Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Filter(s) toepassen

HBO-bachelor Management, Economie en Recht (MER)

Deze HBO MER-opleiding geeft een vliegende start aan je carrière

 • Thuis studeren

  36 x € 179,00

 • Klassikaal studeren

  36 x € 279,00

 • Studielast i

  240 EC's

 • Type

  HBO-bachelor

 • Diploma

  HBO-bachelorgetuigschrift

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

Nog dagen!

Laatste dag!

Laatste kans!

ASUS Notebook-actie

Bij alle volledige masteropleidingen, HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees, MBO-opleidingen en de volledige programma’s VMBO, HAVO en VWO.

Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een ASUS Notebook t.w.v. € 279,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze zilvergrijze ASUS VivoBook, type L402WA-GA012TS, is licht en dun en beschikt onder meer over Windows 10S, een snelle Wifi-verbinding en lange batterijduur. Hierdoor is de notebook ideaal in gebruik voor studie, werk en thuis.
Meer over deze actie

In het kort

In het bedrijfsleven en bij non-profitorganisaties is veel behoefte aan generalisten. Mensen met een gedegen kennis van zaken op economisch, juridisch én managementgebied. Mensen die bedrijfskundige vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken, om zo te komen tot een geïntegreerde en goed doordachte oplossing. De HBO-bachelor Management, Economie en Recht (MER) leidt op tot zo’n veelzijdige professional.

Na het afronden van de NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding Management, Economie en Recht (MER) heb je inzicht in de financiële en administratieve processen van bedrijven en instellingen en ben je perfect voorbereid op de praktijk.

Na het afronden van deze NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding, mag de titel Bachelor of Business Administration (BBA) worden gevoerd.

Daarom kies je voor deze HBO MER-opleiding

 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.
 • Naar keuze thuis of klassikaal te volgen.
 • Gratis toegang tot Legal Intelligence.
 • Haal tijdens je opleiding extra branchediploma’s; een mooie aanvulling op je cv!

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en beroep

Ondernemingen worden geconfronteerd met steeds diepgaandere en snellere veranderingen. De internationale concurrentie neemt toe, innovatie is essentieel voor succes, arbeidsrelaties veranderen en het managen van medewerkers wordt steeds belangrijker. Er is dan ook veel vraag naar hoger opgeleid personeel. Met de HBO-bacheloropleiding Management, Economie en Recht (MER) doe je een stevige inhoudelijke basis op, waarmee je terecht kunt in zeer uiteenlopende contexten en functies. Bijvoorbeeld adviesfuncties, managementfuncties en leidinggevende functies. Het is een bovendien een geschikte opleiding voor iedereen die een economische en juridische functie op managementniveau ambieert.

Andere opleidingen in het vakgebied:

Meer over de doelgroep

De bacheloropleiding HBO Management, Economie en Recht is een aanrader voor iedereen die op HBO-niveau kennis wil opdoen over economie, recht en middle management en daarnaast goede onderzoeksvaardigheden wil ontwikkelen. Gezien het bedrijfskundige karakter van de opleiding kun je na deze bachelor in zeer uiteenlopende contexten en functies terechtkomen:

 • adviesfuncties
 • management ondersteunende functies
 • leidinggevende functies
 • medewerker kwaliteitszorg
 • commercieel-juridisch medewerker
 • auditor van processen en kwaliteitssystemen (ISO, INK)
 • hoofd Bedrijfsbureau
 • adviseur Personeel en Organisatie
 • bedrijfskundig-juridisch medewerker notariskantoor;
 • accountmanager bank- en verzekeringen
 • projectleider of teamleider
 • procesmanager
 • afdelingshoofd, coördinator, teamleider van een MKB bedrijf
 • vestiging- of locatiemanager
 • extern adviseur.
Ontdek de arbeidsmarkt

Management, economie en recht, in één opleiding: het wordt ook wel de gouden combinatie genoemd. Als HBO MER-afgestudeerde beschik je over zeer brede kennis en over uitgebreide vaardigheden om goed leiding te kunnen geven. Dankzij de unieke geïntegreerde benadering van de opleiding onderscheiden HBO MER-afgestudeerden zich van andere HBO-afgestudeerden en zijn ze dan ook erg gewild op de arbeidsmarkt.

Een bachelordiploma Management, Economie en Recht biedt ruime perspectieven op de arbeidsmarkt. Zowel in het bedrijfsleven als bij non-profitorganisaties kun je vrijwel overal aan de slag als adviseur of manager. Ook kan worden gekozen voor meer specialistisch werk, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker of als personeelsfunctionaris.

Typisch voor de MER opleiding is dat deze niet opleidt voor specifieke functies. Dit past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarin de ‘houdbaarheidsdatum’ van functies steeds korter wordt en functies voor professionals steeds ruimer en breder worden omschreven.

Inhoud van de opleiding

De opleiding HBO MER is een zeer praktijkgerichte en brede opleiding. De opleiding is opgebouwd uit thema’s. De propedeuse bevat twee inleidende thema’s, waarbinnen met de drie vakgebieden management, economie en rechten kennis wordt gemaakt. De hoofdfase bestaat uit vijf thema’s die volledig opgebouwd zijn rondom de relevante omgevingsontwikkelingen. De MER-opleiding is daarmee zeer actueel en ingericht op de toekomst. De nadruk ligt in de hoofdfase op het verder ontwikkelen en toepassen van competenties.

Elk thema wordt afgesloten met een praktijk- en integratieopdracht, waar een (praktijkgericht) beroepsproduct moet worden opgeleverd, waarin de kennis en vaardigheden uit de eerdere modules samenkomen.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de opleiding HBO Management, Economie en Recht bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. Aan het eind van de hoofdfase wordt een van de vijf minoren gekozen: Marketing management, Projectmanagement, Hoger management, Bestuurskunde of Personeelsmanagement.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Thema 1: Introductie

 
Inleiding digitaal portfolioInleiding digitaal portfolio
Het digitaal portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om een weergave te geven van jouw verworven kennis, vaardigheden en inzichten; de zogenaamde ‘competenties’. Door middel van het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. Ook is het een compleet overzicht van jouw ontwikkelde competenties dat gerichte studiebegeleiding mogelijk maakt.
0
StudievaardighedenStudievaardigheden
In deze module wordt ingegaan op de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de studie tot een succes te maken. Uit welke onderdelen bestaat een goede studiehouding? Hoe kom je door een lastige periode heen? In deze module geven we aan de hand van praktijkopdrachten de handvatten om de studie succesvol te doorlopen.
2
OnderzoeksvaardighedenOnderzoeksvaardigheden
In deze module draait het om onderwerpen als: de opbouw van een onderzoeksrapport, doelstellingen, onderzoeksvragen, informatie verzamelen, afbakening van een onderzoek, onderzoekstypen, onderzoeksontwerp, data-analyse en het vormen van een conclusie.
4

Thema 2: Inleiding MER


Algemene economieAlgemene economie
In de module Algemene economie komen de basisbegrippen uit de economische wetenschappen aan de orde en houd je je bezig met onderwerpen als: geld en vermogensmarkten, banken en andere financiële instellingen. Daarbij komt de rol van de Europese Centrale Bank en de Nederlandsche Bank aan de orde. Vervolgens wordt ook de internationale handel, het internationale betalingsverkeer en de rol van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) behandeld. In het laatste deel van de module worden de beurshandel en de vele vormen van effecten die op de effectenbeurs worden verhandeld besproken.
9
Inleiding rechtInleiding recht
In de module Inleiding recht verwerf je kennis van het algemeen geldende recht en de systematiek ervan. Het gaat hierbij om het materiële privaatrecht met onderwerpen als erfrecht, personen- en familierecht, vermogensrecht, goederen- en zakenrecht en verbintenissenrecht. Daarnaast komt het formele privaatrecht aan de orde in de vorm van de wet op de rechterlijke organisatie en het wetboek van burgerlijke rechtsvorming.
11
Inleiding bedrijfseconomieInleiding bedrijfseconomie
In deze module leer je de basis van het vak Bedrijfseconomie. Je doet kennis op van bedrijfseconomische begrippen, leert eenvoudige berekeningen maken met betrekking tot kosten, kostenbudgettering, het berekenen van de economische levensduur en investeringscalculaties, vermogensbehoefte, financieringsstructuur, vermogensbepaling en eenvoudige analyses te doen aan de hand van jaarrekeningen.
11
Middle managementMiddle management
In de module Middle management wordt onder meer aandacht besteed aan verschillende vakgebieden binnen het management, zoals economie en communicatie. Je doet kennis en vaardigheden op die nodig zijn om in het middenmanagement van een bedrijf te kunnen functioneren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: algemene managementkennis, bedrijfsvoering, organiseren, besluitvormingsprocessen, bestuur en beleid, planning en procesbeheersing, leidinggeven en communicatie.
17
Inleiding kwaliteitsmanagementInleiding kwaliteitsmanagement
Kwaliteitszorg krijgt binnen organisaties een steeds belangrijkere rol. Het gaat daarbij om productkwaliteit, kwaliteit van dienstverlening en kwaliteit van bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie. In deze module doe je basiskennis op van kwaliteitsmanagement. In de hoofdfase zal hier vervolgens dieper op ingegaan worden.
6
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Thema 3: Project-, programma- en procesmanagement


Beschrijven en beheersen van processenBeschrijven en beheersen van processen
Deze module legt een gedegen bedrijfskundige basis. Het onderkennen van de verschillende typen processen in een organisatie en het specificeren van deze processen voor productie-, handels- en dienstverlenende organisaties staat hierbij centraal. Net als het plaatsen van de procesbenadering ten opzichte van functionele benaderingen, ten opzichte van kwaliteitszorg en in relatie tot de informatievoorziening en administratieve organisatie.
6
Project- en kennismanagement in organisatiesProject- en kennismanagement in organisaties
Deze module geeft inzicht in projectmanagement en de fasering van een project, de lerende organisatie en informatie- en kennismanagement, en informatie- en communicatietechnologie. De kenmerken van projectmatig werken en projectmanagement, het systematisch aanpakken van projecten met de alternatieve mogelijkheden daarin worden behandeld. Verder worden diverse kennismanagementmodellen toegelicht en komt het verschil tussen analytische en intuïtieve kennis aan bod. Het beschrijven van het concept van de lerende organisatie met de componenten zoals deze door Senge worden aangegeven is hierbij het doel.
7
Juridische aspecten van projectmanagementJuridische aspecten van projectmanagement
In deze module komen de juridische aspecten van projectmanagement aan de orde. Het gaat hierbij om de diverse juridische zaken zoals de vorm waarin partijen wensen samen te werken bij het uitvoeren van een overeenkomst, de overeenkomst zelf, de totstandkoming van de overeenkomst, de algemene voorwaarden die veel partijen hanteren bij het aangaan van een overeenkomst en andere randvoorwaarden zoals de aanbestedingsplicht, de mogelijkheid van staatssteun en de mogelijkheid van schade aan derden.
4
Praktijkintegratie opdracht Project-, programma- en procesmanagementPraktijkintegratie opdracht Project-, programma- en procesmanagement
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 4: Innovatie en verandering


Verander- en innovatiemanagementVerander- en innovatiemanagement
Organisaties zijn dynamisch. Voor vele organisaties geldt dat ze een continu veranderingsproces doormaken. In deze module wordt na een algemene kijk op veranderen dieper ingegaan op organisatieveranderingen en de noodzaak voor organisaties om te veranderen. In het kader van innovatiemanagement wordt aandacht besteed aan de verschillende gedaanten waarin innovatie kan voorkomen en de internationale ontwikkelingen met betrekking tot innoveren. Het managen van innovaties zal bekeken worden vanuit verschillende invalshoeken, namelijk de mens, de economie, de markt en de organisatie. Vanuit de organisatie zal vervolgens dieper ingegaan worden op productinnovatie. De rol van ICT is zowel in veranderingsprocessen als bij innoveren niet te onderschatten. Er wordt binnen de module daarom specifieke aandacht besteed aan de rol van ICT.
9
Onderzoek naar innovatieOnderzoek naar innovatie
Deze module gaat over het uitvoeren van kwalitatief onderzoek naar ervaringen bij ontwikkelingen die voor organisaties relevant kunnen zijn. De achterliggende gedachte is dat elders opgedane ervaringen bij innovaties of veranderingen van belang kunnen zijn bij de organisatieontwikkelingen. Met deze ervaringen behoeven organisaties dan niet opnieuw het spreekwoordelijke wiel of het zwarte garen uit te vinden. Een overweging is dat elders opgedane ervaringen een bron kunnen zijn voor organisatieverandering.
4
Advisering over veranderingAdvisering over verandering
In deze module doe je kennis en vaardigheden op die noodzakelijk zijn voor de ‘zachte kant van verandering’. Ieder mens reageert verschillend op veranderingen en gaat er anders mee om. Hoe ga je om met weerstand? Hoe zorg je ervoor dat de verandering succesvol wordt doorgevoerd en geïmplementeerd? Het is belangrijk om strategie te bepalen bij het doorvoeren van veranderingen, mee te bewegen met de emotie van mensen en je verandering zo te presenteren dat de beslissers en de gebruikers de verandering goedkeuren en accepteren.
4
Praktijkintegratie opdracht Innovatie en veranderingPraktijkintegratie opdracht Innovatie en verandering
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 5: Governance en compliance


Corporate Governance en complianceCorporate Governance en compliance
Deze module biedt kennis en inzicht in de ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken op het gebied van corporate governance. Binnen een organisatie bestaat corporate governance uit alle activiteiten van het (top) management die leiden tot een intern beheersingssysteem. Het zorgt ervoor dat bedrijfsdoelstellingen gewaarborgd zijn en dat de integriteit van het verslaggevingsproces en de naleving van interne en externe wet- en regelgeving wordt bewaakt.
3
Finance en risk managementFinance en risk management
Deze module geeft je inzicht in de financiële functie van een onderneming. De financiële functie betreft onder meer de bepaling van de structuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien door het aantrekken van vermogen. Je leert om de voorgenomen investeringen te kunnen evalueren en over het beheer van de kasstroomcyclus in lijn met financiële doelstellingen. Ook komen verschillende vermogensvormen, de analyse en selectie van investeringsprojecten, het liquiditeitsbeleid, het emissiebeleid en ook financiële sanering respectievelijk de financiële aspecten van fusies en acquisities aan de orde. In het onderdeel Risk management krijg je inzicht in de beheersing van risico’s van een onderneming. Je leert om speculatieve en andere ondernemingsrisico’s aan te duiden, omschrijven en hanteren, zoals de financiële risico’s (marktrisico’s: koersrisico, renterisico en valutarisico), investeringsrisico’s, commodity risk (grondstoffen/goederenprijsrisico), beleggingsrisico’s (koersrisico), operationele risico’s, commerciële risico’s, tactische en strategische risico’s en het toepassen van beheersingsinstrumenten voor het uitschakelen of verminderen van deze risico’s.
12
Recht in het bedrijfslevenRecht in het bedrijfsleven
In deze module doe je kennis en vaardigheden op met betrekking tot de juridische aspecten die bij projectmanagement van belang zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: ondernemingsrecht, goederenrecht, mededingingsrecht en belastingrecht.
8
Praktijkintegratie opdracht Governance en compliancePraktijkintegratie opdracht Governance en compliance
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Thema 6: Organisatie en kwaliteit


KwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagement
Deze module is gericht op het verdiepen van de kennis en vaardigheden met betrekking tot kwaliteitsmanagement. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: procesbeheersing, het beschrijven van processen, kwaliteitszorg, inkoop/uitbesteding, verkoop/marketing, ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem, processen in de dienstverlening en het bepalen van het kwaliteitszorgniveau van een organisatie.
5
Strategisch HRStrategisch HR
Deze module geeft inzicht in verschillende HR-aspecten en hoe deze strategisch ingezet kunnen worden. De volgende onderwerpen komen aan de orde: wat is HRM, in-, door- en uitstroom, gewenste samenstelling van het team, wat levert het inzetten van opleiding op, hoe kun je je personeel kapitaliseren, wat levert het op als iemand blijft, hoe koppel je HR aan de bedrijfsstrategie, individuele prestaties dragen bij aan geheel en HR instrumenten (waaronder POP).
7
ArbeidsrechtArbeidsrecht
Deze module geeft je inzicht in de verschillende aspecten van arbeidsrecht en hoe je hier vanuit de werkgeverskant mee te maken zou kunnen krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: ontslagrecht, dossiervorming, jurisprudentie, cao, sociaal plan, medezeggenschapsrecht, sociaalrecht, uitkering, Arbo, bedrijfsongevallen, ziekte en aansprakelijkheid.
4
Praktijkintegratie opdracht Organisatie en kwaliteitPraktijkintegratie opdracht Organisatie en kwaliteit
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 7: Internationalisering


Zakelijk Engels niveau B2Zakelijk Engels niveau B2
In de zakenwereld is Engels de voertaal. In deze module leer je het Engels dat je nodig hebt in het bedrijfsleven. Denk onder andere aan de specifieke termen en het taalgebruik om te onderhandelen, ideeën te presenteren of zakelijke afspraken te maken. Ook aan eventuele culturele verschillen tussen zakenpartners wordt aandacht besteed.
10
Europa: van internationale samenwerking tot geïnstitutionaliseerde integratieEuropa: van internationale samenwerking tot geïnstitutionaliseerde integratie
Deze module geeft je inzicht in het effect dat het Europees staatsrecht heeft op je handelen. Het gaat om algemene kennis, welk effect het internationaal handelsrecht heeft op een onderneming en rechtsbescherming in de Europese Unie.
4
Internationale economieInternationale economie
Deze module geeft je inzicht in de verschillende aspecten van internationale economie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: trends en ontwikkelingen van de internationale economie, internationale handel en internationale financiën, internationale markten en aspecten binnen organisaties die te maken hebben met internationale economie.
5
Praktijkintegratie opdracht InternationaliseringPraktijkintegratie opdracht Internationalisering
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3
Minor te kiezen uit:  

Minor: Hoger management


Hoger managementHoger management
In deze module staan strategie en besluitvorming centraal. Behandeld worden de bedrijfsfuncties, zoals marketing, financiën en logistiek. Ook is er aandacht voor de meest essentiële aspecten van het managementproces, waaronder motivatie, conflicthantering en controle. Aan het einde van deze module ben je in staat om te komen tot een onderbouwde langetermijnvisie.
23

Minor: Projectmanagement


PRINCE2® FoundationPRINCE2® Foundation
Om een project succesvol te managen, is een gestructureerde projectmanagementmethode nodig. PRINCE2® is een van de bekendste projectmanagementmethodes en internationaal bekend. De PRINCE2®-methodiek bestaat uit zeven processen, die zorgen voor een gecontroleerde start, uitvoering en afronding van ieder project. In deze module doe je fundamentele kennis op van projectmatig werken.
3
Projectmanagement (IPMA-D)Projectmanagement (IPMA-D)
Projectmatig werken wordt meer en meer (h)erkend als een efficiënte, doelgerichte werkwijze. Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de vele veranderingen op alle denkbare gebieden worden veel van dergelijke eenmalige en complexe activiteiten noodzakelijk. Om deze activiteiten op een effectieve en efficiënte manier binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget uit te voeren wordt vaak gekozen voor een eenduidige aanpak: projectmanagement. Tijdens de module Projectmanagement IPMA-D maak je kennis met de theoretische en praktische kanten van projectmanagement.
20

Minor: Bestuurskunde


BestuurskundeBestuurskunde
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: begrippen m.b.t. bestuurskunde en openbaar bestuur, de politieke kaart van Nederland en politiek in Nederland, de bestuurlijke kaart van Europa, beleid en maatschappij, sturing en beleid, beleidscyclus: agendavorming, beleidsvorming, uitvoering, evalueren & leren, overheidsfinanciën, publieke organisatievormen, leiding geven in de publieke sector, publiek management in verandering, bedrijfsvoering en financieel management in de publieke sector, verantwoording, toezicht en handhaving en publiek management in coproductie.
8
Staats- en bestuursrechtStaats- en bestuursrecht
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: scheiding der machten, de grondwet, de horizontale en verticale werking van grondrechten, bestuurlijke macht bij de centrale overheid, overheidshandelingen op verschillende niveaus, de beginselen van behoorlijk bestuur, algemene beginselen en kenmerken van materieel strafrecht, overtredingen, misdrijven en de Wet inburgering.
7
Financiering van de lagere overheidFinanciering van de lagere overheid
Deze module gaat in op de financiering van de lagere overheid. Zo is er o.a. aandacht voor lokale heffingen, belastingen WOZ en de gemeentewet. De doelstelling van deze module is het verwerven van basiskennis van en inzicht in de juridische aspecten van de financiële huishouding van de lagere overheden en het toepassen hiervan. Aan de orde komen onderwerpen als: gemeentewet, financiële verhoudingswet, WOZ, overige gemeentelijke heffingen, eigen financiering van uitgaven en fiscalisering van beleid.
5
Praktijkintegratie opdracht BestuurskundePraktijkintegratie opdracht Bestuurskunde
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Minor: Marketingmanagement


BrandmanagementBrandmanagement
Het doel van deze module is het geven van een verdieping in het vakgebied Brandmanagement op tactisch niveau. De belangrijkste theorieën en aspecten van brandmanagement worden behandeld. Ook komt de toepassing in de praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen en de inzet van nieuwe (online) middelen aan de orde.
7
Inleiding commerciële economieInleiding commerciële economie
Deze module legt een brede basis in het vakgebied marketing. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: marketingconcept, marketingplanning en marketingstrategie, markt en vraagbegrippen, marktonderzoek en statistiek, marketingorganisatie, de marketinginstrumenten: product, prijs, plaats en promotie, en de toepassingsgebieden.
16
PersoneelsmanagementPersoneelsmanagement
In deze module leer je adviseren op het gebied van het sociaal beleid. Aan de orde komen onderwerpen als lonen, verzuimbestrijding, human resources, werving, selectie, opleiding en functioneringsgesprekken. Enerzijds is de leerstof gericht op het overbrengen van kennis, anderzijds wordt je gemotiveerd tot het aanleren van vaardigheden, zoals conflictbeheersing, gespreks- en presentatievaardigheden en vergader- en onderhandelingstechnieken.
23

Afstudeerfase


StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.

30
AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over hbo-bachelor niveau. De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen.
20
Totaal HBO-bachelor MER 240


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 69,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd. Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 1.155,00 voor examens die door andere exameninstanties worden afgenomen.

Het hierboven genoemde bedrag is een indicatie. De exacte examenkosten zijn afhankelijk van de gekozen minor.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

De bacheloropleiding HBO Management, Economie en Recht van LOI Hogeschool is volledig erkend door het Ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Management, Economie en Recht behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Business Administration (BBA) worden gevoerd.

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Module Geeft recht op
Middle management NEMAS Middle management
Business English Certificate in Advanced English (CAE)
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34435.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

De klassikale opleidingen van de LOI staan garant voor een efficiënte manier van studeren, zijn doelgericht van opzet, bieden veel structuur en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met een baan en druk privéleven.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen en geeft snel antwoord.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen wordt in kleine groepen gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van leerstof, maar discussie met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je daarbij uit het beste uit jezelf te halen. En biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Toelatingsmogelijkheden

Wie niet over een HAVO-, VWO- of MBO4-diploma beschikt, kan toch worden toegelaten op grond van het 21+-examen of het toelatingsprogramma. 

21+ toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van het korte HBO-programma Inleiding bedrijfseconomie van LOI Hogeschool. Dit HBO-programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules die je hebt behaald met het HBO-programma Inleiding bedrijfseconomie.

Studieduur en vrijstelling

Een bacheloropleiding van LOI Hogeschool bestaat uit drie studiejaren en een stage-/afstudeerfase. Veel van onze studenten voeren de stage en het afstudeerproject uit op hun werkplek. Is dat niet mogelijk, dan kun je een aparte stageplek zoeken. Tijdens alle studiejaren én de stage-/afstudeerfase krijg je persoonlijke begeleiding door topdocenten met ruime ervaring. Je betaalt altijd maar drie jaar collegegeld en mag maximaal zes jaar over de opleiding doen, zonder extra collegegeld te betalen.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 36 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts drie jaar collegegeld en kunt daarna nog drie jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Collegegeld
Betaal geen literatuurkosten

Een opleiding bij LOI Hogeschool is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén collegegeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten en dossiervorming. Alle verplichte vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Geen verborgen kosten dus! Bovendien betaal je slechts drie jaar collegegeld en mag je daarna nog drie jaar gratis studeren. Je behoudt in die periode gewoon recht op online begeleiding en toegang tot alle online studiefaciliteiten.

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle verplichte vakliteratuur
 • Studiemateriaal
 • Begeleiding door ervaren docenten
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten
Collegegeld thuisstudie : 36 x € 179,-
Collegegeld klassikaal : 36 x € 279,-
Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2018

Eerste bijeenkomst:

Begin oktober 2018

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16 per jaar

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32 per jaar

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van LOI Hogeschool worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.