Toon 0 resultaten

Toelating HBO

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot een volledige HBO-bacheloropleiding of Associate degree. Dat kan op grond van je vooropleiding, een 21+-toets, een toelatingsprogramma of een EVC-certificaat. Voor de korte HBO-programma’s en HBO-masterclasses gelden geen vooropleidingseisen.

Toelating op grond van vooropleiding

Als je in het bezit bent van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma ben je direct toelaatbaar tot een Associate degree of een HBO-bacheloropleiding. Bij sommige opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen. Deze staan vermeld bij de desbetreffende opleiding. 

Je bent ook toelaatbaar als je in het bezit bent van een buiten Nederland afgegeven diploma dat als gelijkwaardig is gewaardeerd door EP-Nuffic.

Toelating op grond van het 21+-toelatingsexamen

Wie niet aan de vooropleidingseisen voldoet maar wel 21 jaar of ouder is kan het 21+-toelatingsexamen afleggen. Wanneer je slaagt voor het 21+ toelatingsexamen kun je direct starten met de HBO-opleiding van je keuze. Heb je minder dan acht jaar geleden al met succes het 21+-toelatingsexamen afgelegd bij een andere erkende HBO-instelling? Dan kun je op basis daarvan worden toegelaten.

De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Indien je wordt toegelaten en je start met een opleiding bij LOI Hogeschool, dan worden de gemaakte kosten voor het toelatingsexamen in mindering gebracht op je collegegeld.

Het 21+ toelatingsexamen wordt iedere werkdag digitaal afgenomen op 16 verschillende locaties in Nederland. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-opleiding aan kunt. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen.

Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal. Kort na het examen laat de LOI aan je weten wat het resultaat is.

Toelating op grond van een kort HBO-programma

Heb je een kort HBO-programma gevolgd bij LOI Hogeschool? Dit geeft recht op toelating tot elke bachelor of Associate degree van LOI Hogeschool, mits je op het moment van doorstromen 21 jaar of ouder bent. Houd er wel rekening mee dat er voor het deelnemen aan een HBO-bacheloropleiding aanvullende (wettelijke) toelatingsvoorwaarden kunnen gelden.

Toelating op grond van een EVC-certificaat

Tot slot kun je ook toegelaten worden op grond van een EVC-certificaat van een van de door de LOI erkende loopbaanadviesbureaus: Bureau Sterk en Libereaux.

Toelating HBO-masteropleiding

Om te worden toegelaten tot de opleiding Master of Business Administration (MBA) zijn ten minste 3 tot 5 jaar relevante werkervaring, minimaal een voltooide HBO-opleiding en een relevante werkomgeving vereist.

Kies voor de MBA Course wanneer je wel over het vereiste werk- en denkniveau beschikt, maar nog geen HBO- of WO-diploma op zak hebt. Na succesvolle afronding van de MBA Course is het mogelijk in te stromen in fase 2 van de MBA-opleiding.

Toelating MBO

Er zijn vier manieren om te worden toegelaten tot een volledige MBO-opleiding. Dat kan op grond van je vooropleiding, een kort MBO-programma of een MBO-basisopleiding van de LOI, een 18+-examen of een EVC-certificaat. Voor de korte MBO-programma’s is geen vooropleiding vereist.

Toelatingseisen MBO niveau 1 en 2

Voor volledige MBO-opleidingen op niveau 1 en 2 geldt dat je achttien jaar of ouder moet zijn en in het bezit van een van de onderstaande diploma’s. Je kiest voor een opleiding op een van deze niveaus als je al een tijdje niet gestudeerd hebt, of als je een diploma op niveau 1 of 2 nodig hebt om door te kunnen stromen naar een niveau 3- of 4-opleiding.

 • Een diploma LBO, VBO, of VMBO basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Een diploma MAVO, of VMBO theoretische leerweg.
 • Een diploma MAVO-VBO, of VMBO gemengde leerweg.
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.
 • Een diploma entreeopleiding: MBO-diploma niveau 1.
 • Een diploma van de corresponderende MBO-basisopleiding of het corresponderende korte MBO-programma.

Toelatingseisen MBO 3 en 4

Voor opleidingen op niveau 3 en 4 geldt dat je achttien jaar of ouder moet zijn en in het bezit van een van de volgende diploma’s:

 • Een diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • MBO-diploma niveau 2 of 3.
 • Diploma LBO, VBO of MAVO waarbij alle examenvakken zijn afgelegd op ten minste c-niveau.
 • Een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Een diploma van de bijbehorende MBO Certificeerbare Eenheid (CE).
 • Let op: voor de opleiding MBO Coördinator beveiliging (niveau 3) moet je in het bezit zijn van het diploma MBO Beveiliger (niveau 2).
 • Een diploma van de corresponderende MBO-basisopleiding of het corresponderende korte MBO-programma.

Toelating op grond van een kort MBO-programma van de LOI

Heb je (nog) niet het juiste diploma op zak om te worden toegelaten tot een volledige MBO-opleiding, kies dan voor een MBO-basisopleiding of een kort MBO-programma. Je bent dan na afronding direct toelaatbaar tot de volledige MBO-opleiding. Bovendien biedt het behaalde diploma de mogelijkheid om bij doorstroming vrijstellingen aan te vragen. Lees meer

Toelating op grond van de 18+-toets

Wie niet aan de vooropleidingseisen voldoet maar wel 18 jaar of ouder is kan het Toelatingsexamen 18+ afleggen. Met het Toelatingsexamen 18+ bewijs je dat je het niveau van een MBO-opleiding aankunt. Bij voldoende resultaat kun je op grond van het Toelatingsexamen worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze. Heb je minder dan acht jaar geleden al met succes het Toelatingsexamen 18+ afgelegd bij een andere erkende MBO-instelling? Dan kun je op basis daarvan worden toegelaten.

Het Toelatingsexamen 18+ wordt iedere werkdag digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid. Aanmelden voor het toelatingsexamen kan digitaal via de onderstaande links. Ben je dyslectisch? Meld je dan telefonisch aan via (071) 54 51 234. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Na het succesvol afleggen van het examen kan worden gestart met de gekozen MBO-opleiding van de LOI en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld. Ben je gezakt voor het examen, dan is het mogelijk een herkansing aan te vragen.

Aanmelden voor het Toelatingsexamen MBO 2
Aanmelden voor het Toelatingsexamen MBO 3
Aanmelden voor het Toelatingsexamen MBO 4

Toelating minderjarigen 16-18 jaar

Ben je tussen de 16 en 18 jaar oud? Dan kun je tot een MBO-opleiding worden toegelaten als je in het bezit bent van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 2 of hoger). Voldoe je aan een van de eerder benoemde toelatingsmogelijkheden maar ben je niet in het bezit van een startkwalificatie, dan kun je uitsluitend tot een MBO-opleiding worden toegelaten als je hiervoor nadrukkelijk toestemming van een leerplichtambtenaar hebt gekregen. Met deze toestemming word je vrijgesteld van de leer- en kwalificatieplicht. De toestemming van de leerplichtambtenaar moet in schriftelijke vorm aan de LOI overlegd worden.

Toelating op grond van een EVC-certificaat

Tot slot kan je ook toegelaten worden op grond van een EVC-certificaat van een van de door de LOI erkende loopbaanadviesbureaus: Bureau Sterk en Libereaux.