Sociale psychologie

Vakgebied

Sociale psychologie

Met de cursus Sociale psychologie leer je over hoe mensen in het dagelijkse leven elkaars gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden.

In het kort

In het kort

Met de cursus Sociale psychologie leer je over hoe mensen in het dagelijkse leven elkaars gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden.

Lesgeld thuisstudie
4 x € 89,00
Studieduur
4 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Ben je geïnteresseerd in psychologie en wil je meer inzicht krijgen in het sociale aspect van het menselijk gedrag? Kies dan voor de praktijkgerichte cursus Sociale psychologie. Je krijgt inzicht in hoe mensen elkaar beïnvloeden, hoe je deze kennis kunt gebruiken in het dagelijks leven en leert over de belangrijkste facetten van sociale psychologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale uitwisseling, altruïsme, seksualiteit, taal en communicatie, stereotypering, etnocentrisme en conflictoplossing. Door meer inzicht te krijgen in deze onderwerpen, leer je mensen beter begrijpen. Een vaardigheid die zowel beroepsmatig als privé zeker van pas zal komen.

Daarom kies je voor de cursus Sociale psychologie

 • Krijg inzicht in hoe mensen elkaar beïnvloeden. 
 • Brede, praktijkgerichte cursus.
 • Zowel zakelijk als privé zeer interessant.
 • Inclusief online hoorcolleges.

 

Deze cursus is een onderdeel uit een erkende en NVAO‑geaccrediteerde HBO‑bacheloropleiding.

 

Doelgroep en toelating

Doelgroep

De cursus Sociale psychologie is bestemd voor iedereen die vanuit zijn beroep of persoonlijke interesse meer wil weten over wederzijdse beïnvloeding en de relaties tussen mensen. Bijvoorbeeld voor ouders, opvoeders, leraren, therapeuten, coaches, ordehandhavers, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers of verpleegkundigen. Na het afronden van deze cursus heb je meer inzicht in het intermenselijk gedrag. Deze vaardigheid zal zowel beroepsmatig als privé zeer nuttig zijn.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Sociale psychologie.

De cursus

Inhoud van de cursus Sociale psychologie

Mensen zijn sociale wezens. Vrijwel alles wat we doen, denken en voelen staat onder invloed van anderen. In deze cursus krijg je hier meer inzicht in. De cursus behandelt de belangrijkste theorieën en processen van de sociale psychologie. Verder komen onderwerpen als altruïsme, seksualiteit en etnocentrisme aan bod. Ook wordt er ingegaan op het ontstaan van conflicten en hoe je hiermee om kunt gaan. Bovendien wordt de rol van religie en cultuur bij het gedrag van mensen behandeld. De cursus is zeer praktijkgericht en bevat tal van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven. Op deze manier wordt de theorie direct gekoppeld aan de praktijk en kun je dit direct toepassen in je werk of privésituatie. 

Meer over de inhoud

De cursus Sociale psychologie is opgebouwd rondom de volgende thema's:

Inleiding in de sociale psychologie

In deze module leer je hoe een individu wordt beïnvloed door de aanwezigheid van anderen. We geven een overzicht van de belangrijkste theorieën en van de processen die een rol spelen. Ook komen de meest gebruikte methoden van onderzoek in de (toegepaste) sociale psychologie aan bod.

Sociale uitwisseling en wederkerigheid

In dit deel wordt onder andere ingegaan op de sociale uitwisselingstheorie. Daarmee wordt bedoeld dat iedere relatie tussen mensen wordt gevormd door een subjectieve kosten-batenanalyse en een afweging van alternatieven. Daarnaast wordt ingegaan op de sociale vergelijkingstheorie. Wanneer vergelijkt iemand zich met iemand anders? Met wie vergelijken we ons dan, en waarom? En waarom zijn we op zoek naar mensen die bij ons passen?

Altruïsme

Altruïsme is een ander woord voor naastenliefde. Waarom willen mensen het welzijn van anderen bevorderen? Welke motieven kan iemand hebben om iemand anders te helpen? Zijn sommige mensen meer geneigd om iemand te helpen dan anderen? En van welke factoren hangt het af of iemand wordt geholpen?

Attributietheorie

"Iemands gedrag zegt veel over zijn persoonlijkheid." Waar of niet? Kun je aan iemands gedrag zien hoe hij of zij is? Welke fouten kunnen daarbij (onbewust) gemaakt worden?

Seksualiteit

We geven een inzicht in de rol van seksualiteit in intieme relaties. Hoe ontstaat aantrekkingskracht? Wat bepaalt wanneer we seksueel actief worden? En wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om seksualiteit? Ook risicovol seksueel gedrag en de onderliggende factoren komen aan bod.

Taal en communicatie

Wat is communicatie eigenlijk? En welke vormen van communicatie kunnen we onderscheiden? Aan bod komt het communicatieproces en het onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie. Ook gaan we in op misverstanden in sociale interactie en communicatie. Tot slot wordt effectieve communicatie besproken.

Etnocentrisme en vooroordelen

Discriminatie, het wij/zij-gevoel … je leest er vrijwel dagelijks over in de krant. In deze module bespreken we welke psychologische processen hier achter zitten. Waarom delen we mensen eigenlijk in, in groepen? Hoe ontstaat discriminatie? En kunnen we er iets tegen doen?

Conflictoplossing

Iedereen komt in zijn werk of privé wel eens conflicten tegen. In deze module wordt het ontstaan van conflicten behandeld en hoe je ermee om kunt gaan. Vaak kunnen conflicten opgelost worden door inbreng van een derde partij.

Gezondheid in samenhang met sociaal gedrag

Sociale omstandigheden kunnen veel invloed hebben op iemands gezondheid. Denk aan stress, sociale druk en het al dan niet geven of krijgen van het goede voorbeeld wat betreft gezond gedrag. De korte- en langetermijngevolgen komen aan de orde. Ook leer je hoe je invloed kunt uitoefenen op gezondheidsgedrag. Tot slot wordt een aantal strategieën behandeld om om te gaan met stress.

Religie en zingeving

Welke rol spelen religie en cultuur eigenlijk bij het gedrag van mensen? Hoe kan religie groepsvorming of iemands sociale identiteit beïnvloeden? Ook leer je religie onderkennen als oorzaak en gevolg van cultuurverschillen. Tot slot komt het belang van zingeving voor mensen aan bod.

Inclusief literatuur

Alle benodigde literatuur is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft zelf geen boeken meer aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Examens en diploma

Examen

De cursus Sociale psychologie wordt afgesloten met een flexibel LOI-examen. Dit examen duurt 90 minuten en bestaat uit open vragen. Het examen kan dagelijks worden afgenomen, wat betekent dat je examen kunt doen wanneer het jou uitkomt. 

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Het examen voor de opleiding Sociale psychologie wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van dit examen heb je het LOI-diploma Sociale psychologie op zak.

Wil je hierna verder studeren of je kennis verbreden? Denk bijvoorbeeld aan de cursus Ontwikkelingspsychologie, Persoonlijkheidsleer of Arbeids- en organisatiepsychologie. Ook is de HBO-bacheloropleiding HBO Toegepaste psychologie van LOI Hogeschool is een prima vervolgopleiding. Wel dient aan de vooropleidingseisen van deze bachelor te worden voldaan.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 4 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 4 x € 89,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 110,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 84,00. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
4 x € 89,00
Studieduur
4 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak