Basiskennis management

Vakgebied

Basiskennis management

In korte tijd alle basisvaardigheden, cursus inclusief examentraining. Haal een erkend Nemas® -diploma.

In het kort

In het kort

In korte tijd alle basisvaardigheden, cursus inclusief examentraining. Haal een erkend Nemas® -diploma.

Lesgeld thuisstudie
8 x € 47,20 (€ 59,00) 20% korting
Lesgeld klassikaal
8 x € 149,00
Studieduur
8 maanden
Diploma
Nemas®-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Heb je de ambitie om leiding te geven of ben je net begonnen als leidinggevende? Kies dan voor de cursus Basiskennis management. De cursus behandelt alle basiskennis en vaardigheden die essentieel zijn voor een (aankomende) manager. Een goede manager heeft een brede kennis van zijn vak én de rest van de organisatie. Daarom gaan we in op beleid, leidinggeven en communicatieve vaardigheden. Maar is er ook aandacht voor de opbouw van een organisatie en de verschillende partijen waarmee een organisatie te maken krijgt, zoals de overheid, klanten en financiers. Na afloop heb je een erkend diploma van Nemas® op zak en ben je klaar voor een leidinggevende functie.

Daarom kies je voor de cursus Basiskennis management

 • Erkend Nemas® -diploma.
 • Inclusief examentraining.
NEMASAssociatie voor praktijkexamens

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Basiskennis management is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de managementprincipes. Bovendien is de opleiding zeer geschikt voor iedereen die wil werken in een leidinggevende functie of hier net in begonnen is.

Na afloop kun je terecht in een leidinggevende functie. Je beschikt over managementvaardigheden en zowel schriftelijke als mondelinge communicatieve vaardigheden. Daarnaast kun je diverse leiderschapsstijlen toepassen én haalbare en meetbare doelen bereiken.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Basiskennis management.

De cursus

Inhoud van de cursus Basiskennis management

Deze cursus Basiskennis management bestaat uit de modules De organisatie, Het beleid en de organisatie en Leidinggeven en communicatie.

Een manager heeft naast kennis van zijn vakgebied ook kennis van de rest van de organisatie. Daarom behandelen we de opbouw van de organisatie, de rol van de organisatie in de maatschappij en het personeel binnen de organisatie. Verder bespreken we verschillende leiderschapsstijlen, zodat je deze zelf kunt toepassen bij het leidinggeven. Ook komen andere managementvaardigheden aan bod, zoals het motiveren van medewerkers, delegeren van taken en omgaan met conflicten. Daarnaast is er aandacht voor zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.

Meer over de inhoud

De cursus Basiskennis management bestaat uit drie modules.

De organisatie

Een goede manager heeft een brede kennis. Van zijn eigen vak natuurlijk, maar ook van de rest van de organisatie en van de rol van de organisatie in de maatschappij. Daarom wordt in dit onderdeel eerst de plaats van de organisatie in de maatschappij behandeld. Vervolgens wordt de organisatie zelf nader bekeken. Ten slotte wordt ingegaan op het personeel van een organisatie.

De organisatie en haar omgeving

In dit deel staat de omgeving van de organisatie centraal. Onderwerpen die aan bod komen:

 • De invloed van de overheid (rijksoverheid, provincie, gemeente of waterschap) en haar wet- en regelgeving. 
 • Externe belanghebbenden (klanten, leveranciers, aandeelhouders, financiers, omwonenden, overheden, belangenbehartigingsorganisaties, media en concurrenten).
 • Internationale economische samenwerking.
 • De Europese Unie (EU).
 • Hoofdtypen van de organisatie.
 • Verschillende ondernemingsvormen.
 • Arbeidsrecht.
 • Overige bedrijfswetgeving (milieurecht, Wet economische mededinging).
De opbouw van de organisatie

In dit deel gaan we nader in op de manier waarop een organisatie is opgebouwd. Hoe is het werk bijvoorbeeld verdeeld? Welke processen en taken onderscheiden we en wie zijn erbij betrokken? Wie is waarvoor verantwoordelijk of waartoe bevoegd?

Ook wordt de structuur van een organisatie onder de loep genomen. Hoe is een organisatie van hoog tot laag opgebouwd? En wat is de samenhang tussen de verschillende delen van de organisatie? Hoe zit bijvoorbeeld een lijnorganisatie in elkaar, of een lijnstaforganisatie?

Personeel

Het personeel is een van de belangrijkste factoren binnen een organisatie. In dit deel wordt o.a. nader ingegaan op functiewaardering, functieomschrijving, beloning en beoordeling. Ook is er aandacht voor de arbeidsovereenkomst en voor ziekteverzuim. Allemaal zaken die een manager misschien niet zelf zal regelen, maar wel mee te maken kan krijgen. Het is dan ook zeker noodzakelijk om er het nodige van af te weten.

Het beleid en de organisatie

Beleid als managementinstrument betekent het op systematische wijze benaderen van problemen en kansen. Een manager heeft zowel te maken met het totale organisatiebeleid en met het daarvan afgeleide deelbeleid voor zijn of haar eigen afdeling. Daarom gaan we uitgebreid in op het opstellen en uitvoeren van beleid.

De doelstellingen van de organisatie

In dit deel leer je om haalbare en meetbare doelen te stellen en bereiken. Daarbij is veel aandacht voor de planning en budgettering. Ook wordt dieper ingegaan op de financiële functie en de bijbehorende werkterreinen. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van middelen (financiering), het beheer van financiële middelen en de kostenbewaking.

Vervolgens wordt bekeken hoe de productie in de organisatie georganiseerd is (de productiefunctie) en hoe de materiaalstromen rond het productieproces zijn georganiseerd (de logistieke functie). Enkele onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn prestatiemeting, kwaliteitsbeheersing en voorraadbeheersing.

Tot slot wordt de commerciële functie behandeld. Hoe zorg je ervoor dat je producten of diensten aanbiedt, die aansluiten op de wensen van (potentiële) klanten? Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere de product-marktstrategie, de marketing mix, productontwikkeling, kosten en kostprijs.

Besluitvorming en besturen

Organiseren of ondernemen is onmogelijk zonder besluiten te nemen. Daarom wordt in dit deel nader ingegaan op het besluitvormingsproces. De verschillende fasen worden besproken: onderwerp bepalen, alternatieven verzamelen, gevolgen aangeven, keuze maken. Bovendien gaan we in op welke soorten besluiten er bestaan en welke regels er gelden omtrent besluitvorming. Uiteraard is er ook uitgebreid aandacht voor het uitvoeren, evalueren en bijsturen van de uit besluiten voortvloeiende plannen.

Tot slot wordt uitgebreid stilgestaan bij de planning. Hoe moeten mensen, middelen en activiteiten gepland worden om het gestelde doel te bereiken? Ook worden verschillende planningstechnieken aangereikt, zowel redelijk eenvoudige als complexe (netwerkplanning).

Hulpmiddelen bij uitvoering van het beleid

In dit deel gaan we dieper in op een aantal hulpmiddelen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. begroten, budgettering en kostenbeheersing. Daarbij leer je verschillende calculatiemethoden gebruiken.

Leidinggeven en communicatie

Een manager geeft altijd leiding aan een aantal mensen. Het is ook van groot belang dat je weet hoe je dat doet. Een belangrijk aspect van de samenwerking en het leidinggeven is de communicatie.

Leidinggeven

In dit deel komen verschillende stijlen van leidinggeven aan bod. Verder leer je om te gaan met macht en gezag. Bovendien worden een aantal specifieke aspecten van het leidinggeven behandeld: motiveren van medewerkers, delegeren van taken en omgaan met conflicten.

Communicatie

In het onderdeel communicatie komen de algemene principes van communicatie aan bod. Daarnaast worden verschillende vormen van communicatie behandeld. Daarbij is zowel aandacht voor schriftelijke (brieven, verslagen, rapporten, nota’s) als mondelinge (beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek, probleemoplossend gesprek, selectiegesprek) communicatie. Een apart hoofdstuk is gewijd aan vergaderen.

Examentraining

De cursus Basiskennis management is inclusief een examentraining waarmee je kunt testen of je klaar bent voor het examen. Bovendien is er op www.associatie.nl een proefexamen te vinden.

Examens en diploma

Examen

Het examen Basiskennis management wordt op werkdagen afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Aanmelden voor het examen kan online via www.associatie.nl. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen en duurt 60 minuten. Je kiest voor een van de regionale examencentra en legt op een zelfgekozen datum en tijd het examen af. Direct na dit examen zal een voorlopige uitslag bekend worden. De officiële uitslag wordt schriftelijk meegedeeld.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van dit examen heb je het diploma Nemas® Basiskennis management op zak.

De cursus Middle management is een goede vervolgopleiding voor wie zijn of haar kennis op het gebied van management wil uitbreiden.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Maart 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind maart 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

8

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

16

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van de LOI worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 8 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 8 x € 47,20 (€ 59,00)
Lesgeld klassikaal : 8 x € 149,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
8 x € 47,20 (€ 59,00) 20% korting
Lesgeld klassikaal
8 x € 149,00
Studieduur
8 maanden
Diploma
Nemas®-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 6 mrt
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Tijdelijk 20 procent korting

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 20% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!