Kort MBO Software developer

Vakgebied

Kort MBO Software developer
Nieuw

In korte tijd kennis op MBO-niveau over software en applicaties. MBO-opleiding tot Software developer, zonder stage, de keuzedelen en algemene modules.

In het kort

In het kort

In korte tijd kennis op MBO-niveau over software en applicaties. MBO-opleiding tot Software developer, zonder stage, de keuzedelen en algemene modules.

Lesgeld thuisstudie
18 x € 129,00
Lesgeld klassikaal
18 x € 259,00
Studieduur
18 maanden
Type
Kort MBO-programma
Diploma
LOI-diploma
Onderdeel van
MBO Software developer

Lijkt het je leuk om software en applicaties te ontwikkelen? En zou je de opleiding MBO Software developer willen volgen, maar wil of kun je nu nog geen stage lopen? Kies dan voor het gelijknamige korte MBO-programma. Dit korte programma biedt op MBO-niveau brede kennis van het vak en omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de stage, de keuzedelen en de algemene modules. Een software developer bedenkt en maakt software en applicaties. Ook het onderhouden van bestaande applicaties en het implementeren van de ontwikkelen van de programmatuur behoort tot de taken.

Met het diploma van het korte MBO-programma Software developer toon je aan over kennis en vaardigheden op MBO-niveau te beschikken. Na afronding kun je bij doorstroming naar de volledige MBO-opleiding Software developer vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende modules. 

Daarom kies je voor de opleiding Kort MBO Software developer

 • Opleiding op MBO-niveau, zonder BPV, keuzedelen en algemene modules.
 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij de volledige MBO-opleiding.
 • Geeft recht op toelating tot de volledige MBO-opleiding Software developer.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Behaal al tijdens je studie een internationaal erkend certificaat van Databases SQL foundation, ITIL4 en CompTIA Linux+.
 • Flexibel examen doen, waar en wanneer je wilt

Bij deze opleiding is een handelsmerk van toepassing.

Comptia   ITIL approved examination organisation PeopleCert on behalf of AxelosLinux Professional Institute

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Het korte MBO-programma Software developer is de ideale keuze voor iedereen die op MBO-niveau vakkennis wil opdoen op het gebied van  software ontwikkeling. De opleiding is ook een aanrader voor wie de volledige MBO-opleiding tot software developer wil volgen, maar (nog) geen stage kan of wil lopen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap.

Meer over het beroep

Een software developer is creatief en werkt graag met computers. Je ontwikkelt en onderhoudt software en applicaties. Denk hierbij aan toepassingsprogrammatuur, netwerkprogrammatuur, webbased applicaties en games. Je kunt aan de slag bij bedrijven die besturingssoftware, toepassingssoftware, entertainmentsoftware en/of IT-media producten ontwikkelen.

Toelating

Voor het volgen van het korte MBO-programma Software developer is geen speciale vooropleiding vereist.

De opleiding

Inhoud van de opleiding Kort MBO Software developer

Het korte MBO-programma omvat alle modules uit de volledige opleiding MBO Software developer, met uitzondering van de stage, de keuzedelen en de algemene modules. In deze opleiding is o.a. aandacht voor ontwerp en ontwikkeling van informatiesystemen, programmeren, communicatie, databases, SQL Foundation, ITIL4, testen en implementatie.

Meer over de inhoud

Dit korte MBO-programma bestaat uit onderstaande elf modules.

Veilig programmeren

Deze module gaat in op de beveiligingsaspecten van het ontwikkelen van applicaties. Je doet specialistische kennis en vaardigheden op om tijdens het ontwikkelen van applicaties voldoende maatregelen te treffen op het gebied van beveiliging. Zo leer je o.a. over het specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van veilige applicaties, het onderhouden van applicaties ten behoeve van de veiligheid en het testen van veiligheid van applicaties.

Databases SQL Foundation

Tijdens deze module leer je werken met databases en SQL. Ook leer je de belangrijkste aspecten van databases en database managementsystemen kennen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Principes van databases
 • Databasemodellen
 • Relationeel model
 • Relationeel database mangementsysteem (RDMS)
 • Structured Query Language (SQL).

Professionele communicatie

In deze module leer je effectief en professioneel communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Er wordt onder andere aandacht besteed aan communicatievormen en structuur in communicatie. Je leert bijvoorbeeld doelgericht luisteren, inventariseren, presenteren en uitleggen, overleggen en afstemmen, adviseren. Ook leer je documentatie structuren en omgaan met vakjargon.

ITIL4

Digitale transformatie en technologie zorgen ervoor dat organisaties naar een nieuwe manier van werken moeten in een snel veranderende omgeving. ITIL wordt wereldwijd door miljoenen IT-ers gebruikt om organisaties te ondersteunen en is dan ook het meest gehanteerde best practice framework voor IT-servicemanagement ter wereld. Tijdens deze module ligt de focus op de 4e release die over geïntegreerd servicemanagement gaat. Het is ontworpen om de snelle veranderingen te kunnen bijhouden. ITIL is als het ware een verzameling van ‘tools’, waaruit je zelf kiest welke van die tools geschikt zijn voor jouw bedrijf.

Ontwerpen en ontwikkelen van informatiesystemen

De module start met een oriëntatie op de IT. Je leert over de hoofdkenmerking van informatiesystemen en de toepassing van informatiesystemen in organisaties. Vervolgens wordt nader ingegaan op het ontwikkelproces van informatiesystemen. Je maakt kennis met de processen, de technieken, de producten en de geautomatiseerde hulpmiddelen.

CompTIA Linux+

In deze module maak je kennis met het ontwerpen en implementeren van systeemarchitectuur. Je doet praktische kennis op van Linux-netwerkconfiguraties en Linux-diensten en je leert het nodige over beveiliging.

Projectmanagement Agile

Tijdens deze module leer je over een projectmanagementmethode voor het snel en effectief ontwikkelen van software. Waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid staan centraal in deze module. Agile wordt al veel gebruikt in de IT, maar is ook daarbuiten uitstekend toepasbaar en wint de laatste jaren dan ook enorm aan populariteit.

Web development 1 en 2

Deze module is opgedeeld in twee delen. In deel 1 van de module leer je programmeren met Laravel. Laravel is een open source framework om web applicaties mee te ontwikkelen in de programmeertaal PHP. Het doel van het framework is om een PHP developer applicaties te laten ontwikkelen volgens de Model-View-Controller (MVC) architectuur. Dit framework zorgt ervoor dat een aantal onderdelen van het schrijven van PHP code gemakkelijker wordt gemaakt voor de ontwikkelaars. In het tweede deel van de module komt het framework Vue aan bod. Dit is een framework op basis van de scripttaal Javascript. Vue maakt web development een stuk eenvoudiger, waardoor het makkelijker wordt om een website of applicatie te ontwikkelen.

IoT programming

Het Internet of Things (IoT) verwijst naar het geheel van apparaten dat met het internet is verbonden. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 26 miljard apparaten met het internet verbonden. En dat zijn niet alleen computers en smartphones, maar ook koelkasten, televisies en tandenborstels. In deze module leer je over de theorie, de concepten en de best practices van het implementeren van IoT.

Testen

In deze module staan de basisbeginselen van testen centraal. Een belangrijke stap in het ontwikkelproces! Wat is bijvoorbeeld de functie van testen? Hoe zit het met kwaliteitszorg? Welke tools zijn er voor testen en wat zijn de actuele ontwikkelingen op testgebied? Ook leer je over de Test Management Approach (TMap). Na het afronden van deze module ben je in staat om systeemtesten en applicatietesten uit te voeren.

Documentatievaardigheden

Tijdens deze module leer je meer over de basisprincipes voor het documenteren, registreren, rapporteren en archiveren van informatie. Wat zijn bijvoorbeeld de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften? Met welke wet- en regelgeving heb je te maken? En welke eisen gelden er bijvoorbeeld met betrekking tot bewaartermijnen?

Examens en diploma

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Wanneer bij een opleiding een gratis praktijkdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Na het volledig afronden van dit deelprogramma ontvang je het LOI-diploma Kort MBO Software developer. Bovendien behaal je internationaal erkende certificaten van Databases SQL foundation, ITIL4 en CompTIA Linux+.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op grond van de WEB. Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het volledig en succesvol afronden van dit korte MBO-programma ben je toelaatbaar tot de MBO 4-opleiding Software developer. Het diploma van dit korte MBO-programma biedt bovendien recht op vrijstelling voor de gelijknamige modules uit de volledige MBO-opleiding. Kijk bij de desbetreffende MBO-opleiding voor de actuele opleidingsinformatie en eventuele toelatingseisen.

Daarnaast is het ook mogelijk om door te stromen naar een kort HBO-programma. Kies bijvoorbeeld voor de korte programma’s HBO Software developer of HBO Database developer.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Oktober 2020

Eerste bijeenkomst:

Medio oktober 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

18

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

36

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de opleiding afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 18 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 18 x € 129,00
Lesgeld klassikaal : 18 x € 259,00
Inschrijfkosten en dossiervorming
: € 49,00 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Het meeste benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Voor de module IoT programming dien je aanvullend materiaal aan te schaffen, de kosten hiervoor bedragen ongeveer €100,00.

We gaan er van uit dat je zelf beschikt over een goed functionerende computer plus eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online trialversies beschikbaar die je gedurende een beperkte periode gratis kunt gebruiken.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Dit bedrag betaal je aan de LOI. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer worden afgelegd. Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 650,00 voor examens die door andere exameninstanties worden afgenomen. Dit bedrag betaal je aan de desbetreffende exameninstantie(s).

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
18 x € 129,00
Lesgeld klassikaal
18 x € 259,00
Studieduur
18 maanden
Type
Kort MBO-programma
Diploma
LOI-diploma
Onderdeel van
MBO Software developer

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00