond drie thema’s:

De grondslagen van BPM

In dit thema wordt ingezoomd op bedrijfsprocessen en de relatie met de besturing van een organisatie. Daarbij worden bedrijfsprocessen benaderd vanuit een architectuurprincipe. Dat betekent dat alle processen (afdelingen) op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) én hun onderlinge samenhang worden beschouwd. Ook de samenhang tussen processen en de bijbehorende informatiestromen en de ICT-voorzieningen wordt behandeld. 

De BPM-cyclus

In dit thema wordt de BPM-cyclus behandeld. Aan de orde komen het ontwerpen, (be)sturen, integreren, implementeren en uitvoeren van processen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de specifieke onderdelen van de BPM-cyclus. Zo is er aandacht voor de methoden en technieken om een proces te ontwerpen. Ook het beschrijven van processen en het implementeren van procesmanagement komen uitvoerig aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op mogelijke valkuilen en worden er handvatten aangereikt voor procesbeheersing en -verbetering.

Integraal BPM

Dit thema integreert BPM met andere managementdisciplines als kwaliteitsmanagement en verandermanagement. Bovendien is er uitgebreid aandacht voor management- en adviesvaardigheden die nodig zijn om BPM in een organisatie te implementeren.

Bekijk het studieprogramma
Onderdeel Studiepunten (EC's)
Studie-introductie 1

Thema 1: De grondslagen van BPM

 
Module 1: Introductie en organisatiebesturing 8
Basisbegrippen en het hoe en waarom van BPM  
Basisprincipes integraal procesmanagement  
Het BPM-concept  
De BPM-cyclus  
Inleiding organisatiekunde  
Organisatiebesturingsconcepten  
Het INK-model en de BBSC  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 2: Business process architecture 8
Business process architecture  
Bedrijfsstrategie: de externe context  
Bedrijfsstrategie: de interne context  
Processen en de organisatie  
Processen en documentatie  
Processen en technologie  
Processen en IT-infrastructuur  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 3: samenvatting 2
Grondslagen BPM: samenvatting  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  

Thema 2: De BPM-cyclus

 
Module 1: Identificatie, beschrijving en analyse 6
Identificeren van de hoofdprocessen  
Beschrijven van processen  
Analyse: procesdecompositie  
Opstellen van de procesblauwdruk  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 2: Ontwerp 6
Het ontwerpproces  
Methoden en technieken  
Business rules  
Modelleren van processen  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 3: Validatie, integratie en implementatie 7
Validatie: procesmeting en simulatie  
Integratie: toetsing aan het normenkader  
Integratie: binnen de bestaande procesarchitectuur  
Stakeholdersmanagement en communicatie  
Implementatiemethodieken  
De werkinstructie  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 4: Beheer en verbetering 5
Procesbeheer: kwaliteitssystemen en het beheer  
Procesmeting: prestatie-indicatoren  
Procesverbetering  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 5: BPM-cyclus: samenvatting 2
BPM-cyclus: samenvatting  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  

Thema 3: Integraal BPM

 
Module 1: BPM en andere managementdisciplines 8
BPM: De verbindende factor  
BPM & organisatie- en verandermanagement  
BPM & risico- en kwaliteitsmanagement  
BPM & ICT-management  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 2: Professionele vaardigheden 5
Projectmanagement: planmatig werken  
Overige professionele vaardigheden: Klantgerichtheid, Tact en empathisch vermogen, Organisatiesensitiviteit, het verkrijgen van draagvlak en omgaan met weerstanden, Proactiviteit en zelfstandigheid, Betrouwbaarheid, Geloofwaardigheid  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 3: Integraal BPM: samenvatting 2
Integraal BPM: samenvatting  
Praktijkopdracht: casus met verplichte inzendopgaven  
Module 4: Afronding post-bachelor BPM -
Post bachelorexamen  
Totaal Post bachelor Business Process Management 60

Examens en diploma

Examens

Iedere module van de opleiding Business Process Management wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Deze bestaat uit een casus met bijbehorende opdrachten. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk post-bachelorexamen. Ook dit examen is gebaseerd op een casus.

Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Deze vind je onder Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Diploma

Na afloop van de post-bachelor Business Process Management wordt het diploma Business Process Management van LOI Hogeschool behaald.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van de Master of Business Administration (MBA), het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Voldoet aan de kwaliteitseisen van de NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 12 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 12 x € 199,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 39,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
12 x € 199,00
Studieduur
12 maanden
Type
Post-bachelor
Diploma
LOI Hogeschool

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 6 maart in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00