VWO (volledig programma)

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

VWO (volledig programma)

Met deze volledige VWO-opleiding bereid je je voor op de officiële Staatsexamens van het CvTE afgenomen door DUO. Je behaalt dan ook het officiële VWO-diploma.

In het kort

In het kort

Met deze volledige VWO-opleiding bereid je je voor op de officiële Staatsexamens van het CvTE afgenomen door DUO. Je behaalt dan ook het officiële VWO-diploma.

Lesgeld thuisstudie
30 x € 125,00
Studieduur
Vanaf 30 maanden
Niveau
VWO
Diploma
Erkend diploma van DUO

Het VWO-diploma halen, maar niet terug naar de schoolbanken? Bij de LOI kan dit heel gemakkelijk en snel met de opleiding VWO (volledig programma). Er is keuze uit vier profielen en een groot aantal vakken. De opleiding is dan ook volledig af te stemmen op jouw persoonlijke situatie en wensen.

Je wordt opgeleid voor de staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), afgenomen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je diploma heeft dus precies dezelfde waarde als het diploma van een dag- of avondschool.

Daarom kies je voor de opleiding VWO (volledig programma)

 • Perfecte voorbereiding op officiële staatsexamens.
 • In korte tijd het VWO-diploma op zak.
 • Keuze uit vier profielen en een groot aantal vakken.
 • Voordeliger dan het volgen van losse vakken.
 • Persoonlijke begeleiding door docenten.
 • Gratis online examentrainingen bij wiskunde B, biologie en economie (t.w.v. € 149,95 per vak).
Meer opleidingen VWO
Studiekosten verlagen? Vraag een tegemoetkoming deeltijders aan

Heb je geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Dan kom je bij deze opleiding mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming deeltijders van DUO. Deze kan oplopen tot maar liefst € 674,86. Je leest er meer over onder aan deze pagina.

"Ik wil in mei mijn eindexamen doen, dus nu moet ik wat meer tempo maken. Gelukkig kan ik dat zelf bepalen."
Hannah Schurink

Cursist HAVO

Lees het interview
"Ik wil in mei mijn eindexamen doen, dus nu moet ik wat meer tempo maken. Gelukkig kan ik dat zelf bepalen."
Hannah Schurink

Cursist HAVO

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep

De opleiding VWO is bestemd voor iedereen die in korte tijd zijn volledige VWO-diploma wil halen.

Met je behaalde VWO-diploma kun je alle kanten op. Wil je verder leren, dan kun je overstappen naar het Wetenschappelijk onderwijs. Ook doorstromen naar het HBO is mogelijk.

Wie nog bepaalde certificaten mist om het volledige diploma te kunnen halen, kiest voor losse VWO-certificaten.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel gaan we er van uit dat je de eerste drie jaar van het VWO hebt gevolgd of eindexamen HAVO hebt gedaan. Is dit niet het geval, dan is het bij veel vakken mogelijk om een onderbouwpakket mee te bestellen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding VWO (volledig programma)

Wie het volledige VWO-diploma wil behalen, krijgt te maken met de zogenaamde ”profielen”. De keuze van het profiel is belangrijk, zeker als je van plan bent om na het behalen van je diploma verder te studeren. Bij de meeste universitaire en HBO-opleidingen wordt aangegeven welk profiel gewenst of vereist is voor toelating.

Je hebt de keuze uit de volgende profielen:

 • Natuur en Techniek.
 • Natuur en Gezondheid.
 • Economie en maatschappij.
 • Cultuur en maatschappij.

Elk profiel bestaat uit:

 • Het gemeenschappelijk deel (voor alle profielen verplicht én gelijk).
 • Een profieldeel (verplichte vakken en keuzevakken voor het desbetreffende profiel).
 • Een verdieping of verbreding (keuzevakken voor het desbetreffende profiel).
 • Een vrij deel (een vrije maar verplichte keuze van ten minste één vak).

Als je je volledige VWO-diploma wilt behalen, moet je voor je examen een profielwerkstuk maken en presenteren. Het profielwerkstuk gaat over een onderwerp dat hoort bij een van de gekozen profielvakken.

Profiel Natuur en Techniek

Dit profiel geeft toegang tot technische en natuurwetenschappelijke vervolgstudies. Denk bijvoorbeeld aan een technische universitaire opleiding zoals Industrieel ontwerpen of Civiele techniek. Ook technische bacheloropleidingen zijn een goede vervolgopleiding. Denk bijvoorbeeld aan HBO Technische Informatica of HBO Bouwkunde van LOI Hogeschool.

Gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel bestaat uit:

 • Engels.
 • Frans, Duits of Latijn*.
 • Nederlands.
 • Maatschappijleer.
 • Rekenen 3F.

*Wanneer je een volledig examen doet met Latijn, dien je tevens het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) te volgen. Je dient dan nog steeds een extra vak in het vrije deel te kiezen van minimaal 440 SBU’s.

Profieldeel

Je volgt de onderstaande verplichte profielvakken:

 • Natuurkunde.
 • Scheikunde.
 • Wiskunde B.

Verdieping of verbreding

Je kiest hier voor het vak biologie.

Vrij deel

Je volgt in dit deel nog één vak naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit alle vakken die nog niet binnen je gekozen profiel zitten. Wiskunde B is een verplicht profielvak, daardoor kun je in je vrije deel niet kiezen voor wiskunde A.

Profiel Natuur en gezondheid

Het profiel Natuur en Gezondheid is voornamelijk bedoeld voor studenten die een (universitaire) studie willen volgen in de richting van geneeskunde en milieu, of een studie met een technische en natuurwetenschappelijke insteek. Denk bijvoorbeeld aan een universitaire studie op het gebied van geneeskunde, medicijnen of psychologie. Tot de mogelijkheden behoort ook de bacheloropleiding HBO Hartfunctielaborant van LOI Hogeschool.

Gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel bestaat uit:

 • Engels.
 • Frans, Duits of Latijn*.
 • Nederlands.
 • Maatschappijleer.
 • Rekenen 3F.

*Wanneer je een volledig examen doet met Latijn, dien je tevens het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) te volgen. Je dient dan nog steeds een extra vak in het vrije deel te kiezen van minimaal 440 SBU’s.

Profieldeel

Je volgt de onderstaande verplichte profielvakken:

 • Biologie.
 • Scheikunde.
 • Wiskunde A of B.

Verdieping of verbreding

Je hebt de keuze uit:

 • Natuurkunde.
 • Aardrijkskunde.

Vrij deel

Je volgt nog één vak naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit alle vakken die je nog niet vanuit een ander deel volgt.

Profiel Economie en Maatschappij

Dit profiel bereidt voor op studies op een breed economisch en maatschappelijk terrein. Denk bijvoorbeeld aan een universitaire studie op het gebied van economie, rechten of psychologie en maatschappij. Tot de mogelijkheden behoren ook de bacheloropleidingen HBO Bedrijfskunde en de HBO Lerarenopleiding van LOI Hogeschool.

Gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel bestaat uit:

 • Engels.
 • Frans, Duits of Latijn*.
 • Nederlands.
 • Maatschappijleer.
 • Rekenen 3F.

*Wanneer je een volledig examen doet met Latijn, dien je tevens het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) te volgen. Je dient dan nog steeds een extra vak in het vrije deel te kiezen van minimaal 440 SBU’s.

Profieldeel

Je volgt de onderstaande verplichte profielvakken:

 • Wiskunde A (of B).
 • Economie.
 • Geschiedenis.

Verdieping of verbreding

Je kiest één van de volgende vakken:

 • Duits.
 • Frans.
 • Management en organisatie.

Vrij deel

Je volgt nog één vak naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit alle vakken die je nog niet vanuit een ander deel volgt.

Profiel Cultuur en Maatschappij

Dit profiel geeft toegang tot studies op het gebied van kunst en cultuur en op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan een universitaire studie geschiedenis of de bacheloropleiding HBO Vertaler Engels van LOI Hogeschool.

Gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel bestaat uit:

 • Engels.
 • Frans, Duits of Latijn*.
 • Nederlands.
 • Maatschappijleer.
 • Rekenen 3F.

Profieldeel

De volgende profielvakken zijn verplicht:

 • Geschiedenis.
 • Wiskunde C (of A of B).

Verdieping of verbreding

Je kiest één van de volgende vakken:

 • Aardrijkskunde.
 • Economie.

Plus één van de volgende vakken:

 • Duits.
 • Frans.
 • Latijn*.

*Wanneer je een volledig examen doet met Latijn, dien je tevens het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) te volgen. Je dient dan nog steeds een extra vak in het vrije deel te kiezen van minimaal 440 SBU’s.

Vrij deel

Je volgt nog één vak naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit alle vakken die je nog niet vanuit een ander deel volgt.

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk gaat over een onderwerp dat hoort bij een van de gekozen profielvakken. Dit werkstuk vormt een ”meesterproef” waaruit blijkt dat je de kennis en vaardigheden van de profielvakken in voldoende mate kunt toepassen.

Voor het profielwerkstuk voer je zelfstandig een onderzoeksopdracht uit. Daarbij krijg je natuurlijk wel begeleiding vanuit de LOI. Je staat er dus zeker niet alleen voor. Tijdens het maken van het profielwerkstuk stuur je tussendoor delen van het werkstuk (inzendopgaven) naar de docent. Hij of zij geeft feedback, tips en kan je bijsturen waar dat nodig is.

Het doorlopen proces moet worden gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde hulpbronnen en dergelijke).

Het uiteindelijke profielwerkstuk wordt beoordeeld door DUO. Het wordt getoetst door middel van een college-examen dat mondeling wordt afgenomen.

Overzicht en inhoud vakken

De LOI biedt een zeer groot aantal vakken. Zo kom je tot een profiel dat goed bij je past. Hieronder vind je alle VWO-vakken die door de LOI worden aangeboden. Kijk op www.duo.nl voor de exameneisen.

AardrijkskundeAardrijkskunde
Aardrijkskunde draait om de wereld om je heen. In dit vak leer je onder andere wat de geografische benadering inhoudt. Ook maak je kennis met geografisch onderzoek. Je leert bijvoorbeeld over gebiedskenmerken, samenhang en verscheidenheid in de wereld en over mondiale vraagstukken op het gebied van verdeling of milieu. Ook is er aandacht voor nationale en regionale vraagstukken. Tot slot wordt ingegaan op actuele vraagstukken. De specifieke examenonderwerpen voor dit vak verschillen per jaar.
BiologieBiologie
Biologie gaat over levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen. Een razend interessant vak dat letterlijk raakt aan je eigen bestaan. Het vak biologie gaat onder andere in op cellen, organismen en ecosystemen. Je leert bijvoorbeeld over eiwitsynthese, stofwisseling, zelforganisatie, moleculaire interactie, seksualiteit, voortplanting, DNA, erfelijkheid, soortvorming en biodiversiteit. Bovendien maak je kennis met het natuurwetenschappelijk instrumentarium en is er aandacht voor onderzoeken en modelvorming.
DuitsDuits
Het Duits is een belangrijke taal binnen de handel, wetenschap, literatuur(wetenschap) en filosofie. Het vak Duits leert je deze taal op een hoog niveau beheersen en gebruiken. Daarbij is aandacht voor spreekvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Ook de Duitse literatuur(geschiedenis) komt uitgebreid aan bod. Bovendien leer je over Duitsland en de Duitse cultuur, waardoor je teksten beter kunt begrijpen en literatuur beter in de context kunt plaatsen. Uiteraard ga je zelf ook een aantal Duitse boeken lezen.
EconomieEconomie
Het vak economie gaat in op een breed scala aan onderwerpen. Zo leer je onder andere over de markt en marktwerking, marktstructuur, vraag en aanbod, schaarste, economische welvaart en groei. Ook economische politiek komt aan bod. Je maakt kennis met economische begrippen en leert deze hanteren. Ook leer je economische berekeningen maken.
EngelsEngels
Kennis van het Engels is onmisbaar voor iedereen. In dit vak leer je het Engels op een hoog niveau beheersen en gebruiken. Daarbij is aandacht voor spreekvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Ook de Engelstalige literatuur(geschiedenis) komt uitgebreid aan bod. Bovendien leer je over het land en de cultuur, waardoor je teksten beter kunt begrijpen en literatuur beter in de context kunt plaatsen. Uiteraard ga je zelf ook een aantal Engelstalige boeken lezen
FransFrans
Het Frans is een belangrijke taal, zeker op Europees niveau. Het vak Frans leert je deze taal op een hoog niveau beheersen en gebruiken. Daarbij is aandacht voor spreekvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Ook Franse literatuur(geschiedenis) komt uitgebreid aan bod. Bovendien leer je over Frankrijk en de Franse cultuur, waardoor je teksten beter kunt begrijpen en literatuur beter in de context kunt plaatsen. Uiteraard ga je zelf ook een aantal Franstalige boeken lezen.
GeschiedenisGeschiedenis
Kennis van geschiedenis is van groot belang om het heden te begrijpen. Het vak geschiedenis gaat dan ook uitgebreid in op historisch denken en redeneren. Je leert informatie in een historische context zien en interpreteren en vraagt je af wat de betekenis nu is. De specifieke examenonderwerpen voor dit vak wisselen per jaar.
Klassieke Culturele Vorming (KCV) Klassieke Culturele Vorming (KCV)
Het vak KCV gaat in op de klassieke cultuurgeschiedenis van de oudheid, oftewel de cultuur en verhalen achter het Latijn en Grieks. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de belangrijkste verhalen, kunstvormen, ideeën, wetenschap, cultuur, oorlogen en meer.
Latijn Latijn
Het Latijn mag dan een dode taal zijn, de erfenis van deze taal is nog duidelijk zichtbaar in de huidige samenleving. Zo zijn de Romaanse talen (waaronder het Frans) ontstaan uit het Latijn. Ook in de literatuur en andere kunstvormen vinden we thema’s die terug te voeren zijn op Latijnse teksten. In het vak Latijn bouw je stap voor stap aan je kennis van de Latijnse taal. Je leert teksten vertalen en interpreteren vanuit een taalkundig, letterkundig en cultuurhistorisch perspectief. Voor het examen worden ieder jaar teksten van een andere schrijver gekozen.
MaatschappijleerMaatschappijleer
Het vak maatschappijleer, de naam zegt het al, gaat in op diverse aspecten van de maatschappij waarin we leven. Je leert onder andere over de rechtsstaat en de rechten en plichten van burgers. Ook is er aandacht voor het politieke systeem in Nederland. Je leert over de parlementaire democratie, grondrechten en politieke besluitvorming op verschillende niveaus. Ook de Europese Unie komt aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving met alle verschillende culturen, tradities en leefstijlen. Bij alle onderwerpen wordt Nederland bovendien vergeleken met enkele andere landen in Europa.
Management en organisatie *Management en organisatie *
Het vak management en organisatie gaat in op het reilen en zeilen van zowel commerciële als niet- commerciële organisaties. Zo krijg je een goed beeld van het werken bij een bedrijf of instelling. Bovendien is dit vak een goede voorbereiding op een vervolgopleiding op financieel gebied. Je leert onder andere over bedrijfsvoering, interne organisatie, marketing, personeelsbeleid, financieel beleid, financiering van activiteiten en informatievoorziening met behulp van ICT.
NatuurkundeNatuurkunde
Natuurkundige verschijnselen zijn eigenlijk overal. Het vak natuurkunde leert je de wereld om je heen dan ook beter begrijpen. Zo leer je onder andere over golven, beweging en wisselwerking, lading en veld, straling en materie, de Quantumwereld en relativiteit, natuurwetten en modellen. Je doet theoretische kennis op en leert deze toepassen in realistische situaties.
NederlandsNederlands
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel. In dit vak leer je het Nederlands beheersen en gebruiken. Daarbij is aandacht voor leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Je leert onder andere correcte teksten schrijven voor verschillende doeleinden, argumenteren, hoofd- en bijzaken onderscheiden en teksten analyseren. Ook leer je over tekstopbouw, tekstsoorten en stijlmiddelen. Ook ontwikkel je je argumentatieve vaardigheden. Bovendien is er uitgebreid aandacht voor literatuur(geschiedenis) en ga je zelf werken uit de Nederlandstalige literatuur lezen.
Rekenen 3F *Rekenen 3F *
Een goede rekenvaardigheid is belangrijk. In het dagelijks leven, maar ook om de vakken uit de rest van de opleiding goed te kunnen doorlopen én bij een vervolgopleiding. De stof bestaat uit de onderdelen Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde en Verbanden. Na afronding van dit vak kun je onder andere moeiteloos:
 • bewerkingen (met en zonder haakjes) uitvoeren (vermenigvuldigen, delen, worteltrekken, machtsverheffen), optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, getallen afronden).
 • schattingen maken.
 • werken met percentages en verhoudingen.
 • rekenen met samengestelde eenheden (zoals km/u).
 • diverse soorten diagrammen en grafieken lezen en interpreteren.
 • werken met formules en vuistregels.
Scheikunde Scheikunde
Scheikunde abstract? Zeker niet! Je komt in het dagelijks leven vaker scheikundige verschijnselen tegen dan je denkt. Het verhitten van gerechten, nagellak van je nagels halen of het niet of juist wel combineren van verschillende medicijnen. Het zijn allemaal voorbeelden van situaties waarbij scheikundige processen een rol spelen. Het vak scheikunde biedt noodzakelijke kennis voor een vervolgopleiding op chemisch of biochemisch gebied. Je leert onder andere over stoffen en materialen, chemische processen en behoudswetten, ontwerpen en experimenten, industriële (chemische) processen en de relatie tussen maatschappij, chemie en technologie.
Wiskunde AWiskunde A
Wiskunde A omvat de domeinen algebra en tellen, verbanden, verandering, statistiek en kansrekening. Belangrijke kennis die bij veel vervolgopleidingen en beroepen een rol speelt, onder andere op het gebied van economie of sociale wetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen werken met statistieken.
Wiskunde BWiskunde B
Het vak wiskunde B biedt de wiskundige vaardigheden die nodig zijn bij een technische vervolgopleiding. De nadruk ligt daarbij op analyse en meetkunde. Onderwerpen in dit vak zijn onder andere modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, logisch redeneren en bewijzen. Ook leer je hierbij gebruikmaken van ICT.
Wiskunde CWiskunde C
Wiskunde C gaat in op algebra en tellen, verbanden, verandering, statistiek en kansrekening en logisch redeneren. Dit vak is speciaal ontwikkeld voor het profiel Cultuur en Maatschappij en biedt belangrijke kennis voor een vervolgopleiding op cultureel of linguïstisch gebied.

* Geen onderbouwvak.

De LOI hecht veel waarde aan het up-to-date houden van het lesmateriaal. Om altijd volledig aan te sluiten op de meest recente exameneisen, worden de vakken regelmatig herzien.Niet voldoende basiskennis? Bestel het onderbouwpakket

Als je de eerste drie jaar van het VWO hebt gevolgd, dan zou je de basiskennis moeten hebben om het volledige programma te kunnen volgen. Is dit niet het geval of ben je onzeker over je voorkennis? Dan kun je het lesmateriaal van de onderbouw erbij bestellen. Houd er in dat geval bij veel vakken wel rekening mee dat dit je studieduur verlengt. Ook betaal je extra lesgeld. Wil je bij (een) vak(ken) het onderbouwpakket bestellen, geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Het onderbouwpakket is beschikbaar bij de volgende vakken: biologie, Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde (het pakket is bij alle wiskundevakken hetzelfde).

Extra: test je voorkennis

Het is mogelijk dat je al over enige voorkennis van het vak beschikt en daar houden wij zo veel mogelijk rekening mee. In het lesmateriaal vind je waar mogelijk opdrachten waarmee je deze voorkennis kunt toetsen. Als blijkt dat je bepaalde leerstof al goed beheerst, kun je dat gedeelte overslaan.

Merk je dat je bepaalde onderdelen extra moet oefenen, dan kun je de uitgebreide leerstof bestuderen. Ook heel handig tijdens je voorbereiding voor het examen!

Extra literatuur

Voor de exacte vakken dien je een BINAS-boek (6e editie) of Sciencedata en een grafische rekenmachine aan te schaffen.

Gratis unieke en slimme examentraining!

Examens en diploma

Staatsexamen

De VWO-opleiding wordt afgerond met het officiële Staatsexamen. Er wordt per vak examen afgelegd. De examens worden eenmaal per jaar afgenomen door DUO en zijn samengesteld door het CvTE. Dit college is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor elk vak kan afzonderlijk worden ingeschreven en staatsexamen afgelegd. Houd er rekening mee dat je je uiterlijk 31 december definitief moet hebben aangemeld om in mei het jaar daarop deel te nemen aan het examen.

De meeste examens zijn verdeeld in een centraal schriftelijk examen en een college-examen (mondeling). Aan het afleggen van examens zijn kosten verbonden. Deze vind je onder de tab Studieduur en kosten.

Opbouw examen

Het examen is vrijwel altijd verdeeld in een centraal schriftelijk examen en een college-examen (mondeling). Het eindcijfer van een vak wordt bepaald door een per vak wisselende weging van het behaalde cijfer voor het centraal schriftelijk examen en het behaalde cijfer voor het college-examen.

Het centraal schriftelijk examen en het college-examen worden op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd. Tijdens de opleiding ontvang je alle benodigde specifieke informatie en bereiden we je uitgebreid en terdege voor op de verschillende onderdelen van het staatsexamen.

De examens worden volgens de richtlijnen van het ministerie van OCW afgenomen. De precieze opbouw per vak kun je vinden in de vakinformatie die je ontvangt van DUO. Ook is de meest recente informatie te vinden op de site van DUO.

Centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen in mei. Je hebt altijd recht op het herkansen van één vak uit het volledige programma, mits je met een voldoende voor dit vak je diploma kunt behalen.

College-examen

De vorm en inhoud van het college-examen verschillen per vak. Specifieke informatie per vak is te vinden op www.duo.nl.

Aanmelding

Wil je examen doen, dan moet je je uiterlijk 31 december definitief hebben aangemeld bij de Examendiensten in Groningen. Aanmelden kan alleen digitaal via www.duo.nl.

Gratis extra examentraining

Bij deze opleiding krijg je gratis een speciaal ontwikkelde examentraining. Hiermee oefen je online en op een slimme en unieke manier, precies die onderwerpen waar je extra training voor nodig hebt. Zo train je doelgericht en boek je in korte tijd veel resultaat. Je gaat uitstekend voorbereid naar je examen en hebt je slagingskansen en je kans op een goed cijfer aanzienlijk vergroot. Een betere voorbereiding op het examen bestaat niet! Je ontvangt de examentraining voor de vakken wiskunde B, biologie en economie.

Diploma en vervolgopleiding

Je behaalt met deze opleiding het officiële VWO-diploma van DUO. Dit is exact hetzelfde diploma als het diploma dat behaald wordt op iedere VWO-opleiding. Het diploma VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) wordt gezien als bewijs van een goede en brede algemene ontwikkeling. Het VWO-diploma vormt de basis voor een vervolgopleiding op HBO- of universitair niveau.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Extra tips en examenoefeningen

Natuurlijk krijg je vakkundige begeleiding van docenten met praktijkervaring. Bovendien krijg je vele handige tips in de digitale leeromgeving die je helpen bij je studie en je optimaal voorbereiden op het examen. De informatie varieert per vak en de inhoud wordt tussentijds geactualiseerd en aangevuld.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week per vak. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 30 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt en je ervaring. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Mogelijke vrijstellingen

Het is in een aantal gevallen mogelijk vrijstellingen te krijgen op basis van eerder behaalde certificaten van opleidingen VWO. Hiervoor gelden de richtlijnen van het ministerie van OCW. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen bij het CvTE van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met DUO.

Lesgeld

Je kunt je VWO-diploma al binnen 30 maanden halen:

 • Gemeenschappelijk deel (5 vakken): 15 maanden x € 125,-
 • Profieldeel met keuzevak (5 vakken): 15 maanden x € 125,-

Bij deze opleiding krijg je zonder extra kosten een unieke en slimme examentraining voor de vakken wiskunde B, biologie en economie t.w.v. € 189,- per vak!

Wanneer je kiest voor een onderbouwpakket, verlengt dit de opleidingsduur met een maand en betaal je € 125,- extra.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Examenkosten

Het examengeld wordt door de overheid vastgesteld. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal vakken waarin je examen wilt doen. Het examengeld bedraagt:

 • volledig examenpakket € 567,-
 • per vak € 113,- (bestaande uit een centraal schriftelijk examen én college-examen)
 • per vak € 56,- (bestaande uit een centraal schriftelijk examen of college-examen).

Kijk voor de meest recente examengelden op www.duo.nl.

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

Wil je een VMBO-, HAVO- of VWO-opleiding gaan volgen bij de LOI? En heb je geen recht op een tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering? Dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor een tegemoetkoming deeltijders van DUO (voorheen IB-Groep).

De tegemoetkoming kan oplopen tot maar liefst € 674,86! Wanneer je tussentijds stopt of later begint met de studie, dan heb je in sommige gevallen slechts recht op een gedeeltelijke vergoeding. Bekijk de voorwaarden.

Lesminuten per week: 540 of meer

Tegemoetkoming cursusgeld: € 360,-
Tegemoetkoming schoolkosten: € 314,86

Lesminuten per week: tussen 270 en 540

Tegemoetkoming cursusgeld: € 240,-
Tegemoetkoming schoolkosten: € 212,13

Lesminuten per week: minder dan 270

Tegemoetkoming cursusgeld: € 0,–
Tegemoetkoming schoolkosten: € 0,–

Bij een schriftelijke opleiding is een vak gelijkgesteld aan 135 lesminuten.
Wil je weten hoeveel tegemoetkoming je krijgt, neem dan contact op met DUO. Kijk op de website of bel met (050) 599 77 55

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
30 x € 125,00
Studieduur
Vanaf 30 maanden
Niveau
VWO
Diploma
Erkend diploma van DUO

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Actie verlengd!
Aantrekkelijke tijdschriftenactie

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie