Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Filter(s) toepassen

Kort MBO Helpende zorg en welzijn

Brede opleiding op MBO-niveau, zonder BPV, keuzedelen en algemene modules

 • Thuis studeren

  13 x € 74,00

 • Klassikaal studeren

  13 x € 149,00

 • Studieduur

  13 maanden

 • Type

  Kort MBO-programma

 • Diploma

  LOI-diploma

 • Onderdeel van

  MBO Helpende zorg en welzijn

Nog dagen!

Laatste dag!

Laatste kans!

Aantrekkelijke tijdschriftenactie
Lees meer

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie

In het kort

Wil je werken als helpende in de sector zorg en welzijn en de opleiding MBO Helpende zorg en welzijn volgen, maar kun of wil je nog geen stage lopen? Kies dan voor het korte MBO-programma Helpende zorg en welzijn. Dit programma biedt op MBO-niveau brede kennis van het vak en omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Nederlands, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. De opleiding is de ideale keuze voor iedereen die in zijn werk graag iets voor anderen wil betekenen en aan de slag wil in een ondersteunende functie binnen de zorgsector. Je leert o.a. over het verlenen van hulp bij de huishouding, persoonlijke verzorging of sociale activiteiten. Ook het omgaan met cliënten en emoties komt aan bod, net als de benodigde beroepshouding.

Wil je hierna verder studeren? Dan is het mogelijk om door te stromen naar de opleiding MBO Helpende zorg en welzijn en in korte tijd alsnog het erkende MBO 2-diploma te behalen. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules uit de volledige MBO-opleiding, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen.

 • Opleiding op MBO-niveau, zonder BPV, keuzedelen en algemene modules.
 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij de volledige MBO-opleiding Helpende zorg en welzijn.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Inclusief gratis praktijkdag.
 • Geen vooropleiding nodig.
 • Flexibel examen doen, waar en wanneer je wilt.
Doelgroep en beroep

Het korte MBO-programma Helpende zorg en welzijn is de ideale keuze voor iedereen die op MBO-niveau vakkennis wil opdoen over ondersteunend werk in de gezondheidszorg. Het programma is ook een aanrader voor wie de volledige MBO-opleiding wil volgen, maar (nog) niet aan de vooropleidingseisen voldoet of nog geen stage kan of wil lopen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap.

Ontdek de arbeidsmarkt

Als helpende zorg en welzijn verleen je zorg en ondersteuning en begeleid je bij wonen en welzijn. Je cliënten zijn mensen met een ziekte of handicap, psychiatrische problemen of een verslaving. Je werkt bij cliënten thuis of in een zorg- of welzijnsinstelling. Een uitdagende en afwisselende functie in de gezondheidszorg.

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat alle modules uit de volledige MBO-opleiding Helpende zorg en welzijn, met uitzondering van BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Rekenen, Nederlands en Loopbaan en burgerschap. De opleiding besteedt aandacht aan het omgaan met (zieke) mensen, het geven van hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en sociale activiteiten, het stimuleren van zelfredzaamheid en veiligheid.

Na het afronden van het korte MBO-programma Helpende zorg en welzijn heb je brede kennis en vaardigheden opgedaan. Na afloop:

 • weet je precies wat er van je wordt verwacht als helpende in zorg en welzijn en ben je dus breed inzetbaar in de gezondheidszorg.
 • heb je geleerd hoe je cliënten professioneel kunt helpen bij lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken en sociale activiteiten.
 • heb je geleerd hoe je omgaat met zieke mensen en weet je veel over gezondheid.
 • weet je hoe je moet handelen in onvoorziene en onveilige situaties.
 • weet je hoe je cliënten kunt ondersteunen bij emotionele problemen.
 • werk je moeiteloos met veelvoorkomende computertoepassingen.
 • kun je een werkplanning en rapportages opstellen.
 • beschik je over kennis van voedingsleer.
 • weet je hoe je kunt functioneren in een team.
Meer over de inhoud

Communicatie en sociale vaardigheden

Je ontwikkelt de vaardigheden om goed te kunnen communiceren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. communicatiemiddelen, gesprekstechnieken, het geven en ontvangen van feedback, observeren, informatie verzamelen, informeren en rapporteren, werkzaamheden afstemmen, evalueren, reflecteren, omgaan met grensoverschrijded gedrag, agressie en conflicten en sociale vaardigheden.

Werken in zorg en welzijn

Je maakt kennis met het beroep en de beroepsomgeving waarin je als helpende in zorg en welzijn werkzaam bent. Welke doelgroepen zijn er bijvoorbeeld? Wat houden je werkzaamheden in? Met welke wet- en regelgeving heb je te maken? Ook leer je omgaan met de leefstijl van je cliënt en rekening houden met diens normen en waarden en gewoontes. Daarnaast gaan we in deze module in op begeleiding, ondersteuning en sociale activiteiten.

Zorgverlening en begeleiding

Hoe ondersteun je je cliënt en zorg je er tegelijkertijd voor dat diens zelfredzaamheid zoveel mogelijk gestimuleerd wordt? En hoe schakel je de naastbetrokkenen in? Dat is waar het in deze module om draait. Je leert hoe je de behoeften en wensen van de cliënt achterhaalt. Wat heeft je cliënt nodig? En wat kan je cliënt? Ook leer je omgaan met emoties en hier goed op reageren. Tot slot wordt uitgebreid ingegaan op zelfredzaamheid. Hoe ondersteun en stimuleer je deze?

Plannen van werk en zorg

Je leert een planning maken van je eigen werk. Ook leer je werken volgens instructies, richtlijnen en protocollen. Daarbij is o.a. aandacht voor het werkplan, het zorgplan en het begeleidingsplan. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het werkplan en de werkplanning. Van het verzamelen van middelen en materialen tot het maken van een tijdsplanning. Tot slot leer je evalueren en werkzaamheden bijstellen waar nodig.

Computervaardigheden

Je leert de basisvaardigheden voor computergebruik. Daarbij is o.a. aandacht voor internet en social media, het digitaal registreren en verwerken van gegevens, digitale hulpmiddelen bij administratiewerkzaamheden, systemen voor documentbeheer en het registreren van voorraadgegevens.

Apparatuur, gebruik en onderhoud

Je leert welke hulpmiddelen en apparatuur gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Ook leer je deze onderhouden en eenvoudige reparaties uitvoeren.

Hygiëne en veilig werken

Je leert wat veilig werken inhoudt en hoe je de regels op het gebied van hygiëne/HACCP naleeft. Wat zijn bijvoorbeeld onveilige situaties en materialen? Wat is verantwoord gedrag? En hoe zit het met veiligheidsvoorschriften? Ook gaat deze module in op schoonmaken en opruimen en op het bereiden van eten en dranken.

Administratie en voorraad

In deze module leer je eenvoudige administratieve taken uitvoeren en de voorraad beheren.

Medische kennis

Je doet medische basiskennis op over anatomie, veelvoorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen en aandoeningen.

Voedingsleer

In deze module doe je kennis op van voeding, voedingspatronen en het beheer van voedingsmiddelen. Zo leer je o.a. over voedingsstoffen, de voedingswijzer, de schijf van vijf, alternatieve en multiculturele voeding, koken en het bewaren van levensmiddelen.

Hulp bij persoonlijke verzorging en ADL

Je leert hoe je de cliënt op professionele wijze kunt helpen bij de lichamelijke verzorging en hoe je dit afstemt op de behoeften van de cliënt. Onderwerpen zijn o.a. aan- en uitkleden, toiletgang, uiterlijke verzorging, bewegen en verplaatsen.

Hulp bij wonen en huishouding

Een schone en functionele leefomgeving is belangrijk voor het welbevinden van een cliënt. In deze module leer je hoe je dit kunt realiseren. Hierbij werk je volgens een werkplanning en houd je rekening met de behoeften van een cliënt. Onderwerpen zijn o.a. opruimen en schoonmaken, bedden opmaken, de was doen, boodschappen doen, maaltijden verzorgen, helpen bij eten en drinken, en het inrichten van ruimtes.

Hulp bij sociale activiteiten

In deze module leer je hoe je een bijdrage kunt leveren aan de voorbereiding en uitvoering van sociale activiteiten. Daarbij passeren verschillende soorten activiteiten de revue. Je leert wat het doel van diverse activiteiten is, hoe je een activiteitenplan of -programma maakt en hoe je cliënten kunt stimuleren om deel te nemen.

Inclusief gratis praktijkdag

Bij de opleiding wordt een gratis praktijkdag georganiseerd die in het teken staat van communicatie en sociale vaardigheden. Dé gelegenheid om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en je vaardigheden te oefenen. Aan het bijwonen van de praktijkdag zijn geen kosten verbonden.  Bij de klassikale opleiding is de praktijkdag onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Wanneer bij een opleiding een gratis praktijkdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Aanmelden voor examens

Tijdens de studie word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld. Meer informatie over het aanmelden bij externe exameninstanties is terug te vinden op LOI campus.

Diploma en vervolgopleiding

Na het volledig afronden van dit programma ontvang je het LOI-diploma Kort MBO Helpende zorg en welzijn.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op grond van de WEB. Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het volledig en succesvol afronden van dit korte MBO-programma is het mogelijk om door te stromen naar de MBO 2-opleiding Helpende zorg en welzijn. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules uit de MBO-opleiding, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen. Kijk bij de desbetreffende MBO-opleiding voor de actuele opleidingsinformatie en de vooropleidingseisen. Voldoe je niet aan de daar genoemde vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je op grond van dit korte MBO-programma worden toegelaten. Ben je tussen de 16 en 18 jaar? Dan geldt in verband met de leerplichtwet een extra toelatingseis voor toelating tot de volledige MBO-opleiding. Meer informatie hierover vind je bij de betreffende opleiding.

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.

Wil je liever flexibel zijn in studieplek en -tijden en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij kun je studeren waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

De klassikale opleidingen van de LOI staan garant voor een efficiënte manier van studeren, zijn doelgericht van opzet, bieden veel structuur en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met een baan en druk privéleven.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen en geeft snel antwoord.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Toelating

Voor het volgen van het korte MBO-programma Helpende zorg en welzijn is geen speciale vooropleiding vereist.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de opleiding afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 13 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Lesgeld
Betaal alleen lesgeld en examenkosten

Een opleiding bij de LOI is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén lesgeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft dus zelf geen boeken aan te schaffen. Bovendien betaal je alleen lesgeld voor de duur van je opleiding. Is de opleiding nog niet afgerond? Geen probleem! Je behoudt kosteloos recht op correctie en begeleiding én toegang tot alle online studietools, voor een periode tot tweemaal de aanbevolen studieduur. Je kunt dus twee keer zo lang studeren, zonder extra kosten.

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Klassikale bijeenkomsten (bij de klassikale opleiding).
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
 • Gratis praktijkdagen.

We gaan er van uit dat je zelf beschikt over eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online  trialversies beschikbaar die je gedurende een beperkte periode gratis kunt gebruiken.

Lesgeld thuisstudie : 13 x € 74,-
Lesgeld klassikaal : 13 x € 149,-

Via de regeling Scholingsaftrek, kun je van de belasting een flink deel van je studiekosten terugkrijgen. Bekijk hieronder hoeveel.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Oktober 2018

Eerste bijeenkomst:

Medio oktober 2018

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

15

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

30

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.