Toon 0 resultaten

"We willen bekwame docenten een nóg betere leraar maken"

Martine de Vos

Programmamanager Lerarenopleidingen

"We willen bekwame docenten een nóg betere leraar maken"
Martine de Vos

Programmamanager Lerarenopleidingen

Bekwaam maar niet bevoegd

In Nederland staan tienduizenden leraren bekwaam, maar onbevoegd voor de klas. Binnen twee jaar na hun aanstelling moeten zij alsnog hun bevoegdheid halen. Veel scholen worstelen dan ook met een dilemma: die bekwame docenten zo snel mogelijk een bevoegdheid laten halen via een zij-instromerstraject of toch die echte bachelor?

Meer dan een bevoegdheid

Wij vinden het belangrijk dat bekwame maar onbevoegde docenten een bachelor volgen. Een bachelor biedt namelijk veel méér dan een bewijs van bekwaamheid. Wij willen iedereen die bij ons komt studeren een nóg betere leraar maken dan hij al is. We kijken bij het ontwikkelen van het curriculum echt naar de toekomst. Wat willen we dat iemand, ook al is hij al bekwaam, óók nog meekrijgt?

We hebben dan ook gekeken welke extra accenten we willen toevoegen bovenop de kennisbasis (de wettelijke bekwaamheidseisen). We willen bijvoorbeeld dat onze studenten vertrouwd raken met digitale toepassingen. Hier maken we dan ook veel gebruik van. Hetzelfde geldt voor het filmen. Een belangrijk hulpmiddel om iemands voortgang te monitoren, maar ook een belangrijk aspect in het leven van leerlingen. Zo breng je de lerarenopleiding en de leefwereld van leerlingen dichter bij elkaar. Onze studenten geven ook aan dat ze dit soort onderwerpen heel relevant vinden.

Programmeren bij wiskunde

Bij de lerarenopleiding wiskunde hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om de kennisbasis uit te breiden met onder andere programmeren. Zonder wiskunde zouden er immers geen computers zijn! We vinden het belangrijk dat wiskundeleraren kunnen programmeren. Niet omdat ze dat per se in hun lessen moeten verwerken. Maar als ze dit interessant vinden of als er leerlingen zijn die er heel erg in geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze er wel mee uit de voeten. Zo biedt die leraar nét even meer aan leerlingen.

Ervaring verzilveren

Wat we wel heel belangrijk vinden, is om de ervaring die de bekwame leraren al hebben zo goed mogelijk uit te nutten. Daarom werken we nauw samen met EVC-bureaus zoals bureau STERK en Libereaux. Zo kunnen studenten hun ervaring laten verzilveren en vrijstellingen krijgen. Het Experiment Leeruitkomsten dat er nu is, geeft nog veel meer mogelijkheden op dat gebied. Zo ontstaat er echt een programma op maat.

Digitaal waar het kan, klassikaal waar het moet

De lerarenopleidingen van LOI Hogeschool zijn zowel thuis (volledig flexibel, met een beperkt aantal contactdagen) als klassikaal (met iedere 2 tot 3 weken een bijeenkomst) te volgen. Heel veel contacten tussen docent en studenten kun je digitaliseren. We beschikken over een online leeromgeving die heel veel biedt. Zo organiseren we bijvoorbeeld webinars en werken we aan meer mogelijkheden voor digitale intervisie.
Het digitaliseren van contact heeft als bijkomend voordeel dat ook daar maatwerk ontstaat. We kunnen natuurlijk een lesdag organiseren waar we alle studenten uitleg geven over complexe functies (een wiskundig deelgebied). Maar we kunnen ook zeggen: de student mag zelf aangeven waar hij behoefte aan heeft. En wij faciliteren dat de docent en de student elkaar kunnen vinden en bijvoorbeeld een (Skype-)afspraak kunnen maken.

Goed te combineren met een baan

Onze lerarenopleidingen zijn door deze slimme opzet heel goed te combineren met een baan. Maar liefst 75 % van onze huidige studenten staat tijdens hun lerarenopleiding gewoon voor de klas. Met gemiddeld zo’n tien jaar ervaring, kiezen zij er toch voor een bachelor te volgen naast hun baan. Het onderwijs ontwikkelt zich immers continu. Het volgen van een bachelor biedt dan ook absoluut meerwaarde. Studenten halen niet alleen hun officiële bevoegdheid, maar betreden de klas met nét een beetje meer kennis en kunde.