HBO-programma Riskmanagement

Vakgebied

HBO-programma Riskmanagement
met STAP-subsidie

Praktijkgerichte opleiding risicomanagement, leer ondernemingsrisico’s identificeren en beheersen voor een beter bedrijfsresultaat. Inclusief vakliteratuur en begeleiding.

€ 1.000,- STAP-subsidie
Nu inschrijven voor periode 4

Open avond LOI Klassikaal+ 13 september