Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

HBO-bachelor Financial Services Management

Bachelor of Arts (BA)

 • Thuis studeren

  48 x € 169,00

 • Studielast i

  240 EC's

 • Type

  HBO-bachelor

 • Diploma

  HBO-bachelorgetuigschrift

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

ASUS Notebook-actie

Bij alle volledige masteropleidingen, HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees, MBO-opleidingen en de volledige programma’s VMBO, HAVO en VWO.

Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een ASUS Notebook t.w.v. € 279,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze zilvergrijze ASUS VivoBook E12, type E203NA-FD026T, is licht en dun en beschikt onder meer over Windows 10 Home, een snelle Wifi-verbinding en lange batterijduur. Hierdoor is de notebook ideaal in gebruik voor studie, werk en thuis.
Meer over deze actie

In het kort

De markt voor financiële dienstverlening levert steeds meer maatwerk. Hierdoor wordt het aanbod van financiële diensten groter en complexer. Met als gevolg dat de deskundigheidseisen zwaarder worden voor mensen die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening. De opleiding HBO Financial Services Management speelt hier perfect op in: de modules zijn volledig afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht stelt aan medewerkers in deze branche.

De NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding Financial Services Management bereidt voor op een functie op hoger niveau in de financieel-zakelijke dienstverlening. Met het bachelordiploma Financial Services Management op zak, mag bovendien de titel Bachelor of Arts (BA) gevoerd worden. Een aantal modules geeft daarnaast na succesvolle afronding meteen recht op erkende Wft-diploma’s.

 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.
 • Haal tijdens je studie extra branchediploma’s, goed voor je cv!

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en beroep

De HBO-bachelor Financial Services Management is geschikt voor professionals die hogerop willen in de financieel-zakelijke dienstverlening. De opleiding Financial Services Management is ook volledig afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht stelt aan medewerkers in deze branche.

Doelgroep
Ontdek de arbeidsmarkt

Een professional in de financiële dienstverlening werkt meestal zelfstandig binnen een team. Het werk is afwisselend: van het uitvoeren van projecten tot het in goede banen leiden van een newbusinesstraject. Relatiebeheer, marktbewerking en -ontwikkeling en het zoeken naar commercieel succesvolle product-marktcombinaties is voor een financieel dienstverlener dagelijkse praktijk.

Met zo'n brede basis in de financiële dienstverlening kunnen afgestudeerden bijvoorbeeld aan de slag als accountmanager, financieel adviseur of manager binnen de frontoffice. Ook kan worden gekozen voor een backoffice-functie, zoals projectleider, manager backoffice of bedrijfsleider van een financieel advieskantoor. Een adviserende functie op het gebied van bijvoorbeeld productontwikkeling, businessperformance, organisatieontwikkeling of ICT behoort ook tot de mogelijkheden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding Financial Services Management is opgezet in thema’s. Elk thema wordt afgesloten met een praktijkintegratieopdracht, waarbij theorie en praktijk samenkomen. De Wft-modules worden afgesloten met het erkende Wft-examen.

Tijdens de HBO-opleiding Financial Services Management staan de termen rendement, risico en relatie centraal. Het maken van een afweging hiertussen speelt in toekomstige functies een belangrijke rol. Daarnaast wordt in de opleiding FSM onder meer aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Inhoud
Extra literatuur

Houd rekening met een extra uitgave van ongeveer € 435,- aan extra vakliteratuur.

Gratis trainingsdagen

Ter voorbereiding op het examen Inleiding commerciële economie wordt op een zaterdag een examentraining georganiseerd. Daarnaast is aan de module Beroepsethiek financiële dienstverlening een verplichte trainingsdag verbonden. Deelname aan de trainingsdagen is gratis.

"Met mijn diploma wil ik doorgroeien!"
Natascha van Zeijl-Vis

Student

Lees het interview
"Met mijn diploma wil ik doorgroeien!"
Natascha van Zeijl-Vis

Student

Lees het interview
Studieprogramma

Het studieprogramma van de opleiding Financial Services Management bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

studieprogramma
Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Thema 1: Basisvaardigheden

 
Inleiding portfolioInleiding portfolio
Het digitaal portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om een weergave te geven van jouw verworven kennis, vaardigheden en inzichten; de zogenaamde ‘competenties’. Door middel van het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. Ook is het een compleet overzicht van jouw ontwikkelde competenties dat gerichte studiebegeleiding mogelijk maakt.
1
StudievaardighedenStudievaardigheden
In deze module wordt ingegaan op de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de studie tot een succes te maken. Uit welke onderdelen bestaat een goede studiehouding? Hoe kom je door een lastige periode heen? In deze module geven we aan de hand van praktijkopdrachten de handvatten om de studie succesvol te doorlopen.
2
Basisvaardigheden voor de professionalBasisvaardigheden voor de professional
De module Basisvaardigheden voor de professional gaat over zes basisaspecten van het functioneren op hbo-niveau. In de module worden de volgende thema’s behandeld: communicatie, rapporteren, management, ondernemersvaardigheden, interne adviesvaardigheden en projectmatig werken.
6
OnderzoeksvaardighedenOnderzoeksvaardigheden
In deze module draait het om onderwerpen als: de opbouw van een onderzoeksrapport, doelstellingen, onderzoeksvragen, informatie verzamelen, afbakening van een onderzoek, onderzoekstypen, onderzoeksontwerp, data-analyse en het vormen van een conclusie.
3
Praktijkintegratieopdracht BasisvaardighedenPraktijkintegratieopdracht Basisvaardigheden
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
1

Thema 2: Bedrijfskunde


Inleiding bedrijfseconomieInleiding bedrijfseconomie
De module Inleiding bedrijfseconomie is gericht op de basiskennis van het vak Bedrijfseconomie, zodat hier in de hoofdfase dieper op kan worden ingegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bedrijfseconomische begrippen, kostenberekening, financiering, interne en externe verslaglegging, vormen van samenwerking tussen ondernemingen, fusie en overname.
11
Financiële rapportage en bedrijfsstatistiekFinanciële rapportage en bedrijfsstatistiek
In de module Financiële rapportage en bedrijfsstatistiek leer je statistische methoden en technieken toepassen om gegevens te kunnen omvormen tot bruikbare informatie voor een onderneming. Je verwerft kennis over het hanteren van methoden en technieken die de mogelijkheid bieden om gegevens te presenteren, interpreteren en analyseren. In het onderdeel financiële rapportage komen de volgende onderwerpen aan de orde: voorzieningen, de balanced scorecard, financiële kengetallen, kostprijsberekeningen, kostenplaatsmethode, budgetten, de eindbalans en de winst- en verliesrekening.
10
Management en organisatieManagement en organisatie
De doelstelling van deze module is het verwerven van basiskennis op het gebied van management en organisatie. Je leert vaardigheden om een adequate aansturing te geven aan mensen en werkprocessen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: organiseren, planning en besluitvorming, management, verandermanagement, sociaal organisatorisch beleid, productie en kwaliteit.
6
Wft BasisdeskundigheidWft Basisdeskundigheid
De module Wft Basisdeskundigheid voldoet aan de basiseisen die de wet aan financieel dienstverleners stelt. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en competenties om een klant te kunnen informeren en doorverwijzen en het aangaan van de financiële relatie. Daarnaast om het beheren van de relatie en het verlenen van service.
3
Wft Basisdeskundigheid verdiepingWft Basisdeskundigheid verdieping
In deze module wordt de kennis uit Wft Basisdeskundigheid verdiept, zodat je de contouren van een financieel plan neer kunt zetten. De module gaat dieper in op het geven van financieel advies, beleggingen en de inrichting van een financieel plan.
2
Financiële instellingen vanuit bedrijfskundig perspectiefFinanciële instellingen vanuit bedrijfskundig perspectief
Financiële instellingen vormen het hart van financiële dienstverlening. Door middel van deze module krijg je kennis en inzicht in de aard, bedrijfsvoering en werking c.q. beleidsvormende factoren van financiële instellingen. De bedrijfskundige bril van waaruit naar financiële instellingen wordt gekeken is die van procesmanagement. Procesmanagement is de tegenwoordig meest gangbare benadering voor het analyseren en bekijken van het functioneren van organisaties.
2
Praktijkintegratieopdracht BedrijfskundePraktijkintegratieopdracht Bedrijfskunde
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
2

Thema 3: Mens en maatschappij


Inleiding adviserenInleiding adviseren
De doelstelling van deze module is het leren van fundamentele kennis van advisering en adviesvaardigheden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: adviseurs en stakeholders, het adviesproces, eigenschappen en vaardigheden en een eigen adviesbureau opzetten.
2
Psychologie van klantrelatiesPsychologie van klantrelaties
De wetgeving en het toezicht op de financiële dienstverlening richt zich de laatste jaren steeds meer op de zorgplicht voor consumenten en het geven van adviezen die passen bij hetgeen de klant ook werkelijk nodig heeft. Beslissingen van klanten worden niet volledig rationeel genomen op basis van inhoudelijke informatie en kennis. Doel van deze module is het verschaffen van inzicht in psychische factoren, die een rol spelen bij het nemen van (zakelijke en financiële) beslissingen door klanten.
3
Sociologie van klantrelatiesSociologie van klantrelaties
Bij het adviseren en verkopen van (langjarige) financiële producten spelen maatschappelijke ontwikkelingen, de wetgeving, zorgplicht voor consumenten en toezicht op financiële dienstverlening een belangrijke rol. De klant wordt bij het maken van een (financiële) beslissing vaak beïnvloedt vanuit zijn of haar sociale omgeving. Klanten doorgronden veelal de complexiteit van de producten niet, waardoor beslissingen veelal niet genomen kunnen worden op basis van rationele inhoudelijke informatie en kennis. Het doel van deze module is om inzicht te verschaffen in (psycho-)sociologische factoren, die van invloed zijn op het gedrag van klanten in relatie tot hun zakelijke en financiële beslissingen, evenals het kunnen adviseren vanuit de vereiste zorgplicht. Daarbij rekening houdend met heersende sociologische factoren in de specifieke situatie van de klant.
3
Beroepsethiek financiële dienstverleningBeroepsethiek financiële dienstverlening
Beroepsethiek is het geheel van waarden en normen die het handelen van een beroepsgroep moet sturen. Met andere woorden is beroepsethiek afspraken of ongeschreven regels die je kunnen helpen bepalen wat je wel of niet moet doen in situaties waarin je geweten een rol speelt. Het doel van deze module is het leren van kennis en kunde met betrekking tot het morele oordeelvermogen en het oefenen met de toepassing daarvan.
2
Praktijkintegratieopdracht Mens en maatschappijPraktijkintegratieopdracht Mens en maatschappij
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
1
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Thema 4: Economie


Algemene economieAlgemene economie
In deze module leer je wat de invloed is van de economische bedrijfsomgeving op de resultaten van ondernemingen. Je leert de basisbegrippen uit de economische wetenschappen, houdt je bezig met de onderwerpen geld, vermogensmarkten, banken en andere financiële instellingen. Daarbij komt de rol van de Europese Centrale Bank en de Nederlandsche Bank aan de orde. Vervolgens wordt ook de internationale handel, het internationale betalingsverkeer en de van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) behandeld. In het laatste deel van deze module worden de vele vormen van effecten die op de effectenbeurs worden verhandeld en daarnaast ook de beurshandel zelf besproken.
5
Inleiding commerciële economieInleiding commerciële economie
Deze module legt een brede basis in het vakgebied marketing. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: marketingconcept, marketingplanning en marketingstrategie, markt en vraagbegrippen, marktonderzoek en statistiek, marketingorganisatie, de marketinginstrumenten: product, prijs, plaats en promotie, en de toepassingsgebieden.
16
Financiële analyseFinanciële analyse
In deze module krijg je inzicht in het financieel management. Je hebt voldoende financiële kennis nodig om zowel particulieren als zakelijke klanten goed te kunnen adviseren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: financiële structuur, het eigen vermogen, vreemd vermogen, beoordeling van de financiële structuur, financiële rekenkunde, investeringsselectie, consolidatie, value based management, cash management en financieel risicomanagement.
5

Thema 5: Customer Relationship Management


AccountmanagementAccountmanagement
De module Accountmanagement geeft een basis voor het opstellen van een accountplan en het geven van leiding aan een accountteam. Het vakgebied wordt behandeld vanuit een strategische invalshoek.
7
Customer Relationship ManagementCustomer Relationship Management
In de module Customer Relationship Management wordt de basiskennis van CRM behandeld, die nodig is om op operationeel niveau de noodzaak en consequenties van toepassingen van CRM in een organisatie te overzien en het klantcontactproces te optimaliseren.
7
Praktijkintegratieopdracht Customer Relationship ManagementPraktijkintegratieopdracht Customer Relationship Management
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 6: Recht


Inleiding belastingwetgevingInleiding belastingwetgeving
De module Inleiding belastingwetgeving geeft je een grondig inzicht in het Nederlandse belastingstelsel. Daarnaast leer je wettelijke regels toe te passen. Met behulp van je wetboek leer je oplossingen formuleren voor aan de praktijk ontleende problemen. De module geeft je een stevig houvast in de contacten met specialisten op fiscaal terrein.
11
Inleiding rechtInleiding recht
In de module Inleiding recht verwerf je kennis van het algemeen geldende recht en de systematiek ervan. Het gaat hierbij om het materiële privaatrecht met onderwerpen als erfrecht, personen- en familierecht, vermogensrecht, goederen- en zakenrecht en verbintenissenrecht. Daarnaast komt het formele privaatrecht aan de orde in de vorm van de wet op de rechterlijke organisatie en het wetboek van burgerlijke rechtsvorming.
5
RechtRecht
In de module Recht leer je de voor een bedrijf relevante regelgeving te vinden en te duiden, zowel op nationaal als op internationaal (Europees rechtelijk) terrein. Daarnaast verwerf je kennis van de structuur van het Nederlands vermogensrecht. Aan de orde komen ondernemingsrecht, arbeidsrecht en sociaal recht.
7
Praktijkintegratieopdracht RechtPraktijkintegratieopdracht Recht
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 7: Financiering


Risicoanalyse en risicomanagementRisicoanalyse en risicomanagement
Als financieel dienstverlener kan je in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met zowel risicomanagement binnen banken en verzekeraars rondom beleggings- en geldmarktactiviteiten, als met het analyseren van de risico’s die de klant (particulier en zakelijk) loopt. In deze module leer je wat risico en risicomanagement inhouden. Daarbij is er aandacht voor risicomanagement binnen banken en verzekeraars rondom beleggings- en geldmarktactiviteiten en de nieuwe eisen die er zijn om vermogen aan te houden (Basel-akkoord en solvency). Ook komen de risico’s die de klant loopt (inventarisaties daarvan, vastleggen in klantdossiers en betrekken bij je advisering) aan de orde. Tot slot wordt in deze module ingegaan op fraude en aansprakelijkheidsrisico’s binnen de financiële dienstverlening.
3
Geld en internationale economische betrekkingenGeld en internationale economische betrekkingen
Geld, Internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen die zich op financieel en monetair gebied en op het terrein van de internationale economische betrekkingen voordoen. Verder wordt in deze module aandacht besteed aan de risico's die voortvloeien uit de monetaire en internationale bedrijfsomgeving.
3
Vermogensmarkt en ondernemingswaardeVermogensmarkt en ondernemingswaarde
De module Vermogensmarkt en ondernemingswaarde legt de relatie uit tussen financiële beslissingen die in een onderneming worden genomen en de waardering van die onderneming door de vermogensmarkt. Een onderneming ontleent z’n bestaansrecht aan de waarde die door de onderneming gecreëerd wordt. Deze waarde wordt voor een deel bepaald door de ondernemingsactiviteiten, maar ook door de vermogensmarkt.
3
Wft Hypothecair kredietWft Hypothecair krediet
In deze module leer je het hypotheekadvies en de hypothecaire kredietverlening aan particulieren in ruime zin en de juridische en fiscale aspecten die hiermee samenhangen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren.
6
Wft Consumptief kredietWft Consumptief krediet
De module Wft Consumptief krediet geeft een verdieping van de kennis opgedaan bij Wft Basisdeskundigheid en is noodzakelijk om te kunnen adviseren over (doorlopende) kredieten en persoonlijke leningen. In deze module leer je om klanten advies te geven over de mogelijkheden om krediet aan te vragen, het kredietaanvraagproces van klanten te begeleiden, afspraken te maken over de financiering van het krediet en de administratie van het kredietverleningsproces uit te voeren of te begeleiden.
3
Praktijkintegratieopdracht FinancieringPraktijkintegratieopdracht Financiering
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 8: Verzekeringen


Wft VermogenWft Vermogen
Deze module biedt de deskundigheid die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levens- en vermogensverzekeringen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren.
8
Wft Schadeverzekeringen zakelijkWft Schadeverzekeringen zakelijk
De module Wft Schadeverzekeringen zakelijk is noodzakelijk om schadeverzekeringen in een zakelijke omgeving te kunnen adviseren en verkopen. Het werkgebied van de adviseur schadeverzekeringen voor de zakelijke markt omvat inventarisatie en analyse van de cliëntsituatie tot advisering, beheer en schadebehandeling van schadeverzekeringsproducten.
5
Wft Schadeverzekeringen particulierWft Schadeverzekeringen particulier
Deze module gaat over het werkgebied van de adviseur schadeverzekeringen voor de particuliere markt: van inventarisatie en analyse van de cliëntsituatie tot advisering, beheer en schadebehandeling van schadeverzekeringsproducten. De module is noodzakelijk om schadeverzekeringen in een particuliere omgeving te kunnen adviseren en verkopen.
4
Praktijkintegratieopdracht VerzekeringenPraktijkintegratieopdracht Verzekeringen
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 9: Internationalisering


Zakelijk Engels niveau B2Zakelijk Engels niveau B2
In de zakenwereld is Engels de voertaal. In deze module leer je het Engels dat je nodig hebt in het bedrijfsleven. Denk onder andere aan de specifieke termen en het taalgebruik om te onderhandelen, ideeën te presenteren of zakelijke afspraken te maken. Ook aan eventuele culturele verschillen tussen zakenpartners wordt aandacht besteed.
10
Internationaal managementInternationaal management
In deze module komen de competenties aan de orde die in het kader van een internationaal opererende organisatie van belang zijn. De onderwerpen die aan bod komen zijn de hoofdzaken waarmee een internationaal opererende organisatie in de praktijk geconfronteerd wordt. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan verschillende internationale omstandigheden die zich voor organisaties kunnen voordoen. Internationale kwesties zijn dynamisch. Het management van een internationaal opererende organisatie zal daar flexibel mee om moeten kunnen gaan, telkens weer de situaties tegemoet tredend vanuit de gedachte dat de betreffende situatie voor het betreffende moment uniek is.
7
Praktijkintegratieopdracht InternationaliseringPraktijkintegratieopdracht Internationalisering
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Afstudeerfase


StageStage
Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties tijdens de stage zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30
AfstuderenAfstuderen
Tijdens de afstudeeropdracht komt het volgende aan de orde: het zoeken van een geschikt onderwerp en omgeving voor de AO, het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek, het interpreteren van de resultaten van het gedane onderzoek, het reflecteren op het gehele proces (zowel op het onderzoek zelf, als op de interpretatie van de resultaten), het onderbouwd en logisch presenteren van de resultaten van het onderzoek in een verzorgd format inclusief conclusies en aanbevelingen.
20
Totaal Hoofdfase 180
Totaal HBO-bachelor Financial Services Management 240


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd. Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 1.145,00 voor examens die door andere exameninstanties worden afgenomen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

De bacheloropleiding HBO Financial Services Management is volledig erkend door het ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Financial Services Management behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Arts (BA) worden gevoerd.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34414.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Module Geeft recht op
Wft Basis Wft-diploma Adviseur Basis
Wft Basis + Wft Consumptief krediet Wft-diploma Adviseur Consumptief krediet
Wft Basis + Wft Schadeverzekering particulier Wft-diploma Adviseur Schadeverzekering particulier
Wft Basis + Wft Vermogen Wft-diploma Adviseur Vermogen
Wft Basis + Wft Schadeverzekering particulier + Wft Schadeverzekering zakelijk Wft-diploma Adviseur Schadeverzekering zakelijk
Wft Basis + Wft Vermogen + Wft Hypothecair krediet Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet
Business English Business English Certificate Vantage (CEF-niveau B2) van de University of Cambridge
Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Voordeel
Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Toelatingsmogelijkheden

Wie niet over een HAVO-, VWO- of MBO4-diploma beschikt, kan toch worden toegelaten op grond van het 21+-examen of het toelatingsprogramma. 

21+ toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van het korte HBO-programma Inleiding bedrijfseconomie van LOI Hogeschool. Dit HBO-programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules die je hebt behaald met het HBO-programma Inleiding bedrijfseconomie.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 48 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op begeleiding en toegang tot de alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommisie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 5% korting) of in één keer (met 5% korting) worden betaald. Geef je keuze aan bij inschrijving.

Collegegeld : 48 x € 169,-

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlangleren-krediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlangleren-krediet. Iedereen tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering, kan tegen zeer gunstige voorwaarden een lening krijgen om het collegegeld te financieren. Kijk voor alle informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op duo.nl.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.