Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

HBO-bachelor Fiscaal Recht en Economie

Bachelor of Economics (B Ec)

 • Thuis studeren

  48 x € 169,00

 • Studielast i

  240 EC’s

 • Type

  HBO-bachelor

 • Diploma

  HBO-bachelorgetuigschrift

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

ASUS Notebook-actie

Bij alle volledige masteropleidingen, HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees, MBO-opleidingen en de volledige programma’s VMBO, HAVO en VWO.

Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een ASUS Notebook t.w.v. € 279,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze zilvergrijze ASUS VivoBook E12, type E203NA-FD026T, is licht en dun en beschikt onder meer over Windows 10 Home, een snelle Wifi-verbinding en lange batterijduur. Hierdoor is de notebook ideaal in gebruik voor studie, werk en thuis.
Meer over deze actie

In het kort

Het wordt er fiscaal gezien niet eenvoudiger op in Nederland. In een dynamische omgeving waarin de wetgeving voortdurend verandert, is het de fiscalist die bedrijven en particulieren helpt veel geld te besparen. Door de talrijke wetten en regels die ons belastingstelsel kent correct toe te passen, zorgt een fiscalist ervoor dat bedrijven of particulieren niet méér belasting betalen dan nodig. De vraag naar fiscalisten ofwel belastingkundigen is dan ook zeer groot.

Deze NVAO-geaccrediteerde opleiding HBO Fiscaal Recht en Economie bereidt perfect voor op een functie als fiscalist. Met het behalen van het internationaal erkende getuigschrift HBO Fiscaal Recht en Economie mag de titel Bachelor of Economics (B Ec) gevoerd worden en ligt de arbeidsmarkt open.

 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Gratis toegang tot Legal Intelligence.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en beroep

De HBO-bachelor Fiscaal Recht en Economie van LOI Hogeschool is bestemd voor professionals die een carrière als fiscalist of belastingkundige ambiëren.

Doelgroep
Meer over de doelgroep

Als (bachelor) fiscaal econoom signaleer je problemen op fiscaal gebied. Je biedt daarvoor oplossingen en geeft advies. Je bent voor bedrijven en particulieren de vraagbaak op belastinggebied. Je bent in staat de meest uiteenlopende organisaties, bedrijven of particulieren een gedegen fiscaal advies te geven. Alle mogelijke fiscale, juridische en (bedrijfs)economische vraagstukken kunnen vakkundig worden opgelost en een uitgekiende belastingaangifte kan worden gevoerd en gecontroleerd. Dus kun je goed rekenen, ben je taalvaardig en communicatief? Dan is deze opleiding een aanrader.

Ontdek de arbeidsmarkt

Een fiscalist kan aan de slag in elke organisatie die voor financieel-economische keuzes komt te staan, zowel in de publieke als in de private sector.

Een fiscalist:

 • Adviseert organisaties, bedrijven of particulieren op het gebied van belastingen.
 • Adviseert hoe administraties op de meest optimale manier opgezet kunnen worden en financiële beslissingen genomen kunnen worden.
 • Lost juridische en (bedrijfs)economische vraagstukken op.
 • Beoordeelt jaarrekeningen.
 • Controleert financiële stukken en verzorgt financiële planningen.

Een fiscalist beschikt over specialistische en tegelijk brede én veelgevraagde kennis en kan daardoor zowel in de publieke als in de private sector terecht. Bij de overheid zijn verschillende mogelijkheden, zoals een functie bij de belastingdienst, de FIOD, het ministerie van Financiën of de douane. Maar ook een baan in de zakelijke financiële dienstverlening behoort tot de mogelijkheden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding HBO Fiscaal Recht en Economie start met een inleiding in alle fiscaal-economische disciplines. Bedrijfseconomische en administratieve processen worden behandeld en natuurlijk komt belastingwetgeving aan de orde. Later in de opleiding wordt dieper ingegaan op fiscale en economische zaken met modules als Sociaal recht, Privaatrecht en Finance & risk management.

Inhoud
Trainingsdagen

Aan de module Beroepsethiek financiële dienstverlening is een verplichte trainingsdag verbonden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Benodigde vakliteratuur

Houd rekening met een uitgave van ongeveer € 329,- aan extra literatuur.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de opleiding HBO Fiscaal Recht en Economie is onderverdeeld in vijf thema’s. De opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht.

studieprogramma
Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Thema 1: Algemene vaardigheden

 
StudievaardighedenStudievaardigheden
In deze module wordt ingegaan op de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de studie tot een succes te maken. Uit welke onderdelen bestaat een goede studiehouding? Hoe kom je door een lastige periode heen? In deze module geven we aan de hand van praktijkopdrachten de handvatten om de studie succesvol te doorlopen.
2
Basisvaardigheden voor de professionalBasisvaardigheden voor de professional
De module Basisvaardigheden voor de professional gaat over zes basisaspecten van het functioneren op hbo-niveau. In de module worden de volgende thema’s behandeld: communicatie, rapporteren, management, ondernemersvaardigheden, interne adviesvaardigheden en projectmatig werken.
6
Zakelijk Engels niveau B2Zakelijk Engels niveau B2
In de zakenwereld is Engels de voertaal. In deze module leer je het Engels dat je nodig hebt in het bedrijfsleven. Denk onder andere aan de specifieke termen en het taalgebruik om te onderhandelen, ideeën te presenteren of zakelijke afspraken te maken. Ook aan eventuele culturele verschillen tussen zakenpartners wordt aandacht besteed.
10

Thema 2: Basisvaardigheden voor de fiscalist


Algemene economieAlgemene economie
In deze module leer je wat de invloed is van de economische bedrijfsomgeving op de resultaten van ondernemingen. Je leert de basisbegrippen uit de economische wetenschappen, houdt je bezig met de onderwerpen geld, vermogensmarkten, banken en andere financiële instellingen. Daarbij komt de rol van de Europese Centrale Bank en de Nederlandsche Bank aan de orde. Vervolgens wordt ook de internationale handel, het internationale betalingsverkeer en de van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) behandeld. In het laatste deel van deze module worden de vele vormen van effecten die op de effectenbeurs worden verhandeld en daarnaast ook de beurshandel zelf besproken.
9
PubliekrechtPubliekrecht
In een verzorgingsstaat als Nederland treedt de overheid op vele beleidsterreinen op. Ze verstrekt bijstandsuitkeringen, verleent bouwvergunningen en weigert milieuvergunningen, maar treedt ook op indien zich strafbare feiten voordoen zoals diefstal en braak, maar ook in geval van fraude en zogenaamde economische delicten. De module Publiekrecht besteedt aandacht aan deze aspecten en geeft kennis en inzicht op het gebied van het staats- en bestuursrecht, het strafrecht en het Europees recht.
3
Inleiding bedrijfseconomieInleiding bedrijfseconomie
Deze module is gericht op de basiskennis van het vak Bedrijfseconomie. De volgende onderwerpen komen aan de orde: bedrijfseconomische begrippen, eenvoudige berekeningen, kostenbudgettering, berekenen van economische levensduur, investeringscalculaties, vermogensbehoefte, financieringsstructuur, vermogensbepaling en analyses aan de hand van jaarrekeningen.
11
Inleiding belastingwetgevingInleiding belastingwetgeving
De module Inleiding belastingwetgeving geeft je een grondig inzicht in het Nederlandse belastingstelsel. Daarnaast leer je wettelijke regels toe te passen. Met behulp van je wetboek leer je oplossingen formuleren voor aan de praktijk ontleende problemen. De module geeft je een stevig houvast in de contacten met specialisten op fiscaal terrein.
11
Openbare financiënOpenbare financiën
In de module Openbare financiën wordt de noodzaak van het bestaan van de collectieve sector, haar omvang en samenstelling, alsmede de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven aan de orde gesteld. Daarnaast verschaft deze module inzicht in de onderdelen van de collectieve sector en hun onderlinge verhouding, de mensen die werken in de collectieve sector, hun doelstellingen en de invloed van hun gedrag op de economie.
6
Praktijkintegratieopdracht Basisvaardigheden voor de fiscalistPraktijkintegratieopdracht Basisvaardigheden voor de fiscalist
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
2
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Thema 3: Werken met fiscale instrumenten


Beroepsethiek financiële dienstverleningBeroepsethiek financiële dienstverlening
Beroepsethiek is het geheel van waarden en normen die het handelen van een beroepsgroep moet sturen. Met andere woorden is beroepsethiek afspraken of ongeschreven regels die je kunnen helpen bepalen wat je wel of niet moet doen in situaties waarin je geweten een rol speelt. Het doel van deze module is het leren van kennis en kunde met betrekking tot het morele oordeelvermogen en het oefenen met de toepassing daarvan.
2
Inleiding bedrijfsadministratie (journaalposten)Inleiding bedrijfsadministratie (journaalposten)
De module Inleiding bedrijfsadministratie is gericht op de basiskennis van het vak Bedrijfsadministratie, zodat hier in de hoofdfase dieper op kan worden ingegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: doelstellingen van de administratieve organisatie, doelstelling van rekeningstelsels en de toepassing daarvan, de wijze waarop informatie wordt verzameld en vastgelegd ten behoeve van de informatieverstrekking en budgettering.
11
Inleiding bestuurlijke informatievoorzieningModulenaam
Deze module verschaft basiskennis en inzicht in het functioneren van een administratieve organisatie die gericht is op de informatievoorziening in een bedrijf. Kennis van de grondslagen en toepassingsmogelijkheden is belangrijk om de informatievoorziening binnen de organisatie zo efficiënt mogelijk te kunnen regelen. Je leert de verschillende facetten binnen een organisatie die een relatie hebben met de informatieverzorging, zoals het inkoopproces, het opslagproces, het verkoopproces, het productieproces, het personeelsvoorzieningsproces en het financiële proces.
10
JaarrekeningJaarrekening
De module Jaarrekening gaat in op de eisen die worden gesteld aan financiële informatie, die door organisaties aan belanghebbenden wordt verstrekt. Je krijgt inzicht in de bedrijfseconomische uitgangspunten, vermogens- en winstbepaling, interne verslaggeving en de voorbereiding van externe verslaggeving. Je leert bovendien om zelfstandig een eenvoudige jaarrekening te vervaardigen.
14
Fiscale jaarrekeningFiscale jaarrekening
De module Fiscale jaarrekening richt zich op het administratief verwerken van belastingen naar de winst. Je doet kennis en vaardigheden op, op het gebied van complexe onderwerpen van comptabele techniek van de verwerking van belastingen naar de winst. Daarbij is Richtlijn 272 belastingen naar de winst het uitgangspunt. Ook is er aandacht voor de Wet op de vennootschapsbelasting.
8
Praktijkintegratieopdracht Werken met fiscale instrumentenPraktijkintegratieopdracht Werken met fiscale instrumenten
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 4: De vermogende particulier


Inleiding financiële rapportage en analyseInleiding financiële rapportage en analyse
In deze module wordt ingegaan op het opstellen, analyseren en toelichten van rapportages. Je leert om uit de financiële administratie overzichten samen te stellen ten behoeve van interne en externe verslaggeving en gemaakte fouten daarin op te sporen en te herstellen. Je leert ondernemingsprestaties vanuit verschillende invalshoeken beoordelen en analyseren met behulp van bedrijfseconomische en statistische instrumenten, leert verbanden tussen de onderdelen van de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht onderkennen, berekenen, beoordelen en analyseren. Ook leer je extracomptabel en intra comptabel een interne resultatenanalyse berekenen, beoordelen en analyseren, en leer je informatie verstrekken, beoordelen en analyseren ten behoeve van de financiële besturing van de organisatie.
10
Sociaal rechtSociaal recht
De module Sociaal recht bestaat uit twee onderdelen: socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht. In het onderdeel socialezekerheidsrecht komt het Nederlandse stelsel van het sociaal recht aan de orde. Onderdelen van dit stelsel vormen de sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen. Je leert wat hieronder wordt verstaan en welke organen betrokken zijn bij de uitvoering. Naast de sociale verzekeringswetten komt ook de sociale wetgeving aan de orde, zoals de Pensioenwet. In het onderdeel arbeidsrecht wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van de arbeidsovereenkomst, ontslagregelingen en arbeidsprocesrecht.
4
PrivaatrechtPrivaatrecht
De module Privaatrecht besteedt aandacht aan de diverse aspecten van het privaatrecht, zoals: vermogensrecht, personen- en familierecht en erfrecht.
5
OndernemingsrechtOndernemingsrecht
Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. Het ondernemingsrecht wordt vaak onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. De nadruk binnen deze module ligt op rechtspersonen, en dan met name de nv en de bv.
5
Inkomstenbelasting voor de particulierInkomstenbelasting voor de particulier
Deze module gaat in op verschillende onderwerpen rondom particulieren in het kader van de Wet Inkomstenbelasting. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het algehele raamwerk van de Wet inkomstenbelasting, het bronnenstelsel, de belastingplicht en het partnerbegrip. Verder wordt ingegaan op de buitenlandse belastingplicht en het afgezonderd particulier vermogen, periodieke uitkeringen, verstrekkingen, de eigen woning, en de uitgaven voor inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden aftrek, de lijfrente-problematiek, box 1 en box 3, verschillende ‘soorten’ bezittingen en schulden en de waarderingsregels, het heffingsvrij vermogen, de vrijstellingen en toeslagen, diverse persoonsgebonden aftrekposten, het systeem van heffingskortingen, de verschillende tarieven, de verliesverrekening, middeling en de wijze van heffen van de inkomstenbelasting.
5
LoonbelastingLoonbelasting
In deze module doe je fundamentele kennis van de Wet op de Loonbelasting op. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het begrip loon, de werkkostenregeling, vergoedingen en verstrekkingen, de fiscale behandeling van pensioenregelingen, de berekening van de loonheffing en kortingen, administatieve verplichtingen, de eindheffing, de afdrachtverminderingen en de premieheffing volksverzekeringen.
4
Schenk- en erfbelasting, internationaal belastingrecht, belastingen van rechtsverkeerSchenk- en erfbelasting, internationaal belastingrecht, belastingen van rechtsverkeer
In deze module leer je de belangrijkste kennis van de schenk- en erfbelasting, het internationale belastingrecht en de belastingen van rechtsverkeer. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: erfbelasting, testamentair erfrecht, het huwelijksgoederenregime, schenkbelasting, de maatstaf van heffing en de vrijstellingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de Wet Inkomstenbelasting en de Wet op de Vennootschapsbelasting, het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting, vier methoden ter voorkoming van dubbele belasting, objectvrijstelling, belastingvrijstelling, belastingverrekening en kostenaftrek, belastingverdragen, Wet op belastingen van rechtsverkeer, overdrachts- en de assurantiebelasting.
4
Praktijkintegratieopdracht De vermogende particulierPraktijkintegratieopdracht De vermogende particulier
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Thema 5: De ondernemingsproblematiek


Inkomstenbelasting (winst en dga)Inkomstenbelasting (winst en dga)
In deze module doe je fundamentele kennis van de inkomstenbelasting op het gebied van winst en directeur-grootaandeelhouder op. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: jaarwinst, totaalwinst, onttrekkingen, objectieve vrijstellingen en gemengde kosten, ‘goed koopmansgebruik’, bestendige gedragslijn, stelselwijziging en balanscontinuiteit, fiscale voorzieningen en reserves, ondernemersfaciliteiten, afschrijvingen, autokostenfictie, de ondernemerswoning, Capita selecta, ruisende en geruisloze inbreng, de omzetting van een eenmanszaak in een besloten vennootschap (BV), de terugkeer van de BV naar de eenmanszaak, fusies, splitsingen, de aandelenfusie, de bedrijfsfusie, de omzetting van een NV of BV in een IB-onderneming, juridische splitsing en de juridische fusie.
5
OmzetbelastingOmzetbelasting
In deze module doe je diepgaande kennis op van de Wet op de omzetbelasting. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: kernbegrippen rondom het ondernemerschap, belastbare feiten, leveringen en diensten, de maatstaf van heffing, het tarief en de verschuldigdheid, voldoening van de omzetbelasting, intracommunautaire transacties (leveringen en verwervingen), invoer en uitvoer.
4
Vennootschapsbelasting en dividendbelastingVennootschapsbelasting en dividendbelasting
In deze module doe je fundamentele kennis van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting op. Deze module kent duidelijke raakvlakken met de module Inkomstenbelasting (winst en dga). Er wordt ingegaan op het winstbegrip vanuit de inkomstenbelasting en daarnaast komt ook de dividendbelasting als voorheffing op de inkomstenbelasting aan bod. De vennootschapsbelasting kent verschillende belastingplichtigen, zowel binnenlandse als buitenlandse. Tevens worden de subjectieve vrijstellingen behandeld. Met de deelnemingsvrijstelling kent de vennootschapsbelasting een bijzondere regeling. De fusie-bepalingen en de fiscale eenheid zijn de andere specifieke vennootschapsbelastingonderwerpen die aandacht krijgen. Tevens worden de onderwerpen verliesverrekening en beleggingsinstellingen behandeld.
5
Fiscale casuïstiekFiscale casuïstiek
In deze module wordt de theorie uit de voorgaande fiscale modules aan verschillende casuïstiek gekoppeld.
1
Finance en riskmanagementFinance en riskmanagement
Het onderdeel Finance geeft je inzicht in de financiële functie van een onderneming. Dit betreft onder andere de bepaling van de structuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien door het aantrekken van vermogen. Je leert om voorgenomen investeringen te evalueren en de kasstroomcyclus in lijn met financiële doelstellingen te beheren. Ook komen de verschillende vermogensvormen, de analyse en selectie van investeringsprojecten, het liquiditeitsbeleid, het emissiebeleid en ook financiële sanering respectievelijk de financiële aspecten van fusies en acquisities aan de orde. Het onderdeel Risk management laat je kennismaken met de beheersing van risico’s van de onderneming. Dit betreft het aanduiden, het kunnen omschrijven het kunnen hanteren van speculatieve en andere ondernemingsrisico’s zoals de financiële risico’s (marktrisico’s: koersrisico, renterisico en valutarisico), investeringsrisico, commodity risk (grondstoffen/goederenprijsrisico), beleggingsrisico’s (koersrisico), operationele risico’s, commerciële risico’s, tactische en strategische risico’s en het toepassen van beheersingsinstrumenten voor het uitschakelen of verminderen van deze risico’s.
12
LevensverzekeringswiskundeLevensverzekeringswiskunde
Het doel van deze module is om de grondbeginselen van levensverzekeringswiskunde duidelijk te maken. Centraal staat het kunnen beoordelen van bijvoorbeeld een ouderdomspensioenvoorziening in eigen beheer hetzij een pensioenregeling om een verantwoord oordeel te kunnen geven bij de jaarrekening. De accountant zal bij de controle van de jaarrekening moeten nagaan of voor de toegekende pensioenrechten voldoende voorzieningen op de balans zijn opgenomen (renterisico’s, beheersing van valutarisico’s en derivaten).
2
ManagementvaardighedenManagementvaardigheden
In deze module wordt aandacht besteed aan de beroepscompetenties van een manager. Voorbeelden van deze beroepscompetenties zijn: effectief communiceren, organisatiesensitiviteit en het uitdragen van een visie.
2
Praktijkintegratieopdracht De ondernemingsproblematiekPraktijkintegratieopdracht De ondernemingsproblematiek
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
3

Afstudeerfase


Opleidingsbrede praktijkintegratieopdrachtOpleidingsbrede praktijkintegratieopdracht
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
4
OnderzoeksvaardighedenOnderzoeksvaardigheden
In deze module draait het om onderwerpen als: de opbouw van een onderzoeksrapport, doelstellingen, onderzoeksvragen, informatie verzamelen, afbakening van een onderzoek, onderzoekstypen, onderzoeksontwerp, data-analyse en het vormen van een conclusie.
4
StageStage
Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties tijdens de stage zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30
AfstuderenAfstuderen
Tijdens de afstudeeropdracht komt het volgende aan de orde: het zoeken van een geschikt onderwerp en omgeving voor de AO, het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek, het interpreteren van de resultaten van het gedane onderzoek, het reflecteren op het gehele proces (zowel op het onderzoek zelf, als op de interpretatie van de resultaten), het onderbouwd en logisch presenteren van de resultaten van het onderzoek in een verzorgd format inclusief conclusies en aanbevelingen.
20
Totaal Hoofdfase 180
Totaal HBO-bachelor Fiscaal Recht en Economie 240


"Ik wil mijn kennis bevestigd zien in een HBO-diploma"
Jeroen Bek

Student

Lees het interview
"Ik wil mijn kennis bevestigd zien in een HBO-diploma"
Jeroen Bek

Student

Lees het interview
Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd. Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 1.969,00 voor examens die door andere exameninstanties worden afgenomen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

De bacheloropleiding HBO Fiscaal Recht en Economie van LOI Hogeschool is volledig erkend door het Ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Fiscaal Recht en Economie behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Economics (B Ec) worden gevoerd.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is in het CROHO geregistreerd als deeltijdopleiding onder nummer 34140.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Module Geeft recht op
Business English Business English certificate, niveau ‘Vantage’ (BEC-niveau B2) van Cambridge University

Privaatrecht

Ondernemingsrecht

Publiekrecht

Inleiding belastingwetgeving

Inkomstenbelasting voor de particulier

Loonbelasting

Schenk- en erfbelasting/internationaal belastingrecht, belastingen van rechtsverkeer

Inkomstenbelasting (winst en dga)

Omzetbelasting

Vennootschapsbelasting/dividendbelasting

Register Belastingconsulent
Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Voordeel
Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Toelatingsmogelijkheden

Wie niet over een HAVO-, VWO- of MBO4-diploma beschikt, kan toch worden toegelaten op grond van het 21+-examen of het toelatingsprogramma. 

21+ toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van het korte HBO-programma Inleiding bedrijfseconomie van LOI Hogeschool. Dit HBO-programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules die je hebt behaald met het HBO-programma Inleiding bedrijfseconomie.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 48 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op begeleiding en toegang tot de alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommisie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 5% korting) of in één keer (met 5% korting) worden betaald. Geef je keuze aan bij inschrijving.

Collegegeld : 48 x € 169,-

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlangleren-krediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlangleren-krediet. Iedereen tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering, kan tegen zeer gunstige voorwaarden een lening krijgen om het collegegeld te financieren. Kijk voor alle informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op duo.nl.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.