Toon 0 resultaten

Actueel

Ik heb van UWV onterecht bericht gekregen dat mijn STAP-aanvraag is ingetrokken. Wat moet ik doen?

In sommige gevallen moet UWV een aantal administratieve zaken rondom je STAP-aanvraag uitzoeken en herstellen. Dit kan ertoe leiden dat je onterecht bericht ontvangt dat je STAP-aanvraag is geannuleerd. Geen zorgen! Dit wordt veroorzaakt doordat je aanvraag wordt ingetrokken en vervangen door een correcte aanvraag. Je hoeft hier niets voor te doen.

Zodra je inschrijving met STAP-subsidie door ons is verwerkt, ontvang je van ons per e-mail een definitieve inschrijfbevestiging en je inloggegevens voor de online leeromgeving LOI Campus. Je lesmateriaal ontvang je per post bij de start van de opleiding.

Wij vragen je dan ook om nog even geduld te hebben en om ons op dit moment niet te bellen of mailen met vragen over de status van je inschrijving.

Mijn aanvraag is "voorlopig toegekend", wat betekent dat?

De melding "voorlopig toegekend" betekent dat de subsidie is toegekend, op voorwaarde dat de opleiding (of een evenredig deel daarvan) ook echt wordt gevolgd. Je moet de opleiding afronden of voldoende studievoortgang boeken.

Na afloop van de scholing, of het eerste jaar van de scholing, vindt hierop een controle plaats. Heb je voldoende studievoortgang geboekt? Dan wordt de subsidie definitief toegekend. Is dit niet het geval, dan kan UWV besluiten de subsidie bij je terug te vorderen.

De startdatum in het aanmeldportaal komt niet overeen met het STAP-aanmeldingsbewijs. Wat nu?

Het kan zijn dat de datum die op het STAP-aanmeldingsbewijs staat niet te kiezen is bij de aanvraag. Dit is niet erg. Op het moment dat de subsidie wordt toegekend, wordt deze datum gelijkgetrokken. Je hoeft hier dus niets voor te doen.

Aanvragen STAP-budget

Wanneer hoor ik of mijn STAP-aanvraag is goedgekeurd?

Subsidie-aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ We raden je dan ook aan om je aanvraag direct bij de start van een tijdvak in te dienen.

UWV beoordeelt je aanvraag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken. Log in op stapuwv.nl en kijk onder ‘Mijn aanvragen’ om de status van je aanvraag te bekijken.

Mijn aanvraag is goedgekeurd door UWV. Hoe gaat het nu verder?

Is je aanvraag goedgekeurd door UWV? Gefeliciteerd! Zodra wij alle informatie van UWV hebben, verwerken wij je inschrijving. Wanneer deze is verwerkt, ontvang je van ons per e-mail een definitieve inschrijfbevestiging en je inloggegevens voor de online leeromgeving LOI Campus. Je kunt vervolgens op de gekozen startdatum beginnen met je opleiding. Eerder met de opleiding starten is niet mogelijk.

Vanwege de grote belangstelling kan het even duren voordat je bericht van ons krijgt. We verwachten dat iedereen op de gekozen startdatum met de opleiding kan starten. Wij vragen je om ons bericht af te wachten.

Wat gebeurt er als mijn STAP-aanvraag wordt afgekeurd?

Geen zorgen, je zit nergens aan vast. We maken je inschrijving pas definitief als het STAP-budget is toegekend.

Krijgt de LOI ook bericht als UWV mijn STAP-aanvraag heeft beoordeeld?

De LOI krijgt alleen bericht van UWV als de subsidie is toegekend. Je ontvangt dan van ons een bevestiging van je definitieve inschrijving. Is je aanvraag afgewezen? Dan ontvangt de LOI geen bericht van UWV en zal je inschrijving ook niet definitief worden gemaakt. Wil je je inschrijving in dat geval definitief maken zonder STAP-subsidie? Neem dan contact met ons op.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor het STAP-budget?

Voor het aanvragen van STAP-subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 • Je woont in Nederland.
 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Je kunt het STAP-budget wel combineren met het Levenlanglerenkrediet.
 • Je ontvangt voor die kosten van je opleiding waarvoor je STAP-budget aanvraagt, nu of later geen bijdrage van iemand anders dan UWV.
 • Het startmoment van je opleiding ligt minimaal vier weken na het indienen van je aanvraag en maximaal drie maanden na het aflopen van de aanvraagtermijn.
 • Je hebt dit kalenderjaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.
 • Om je recht op STAP-budget te behouden, moet je de opleiding aantoonbaar hebben gevolgd. Is dit niet het geval, dan kan UWV besluiten de subsidie bij je terug te vorderen.
 • Je kunt per jaar voor één opleiding STAP-budget aanvragen. Het is niet mogelijk om meerdere opleidingen met STAP-subsidie te volgen.

Kijk voor alle voorwaarden op stapuwv.nl

Wanneer kan ik starten met mijn opleiding?

De startdatum van je opleiding moet minimaal 4 weken na het indienen van je aanvraag bij UWV liggen en maximaal 3 maanden na het aflopen van de aanvraagtermijn.

Hoe controleert UWV mijn studievoortgang?

Om je recht op STAP-subsidie te behouden, moet je voldoende studievoortgang hebben geboekt. De LOI levert hierover informatie aan bij UWV.

Let op

Op het STAP-aanmeldingsformulier dat je van de LOI hebt ontvangen staat de einddatum serviceduur vermeld. Dat betekent dat je tot die datum hebt om je opleiding volledig af te ronden bij de LOI. De datum die UWV aanhoudt als einddatum van (het eerste jaar van) de scholing, vind je op de toekenningsbrief die je van UWV hebt ontvangen. Deze brief vind je ook door in te loggen op stapuwv.nl.

Kan ik mijn inschrijving nog annuleren als ik geen STAP-budget krijg?

Je inschrijving wordt pas definitief gemaakt als UWV je STAP-budgetaanvraag heeft goedgekeurd. Wordt je aanvraag afgewezen, dan vervalt je aanmelding voor de opleiding. Je loopt dus geen enkel risico.

Wat gebeurt er als ik mijn opleiding niet afmaak?

Om je recht op subsidie te behouden moet je de opleiding ook echt volgen. Dat betekent niet altijd dat je het diploma behaald moet hebben. Wel moet de LOI bij UWV kunnen aantonen dat je hebt gestudeerd en voldoende studievoortgang hebt geboekt. Wanneer je de opleiding niet hebt gevolgd, kan UWV de subsidie bij je terugvorderen.

Kan ik het STAP-budget combineren met andere subsidies of financiële regelingen?

Je kunt het STAP-budget niet combineren met studiefinanciering, een lerarenbeurs of een tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Je mag het STAP-budget wel combineren met het Levenlanglerenkrediet.

Ik heb STAP-budget toegekend gekregen. Kan ik mijn opleiding nog omzetten van klassikaal naar afstand of andersom?

Na aanvraag/toekenning van STAP-budget is het niet meer mogelijk om de opleidingsvorm te wijzigen. De opleiding die op het STAP-aanmeldingsbewijs genoemd wordt, is de opleiding waarvoor het toegekende STAP-budget geldig is.

Financieel

Is mijn opleiding echt kosteloos?

Je kunt STAP-budgt aanvragen tot een bedrag van maximaal € 1.000,-.  Kost je opleiding minder dan € 1.000,-? Dan is deze is veel gevallen dus volledig kosteloos. Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Je opleiding kost meer dan € 1.000,-. Je betaalt dan alleen het restbedrag zelf.
 • Je opleiding duurt langer dan 12 maanden. In dat geval kun je alleen STAP-budget aanvragen voor de kosten van de eerste 12 maanden.
 • Je opleiding leidt op voor een examen dat wordt afgenomen door een externe exameninstantie. Externe examenkosten vallen niet onder de STAP-regeling. Je betaalt deze zelf aan de desbetreffende exameninstantie. Of dit bij jouw opleiding het geval is, lees je op de opleidingspagina onder ‘Studieduur en kosten’.

Hoe wordt de STAP-subsidie verrekend op mijn factuur?

Bij je inschrijving zie je precies welke kosten er na aftrek van de STAP-subsidie overblijven.

Kost (het eerste jaar van) je opleiding meer dan € 1.000,-? Dan wordt de subsidie verrekend aan het eind van je opleiding of het eind van het eerste jaar. Dat betekent dat er minder maandtermijnen overblijven.

Een voorbeeld:

Je opleiding duurt 9 maanden en kost € 250,- per maand.

Met STAP-subsidie ziet je factuur er als volgt uit:

Maandelijkse kosten:   9 x € 250,-
STAP-subsidie: - € 1.000,-
Totale kosten: € 1.250,-

Betaling:

Maand 1-5: € 250,-
Maand 6-9: € 0,-

Mijn opleiding kost meer van € 1.000,-. Wie betaalt de rest?

Wanneer je opleiding meer kost dan € 1.000,- betaal je het restbedrag zelf. Je ontvangt hiervoor een factuur. Natuurlijk is het ook mogelijk om hierover afspraken te maken met je werkgever. Betaalt je werkgever de rest van je opleiding? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.Duurt je opleiding langer dan 12 maanden? Houd er dan rekening mee dat je alleen subsidie kunt aanvragen voor de kosten van het eerste jaar.

Wie ontvangt de STAP-subsidie?

Wanneer de STAP-subsidie aan jou wordt toegekend, betaalt UWV de subsidie rechtstreeks aan de LOI.

Klassikaal

Wat gebeurt er als mijn klassikale opleiding niet doorgaat?

Het kan voorkomen dat een opleiding onverhoopt niet start op de gekozen locatie en/of dag. Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende aanmeldingen zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden doen we je dan een voorstel voor een andere dag of locatie. Past dit voorstel niet in je planning, of is er geen andere optie beschikbaar, dan verplaatsen wij je inschrijving naar het eerstvolgende startmoment.

Mocht de opleiding vervolgens weer niet starten, of ga je niet akkoord met het nieuwe startmoment, dan annuleren wij je aanmelding. Eventueel toegekende STAP-subsidie komt daarmee ook te vervallen.

Studievoortgang

Wat houdt de STAP-voortgangseis in?

Wanneer je STAP-budget ontvangt, verwacht UWV van je dat je de opleiding ook echt volgt. Dit wordt de studievoortgangseis genoemd. Om je recht op STAP-budget te behouden, moet je kunnen aantonen dat je actief met de opleiding bezig bent. Dit doe je bijvoorbeeld door het diploma of certificaat te behalen, minimaal 80% van de studie-activiteiten (zoals lesmateriaal bestuderen of opdrachten insturen) te voltooien, of (alleen bij een klassikale opleiding) bij minimaal 80% van de klassikale lesdagen aanwezig te zijn. Bij een meerjarige opleiding wordt gekeken of je 80% studievoortgang binnen het eerste jaar hebt geboekt.

De LOI is verplicht om hierover informatie aan te leveren bij UWV. Dit doen wij ongeveer 10 weken na de op het STAP-aanmeldbewijs vermelde einddatum. Je hebt dus ruim een jaar de tijd om de gewenste studievoortgang te behalen.

Boek je niet voldoende studievoortgang? Kijk voor het antwoord op veelgestelde vragen hierover op www.stapuwv.nl.

Hoe kan ik mijn studievoortgang aantonen?

Je studievoortgang aantonen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het diploma of certificaat te behalen, studie-activiteiten te voltooien, verplichte opdrachten in te sturen, je aan te melden voor examens of (alleen bij een klassikale opleiding) klassikale lessen bij te wonen.

Let op! Heb je een studie-activiteit voltooid? Dan is het belangrijk dat je deze ook afvinkt in je leerpad. Zo weten wij dat je dat onderdeel hebt afgerond en kunnen we je studievoortgang goed meten.

Hoe weet ik hoeveel studievoortgang ik heb geboekt?

Vanaf maart 2023 ontvang je tijdens de opleiding regelmatig een bericht van ons met daarin je studievoortgang op dat moment. Zo weet je dus altijd of je ‘op schema’ ligt.

Krijg ik ook bericht van de studievoortgang die de LOI aan UWV doorgeeft?

Jazeker. Nadat wij de voortgang hebben gemeld bij UWV, ontvang je zelf ook een bericht waarin het resultaat (succesvol/niet succesvol) is benoemd.

Daarnaast krijg je vanaf maart 2023 al tijdens (het eerste jaar van) de opleiding regelmatig een bericht van ons met daarin je studievoortgang op dat moment. Zo weet je op tijd of je ‘op schema’ ligt, of dat je extra tempo moet maken.

Wat gebeurt er als ik niet voldoende studievoortgang boek?

Zijn er bijzondere (persoonlijke) omstandigheden die het onmogelijk maken om voldoende voortgang te boeken? Neem dan contact op met UWV om de mogelijkheden te bespreken.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp en het antwoord op veelgestelde vragen op www.stapuwv.nl.