Ondernemer goederenvervoer

Vakgebied

Ondernemer goederenvervoer

De flexibele cursus Ondernemer goederenvervoer is de perfecte voorbereiding op een carrière als transportondernemer. Sluit aan op de nieuwste CCV-exameneisen.

In het kort

In het kort

De flexibele cursus Ondernemer goederenvervoer is de perfecte voorbereiding op een carrière als transportondernemer. Sluit aan op de nieuwste CCV-exameneisen.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 60,00 (€ 75,00) 20% korting
Studieduur
12 maanden
Diploma
CCV-diploma
Benodigde vooropleiding
geen

Wie aan de slag wil als transportondernemer, is wettelijk verplicht het erkende CCV-diploma te halen. De cursus Ondernemer goederenvervoer van de LOI is de perfecte voorbereiding. De cursus sluit volledig aan op de nieuwste exameneisen. Na afronding ben je klaar voor het officiële examen van het CCV. Dit is het enige door de Nederlandse overheid erkende examen.

Met het CCV-diploma op zak kun je aan de slag als zelfstandig transportondernemer. Een stap die door steeds meer chauffeurs wordt gemaakt. De tendens in de markt is dat er steeds meer kleine bedrijfjes komen die als ‘charter’ opereren voor grotere transportondernemingen. Of je nu klein wilt beginnen, of grotere ambities hebt, als transportondernemer moet je aan de wettelijke eisen voldoen. Haal dus nu dat wettelijk verplichte diploma en start met het waarmaken van je ambitie.

Daarom kies je voor de cursus Ondernemer goederenvervoer

 • Sluit aan op de nieuwste CCV-exameneisen.
 • Flexibel thuis studeren, dus goed te combineren met een baan.
 • Met oefenopgaven en veel aandacht voor examenvoorbereiding.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Ondernemer goederenvervoer is bestemd voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen als zelfstandig transportondernemer en moet voldoen aan de wettelijke eisen (nationaal en internationaal). Na afloop ben je prima in staat om zelfstandig aan de slag te gaan als transportondernemer of zelfstandig transportvervoerder.

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Ook voor de verschillende examenonderdelen gelden geen speciale toelatingseisen. Maar om met succes examen te kunnen doen, raden we een vooropleiding op het niveau van LBO, VMBO, MAVO of CCV-B aan.

De cursus

Inhoud van de cursus Ondernemer goederenvervoer

Deze cursus leidt je op voor het officiële Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg van het CCV. Een ondernemer goederenvervoer heeft met verschillende zaken te maken. Al deze zaken komen aan bod in de cursus Ondernemer goederenvervoer.  Zo is er aandacht voor verschillende vormen van wegvervoer en de specifieke regels en voorwaarden voor het vervoeren van goederen in het buitenland, maar ook voor zaken als bedrijfsmanagement, financieel management en personeelsmanagement.

Meer over de inhoud

De cursus is opgebouwd uit zes onderdelen:

Bedrijfsmanagement

Bij het oprichten van een onderneming komen veel zaken kijken. In dit onderdeel wordt daarom verschillende ondernemingsvormen behandeld. Ook krijg je meer informatie over de verzekeringen die je nodig hebt. Verder is er aandacht voor de belastingen die je moet betalen en de wettelijke regels waaraan je je moet houden. Tot slot komen beveiligingsmaatregelen en het begrip marketing uitgebreid aan bod.

Calculatie

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen kiezen uit de verschillende mogelijkheden ten aanzien van transportmiddelen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kosten die daarbij komen kijken. In dit onderdeel leer je wat kosten zijn en hoe je deze kunt beheersen. Aan de hand van voorbeelden oefen je zelf met het calculeren van kostprijsberekeningen.

Financieel management

Wie een bedrijf heeft, is verplicht om een administratie te voeren. Je krijgt te maken met wettelijke verplichtingen, voorschriften, ontheffingen en vrijstellingen. In dit onderdeel komen deze allemaal aan bod. Je leert een jaarrekening opstellen en een boekhouding voeren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld het samenstellen van de balans, het verwerken van financiële feite en het beoordelen van jaarstukken.

Personeelsmanagement

Als het goed gaat met je bedrijf, komt er wellicht een moment dat je personeel in dienst neemt. In dit onderdeel komen zaken als organisatiekunde, communicatie, personeelsplanning, arbeidsovereenkomsten, sociale wetgeving en leidinggeven aan bod. Ook specifieke zaken die een ondernemer in het goederenvervoer moet regelen voor zijn of haar personeel, komen aan de orde, zoals het Rijtijdenbesluit en de Regeling nachtarbeid.

Wegvervoer goederen deel 1

Wie in het wegvervoer werkt, moet goed op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving en de bijbehorende procedures. Dit onderdeel gaat onder andere in op het vervoer van gevaarlijke stoffen, vervoersovereenkomsten, wet- en regelgeving (denk bijvoorbeeld aan ritmachtingen, termijnmachtingen en CEMT-vergunningen), logistieke dienstverlening en logistiek in het algemeen, planning en verschillende instanties in het wegvervoer.

Wegvervoer goederen deel 2

Dit onderdeel gaat dieper in op de stof uit Wegvervoer goederen deel 1. Zo leer je bijvoorbeeld over deelmarkten en inrichtingseisen. Ook doe je kennis en vaardigheden op met betrekking tot planning en infrastructuur, voertuigmanagement en milieu. Daarnaast is er aandacht voor de procedures met betrekking tot laden en lossen en veiligheid op de weg.

Examens en diploma

Examen

De LOI leidt je op voor het officiële diploma Ondernemer goederenvervoer. Het examen bestaat uit zes onderdelen en wordt afgenomen door het CCV.

Examenvakken

 • Bedrijfsmanagement.
 • Calculatie.
 • Financieel management.
 • Personeelsmanagement Goederen.
 • Wegvervoer Goederen 1.
 • Wegvervoer Goederen 2.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

 

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Als alle zes onderdelen van het CCV-examen met een voldoende zijn afgerond, ontvang je het officiële Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg van het CCV.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 12 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 12 x € 60,00 (€ 75,00)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 760,00. Je betaalt dit bedrag aan de desbetreffende exameninstantie.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 60,00 (€ 75,00) 20% korting
Studieduur
12 maanden
Diploma
CCV-diploma
Benodigde vooropleiding
geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Kom naar de open dag op 28 januari of 8 februari!

Tijdens de open dagen kom je alles te weten over thuis en klassikaal studeren bij de LOI, de MBO- en HBO- opleidingen en de beroepsgerichte cursussen, en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan