HBO-bachelor Logistics management

Vakgebied

HBO-bachelor Logistics management

Behaal een erkend bachelorgetuigschrift. Deze HBO-bachelor leidt op tot logistiek manager of supply chain manager. Word een expert op het gebied van ketenregie.

In het kort

In het kort

Behaal een erkend bachelorgetuigschrift. Deze HBO-bachelor leidt op tot logistiek manager of supply chain manager. Word een expert op het gebied van ketenregie.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 199,00
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

De bacheloropleiding HBO Logistics management leidt op om te kunnen functioneren op het niveau van logistiek manager of supply chain manager. Niet alleen nu maar ook op de langere termijn biedt de logistieke sector goede loopbaanperspectieven.  Zo hebben ontwikkelingen als internationalisering, het wegvallen van grenzen en milieuproblematiek gevolgen voor huidige én toekomstige goederenstromen. Dit levert uitdagingen én kansen op. Bedrijven die willen concurreren op de logistieke markt, zitten dan ook te springen om praktisch opgeleide logistiek- en supply chain - managers.

Tijdens de HBO-bachelor Logistics management leer je grip krijgen op de logistieke werkprocessen en -besluitvormingsprocessen in organisaties. Je wordt expert op het gebied van ketenregie en weet goed in te spelen op actuele logistieke vraagstukken. Verder word je voorbereid op diverse ontwikkelingen in het logistieke werkveld en kun je onder andere aan de slag binnen productie-, transport- en distributieondernemingen, retailbedrijven, groothandels, hoofdkantoren van internationale bedrijven en logistieke ICT- en adviesondernemingen.

Na het afronden van deze NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding, mag de titel Bachelor of Arts (BA) worden gevoerd.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Logistics management

 • Perfecte aansluiting op de beroepspraktijk, flexibel en actueel.
 • Inclusief alle benodigde vakliteratuur.
 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • ;Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Keuze uit twee uit minors: ICT en verandermanagement en International Management.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

"Op elk gewenst moment examen doen, vond ik zeer prettig"
Matthijs Dinkelaar

HBO-bachelor Logistiek en economie


Lees het interview
"Op elk gewenst moment examen doen, vond ik zeer prettig"
Matthijs Dinkelaar

HBO-bachelor Logistiek en economie

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De HBO-bachelor Logistics management is geschikt voor iedereen die al in de logistiek werkzaam is en graag wil doorgroeien naar een hogere functie, maar ook voor iedereen die verdieping zoekt van zijn of haar huidige functie. Denk bijvoorbeeld aan MBO-ers die willen doorgroeien naar een functie als logistiek manager, inkoopmanager, supply chain analist, planner of warehousemanager. Mensen die al een afgeronde HBO-opleiding hebben in bijvoorbeeld de ICT kunnen met deze opleiding ook een loopbaanstap maken. Zo kan een ICT-specialist zich toeleggen op het ontwikkelen van logistieke applicaties.

 

Meer over de doelgroep

Het succes van ondernemingen wordt steeds meer bepaald door de wijze waarop zij waarde creëren voor de afnemer. Naast de aard en inrichting van het aanbod aan klanten wordt waardecreatie bepaald door de mate waarin bedrijven in staat zijn hun processen, en steeds vaker de processen in de gehele supply chain, goed te bedenken, te organiseren en te beheersen.

Dit levert uitdagingen én kansen op. Bedrijven die willen concurreren op de logistieke markt, zitten dan ook te springen om praktisch opgeleide logistiek- en supply chain - managers. De HBO-bachelor Logistics management leidt je op tot een manager die de goederen- en dienstenstroom in een bedrijf of tussen bedrijven en klanten beheerst.

Na het afronden van deze opleiding ben je klaar voor de volgende stap binnen productieondernemingen, overheid, hoofdkantoren van internationale bedrijven en logistieke ICT- en adviesondernemingen.

Ontdek de arbeidsmarkt

De HBO-bachelor Logistics management is geschikt voor starters en voor mensen die al in de logistiek werken en graag willen doorgroeien naar een hogere functie of verdieping zoeken van hun huidige functie.

Deze logistieke bacheloropleiding bereidt voor op een managementfunctie in het middenkader als logistiek of supply chain manager, maar ook voor functies als productieleider, inkoopmanager, analist, planner, transportmanager, kwaliteitsmanager of distributiemanager.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsmogelijkheden

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De bacheloropleiding HBO Logistics management is zeer breed van opzet en biedt een hoogwaardig programma in logistiek, met een bedrijfseconomisch accent. In de propedeuse worden het domein en het werkveld verkend. Je doet onder andere kennis op van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van logistiek. Zo leer je onder andere over ICT informatiemanagement, bedrijfseconomie en productielogistiek. In de hoofdfase wordt vervolgens dieper op verschillende onderwerpen ingegaan. Clusters binnen de opleiding zijn onder andere Interfaces Logistiek Management, Procesoptimalisatie in de logistiek en Besluitvorming in de logistiek.

Je doet uitgebreide theoretische kennis op en koppelt deze direct aan de praktijk voor een optimaal leerrendement. Dit doe je onder andere in de praktijkintegratiemodules. Hierin ontwikkel je échte beroepsproducten, zoals een herontwerp van een logistiek proces inclusief strategie, MVO en risico analyse. Elk cluster van de opleiding wordt met een praktijkopdracht afgesloten. De actualiteit van het vakgebied wordt in deze opdrachten nauwlettend gevolgd.

Meer over de inhoud

De HBO-bachelor Logistics management bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase en is opgebouwd uit clusters. Het studieprogramma bestaat uit zes clusters: Oriëntatie logistiek professional, Logistieke processen in organisaties, Interfaces Logistiek Management, Procesoptimalisatie in de logistiek, Besluitvorming in de logistiek en een specialisatie naar keuze. Tijdens de specialisatie verdiep je je verder in een onderwerp waar je interesse naar uitgaat: ICT en verandermanagement of International Management.

Elk cluster wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Deze opdrachten vormen een belangrijke koppeling tussen de theoretische leerstof en praktijksituaties. De opleiding wordt afgesloten met een stage en afstudeeropdracht.

Keuze uit twee specialisaties

Tijdens de opleiding kies je voor de specialisatie ICT en verandermanagement of International Management.

ICT en verandermanagement

Deze specialisatie leidt op voor functies waarbij je veranderprocessen aanstuurt. Zo leer je over alle ingrediënten die van belang zijn om een veranderingsproces binnen een bedrijf op succesvolle wijze te realiseren.

International Management

Deze specialisatie leidt op voor functies in alle relevante onderdelen van projectmanagement, gericht op het internationale zakendoen. Zo krijg je inzicht in de consequenties van het opereren in een internationale omgeving, op de logistieke processen binnen een organisatie en de keten.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven via de online leeromgeving LOI Campus. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Studieprogramma en leeruitkomsten

Het studieprogramma van de opleiding HBO Logistics management bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase en is opgebouwd uit clusters. Ieder cluster leidt tot een duidelijk herkenbare leeruitkomst en wordt afgesloten met een praktijkintegratie-module. In deze modules combineer je de opgedane kennis en pas je deze toe in een praktijksituatie.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Cluster 1: Oriëntatie logistiek professional

Cluster 1: Oriëntatie logistiek professional

Tijdens dit cluster leer je de basis van verschillende onderwerpen op het logistieke vakgebied beschrijven en oriënteer je je verder op het beroep. Verder leer je effectief communiceren met doelgroepen aan de hand van communicatiemodellen die in een logistieke omgeving effectief zijn. Ook leer je beroepsethische vraagstukken herkennen, mogelijke oplossingen van dilemma’s adviseren en professioneel optreden. Daarnaast ben je op de hoogte van de bedrijfseconomische context en kun je een logistieke verkenning uitvoeren binnen een organisatie.
30
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In de module Algemene beroepsoriëntatie leer je om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.
5
Inleiding logistiek managementInleiding logistiek management
Tijdens deze module krijg je actuele en parate kennis van de basisbeginselen van logistiek rondom de onderwerpen inkoop, voorraad, transport, opslag, distributie, productie, reverse logistics en E-commerce. Je leert de begrippen en uitgangspunten in eigen woorden uitleggen en toepassen in de logistieke context van een bedrijf. Verder ontwikkel je een duidelijk beeld van de rol van logistiek binnen een bedrijf en in de keten.
5
Effectief CommunicerenEffectief Communiceren
In deze module leer je je mondeling en schriftelijk correct en effectief te kunnen uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Inleiding ICT informatiemanagementInleiding ICT informatiemanagement
De module stelt basiskennis en –vaardigheden over ICT en informatiemanagement centraal. Er is aandacht voor diverse bedrijfsinformatiesystemen, elektronische bedrijfs- en handelssystemen, beslissingsondersteunende systemen, hardware en software, gegevensbronnen, telecommunicatie en -netwerken, commerciële IT-oplossingen en beveiliging en ethische problemen.
5
Oriëntatie BedrijfseconomieOriëntatie Bedrijfseconomie
Deze module biedt inzicht in de basisbegrippen uit de bedrijfseconomie. Zo leer je onder andere onderscheid maken tussen verschillende soorten kosten. Ook het opstellen van de balans en de resultatenrekening van een organisatie komt aan bod. Daarnaast leer je kostprijzen opstellen en doe je kennis op over de financiering van een organisatie.
5
Praktijkintegratie Inleiding logistiekPraktijkintegratie Inleiding logistiek
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. In deze opdracht stel je een rapportage op over de verschillende aspecten van een actueel operationeel/tactisch logistiek probleem voor een bedrijf aan de hand van een desk research.
5

Cluster 2: Logistieke processen

Cluster 2: Logistieke processen

Tijdens dit cluster leer je de basis van het klassieke logistieke proces beschrijven. Hierbij leer je zowel onderscheid maken als verbanden zien tussen productielogistiek en logistieke distributie. Verder krijg je inzicht in de onderlinge samenhang tussen de productiebeheersing en het materials management en de feitelijke goederenstroom binnen een organisatie. Mede aan de hand van verkregen resultaten uit (eigen) onderzoek stel je de onderlinge relaties en verbanden tussen de diverse logistieke operaties binnen een organisatie vast, gericht op capaciteiten en materiaalbehoefte met als doel een efficiënte afstemming hiertussen en goede logistieke planning.
30
Inleiding onderzoek doen Inleiding onderzoek doen
Het doel van de module ‘Inleiding onderzoek doen’ is het aanleren van de basisvaardigheden die van toepassing zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Deze vaardigheden bestaan uit: een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen (en dit kritisch beschouwen middels evaluatie en reflectie).
5
Inrichten werkprocessen Inrichten werkprocessen
Het doel van de module is het aanbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van het inrichten van bedrijfs- en werkprocessen bij productie-, handels- en dienstverlenende organisaties. Hierbij moeten de verschillende deelprocessen (logistiek, inkoop, verkoop, financieel, personeel) afzonderlijk en in relatie tot elkaar bekeken worden binnen de organisatie, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in primaire, ondersteunende en beheersprocessen en de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt.
5
ProductielogistiekProductielogistiek
Tijdens deze module leer je alles over operations management. Zo leer je wat operationele processen zijn en hoe deze ontworpen, aangestuurd en verbeterd kunnen worden, aan de hand van zaken zoals capaciteitsplanning, voorraadbeheer en supply chain management. Daarnaast leer je meer over verschillende technieken t.a.v. het managen van operations en kun je na afloop enkele eenvoudige technieken toepassen.
5
Oriëntatie Supply Chain Management (SCM)Oriëntatie Supply Chain Management (SCM)
Tijdens deze module doe je actuele kennis op van de basisbeginselen van Supply chain management. Zo leer je o.a. over de essentie, efficient consumer response, integraal raamwerk, innovatie en risico’s in supply chains.
5
Warehousing en fysieke distributieWarehousing en fysieke distributie
In deze module leer je de route van het logistieke distributie proces van fabrikant tot consument beschrijven en krijg je inzicht in de feitelijke goederenstroom en activiteiten binnen een organisatie.
5
Praktijkintegratie Interne logistieke processenPraktijkintegratie Interne logistieke processen
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. In deze opdracht analyseer je de goederenstroom binnen een organisatie en focus je je daarbij op de productie- en de distributielogistiek, aan de hand van relevante onderdelen en hun onderlinge verbanden.
5
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Cluster 3: Interfaces Logistiek Management

Cluster 3: Interfaces Logistiek Management

Tijdens dit cluster leer je het complete logistieke traject kennen, vanaf inkoop tot en met verkoop en je leert daarbij ook commerciële aspecten kennen. Verder leer je inkoop en verkoop op elkaar afstemmen en de voor- en nadelen van de verschillende methoden hierbij. Ook ga je aan de slag met beslissingen financieel onderbouwen aan de hand van kostencalculaties en betrek je hierbij proces- en kwaliteitsmanagementaspecten. Daarnaast krijg je meer kennis over de basis van relevante organisatie- en managementprincipes en leer je rekening houden met het menselijk gedrag in organisaties. Ten slotte leer je alles over logistieke concepten en krijg je meer kennis om de in- en verkoop op logistiek verantwoorde wijze op elkaar af te stemmen, hierbij leer je verbeterpunten kennen waarbij je rekening houdt met kosten- en kwaliteitsaspecten.
30
MBA Kostencalculatie MBA Kostencalculatie
Je leert alle kosten van een organisatie budgetteren en bewaken en op basis daarvan een analyse te maken van geconstateerde verschillen tussen de budgetten en de werkelijkheid. Deze gebruik je om informatie te verstrekken aan het management en daarbij mogelijke oplossingen te presenteren. Daarnaast besteedt deze module aandacht aan het optimaliseren en prioriteren van investeringen en het maken van verschillende kostencalculaties.
5
Arbeids- en organisatiegedragArbeids- en organisatiegedrag
De module geeft inzicht in wat andere mensen bezighoudt en drijft binnen organisaties. Zo is er onder andere aandacht voor organisatiepsychologie, verandering, leiderschap en macht, motivatie en gedrag.
5
Proces en kwaliteitsmanagementProces en kwaliteitsmanagement
Deze module leert je om kwaliteitsvraagstukken professioneel te benaderen. Je leert om de context van de werkvloer te verbinden met de bredere organisatie/maatschappij/wereld. Je bent je bewust van het dynamische karakter van het begrip kwaliteit, waarbij het belang van de cliënt centraal wordt gesteld. Kennis van kwaliteitsmanagement- en projectmethodieken stelt je in staat verantwoordelijkheid te nemen en verbetermogelijkheden en veranderbehoeften om te zetten in resultaatgerichte projecten.
5
Sales en operations Sales en operations
Bij Sales and operations gaat het vooral om het ontwikkelen van het inzicht dat nodig is bij het maken van keuzes met betrekking tot de balans tussen vraag en aanbod, volume en mix.
5
Inkoop en leveranciers Inkoop en leveranciers
Hoe zorg je ervoor dat de juiste producten op de juiste plaats van de juiste kwaliteit op de juiste tijd in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn? In dit onderdeel wordt het uitgebreid besproken.
5
Praktijkintegratie Interfaces logistiek managementPraktijkintegratie Interfaces logistiek management
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. In deze opdracht geef je verbeterpunten aan ten aanzien van de afstemming tussen de verkopen (toekomstige uitstroom) en de inkopen (toekomstige instroom) aan de hand van methoden zoals het bestelpuntsysteem. Je houdt daarbij rekening met kosten- en kwaliteitsaspecten.
5

Cluster 4: Procesoptimalisatie in de logistiek

Cluster 4: Procesoptimalisatie in de logistiek

Tijdens dit cluster leer je de keten en/of het netwerk waarin de organisatie zich bevindt overzien en word je je bewust van de onderlinge afhankelijkheden daarin. Ook leer je logistieke prestatie-indicatoren (levertijd, leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit m.b.t. volume, etc.) hanteren als basis voor een gestroomlijnde samenwerking met partners in de (internationale) supply chain. Je gaat aan de slag met de belangrijkste ICT toepassingen en de bijbehorende ERP systemen en je krijgt inzicht in trade compliance zaken zoals import-export consequenties, wisselkoerseneffecten en douane faciliteiten. Verder leer je meer over de werking van e-business en e-commerce alsmede de mogelijkheden van Cross Chain Control Towers (incl. VMS/TMS en Internet of Things toepassingen). Ten slotte kun je aan het eind van dit cluster mogelijkheden aangeven waarmee de samenwerking tussen partners in de keten of het netwerk verbeterd kan worden, met als doel het realiseren van procesoptimalisatie.
30
Business Information Management Business Information Management
De module geeft inzicht in functioneel beheer. Je leert om de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen te benaderen vanuit het perspectief van de businessorganisatie en de gebruikers.
5
E-business en e-commerce (incl. reverse logistics)E-business en e-commerce (incl. reverse logistics)
Meer informatie volgt tijdens de opleiding.
5
Ontwikkelingen in SCM / ERP systemenOntwikkelingen in SCM / ERP systemen
Meer informatie volgt tijdens de opleiding.
5
Trade complianceTrade compliance
Tijdens deze module krijg je actuele en parate kennis van de basisbeginselen van Trade Compliance rondom o.a. de onderwerpen invoer, uitvoer en doorvoer van goederen, douaneaangiften en douaneschuld.
5
Cross Chain Control Towers (incl. VMS/TMS en Internet of Things)Cross Chain Control Towers (incl. VMS/TMS en Internet of Things)
Het uitwisselen van gegevens tussen verschillende logistieke ketens maakt het mogelijk transporten optimaal te organiseren. Daarom staat in de deze module samenwerking in de keten(s) centraal.
5
Praktijkintegratie Procesoptimalisatie in de Supply Chain Praktijkintegratie Procesoptimalisatie in de Supply Chain
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. In deze opdracht analyseer je de mogelijkheden voor implementatie van een moderne technologie gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen partners in de keten of het netwerk, met als doel het realiseren van procesoptimalisatie.
5

Cluster 5: Besluitvorming in de logistiek

Cluster 5: Besluitvorming in de logistiek

Tijdens dit cluster leer je alles over principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en eisen die gesteld worden op het gebied van duurzaamheid. Zo leer je deze ontwikkelingen en eisen door te vertalen in logistieke processen, waarbij je in de besluitvorming hierover de risico’s en financiële consequenties meeneemt. Verder ben je na dit cluster in staat om een logistiek proces te herontwerpen, gebaseerd op gedegen operations research en procesanalyse enerzijds en de strategie en MVO/duurzaamheidsagenda anderzijds. Daarnaast leer je om dit herontwerp te onderbouwen waarbij supply chain risico’s op een heldere wijze in kaart zijn gebracht inclusief een heldere formulering van bijbehorende mitigerende maatregelen.
30
Strategisch Management Strategisch Management
Tijdens dit cluster leer je alles over principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en eisen die gesteld worden op het gebied van duurzaamheid. Zo leer je deze ontwikkelingen en eisen door te vertalen in logistieke processen, waarbij je in de besluitvorming hierover de risico’s en financiële consequenties meeneemt. Verder ben je na dit cluster in staat om een logistiek proces te herontwerpen, gebaseerd op gedegen operations research en procesanalyse enerzijds en de strategie en MVO/duurzaamheidsagenda anderzijds. Daarnaast leer je om dit herontwerp te onderbouwen waarbij supply chain risico’s op een heldere wijze in kaart zijn gebracht inclusief een heldere formulering van bijbehorende mitigerende maatregelen.
5
Herontwerp van processenHerontwerp van processen
Meer informatie volgt tijdens de opleiding.
5
Operations ResearchOperations Research
Meer informatie volgt tijdens de opleiding.
5
Risicobeheersing in SCM (incl. Supply Chain Finance & Control) Risicobeheersing in SCM (incl. Supply Chain Finance & Control)
Meer informatie volgt tijdens de opleiding.
5
MVO, duurzaamheid en integriteitMVO, duurzaamheid en integriteit
In deze module ga je het duurzaamheidsbeleid van de organisatie waar je werkzaam bent analyseren en adviseer je op welke punten het beleid verbeterd kan worden. Je leert hoe je jouw eigen morele en ethische standpunten onderbouwt.
5
Praktijkintegratie Herontwerp logistiek proces (strategie, MVO en risico analyse)Praktijkintegratie Herontwerp logistiek proces (strategie, MVO en risico analyse)
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. In deze opdracht stel je een herontwerp voor van een logistiek proces van een organisatie, tegen zo laag mogelijke kosten en risico’s en met voldoende hoge kwaliteit.
5

Cluster 6a: Minor ICT & Verandermanagement (keuzedeel)

Cluster 6a: Minor ICT & Verandermanagement (keuzedeel)

Tijdens dit cluster leer je alles over de ingrediënten die van belang zijn om een veranderingsproces binnen een bedrijf op succesvolle wijze te realiseren. Inzicht in de basiselementen alsmede de succesfactoren van verandermanagement en innovatie management zijn hierin cruciaal. Verder leer je weerstandsfactoren kennen en hiermee omgaan. Daarnaast spelen inzichten in nieuwe technieken en toepassingen zoals big data en/of blockchain mogelijkheden een relevante rol. Je leert voorstellen t.a.v. veranderingen of innovaties binnen de logistieke operaties in te kleden m.b.v. adviesvaardigheden. Ook ben je na dit cluster in staat om een advies op te stellen t.a.v. een verandering of innovatie binnen een logistieke keten of organisatie, gebaseerd op de toepassing van een nieuwe technologie of op een (veranderende) rol van ICT.
30
Big data mining en statistische relevantieBig data mining en statistische relevantieMeer informatie volgt tijdens de opleiding. 5
InnovatiemanagementInnovatiemanagement
Je leert wat innovatiemanagement inhoudt en wanneer je ermee te maken krijgt. Er wordt ingegaan op de impact van internationalisering op innovatiemanagement en de uitwerking van innovatiemanagement op de mensen waar je als manager mee te maken hebt. Daarnaast is er aandacht voor technologische en ICT-ontwikkelingen, flexibilisering, duurzaam ondernemen en diversiteitsmanagement.
5
BlockchainBlockchain
Deze module besteedt aandacht aan databeheer met behulp van blockchain.
5
AdviesvaardighedenAdviesvaardigheden
Deze module leert je om een professioneel advies uit te brengen. Daarbij komen alle stappen van het adviestraject aan bod. Van het bepalen van behoeften en het doen van vooronderzoek, tot het implementeren van het advies en het afsluiten en evalueren van het adviestraject met de opdrachtgever. Daarnaast wordt besproken wat de taken zijn van een externe en interne adviseur en welke ethische aspecten belangrijk zijn bij het werk van een adviseur.
5
Praktijkintegratie Businesscase: ICT & veranderenPraktijkintegratie Businesscase: ICT & veranderen
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. In deze opdracht stel je een business case op t.a.v. een verandering of innovatie binnen een logistieke keten of organisatie, gebaseerd op de toepassing van een nieuwe technologie.
5

Cluster 6b: International Management (keuzedeel)

Cluster 6b: International Management (keuzedeel)

Tijdens dit cluster leer je alle relevante onderdelen van projectmanagement, gericht op het internationale zakendoen kennen. Daarnaast krijg je meer inzicht in de consequenties van het opereren in een internationale omgeving, op de logistieke processen binnen een organisatie en de keten. Ten slotte ben je na afloop van dit cluster in staat om de consequenties van het internationale opereren voor een organisatie(onderdeel) en/of een keten weer te geven.
30
ProjectmanagementProjectmanagement
Projectmatig werken wordt meer en meer (h)erkend als een efficiënte, doelgerichte werkwijze. Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de vele veranderingen op alle denkbare gebieden worden veel van dergelijke eenmalige en complexe activiteiten noodzakelijk. Om deze activiteiten op een effectieve en efficiënte manier binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget uit te voeren wordt vaak gekozen voor een eenduidige aanpak: projectmanagement. Tijdens de module Projectmanagement maak je kennis met de theoretische en praktische kanten van projectmanagement.
5
Zakelijk Engels Zakelijk Engels
In de zakenwereld is Engels de voertaal. In deze module leer je het Engels dat je nodig hebt in het bedrijfsleven. Denk onder andere aan de specifieke termen en het taalgebruik om te onderhandelen, ideeën te presenteren of zakelijke afspraken te maken. Ook aan eventuele culturele verschillen tussen zakenpartners wordt aandacht besteed.
10
Internationaal management Internationaal management
In deze module komen de competenties aan de orde die in het kader van een internationaal opererende organisatie van belang zijn. De onderwerpen die aan bod komen zijn de hoofdzaken waarmee een internationaal opererende organisatie in de praktijk geconfronteerd wordt.
10
Praktijkintegratie Logistieke consequenties International ManagementPraktijkintegratie Logistieke consequenties International Management
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. In deze opdracht analyseer je de logistieke consequenties van (verdergaande) internationale expansie voor een organisatie(onderdeel) en/of een keten.
5

Cluster 7: Stage

Cluster 7: Stage

Tijdens de stage leer je (mee)werken in het vakgebied logistiek, gericht op het (verder) ontwikkelen van een aantal beroepscompetenties.
30
StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene HBO-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30

Cluster 8: Afstuderen

Cluster 8: Afstuderen

Na afloop van dit cluster ben je in staat om te reflecteren op de eigen ontwikkeling, aan de hand van opgedane kennis en ervaring gerelateerd aan de beroepscompetenties. Tevens ben je in staat om een gedegen, wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd onderzoek op te zetten en uit te voeren. Dit onderzoek is opgezet vanuit een logistiek probleem(gebied), dat actueel is binnen een organisatie. Het aantonen van alle ontwikkelde beroepscompetenties staat hierbij centraal.
30
Portfoliomodule (POM)Portfoliomodule (POM)
In deze module maak je aan de hand van stapsgewijze zelfreflectie en zelfbeoordeling je persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk en geef je sturing aan deze ontwikkeling zodat je alle vereiste beroeps- en opleidingscompetenties van de HBO-opleiding op het eindniveau (NLQF 6 –EQF 6) van de desbetreffende opleiding beheerst.
5
Verdieping onderzoek- en adviesvaardighedenVerdieping onderzoek- en adviesvaardigheden
Meer informatie volgt tijdens de opleiding.
5
Afstudeeronderzoek Afstudeeronderzoek
Tijdens de afstudeeropdracht komt het volgende aan de orde: het zoeken van een geschikt onderwerp en omgeving voor de afstudeeropdracht, het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek, het interpreteren van de resultaten van het gedane onderzoek, het reflecteren op het gehele proces (zowel op het onderzoek zelf, als op de interpretatie van de resultaten), het onderbouwd en logisch presenteren van de resultaten van het onderzoek in een verzorgd format inclusief conclusies en aanbevelingen.
20
Totaal Hoofdfase 180
Totaal HBO-bachelor Logistics management 240
LOI Hogeschool geselecteerd voor Experiment Leeruitkomsten

LOI Hogeschool wil haar onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van studenten en de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij te mogen melden dat LOI Hogeschool met deze opleiding is geselecteerd om mee te doen met het Experiment leeruitkomsten van het ministerie van OCW. Dit betekent dat LOI Hogeschool zich de komende jaren zal inspannen om deze opleiding nog flexibeler te maken. Zo is de opleiding nog beter te combineren met werk en privéleven en sluit deze nog beter aan bij je persoonlijke opleidingsbehoefte. Het onderwijs wordt ‘output-driven’: Niet de hogeschool bedenkt wat je als student moet leren, maar het werkveld geeft aan wat gevraagd wordt. Jij als student kijkt wat je moet leren om dat te bereiken.

Een verandering die nu al zichtbaar is, is de invoering van de leeruitkomsten. De opleiding is opgebouwd uit clusters die leiden tot een duidelijke leeruitkomst. Hierin is omschreven wat je na het afronden van het desbetreffende onderdeel weet en kunt.

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van OCW.

Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

De bacheloropleiding HBO Logistics management is volledig erkend door het Ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Logistics management (Specialisatie ICT en verandermanagement of International Management) behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Arts (BA) worden gevoerd.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 35522.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 36 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op begeleiding en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts drie jaar collegegeld en kunt daarna nog drie jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 36 x € 199,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 89,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 199,00
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 6 mrt
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 6 maart in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00