Oriëntatie HBO Verpleegkunde

Vakgebied

Oriëntatie HBO Verpleegkunde

Tijdens de cursus Oriëntatie HBO Verpleegkunde volg je bijna de volledige propedeuse van de bachelor, m.u.v. de praktijkopdrachten en de stage. Goed te combineren met een baan!

In het kort

In het kort

Tijdens de cursus Oriëntatie HBO Verpleegkunde volg je bijna de volledige propedeuse van de bachelor, m.u.v. de praktijkopdrachten en de stage. Goed te combineren met een baan!

Collegegeld klassikaal
11 x € 341,10 (€ 379,00) 10% last-minute-korting
Studieduur
11 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Verpleegkunde

Spreekt de gezondheidszorg je aan en ambieer je een baan als verpleegkundige? Wil je de bachelor Verpleegkunde volgen maar kun je nu nog geen stage lopen? Dan is deze klassikale oriëntatie-opleiding een goede keuze. Je volgt bijna de volledige propedeuse van de bachelor, met uitzondering van de praktijkopdrachten en de stage.

De opleiding geeft een goed beeld van de bachelor en het beroep van verpleegkundige. Je doet medische basiskennis op, maakt kennis met verpleegkundige vaardigheden en leert over de taken en verantwoordelijkheden van een HBO-verpleegkundige. Het programma is gebaseerd op het recent verschenen opleidingsprofiel BN2020 en besteedt veel aandacht aan actuele ontwikkelingen.

Met het diploma van het korte HBO-programma Verpleegkunde toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken. Na afronding kun je bij doorstroming naar een bacheloropleiding vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Daarom kies je voor de opleiding Oriëntatie HBO Verpleegkunde

 • Onderdeel van een NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij doorstroming naar de volledige bachelor.
 • Inclusief alle benodigde vakliteratuur.
 • Ontwikkeld in samenspraak met werkgevers in de zorg.
 • Goed te combineren met een baan.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die overweegt om de bacheloropleiding HBO Verpleegkunde te gaan volgen, maar eerst beter kennis wil maken met de opleiding en het beroep. De opleiding is ook een aanrader voor wie wel de volledige bacheloropleiding wil volgen, maar voorlopig nog geen stage kan lopen. Je volgt met deze opleiding alvast een groot aantal modules uit de bacheloropleiding.

Ontdek de arbeidsmarkt

Er is een grote vraag naar zorgprofessionals op HBO-niveau. De vraag naar zorg stijgt als gevolg van de vergrijzing en de verwachting is dat deze vraag in de toekomst alleen maar verder zal stijgen.

Ook het werk van de verpleegkundige zelf verandert. Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe werkzaamheden. Daarnaast wordt van een verpleegkundige steeds meer verwacht dat hij/zij ook coördinerende en managementtaken op zicht neemt. Steeds vaker wordt van verpleegkundigen dan ook HBO-opleidingsniveau gevraagd.

Vooropleiding

Om deze opleiding te kunnen volgen is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een vooropleiding op HAVO/ MBO-niveau gewenst.

De opleiding

Inhoud van de opleiding Oriëntatie HBO Verpleegkunde

Deze opleiding omvat de volledige propedeuse van de bacheloropleiding Verpleegkunde, met uitzondering van de praktijkintegratieopdrachten en de stage.

De opleiding biedt een goede kennismaking met het vak en de taken van de verpleegkundige. Je doet kennis op van o.a. anatomie en fysiologie, pathologie (ziekteleer) en farmacologie, zorg voor diverse patiëntgroepen en verpleegkundige vaardigheden.

Meer over de inhoud

De opleiding omvat de volgende modules:

Inleiding digitaal portfolio

Het portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om je verworven kennis, vaardigheden en competenties inzichtelijk te maken. Met het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. De docent gebruikt het portfolio om gerichte begeleiding te bieden.

Inleiding verpleegkunde

In deze eerste module verwerf je kennis en inzicht over wat gezondheid is. Het  Nederlandse gezondheidszorgsysteem wordt besproken in relatie tot internationale gezondheidszorgsystemen. Ook de historische ontwikkeling van het verpleegkundig beroep komt aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het Nederlandse gezondheidszorgbeleid, het beroepsprofiel van de verpleegkundige met de canMEDS-rollen, de beroepscode, de structuur van de gezondheidszorg, het klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces, classificaties in de gezondheidszorg/verpleegkunde en voor de gevolgen die de diversiteit in de Nederlandse maatschappij heeft voor de zorg.

Effectief communiceren

In deze module leer je je mondeling en schriftelijk correct en effectief te kunnen uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten. Ook is er aandacht voor interculturele communicatie.

Algemene medische kennis: anatomie en fysiologie

In deze module doe je algemene kennis op over de bouw en de werking van het menselijk lichaam. Deze kennis dient als basis bij het analyseren van patiëntproblemen, het klinisch kunnen redeneren en het inzetten van passende (evidence based) interventies.

Algemene medische kennis: pathologie en farmacologie

In deze module doe je algemene kennis op over ziekteleer (pathologie). Ook leer je over geneesmiddelen. Welke hoofdgroepen bestaan er? Hoe werken ze en wat is het effect? Ook interactie tussen geneesmiddelen wordt besproken. Deze kennis is nodig om bij het proces van klinisch redeneren, eigen observaties en interpretaties te koppelen aan kennis over ziekteprocessen en geneesmiddelen. Zo kun je beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden in het verpleegkundig handelen.

Zorg voor mensen met acute lichamelijke problemen                     

Deze module gaat uitgebreid in op acute lichamelijke problemen. Welke problemen kunnen er voorkomen? Hoe handel je adequaat wanneer deze problemen optreden? Ook leer je de bijbehorende patiëntproblemen vaststellen en wordt er ingegaan op evidence based interventies en zorgresultaten.

Inleiding onderzoek doen 

In de module ‘Inleiding onderzoek doen’ doe je de basisvaardigheden op die nodig zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Zo wordt o.a. ingegaan op het ontwikkelen van een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf doen van onderzoek. Uiteraard is daarbij ook aandacht voor evaluatie van en reflectie op het onderzoek.

Psychopathologie en gedrag

In deze module doe je kennis op over psychopathologie en verstandelijke beperkingen. Er wordt veel aandacht besteed aan psychiatrische stoornissen, ontwikkelingspsychologie, cognities, emoties, levensfasen, coping en ziekte-inzicht. Je leert om gezond gedrag af te zetten tegen verstoord gedrag. Op basis van deze kennis leer je patiëntproblemen formuleren voor mensen met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking.

Zorg voor mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking

Deze module behandelt de belangrijke aspecten in de zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen of verstandelijke beperkingen. Centraal daarbij staat de vraag hoe je als verpleegkundige optimaal kunt aansluiten bij de wensen en behoeften van deze patiëntencategorieën. Ook is er uitgebreid aandacht voor het taxeren en monitoren van gezondheidsrisico’s. Bij de verpleegkundige diagnostiek en besluitvorming wordt uitgegaan van de eigen kracht, autonomie en rehabilitatie van de patiënt. Herstel-ondersteunend en systemisch werken zijn daarbij belangrijke concepten, net als de wettelijke kaders waarbinnen verpleegkundigen hun beroep uitoefenen.

Verpleegkundige vaardigheden I

In deze module voer je basis verpleegkundige handelingen uit waarbij de uitgangspunten zijn: hygiënisch werken, het onderbouwen van de uit te voeren handeling en aandacht voor de privacy en het welbevinden van de patiënt. De volgende onderwerpen worden behandeld: persoonlijke verzorging, bed verschonen, mobiliseren en verplaatsen, uitscheiding, hygiëne en infectiepreventie, vitale functies en bloedsuiker, kweken en monsters, compressief zwachtelen en therapeutische elastische kousen, eten en drinken.

Algemene beroepsoriëntatie

In deze module leer je om jouw persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als een professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.

In korte tijd kennis op HBO-niveau

Met een kort HBO-programma breng je je kennis van een specifiek onderwerp in korte tijd aantoonbaar op HBO-niveau. Een waardevolle toevoeging op je cv!

Inclusief vakliteratuur

Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken meer aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Het lesmateriaal bestaat uit gerenommeerde vakliteratuur, aangeboden via de BSL Academy HBO Verpleegkunde, gecombineerd met digitale studiewijzers. Deze bevatten aanvullende leerstof, oefenopgaven, oefenexamens en inzendopgaven. Daarnaast krijg je toegang tot Skills online, een gedegen online methode waarmee je je optimaal kunt voorbereiden op allerhande praktijksituaties. Ook ontvang je het Zakboek Verpleegkundige Diagnosen.

Je ontvangt een BSL-licentie voor één jaar.

Examens en diploma

Examens

De opleiding wordt afgesloten met drie theorie-examens en één praktijkexamen. Ook kan het voorkomen dat een module wordt afgesloten met een inzendopgave die je opstuurt naar LOI Hogeschool. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van dit HBO-programma geeft recht op het diploma HBOOriëntatie verpleegkunde van LOI Hogeschool. Bovendien ontvang je een certificaat voor iedere behaalde module uit dit programma. Een certificaat kan bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo is de bacheloropleiding HBO Verpleegkunde een logische vervolgopleiding. Iedere module uit dit HBO-programma die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Met een behaald certificaat kun je vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module binnen de bacheloropleiding. De verantwoordelijke examencommissie besluit hierover. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 55 studiepunten (EC).

Houd er wel rekening mee dat het diploma van dit korte HBO-programma niet automatisch recht geeft op toelating tot de bachelor. Je dient voor toelating tot de bachelor te voldoen aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen die hiervoor gelden.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

April 2020 10% last-minute-korting

Eerste bijeenkomst:

Zaterdag 18 april 2020. Start definitief op zaterdag in Utrecht

Uiterste inschrijfdatum:

13 april 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

14

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Wil je een klassikale opleiding volgen, maar heb je ook een baan en druk privéleven?
De klassikale opleidingen van de LOI zijn dankzij de flexibele opzet en efficiënte aanpak prima te combineren en bereiden je gericht voor op examens en de praktijk.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds online bereikbaar voor vragen.
Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan een thuisstudie sneller worden afgerond.

Studieduur: 11 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld klassikaal : 11 x € 341,10 (€ 379,00)
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 59,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld klassikaal
11 x € 341,10 (€ 379,00) 10% last-minute-korting
Studieduur
11 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Verpleegkunde

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg.

Meer over deze actie

Laatste plaatsen voor de klassikale opleiding

Voor deze opleiding zijn nog enkele plekken beschikbaar. Schrijf nu in en krijg 10% last-minute korting!
De korting geldt zolang er plaats is. Schrijf dus snel in en verzeker je van een plek.

De eerste bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms en vinden online plaats. Zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden.