MBO Verpleegkundige - Geestelijke gezondheidszorg

Vakgebied

MBO Verpleegkundige - Geestelijke gezondheidszorg

Bereidt voor op een uitdagende functie als verpleegkundige van mensen met een psychiatrische aandoening. Haal een MBO 4-diploma tot verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg.

In het kort

In het kort

Bereidt voor op een uitdagende functie als verpleegkundige van mensen met een psychiatrische aandoening. Haal een MBO 4-diploma tot verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg.

Lesgeld klassikaal
36 x € 224,10 (€ 249,00) 10% last-minute-korting
Studieduur
36 maanden
Diploma
Erkend MBO-diploma
Niveau en leerweg
Derde leerweg, niveau 4
Erkenningen
Ministerie van OCW, Inspectie

Zelfstandig én op een professionele manier zorg verlenen aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Dan is de opleiding MBO Verpleegkundige - Geestelijke gezondheidszorg de ideale keuze. Onder meer het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen komt aan bod, evenals het opstellen van verpleegplannen en het bieden van herstelondersteunende zorg aan de zorgvrager. Bijzondere aandacht gaat uit naar het bijstaan van mensen met een psychiatrische aandoening.

De MBO-opleiding Verpleegkundige – Geestelijke gezondheidszorg is erkend door het ministerie van OCW en opgebouwd volgens de meest recente eisen vanuit de overheid. Het diploma dat je haalt, is dan ook op alle fronten erkend. Je doet alle kennis en vaardigheden op die een goede verpleegkundige nodig heeft. Bovendien biedt de LOI een groot aantal keuzedelen, waarmee je de opleiding nóg beter kunt laten aansluiten bij je (toekomstige) baan.

Je studeert klassikaal en krijgt begeleiding door docenten uit de praktijk, ook tijdens de stage. De zorg staat te springen om goed opgeleide verpleegkundigen. De kans dat je snel een leuke baan vindt, is dan ook groot. Met het erkende MBO 4-diploma op zak kun je aan de slag als verpleegkundige in het ziekenhuis.

Daarom kies je voor de opleiding MBO Verpleegkundige - Geestelijke gezondheidszorg

 • Na afloop een erkend MBO 4-diploma.
 • Erkend door het ministerie van OCW en op basis van het allernieuwste kwalificatiedossier.
 • Voldoet aan de Wet BIG.
 • Goed te combineren met een baan.
 • Ook te volgen zonder relevante werkervaring.
 • Persoonlijke begeleiding van start tot diploma, ook tijdens de stage.
 • MBO-studenten erg positief over hun LOI-opleiding.
 • Inspectie zeer tevreden over kwaliteit LOI MBO-opleidingen.
 • Zeer ruim aanbod keuzedelen.

Ministerie OCW CREBO

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De MBO 4-opleiding Verpleegkundige met als uitstroomvariant Geestelijke gezondheidszorg is bestemd voor iedereen die een afwisselende en verantwoordelijke baan in de zorg ambieert en graag wil werken in de geestelijke gezondheidszorg.

Video: Maak kennis met het beroep
Meer over het beroep

Als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg werk je met mensen met psychische problemen. Je verleent zorg aan je cliënten en tijdens deze zorg richt je je op het gedrag van je cliënten en stimuleer je de patiënt om zelfstandig te functioneren. Daarnaast houd je het effect van medicatie in de gaten of verricht je andere verpleegkundige handelingen. Je stelt een zorgplan op zodat je aan de hand van deze gegevens zorg kunt verlenen. Daarnaast is het ook jouw taak om patiënten te informeren en gerust te stellen én ben je het aanspreekpunt voor familie en vrienden. Overleggen en rapporteren zijn ook belangrijke onderdelen van je werk.

Ontdek de arbeidsmarkt

Na het afronden van de opleiding MBO Verpleegkundige – Geestelijke gezondheidszorg heb je een officieel erkend MBO 4-diploma op zak en ben je klaar om als verpleegkundige aan de slag te gaan. Je weet alles over verzorging en ondersteuning en de specifieke eisen die het werken met groepen in de geestelijke gezondheidszorg aan je stelt. Je bent perfect voorbereid om aan de slag te gaan in de geestelijke gezondheidszorg. Bijvoorbeeld bij een grote of kleinere zorginstelling, of als zelfstandige.

Arbeidsmarktperspectief

Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is te vinden op de website van de SSB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot een volledige en erkende MBO-opleiding.

Toelatingsmogelijkheden

Je kunt al met deze opleiding starten zonder relevante werkplek of werkervaring. Een relevante werk- of stageplek is pas noodzakelijk vanaf de start van de BPV.

Je bent direct toelaatbaar als je bij start van de opleiding 18 jaar of ouder bent en in het bezit bent van een van de diploma’s:

 • Een diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • MBO-diploma niveau 2 of 3.
 • Diploma LBO, VBO of MAVO.
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Diploma MBO-basisopleiding Verpleegkundige.
 • Diploma Kort MBO Verpleegkundige - Geestelijke gezondheidszorg.

Toelatingsexamen 18+

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder, dan is het mogelijk om het Toelatingsexamen 18+ af te leggen. Bij voldoende resultaat kun je op grond daarvan worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze. Je dient op de dag van het examen minimaal 18 jaar te zijn.

Wil je graag een mbo-opleiding volgen, voldoe je niet aan de vooropleidingseisen en/of twijfel je of je het niveau van de opleiding wel aankunt? Volg dan eerst een kort MBO-programma. Je doet vakkennis op en ervaart de zwaarte van de opleiding. Wil je na het korte MBO-programma doorstromen? Doe dan het toelatingsexamen 18+ op onze kosten. De modules die je al in het korte MBO-programma hebt behaald, neem je mee naar de volledige mbo-opleiding.

Het Toelatingsexamen 18+ wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland en kan elke werkdag worden afgelegd. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal-  en rekenvaardigheid en toetst of je het niveau van de MBO-opleiding aan kunt. Aanmelden voor het toelatingsexamen kan digitaal via dit formulier. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Na het succesvol afleggen van het examen kan worden gestart met de gekozen MBO-opleiding van de LOI en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld. Ben je gezakt voor het examen, dan is het mogelijk een herkansing aan te vragen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

Toelating minderjarigen 16-18 jaar

Ben je tussen de 16 en 18 jaar oud? Dan kun je tot een MBO-opleiding worden toegelaten als je in het bezit bent van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 2 of hoger). Voldoe je aan een van de eerder benoemde toelatingsmogelijkheden maar ben je niet in het bezit van een startkwalificatie, dan kun je uitsluitend tot een MBO-opleiding worden toegelaten als je hiervoor nadrukkelijk toestemming van een leerplichtambtenaar hebt gekregen. Met deze toestemming word je vrijgesteld van de leer- en kwalificatieplicht. De toestemming van de leerplichtambtenaar moet in schriftelijke vorm aan de LOI overlegd worden.

De opleiding

Inhoud van de opleiding MBO Verpleegkundige - Geestelijke gezondheidszorg

De opleiding MBO Verpleegkundige - Geestelijke gezondheidszorg sluit naadloos aan op de praktijk. Er is aandacht voor alle kennis en vaardigheden waarover een verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg moet beschikken. Zo leer je o.a. over het verlenen van basiszorg, verpleegtechnische vaardigheden en het werken met specifieke groepen. De vaardigheden worden o.a. geoefend tijdens klassikale bijeenkomsten.

Naast de modules die je voorbereiden op het beroep van verpleegkundige, volg je bij deze opleiding enkele modules die iedere MBO-er moet volgen. Bovendien volg je een aantal keuzemodules. Hiermee kun je de opleiding nóg beter laten aansluiten bij je (toekomstige) werkomgeving of persoonlijke interesses en doelen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een module over het bewustzijn van (interculturele) diversiteit of een module die de technologische ontwikkelingen in de zorg behandelt. De LOI biedt een groot aantal keuzedelen. Er zit dan ook zeker iets voor je bij!

Een belangrijk onderdeel van de opleiding MBO Verpleegkundige – Geestelijke gezondheidszorg is de stage. Hier pas je de theorie toe in de praktijk en kun je je vaardigheden oefenen en ontwikkelen. Je moet bij deze opleiding minimaal 2300 uur stage lopen. Hoe je dit indeelt, mag je zelf bepalen in overleg met het leerbedrijf. Fulltime, parttime, hele dagen, halve dagen. Vrijwel alles is mogelijk, zolang je de 2300 uur maar maakt. Zo kun je ook de stage goed combineren met een baan en de rest van je leven.

Bekijk de modules van de opleiding
Module

Modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:

 
Loopbaan en burgerschapLoopbaan en burgerschap
Deze module bestaat uit twee delen. In het onderdeel Burgerschap leer je over een aantal belangrijke aspecten van de Nederlandse samenleving. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. de Nederlandse politiek, mens en arbeid, de burger als consument en vitaal burgerschap.

Het onderdeel Loopbaan draait om jou als professional. Je brengt in kaart wat je capaciteiten en motieven zijn en onderzoekt wat voor baan bij jou past en hoe je zelf sturing kunt geven aan je loopbaan. Ook het opbouwen van een (professioneel) netwerk komt aan bod.
Rekenen 3FRekenen 3F
Deze module brengt je rekenvaardigheden op niveau 3F, het niveau dat hoort bij een MBO 4-opleiding. De module is opgebouwd uit vier onderdelen: Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden.
Nederlands 3FNederlands 3F
Deze module brengt je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid op niveau 3F, het niveau dat hoort bij een MBO 4-opleiding. Je werkt aan je mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. Ook is er aandacht voor taalverzorging en taalbeschouwing.
EngelsEngels
Kennis van de Engelse taal is noodzakelijk voor iedereen. In deze module leer je Engelse teksten lezen en Engels verstaan op B1-niveau (halfgevorderd) en gesprekken voeren, spreken en schrijven op A2-niveau (beginner).

Specifieke modules voor deze opleiding:

 
InteractieInteractie
Deze module gaat in op verschillende vormen van communiceren en gesprekstechnieken. Na afronding kun je verschillende vormen van gesprekstechnieken toepassen, overleggen en onderhandelen en omgaan met conflicten.
Anatomie, fysiologie en pathologieAnatomie, fysiologie en pathologie
Tijdens deze module wordt de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en de meest voorkomende ziektebeelden behandeld. Je leert de anatomie van het menselijk lichaam beschrijven en je leert wat de oorzaken en verschijnselen zijn bij de behandelde ziektebeelden die bij de betreffende pathologie horen. Verder leer je meer over gedragsveranderingen bij ziektebeelden, hoe je hier adequaat op kunt reageren, je leert de juiste begeleiding bieden en eventueel vervolgstappen nemen.
Persoonlijke verzorging en welbevindenPersoonlijke verzorging en welbevinden
Na het volgen van deze module kun je totale basiszorg verlenen aan een zorgvrager.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Persoonlijke verzorging, complicaties van inactiviteit, voedingsstoffen, vochtbalans, urine en ontlasting overige uitscheiding.
• Leefomgeving, infectieleer, hygiënisch werken, veilig werken, ergonomisch werken, milieuvoorschriften en zorg voor de bedden.
• Observatie bloeddruk, lichaamstemperatuur, ademhaling, gewicht en slaap-waakritme.
• EHBO en reanimatie.
• Verplaatsen van een zorgvrager, o.a. tiltechnieken en houdingen in bed.
• Zorg rond sterven en dood.
• Verzorgen van diverse doelgroepen.
Medisch rekenen in de zorgMedisch rekenen in de zorg
Bij het toedienen van medicatie in verschillende vormen zijn goede rekenvaardigheden nodig. Na het volgen van deze module kun je foutloos rekenen.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Meeteenheden.
• Berekenen van toe te dienen dosis.
• Oplossingen en verdunningen.
• Medicijnen per kg lichaamsgewicht.
• Druppelsnelheid.
• Hoeveelheid zuurstof.
Verpleegtechnisch handelenVerpleegtechnisch handelen
Na het volgen van deze module kun je op een correcte wijze de verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren die vallen onder de voorbehouden-risicovolle handelingen vanuit de wet BIG. Ook leer je inspelen op de mogelijkheden en beperkingen van de zorgvrager.
Begeleiden, voorlichten en adviserenBegeleiden, voorlichten en adviseren
Aan het eind van deze module weet je hoe je gestructureerd voorlichting, advies en instructie geeft aan de zorgvrager en naastbetrokkene over de gezondheidszorg, gezondheid, problemen en beperkingen. Ook kun je begeleidingstechnieken toepassen, adequaat reageren in crisissituaties en handelen volgens de KNMG meldcode.
Planmatig werkenPlanmatig werken
Na afronding van deze module weet je hoe je op een systematische manier gegevens verzamelt bij een zorgvrager. Ook maak je een verpleegplan met een samenhang van problemen, oorzaken, doelen en acties. Ten slotte kun je verwoorden wat de taken en houding van de verpleegkundige beroepsgroep is.
Coördineren en afstemmen van zorgCoördineren en afstemmen van zorg
In deze module leer je alles over het coördineren van zorg. Dit betekent samenwerken met de zorgvrager en met andere disciplines, overleggen en consulten vragen en geven.
Deskundigheid en kwaliteitDeskundigheid en kwaliteit
In deze module wordt ingegaan op alle onderdelen van het werken aan deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg en het begeleiden van leerlingen, collega’s en vrijwilligers.
Groepen in de geestelijke gezondheidszorgGroepen in de geestelijke gezondheidszorg
Na het volgen van deze module ben je in staat om de sfeer, het samenwerken en het samenwonen in een groep mensen met een geestelijke beperking te bewaken en te bevorderen. Je stimuleert de zorgvrager tot het in stand houden van een sociaal netwerk en mee te doen aan zinvolle dagbesteding.
Herstel ondersteunende zorgHerstel ondersteunende zorg
In deze module wordt ingegaan op de verschillende begeleidingsvormen voor een zorgvrager met een psychiatrische stoornis. Na afronding kun je onder andere op verschillende manieren begeleiding geven aan een zorgvrager met een psychiatrische stoornis gericht op het ondersteunen van het herstel waarbij aandacht is voor het sociale netwerk.
Ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoeningOndersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening
In deze module wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van mensen met een psychiatrische aandoening. Er worden een aantal ziektebeelden behandeld en er wordt ingegaan op het samenwerken met de zorgvrager, naastbetrokkenen en andere disciplines.

Keuzedelen

Keuzedelen
De keuzedelen bieden een verbreding of verdieping van je kennis en maken het mogelijk om je opleiding nog beter aan te laten sluiten bij je wensen en interesses. Zo volg je bijvoorbeeld modules die aansluiten bij de vervolgopleiding die je wilt volgen of die je een voorsprong geven voor als je straks gaat solliciteren.
Digitale vaardigheden gevorderdDigitale vaardigheden gevorderd
Dit keuzedeel breidt je digitale vaardigheden verder uit. Je doet niet alleen digitale vaardigheden op, maar leert ook strategieën bedenken en methodes toepassen.
Expressief talentExpressief talent
Dit keuzedeel biedt je de kans om je eigen talenten op expressief/creatief terrein te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit leerproces kun je gebruiken om cliënten uit je doelgroep te begeleiden, stimuleren en inspireren bij hun ontwikkeling.

Het keuzedeel biedt veel ruimte voor 'beleving' van kunst en cultuur, het ontdekken van diverse kunst/expressievormen en het (zelf) doorlopen van een creatief proces op het gebied van beeld, dans, drama, muziek en spel en beweging.

Om dit in te kunnen zetten bij het ontwikkelen van het expressief/creatief talent van je cliënten, leer je de doelgroep begeleiden, uiteenlopende activiteiten bedenken en aan te bieden die passen bij de mogelijkheden (op motorisch, sociaal en cognitief gebied), interesses en behoefte van de doelgroep.
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteitInternationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
We leven en werken samen met mensen uit allerlei culturen. Dit keuzedeel leert je effectiever omgaan met culturele diversiteit tussen mensen. Je wordt je bewust van verschillen in bv. omgangsvormen en communicatie.
Lean en creatiefLean en creatief
Lean en creatief werken draait om toekomstgericht en (pro)actief handelen in een snel veranderende omgeving. Dit keuzedeel biedt je de mindset en toolset die je hiervoor nodig hebt. Je leer bijvoorbeeld een heldere (klant)vraag formulieren, kritisch kijken naar de effectiviteit van (bedrijfs)processen, creatieve en innovatieve oplossingen en verbeteringen verzinnen en je ideeën op overtuigende wijze presenteren.
Mensen met niet-aangeboren hersenletselMensen met niet-aangeboren hersenletsel
Dit keuzedeel gaat specifiek in op het ondersteunen van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:

- inventariseren van de (nieuwe) mogelijkheden, wensen en behoeften van de NAH-cliënt
- begeleiden van de NAH-cliënt en diens naastbetrokkenen bij verliesverwerking
- omgaan met het disharmonische profiel van de NAH-cliënt;
- omgaan met ontremd gedrag van de NAH-cliënt.
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
In dit keuzedeel ontwikkel je je eigen ondernemend gedrag. Je onderzoekt jezelf, je (werk)omgeving en verbetermogelijkheden. Je signaleer mogelijkheden voor verandering en innovatie en neemt initiatieven in je werk.
Voorbereiding HBOVoorbereiding HBO
Dit keuzedeel is bedoeld als voorbereiding op een HBO-opleiding. Hoe kies je een passende HBO-opleiding? Welke competenties ga je in een HBO-opleiding ontwikkelen? Je leert een goede keuze maken voor een opleiding, informatie voor opdrachten zoeken, selecteren en analyseren, samenwerken in projectgroepen en reflecteren op gedrag en resultaten. Na afronding ben je klaar voor een vliegende start in het HBO!
Wijkgericht werkenWijkgericht werken
Dit keuzedeel is gericht op het werken in de wijk. Hierbij is het belangrijk dat je niet meer ‘zorgt voor’, maar ‘zorgt dat’. Je creëert mogelijkheden en faciliteert binnen de beschikbare middelen en voorwaarden. Je komt bij de cliënt thuis, waarbij de cliënt de regie heeft. Je hebt hierbij een rol die aanvullend is op het sociale netwerk van de cliënt en werkt met de cliënt diens sociale netwerk samen op een vraaggerichte manier.
Zorginnovaties en technologieZorginnovaties en technologie
Dit keuzedeel draait om zorginnovatie en het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:

- bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen.
- technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier.
- het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt.
- stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven.
- voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen.
- multidisciplinair samenwerken m.b.t. de inzet van technologische hulpmiddelen.
- bijdragen aan zorginnovatie en onderzoek m.b.t. technologie.
- voorlichting, advies en instructie geven aan collega’s.
 
De MBO Startdag helpt je snel op weg

Voor alle MBO-studenten die starten met een volledige MBO-opleiding, organiseert de LOI een speciale bijeenkomst, de MBO Startdag. Op deze dag maak je kennis met je medestudenten en word je snel wegwijs gemaakt in de opleiding. Hoe zit de opleiding in elkaar? Hoe pak je de studie aan? Hoe werkt de online leeromgeving? Hoe vind je een stageplaats? Kortom: de basis voor een goed begin en soepel verloop van de opleiding.

Onze studenten blijken de MBO Startdag zeer te waarderen. Gemiddeld geven zij een 8 als rapportcijfer aan deze dag.

Inclusief demonstratiefilmpjes

Bij de module Verpleegtechnisch handelen vind je filmpjes waarin diverse handelingen worden gedemonstreerd. Denk bijvoorbeeld aan het inbrengen van een infuus en het toedienen van sondevoeding. Al deze handelingen worden uitgevoerd volgens hoge kwaliteitsstandaarden.

De gratis MBO Startdag maakt je snel wegwijs
Stage

De stage vormt een belangrijk deel van de opleiding. Je krijgt tijdens de stage dan ook intensieve begeleiding door een praktijkbegeleider vanuit de LOI en een praktijkopleider vanuit het leerbedrijf. Hierdoor haal je het maximale uit je stage en sluit je deze met een goed resultaat af.

Tijdens de stage pas je de geleerde theorie toe in de praktijk van het toekomstige beroep. Ook biedt de stage de mogelijkheid om bepaalde handelingen of taken te leren, die je alleen in de praktijk onder de knie kunt krijgen. Bovendien geeft de stageperiode een heel goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in je toekomstige beroep.

Voor deze opleiding MBO Verpleegkundige – Geestelijke gezondheidszorg geldt een minimum van 2300 uur stage bij een erkend en door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kan de stage parttime of fulltime worden ingevuld. Houd wel rekening met onregelmatige werktijden.

Intensieve begeleiding tijdens de stage

Op de werkplek zelf word je tijdens de stage intensief begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is een ervaren medewerker van het bedrijf waar je werkt.

Vanuit de LOI krijg je een praktijkbegeleider toegewezen die je tijdens de stage ondersteunt. Deze praktijkbegeleider brengt een bezoek aan de werkplek om te kijken of je er de stage goed kunt vervullen. Daarnaast geeft de praktijkbegeleider gedurende de stage feedback en adviezen en monitort hij de voortgang.

Dankzij de intensieve begeleiding en het nauwe contact tussen de praktijkbegeleider en het stagebedrijf, ben je verzekerd van een goede aansluiting tussen de opleiding en de werkplek. Theorie en praktijk worden zo optimaal gecombineerd.

Zo vind je een stageplaats

Heb je bij de start van de studie een relevante baan en is het bedrijf waar je werkt geregistreerd bij de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), dan kun je het praktijkdeel van de opleiding op de werkplek uitvoeren. Is het bedrijf niet geregistreerd, dan kan de werkgever bij de SBB een aanvraag doen tot erkenning.

Heb je geen (relevante) baan, sluit dan gedurende de opleiding een overeenkomst met een geschikt leerbedrijf. De meeste studenten vinden zelf een leerbedrijf. Wanneer je geen leerbedrijf kunt vinden, helpt de LOI daarbij.

Het bedrijf waar je stage loopt, moet zijn gevestigd in Nederland of het noorden van België. Om te kunnen starten met de stage moet je eerst een aantal examens te hebben behaald.

Kijk voor meer informatie over de stage, leuke tips en het vinden van een erkende stageplaats bij jou in de buurt op www.stagemarkt.nl

Examens en diploma

Examens

De modules worden op verschillende manieren afgerond, bijvoorbeeld met een afsluitende casusopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een andere instantie. Alle examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

De opleiding als geheel wordt afgesloten met een praktijkexamen en in de meeste gevallen met gesprek over de competenties die je hebt opgedaan. Beide worden bij het leerbedrijf afgenomen door twee praktijkexaminatoren van de LOI.

Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Deze vind je bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

De opleiding MBO Verpleegkundige – Geestelijke gezondheidszorg van de LOI is volledig erkend door het ministerie van OCW en geregistreerd in het Crebo onder nummer 25480. Na succesvolle afronding van de opleiding behaal je dan ook een officieel erkend MBO 4-diploma. Met dit diploma op zak kun je aan de slag als verpleegkundige. Ook doorstromen naar een vervolgopleiding op HBO-niveau is mogelijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar het HBO-onderwijs. Kies bijvoorbeeld voor de HBO-bacheloropleiding Verpleegkunde verkort van LOI Hogeschool.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op grond van de WEB. Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start op de door jou gekozen startdatum. Doe het dus vandaag nog! Er is keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Houd er rekening mee dat er wellicht gebruik gemaakt wordt van een afwijkende locatie. Dit in verband met de benodigde voorzieningen om vakspecifieke technische handelingen te kunnen oefenen.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

April 2020 10% last-minute-korting

Eerste bijeenkomst:

Zaterdag 18 april 2020. Start definitief op zaterdag in Utrecht

Uiterste inschrijfdatum:

5 april 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

46

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Wil je een klassikale opleiding volgen, maar heb je ook een baan en druk privéleven?
De klassikale opleidingen van de LOI zijn dankzij de flexibele opzet en efficiënte aanpak prima te combineren en bereiden je gericht voor op examens en de praktijk.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Intensief aan de slag met de lesstof en extra uitleg bij lastige onderwerpen.
 • Veel oefening van vaardigheden in praktijksituaties.
 • De docent is ook tussentijds online bereikbaar voor vragen.
Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Flexibel studeren volgens de derde leerweg

De MBO-opleidingen van de LOI worden aangeboden volgens de derde leerweg. De derde leerweg leidt, net als MBO-opleidingen van bijvoorbeeld een ROC, tot een erkend MBO-diploma. Het grote verschil met de BOL- en BBL-opleidingen van een ‘gewone’ MBO-school (waarbij je één of twee hele dagen per week, of zelfs het grootste deel van de tijd op school zit) is dat de derde leerweg geen urennorm kent. Je hoeft dus niet verplicht 200-700 uur per jaar op school te zitten, maar behaalt wel hetzelfde diploma. De LOI biedt je daarbij de keuze tussen volledig flexibel thuis studeren met online begeleiding en klassikaal studeren met iedere 2-3 weken een bijeenkomst.

De derde leerweg is door de overheid in het leven geroepen, speciaal voor mensen die een erkende MBO-opleiding willen combineren met een baan, gezin of andere bezigheden. Niet alleen kent een derde leerweg-opleiding veel meer flexibiliteit dan BOL- en BBL-opleidingen, er wordt ook nog eens optimaal rekening gehouden met wat jij als student al kan en weet. Zo ontstaat een flexibel en efficiënt opleidingstraject waarmee je een erkend MBO-diploma behaalt

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Begeleiding van start tot diploma

Goede begeleiding is belangrijk. Onze docenten staan dan ook van start tot diploma voor je klaar. Dat begint al met de MBO Startdag voor een soepele start van je opleiding. Tijdens de opleiding heb je een eigen docent die je opdrachten beoordeelt en antwoord op je vragen geeft. Ben je toe aan de stage? Dan heb je nauw contact met een praktijkbegeleider die je stageplek bezoekt en je feedback en advies geeft.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Loopbaanbegeleiding

Tijdens je opleiding maak je een serie loopbaanopdrachten. De LOI wijst een loopbaanbegeleider toe die je ondersteunt en feedback geeft tijdens het loopbaantraject. Daarnaast bevat het loopbaantraject een hoorcollege time-management, waarin je leert je studie naast je privéleven te plannen.
Naast loopbaanbegeleiding kun je, als je dat wilt, extra gecoacht worden tijdens de studie. Je loopbaanbegeleider zal je dan extra begeleiden, in de vorm van het voeren van een aantal studievoortgangsgesprekken. Zo krijg je precies de ondersteuning waar jij behoefte aan hebt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Studeren bij LOI MBO College, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een MBO-opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De studielast van een MBO-opleiding wordt gerekend in studiebelastingsuren (SBU’s). In het reguliere MBO-onderwijs geldt een studiebelasting van ruim 30 uur per week. LOI-studenten hebben over het algemeen meer werkervaring. Zij gaan daardoor efficiënter door de opleiding heen en besparen veel tijd. De studiebelasting van een MBO-opleiding bij de LOI is in de praktijk dan ook lager dan bij een reguliere MBO-opleiding. De uiteindelijke studiebelasting verschilt per student en is afhankelijk van je niveau, kennis en werkervaring. De hieronder genoemde studieduur is inclusief stage-uren.

Studieduur: 36 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld klassikaal : 36 x € 224,10 (€ 249,00)
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 49,00 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • MBO startdag. 
 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Intensieve begeleiding tijdens de stage.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

We gaan er van uit dat je zelf beschikt over eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online trialversies beschikbaar die je gedurende een beperkte periode gratis kunt gebruiken.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 49,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld klassikaal
36 x € 224,10 (€ 249,00) 10% last-minute-korting
Studieduur
36 maanden
Diploma
Erkend MBO-diploma
Niveau en leerweg
Derde leerweg, niveau 4
Erkenningen
Ministerie van OCW, Inspectie

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Laatste plaatsen voor de klassikale opleiding

Voor deze opleiding zijn nog enkele plekken beschikbaar. Schrijf nu in en krijg 10% last-minute korting!
De korting geldt zolang er plaats is. Schrijf dus snel in en verzeker je van een plek.

De eerste bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms en vinden online plaats. Zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden.