HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde

Vakgebied

HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde

Behaal je tweedegraads lesbevoegdheid met deze erkende HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde. Inclusief contactdagen, digitale studietools en alle benodigde vakliteratuur.

In het kort

In het kort

Behaal je tweedegraads lesbevoegdheid met deze erkende HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde. Inclusief contactdagen, digitale studietools en alle benodigde vakliteratuur.

Collegegeld thuisstudie
48 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
48 x € 299,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Wiskunde is een van de belangrijkste vakken op de middelbare school. Leerlingen leren probleemoplossend en analytisch denken. Bovendien legt het vak een basis voor veel vervolgopleidingen. Daarnaast is wiskunde ook een razend interessant vak waarin veel leerlingen een mooie uitdaging vinden. Was wiskunde vroeger op school al je favoriete vak? En wil je je kennis van het vak overbrengen op jongeren? Leerlingen bewust maken van het belang van wiskunde? Kies dan voor de lerarenopleiding wiskunde van LOI Hogeschool! Het onderwijs staat te springen om goed opgeleide wiskundedocenten. Er staat je dan ook een mooie carrière te wachten!

Als leraar ben je veel meer dan een onderwijzer. Naast het overbrengen van kennis ben je ook een coach die leerlingen enthousiasmeert en begeleidt in hun ontwikkeling. En een mentor bij wie ze aan kunnen kloppen met problemen. Geen dag is dan ook hetzelfde.

Het werkveld staat o.a. door de vergrijzing te springen om praktijkgerichte docenten die inhoudelijk onderwijs aanbieden dat leerlingen aanspreekt. Dus de carrièreperspectieven na deze opleiding tot leraar wiskunde zijn zeker goed te noemen!

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde

 • Naar keuze thuis of klassikaal te volgen.
 • Begeleiding door vakspecialisten met veel praktijkervaring.
 • Inclusief alle benodigde vakliteratuur.
 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Lerarenopleiding wiskunde inclusief contactdagen.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Heb je aanleg voor wiskunde en zie je jezelf wel voor de klas staan op een middelbare school? Je kennis van en enthousiasme voor het vak overbrengen en leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling? Dan is de lerarenopleiding wiskunde van LOI Hogeschool echt iets voor jou. Je wordt opgeleid tot tweedegraads docent. Na de opleiding ben je bevoegd om les te geven aan het VMBO, de eerste drie klassen van de HAVO en het VWO en het BVE-veld (beroeps- en volwasseneneducatie).

Je volgt deze opleiding via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt voor professionals die een opleiding willen volgen naast een baan.

Ontdek de arbeidsmarkt

De onderwijsmarkt is breed en veelzijdig. Je kunt je behalve lesgeven ook richten op leerlingbegeleiding, de organisatie van buitenschoolse activiteiten en ICT.

De arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden zijn goed. Er wordt de komende jaren een groot tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs verwacht.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan


Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de bachelor aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de bachelor. Je doet waardevolle kennis op en haalt binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

De opleiding HBO Inleiding wiskundige analyse van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

21+-toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De opleiding is zeer praktijkgericht. Zo wordt de theorie tot leven gebracht met behulp van vele cases en filmpjes uit de lespraktijk. Ook pas je opgedane kennis zelf in de praktijk toe tijdens de stages. Deze vinden ieder half jaar plaats. Daarnaast zul je in een aantal modules gebruik maken van cases uit de eigen praktijk(situatie). De stageopdrachten kennen een opbouw in complexiteit, zodat je aan het einde van de hoofdfase klaar bent om als Leraar in Opleiding aan de slag te gaan en om zelfstandig voor de klas te staan een praktijkonderzoek uit te voeren voor het afstudeerproject.

Deze lerarenopleiding wiskunde bestaat uit drie fases: de propedeusefase, de hoofdfase en de afstudeerfase. In de propedeuse komt de basis van de verschillende wiskunde domeinen aan bod om je snel te laten wennen aan alle facetten van de wiskunde. Ook leer je de beginselen van pedagogiek en vakdidactiek en verdiep je je in het doen van praktijkonderzoek. Je oriënteert je op de schoolsoorten waar je na deze opleiding les kunt geven: (V)MBO en HAVO/VWO.

In de hoofdfase verdiep je je kennis van de verschillende vakgebieden waar je in de propedeuse kennis mee hebt gemaakt en breid je je wiskundekennis verder uit.

Aan het begin van de afstudeerfase maak je een keuze voor een afstudeerrichting: (V)MBO of HAVO/VWO. Je specialiseert je in één van de twee schooltypes. Wel ben je na afronding van deze lerarenopleiding bevoegd voor beide richtingen. De LiO-stage voer je uit op een school die past bij de gekozen afstudeerrichting. Ook je praktijkonderzoek moet gericht zijn op dit schooltype.

Op alle fronten erkend

Alle HBO-bacheloropleidingen, Associatie degrees en masteropleidingen van LOI Hogeschool hebben de officiële NVAO-accreditatie. Bovendien heeft LOI Hogeschool in februari 2020 opnieuw het ITK-keurmerk behaald. Daarbij oordeelde het panel op alle punten positief.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Arjette
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Arjette
Contactdagen

Als je voor de thuisstudievariant kiest, vinden er tijdens de opleiding HBO Lerarenopleiding wiskunde 10 verplichte contactdagdelen plaats. Daarnaast zijn er nog 9 dagdelen die facultatief gevolgd kunnen worden. De kosten voor al deze contactdagen zijn inbegrepen in het collegegeld. Kies je voor de klassikale variant, dan zijn deze contactdagen onderdeel van de klassikale bijeenkomsten.

De contactdagen worden verzorgd door docenten met een specialistische universitaire achtergrond met betrekking tot het onderwerp van de desbetreffende lesdag. Je bent dus verzekerd van begeleiding door vakspecialisten.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde verplichte vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Extra digitale studietools

Tijdens de opleiding maak je in de wiskunde-modules veelvuldig gebruik van digitale leermiddelen om te leren of opdrachten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan uitleg-video’s, werken met het computeralgebrasysteem Geogebra of het maken met lessen met LessonUp.

Daarnaast zul je ook tijdens de stage gebruik maken van digitale tools en de online leeromgeving. Zo zul je jezelf een aantal keer filmen en dit inzenden om te kunnen reflecteren op je handelen. Ook kun je bijvoorbeeld vlogs indienen als reflectie.

"Lesgeven is echt heel erg leuk!"
Roosmarij Vanhommerig

Programmaleider


Lees het interview
"Lesgeven is echt heel erg leuk!"
Roosmarij Vanhommerig

Programmaleider

Lees het interview
Studieprogramma

Het studieprogramma van de opleiding HBO Lerarenopleiding wiskunde bestaat uit een propedeuse, een hoofdfase en een specialisatie- en afstudeerfase. In de loop van de opleiding kies je voor de uitstroomvariant (V)MBO of AVO. De opleiding wordt afgesloten met een LiO-stage en een afstudeeropdracht. In onderstaand studieprogramma staat aangegeven welke modules je kunt verwachten. De studiepunten (EC’s) geven een indicatie van de relatieve omvang per module.

LOI Hogeschool geselecteerd voor Experiment Leeruitkomsten

LOI Hogeschool wil haar onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van studenten en de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij te mogen melden dat LOI Hogeschool met deze opleiding is geselecteerd om mee te doen met het Experiment leeruitkomsten van het ministerie van OCW. Dit betekent dat LOI Hogeschool zich de komende jaren zal inspannen om deze opleiding nog flexibeler te maken. Zo is de opleiding nog beter te combineren met werk en privéleven en sluit deze nog beter aan bij je persoonlijke opleidingsbehoefte. Het onderwijs wordt ‘output-driven’: Niet de hogeschool bedenkt wat je als student moet leren, maar het werkveld geeft aan wat gevraagd wordt. Jij als student kijkt wat je moet leren om dat te bereiken.

Een verandering die nu al zichtbaar is, is de invoering van de leeruitkomsten. De opleiding is opgebouwd uit clusters die leiden tot een duidelijke leeruitkomst. Hierin is omschreven wat je na het afronden van het desbetreffende onderdeel weet en kunt.

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van OCW.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's
Pedagogiek 1Pedagogiek 1
Als docent in het HAVO/VWO en/of in het (V)MBO heb je het grootste deel van de lesdag te maken met leerlingen in een klas. Daarom staat in deze module de onderwijssituatie in de klas centraal. Je leert de didactische driehoek kennen als manier om naar onderwijs in de klas te kijken met de componenten: docent, leerling en leerstof. De verschillende componenten en de relaties tussen deze componenten worden besproken waarna nader wordt ingezoomd op de leerling en de docent en op de lijn leerling-docent. Je krijgt inzicht in de cognitieve, sociaal-emotionele, identiteits- en seksuele ontwikkelingen die zich afspelen bij de leerling. Daarnaast leer je de basisbeginselen van klassenmanagement; je krijgt inzicht in groepsprocessen en hoe je daar als docent invloed op kunt uitoefenen.
5
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In de module Algemene beroepsoriëntatie leer je om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (gaat werken).
5
Onderzoeksvaardigheden in het onderwijs Onderzoeksvaardigheden in het onderwijs
In deze module krijg je inzicht in de wijze waarop praktijkonderzoek in de school kan bijdragen aan het beantwoorden van vragen die de onderwijspraktijk oproept. Er wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van de school als onderzoeksomgeving.
5
Getaltheorie Getaltheorie
Getaltheorie bestudeert de eigenschappen van de gehele getallen. Deze module gaat in op de fundamenten van het getalsysteem. Daarbij is onder andere aandacht voor de verschillende eigenschappen van natuurlijke, rationele en reële getalverzamelingen en voor de eigenschappen van verschillende bewerkingen. Ook het belang van priemgetallen komt aan bod, evenals Diophantische vergelijkingen.
5
Inleiding vakdidactiek wiskunde Inleiding vakdidactiek wiskunde
In deze module maak je kennis met het onderdeel vakdidactiek. Je leert de basisvaardigheden aan in het verzorgen van wiskundeonderwijs en het laten leren van de leerlingen. Daarbij is onder andere aandacht voor theorieën over leerprocessen, probleemoplossing, instructiestrategieën en het ontwikkelen van het wiskundig denken. Hoe leer je een leerling bijvoorbeeld modelleren? En welke rol moet de computer spelen in het wiskundeonderwijs?
5
Stage propedeuse 1Stage propedeuse 1
Je past de opgedane kennis en vaardigheden op geïntegreerde wijze toe in een stage-opdracht.
5
Effectief communiceren Effectief communiceren
In deze module leer je jezelf zowel mondeling en schriftelijk correct en effectief uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
In deze module verwerf je de onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om de kernactiviteiten van de cyclus voor praktijkonderzoek in de hoofdfase en afstudeerfase zelfstandig te kunnen doorlopen. Tijdens de module krijg je inzicht in de wijze waarop praktijkonderzoek in de school kan bijdragen aan het beantwoorden van vragen die de onderwijspraktijk oproept. Er wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van de school als onderzoeksomgeving.
5
Onderwijskunde 1 Onderwijskunde 1
Een docent in het HAVO/VWO en/of (V)MBO heeft als belangrijke taak om het onderwijs aan leerlingen in zijn klas vorm te geven. Hij doet dat niet alleen, maar samen met een team, de school waar hij werkt en binnen de omgeving van de school en de landelijke en soms zelfs Europese kaders. Als docent is het belangrijk kennis te hebben van de onderwijskundige en organisatorische kaders waarin hij werkt en op welke wijze hij onderwijskundig en didactisch gezien zijn lessen vorm kan geven.
5
Analyse 1Analyse 1
Analyse is de tak van wiskunde die zich bezighoudt met het bestuderen van functies van reële en complexe getallen. Daarbij gaat het met name om de mate van verandering binnen functies, zoals hellingen en krommingen. Het middelpunt van de analyse vormen de afgeleiden, integralen en limieten. In deze module leer je de basis van functiebegrip en differentiaalrekening vanuit een wetenschappelijk-wiskunde benadering.
5
Euclidische meetkunde Euclidische meetkunde
Deze module gaat in op de vlakke meetkunde. Het formeel bewijzen speelt daarbij een belangrijke rol. Je leert de formele opbouw van bewijzen met begrippen als axioma’s en bewijs uit het ongerijmde. Daarbij komen eigenschappen van en stellingen over verschillende meetkundige figuren aan de orde. Naast bewijzen is ook construeren belangrijk. Je leert het construeren van bijzondere lijnen in driehoeken en vierhoeken, meetkundige plaatsen en iso-afstandslijnen.
5
Stage propedeuse 2Stage propedeuse 2
Je past de opgedane kennis en vaardigheden op geïntegreerde wijze toe in een stage-opdracht. Voor deze opdracht geef je drie lessen of lesdelen over een zelf te kiezen wiskunde-onderwerp. Dit doe je onder supervisie van de mentor.
5
Totaal propedeuse 60  
Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
 • Module EC's
  Omgaan met adolescentenOmgaan met adolescenten
  In deze module doe je kennis op van de specifieke aandachtspunten die er zijn bij het omgaan met adolescenten. Onderwerpen zijn o.a.: invloed van opvoeding, aandachtspunten en kenmerken, omgaan met leerlingen in klasverband, ontwikkelingspsychologie en ontwikkeling van het brein.
  5
  Discrete wiskunde Discrete wiskunde
  Discrete wiskunde draait om gebieden waarbij telbare verzamelingen, structuren en/of objecten een rol spelen. Deze module behandelt een aantal onderwerpen uit de discrete wiskunde, zoals telproblemen, logica, verzamelingenleer,eigenschappen van gehele getallen, verzamelingenleer, grafen en Booleaanse algebra. Bewijzen speelt daarbij een grote rol.
  10
  Analyse 2Analyse 2
  In deze module leer je de primitieve functie bepalen van
  basisfuncties polynomen, exponentiële functies, logaritmische functies en sinus, cosinus en tangens. Ook leer je eenvoudige integralen berekenen en integralen toepassen om oppervlakten en inhouden van wentelingen uit te rekenen. Naast deze basistechnieken van integraalrekening worden ook meer geavanceerde technieken behandeld zoals partieel integreren en tactieken voor samenstellingen van goniometrische functies.
  5
  Toetsen van wiskundeToetsen van wiskunde
  In deze module leer je wiskundelessen zo effectief mogelijk toetsen. Welke vragen stel je? Hoe stel je deze? Hoe zorg je voor de aansluiting tussen toetsvragen en de doelstelling uit de leerstof? Validiteit en betrouwbaarheid spelen daarbij een grote rol. Ook is er aandacht voor het normeren, afnemen, bespreken, en het nakijken van een toets. Daarnaast wordt ingegaan op meer complexe toetsvormen.
  5
  Stage hoofdfase 1 Stage hoofdfase 1
  Je past de opgedane kennis en vaardigheden op geïntegreerde wijze toe in een stage-opdracht. Voor deze opdracht ontwikkel je een toets en neem je deze af.
  5
  Vakdidactiek wiskunde 1 Vakdidactiek wiskunde 1
  Deze module biedt je didactische handvatten en tips voor het plannen van wiskundelessen en het opstellen van lessenseries.
  5
  Cultuur en religie Cultuur en religie
  Tijdens de beroepspraktijk krijg je te maken met leerlingen uit verschillende culturen. Je krijgt in deze module kennis aangereikt over de verschillende culturen, waarbij wordt uitgegaan van de binnen Nederland meest voorkomende culturen. Daarbij wordt ook ingegaan op interculturele communicatie en het omgaan met culturele verschillen.
  5
  Leerlingenzorg 1Leerlingenzorg 1
  In de klas zul je in aanraking komen met leerlingen die leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen vertonen. Je zal hier bij het lesgeven rekening mee moeten houden. In deze module wordt ingegaan op de kenmerken van veel voorkomen leer- en gedragsproblemen en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van passend onderwijs hierbij.
  5
  Analyse 3 Analyse 3
  Deze module gaat in op de parametervoorstelling en de functie met meerdere variabelen.
  5
  Kansrekening Kansrekening
  Je leert de basisbeginselen van combinatoriek en kansrekening. Zo leer je onder andere telproblemen oplossen met behulp van combinaties en permutaties en grafische oplossingen zoals roosters en boomdiagrammen. Ook leer je over de verschillende kansverdelingen: binomiaal, hypergeometrisch, Poisson en de normale kansverdeling.
  5
  Stage hoofdfase 2 Stage hoofdfase 2
  Je past de opgedane kennis en vaardigheden op geïntegreerde wijze toe in een stage-opdracht. Deze opdracht draait om het zorgbeleid binnen de school op het gebied van de begeleiding aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen.
  5
  Onderwijskunde 2 Onderwijskunde 2
  Deze module gaat verder waar de module Onderwijskunde 1 stopte. Deze module was met name gericht op het leren en onderwijs in de klas. Nu wordt de school als uitgangspunt genomen. Met als algemene vraag: hoe kan de school de kwaliteit van het leren versterken, en welke rol speelt de docent daarbij? Daarom start de module met meer theorie en verdieping t.a.v. leren in schoolverband en wordt later ingezoomd op het borgen en vergroten van de kwaliteit van onderwijs. De rol van de docent loopt als een rode draad door de module heen.
  5
  Analyse 4Analyse 4
  In deze module komen de eerstegraads differentiaalrekeningen aan bod. Allerlei
  verschijnselen in de natuurkunde en de toepassingen daarvan in de techniek
  worden door differentiaalvergelijkingen beschreven. Je maakt kennis met verschillende modellen en leert een differentiaalvergelijking grafisch weer te geven in een richtingsveld en op te lossen met de methode “scheiden van variabelen”. Lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde zullen ook worden behandeld.
  5
  Beschrijvende statistiekBeschrijvende statistiek
  Statistiek draait om het verwerken, organiseren, interpreteren en representeren van (grote hoeveelheden) gegevens. In deze module is onder andere aandacht voor statistische variabelen met verschillende meetschalen, centrum- en spreidingsmaten en het kiezen van een geschikte grafische weergave. Ook de begrippen regressie en correlatie komen aan bod.
  5
  RuimtemeetkundeRuimtemeetkunde
  Deze module behandelt verschillende begrippen uit de vlakke meetkunde en met name de ruimtemeetkunde. Zo is er onder andere aandacht voor de onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken en de berekening van afstanden en hoeken. Ook projectie- en perspectiefleer komen aan bod. Met betrekking tot de vlakke meetkunde is er aandacht voor kegelsneden en regelmatige veelvlakken.
  5
  Vakdidactiek wiskunde – verdiepingVakdidactiek wiskunde – verdieping
  Deze module biedt een verdieping van je kennis over het leren en onderwijzen van wiskunde. Daarbij is uitgebreid aandacht voor de inzet van ICT in het wiskunde-onderwijs. Ook het ontwikkelen van goede toetsvragen en andere wiskundige denkactiviteiten komt aan bod.
  5
  Stage hoofdfase 3Stage hoofdfase 3
  Je past de opgedane kennis en vaardigheden op geïntegreerde wijze toe in een stage-opdracht. In deze opdracht ontwikkel je voor een twee verschillende klassen een leerplan (een samenhangend geheel van lessen), bereidt je de lessen voor, geef je de lessen en neem je een toets af. Ook evalueer je de uitvoering van het leerplan.
  5
  Vrije keuzeruimteVrije keuzeruimte
  In de vrije keuzeruimte kun je een module kiezen om een eigen invulling te geven aan een deel van je opleiding. Je kiest hierbij een module uit een andere bacheloropleiding. Bijvoorbeeld een module over onderwijspsychologie, Engelse taal voor het beroepsonderwijs of interculturele hulpverlening.
  5
  Lineaire algebraLineaire algebra
  De module lineaire algebra behandelt de beginselen van vector- en matrixrekening. Begrippen die daarbij aan bod komen, zijn onder andere determinant, eigenwaarde, eigenvector, projectie en regressie en het inproduct.
  5
  Complexe functies Complexe functies
  Je maakt kennis met het begrip complexe getallen en leert vergelijkingen oplossen met reële en complexe oplossingen. Ook leer je de basiseigenschappen van complexe functies.
  5
  Verklarende statistiek Verklarende statistiek
  Verklarende statistiek draait om het verkrijgen van inzicht in de gehele populatie aan de hand van een steekproef. Je leert hypotheses toetsen en betrouwbaarheidsintervallen bepalen bij binomiale, normale en Poisson-verdeling. Ook de chi-kwadraat-toets en de t-toets komen aan bod.
  5
  Lineair programmerenLineair programmeren
  Lineair programmeren of optimaliseren is een onderdeel van het matrixrekenen waarbij de optimale uitkomst wordt bepaald gegeven een aantal (lineaire) beperkingen. Je leert een lp-probleem grafisch weergeven, in een model formuleren en oplossen. Daarnaast komen de grafische methode en de simplexmethode voor optimaliseringsproblemen aan de orde.
  5
  Stage hoofdfase 4 Stage hoofdfase 4
  Je past de opgedane kennis en vaardigheden op geïntegreerde wijze toe in een stage-opdracht. Deze opdracht draait om het ontwikkelen en uitvoeren van een leerplan in de vorm van een project. Daarbij werk je samen met een collega uit een andere vakgroep of zoek je samenwerking met een bedrijf uit de omgeving.
  5

  Uitstroomvariant (V)MBO

  Leerlingenzorg 2 (V)MBOLeerlingenzorg 2 (V)MBO
  Deze module bouwt verder op de kennis die je eerder in de opleiding hebt opgedaan en gaat dieper in op specifieke leerproblemen waar je in de beroepspraktijk mee te maken kunt krijgen. Ook is er aandacht voor enkele aanvullende voorkomende problemen: linkshandigheid, computerverslaving, schoolweigering, stotteren en stemstoornissen.
  5
  Onderwijskunde 3 (V)MBOOnderwijskunde 3 (V)MBO
  In deze module wordt gekeken naar de wijze waarop een school een leerplan ontwikkelt en naar de wijze waarop de docent hier invulling aan geeft in de klas. Ook wordt dieper ingegaan op de inzet van digitale media in het onderwijs. Wat is de meerwaarde hiervan? En hoe kun je dit concreet inrichten? In deze module wordt specifiek gekeken naar de situatie in het (V)MBO.
  5
  Pedagogiek 2 (V)MBO Pedagogiek 2 (V)MBO
  De module Pedagogiek 2 gaat dieper in op klassenmanagement en groepsdynamica in meer complexe situaties. Hoe begeleid je bijvoorbeeld een klas waarin leerlingen uit diverse culturen zitten? Hoe begeleid je binnenschoolse praktijksimulaties, buitenschoolse opdrachten of werkplekleren? Deze en andere vragen komen aan bod in deze module.
  5
  Rekendidactiek (V)MBO Rekendidactiek (V)MBO
  Deze module biedt de belangrijkste didactische handreikingen voor het rekenonderwijs. Je frist je eigen rekenvaardigheid op en leert rekenkundige begrippen en toepassingen overbrengen.
  5
  Professionalisering van de leraar (V)MBOProfessionalisering van de leraar (V)MBO
  Na afronding van de lerarenopleiding moet je voorbereid zijn op alle aspecten van het lerarenberoep. Daarom besteedt deze module aandacht aan de financiële, juridische en ethische aspecten van het leraarschap. Waar moet je bijvoorbeeld op letten bij het aangaan van een functie? Welke salarisschaal past bij je functie? Welke rechten heb je als invaller? Ook ethische aspecten komen aan bod. Hoe ga je bijvoorbeeld om met alle digitale communicatievormen zonder ethische grenzen te overschrijden? Daarnaast leer je in deze module hoe je als leraar jezelf kunt blijven ontwikkelen. Tot slot is er aandacht voor professionele communicatie met ouders.
  5
  Internationalisering Internationalisering
  Met het doorlopen van deze module ontwikkel je kennis van onderwijspraktijken buiten Nederland. Je past deze kennis toe om je eigen deskundigheid te vergroten en jouw onderwijs te verbeteren. Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap vanuit leraar –en leerling perspectief.
  5

  Uitstroomvariant AVO

  Leerlingenzorg 2 AVOLeerlingenzorg 2 AVO
  Deze module bouwt verder op de kennis die je eerder in de opleiding hebt opgedaan en gaat dieper in op specifieke leerproblemen waar je in de beroepspraktijk mee te maken kunt krijgen. Ook is er aandacht voor enkele aanvullende voorkomende problemen: linkshandigheid, computerverslaving, schoolweigering, stotteren en stemstoornissen.
  5
  Onderwijskunde 3 AVO Onderwijskunde 3 AVO
  In deze module wordt gekeken naar de wijze waarop een school een leerplan ontwikkelt en naar de wijze waarop de docent hier invulling aan geeft in de klas. Ook wordt dieper ingegaan op de inzet van digitale media in het onderwijs. Wat is de meerwaarde hiervan? En hoe kun je dit concreet inrichten? In deze module wordt specifiek gekeken naar de situatie in het HAVO/VWO.
  5
  Pedagogiek 2 AVO Pedagogiek 2 AVO
  De module Pedagogiek 2 gaat dieper in op klassenmanagement en groepsdynamica in meer complexe situaties. Hoe begeleid je bijvoorbeeld een klas waarin leerlingen uit diverse culturen zitten?
  5
  Talenten en excelleren AVO Talenten en excelleren AVO
  Het is belangrijk dat talenten vroeg worden ontdekt en op een goede manier worden begeleid. Daarom besteedt deze module aandacht aan talent, excellentie en (hoog)begaafdheid. Hoe herken je talent en hoe begeleid je deze leerlingen? Hoe ga je om met onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen? Hoe biedt je verrijking aan deze leerlingen? Deze en andere vragen komen aan bod.
  5
  Professionalisering van de leraarProfessionalisering van de leraar
  Na afronding van de lerarenopleiding moet je voorbereid zijn op alle aspecten van het lerarenberoep. Daarom besteedt deze module aandacht aan de financiële, juridische en ethische aspecten van het leraarschap. Waar moet je bijvoorbeeld op letten bij het aangaan van een functie? Welke salarisschaal past bij je functie? Welke rechten heb je als invaller? Ook ethische aspecten komen aan bod. Hoe ga je bijvoorbeeld om met alle digitale communicatievormen zonder ethische grenzen te overschrijden? Daarnaast leer je in deze module hoe je als leraar jezelf kunt blijven ontwikkelen. Tot slot is er aandacht voor professionele communicatie met ouders.
  5
  InternationaliseringInternationalisering
  Met het doorlopen van deze module ontwikkel je kennis van onderwijspraktijken buiten Nederland. Je past deze kennis toe om je eigen deskundigheid te vergroten en jouw onderwijs te verbeteren. Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap vanuit leraar –en leerling perspectief.
  5
  LiO-stage LiO-stage
  Tijdens de LIO-stage is er aandacht voor zowel praktijkintegratie, keuze/specialisatie en praktijkonderzoek. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden.
  20
  AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
  De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen. Met de opdracht toon je aan dat je in staat bent onderzoek te doen naar een voor een les(opzet) / opdracht relevant thema of onderwerp. ook pas je de verkregen kennis en inzicht op de juiste wijze toe tijdens uitvoering van de les / opdracht. Ook ben je in staat een les / opdracht accuraat voor te bereiden met gebruik van geschikte hulpmiddelen.
  10
  Totaal hoofdfase 180  
  Totaal HBO-bachelor Lerarenopleiding wiskunde 240  
   
 • Stage en werkplek

  De stage beslaat 60 EC. Dat wil zeggen dat je 25% van de opleiding bezig bent met praktijkopdrachten. De opdrachten zijn verdeeld over zes stagemodules en de LiO-stage met de bijbehorende afstudeeropdracht. In de propedeuse breng je ongeveer 30 dagen op school door, in de hoofdfase is dit ongeveer 60 dagen en in de afstudeerfase ongeveer 70 dagen. De overige uren besteed je aan het voorbereiden en uitwerken van de stageopdrachten en afstudeeropdracht en aan het reflecteren daarop.

  Het hoofddoel van de HBO-bachelor Lerarenopleiding wiskunde van LOI Hogeschool is om je op te leiden tot tweedegraads docent en om je bevoegd te maken om les te geven in het VMBO, aan de eerste drie klassen van HAVO en VWO en in het BVE-veld (beroeps- en volwasseneneducatie). Elke onderwijsinstelling waar je stage loopt, moet een onderwijsinstelling zijn binnen één van de zojuist genoemde sectoren. Deze instelling moet bovendien als voldoende beoordeeld zijn door de Inspectie van het Onderwijs.

  Om ook in de praktijk een goed beeld te krijgen van de verschillende schoolsoorten waar je na de opleiding kunt lesgeven en om na de hoofdfase een goede keuze te kunnen maken voor je afstudeerrichting, kies je in de propedeuse bij voorkeur een stageschool van een andere schoolsoort dan die je zelf als leerling kent. Wanneer je zelf bijvoorbeeld een HAVO-opleiding hebt gevolgd, kies je in de propedeuse een (V)MBO-school als stageschool. Daarnaast is het voor iedere student verplicht om een onderdeel van een stageopdracht uit te voeren op een andere schoolsoort dan je stageschool.

  We raden je aan om in de hoofdfase van de opleiding in een andere sector stage te lopen dan in de propedeuse, zodat je een zo breed mogelijk beeld krijgt van het werkveld. In de afstudeerfase van de opleiding specialiseer je je in één van de beide richtingen (V)MBO of HAVO/VWO. De LiO-stage dient plaats te vinden in de richting van je keuze.

  Ben je al werkzaam als docent? Dan kun je heel eenvoudig je eigen werkplek gebruiken om de stage uit te voeren. Je dient dan wel een collega of leidinggevende te vinden die bereid is de rol van stagementor te vervullen. Ook hier geldt dat LOI Hogeschool controleert of de werkplek en de stagementor aan de eisen voldoen. Houd er wel rekening mee dat je tijdens de stages onderzoeken moet uitvoeren op andere scholen.

  Beoordeling tijdens de stage

  LOI Hogeschool stelt strenge eisen aan haar stagedocenten, zodat je als student verzekerd bent van de beste begeleiding. Je stagedocent heeft een eerstegraads bevoegdheid of is wo-geschoold in onderwijskunde en heeft ruime ervaring in een van de uitstroomrichtingen (avo of (v)mbo) van de lerarenopleidingen.

  Daarnaast krijg je begeleiding van een praktijkbegeleider binnen de school waar je stage loopt. De praktijkbegeleider is aantoonbaar opgeleid voor het begeleiden van leraren in opleiding. Is dit niet het geval, dan krijgt hij of zij van LOI Hogeschool de opleiding 'Bekwaam mentorschap' aangeboden.

  Tot slot is er de opleidingscoach. Deze volgt je ontwikkeling gedurende de gehele opleiding, dus ook tijdens de stage. De coach beoordeelt je reflectieverslagen en heeft contact met de praktijkbegeleider om je vorderingen te bespreken.

  Tijdens de hoofdfase en de afstudeerfase brengt de stagedocent een bezoek aan de werkplek om een praktijkexamen af te nemen. Tijdens het bezoek wordt bovendien de afgelopen praktijkperiode geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over de resterende praktijkperiode. De stagedocent beoordeelt de praktijkintegratieopdrachten die je uitvoert tijdens de stage.

  Examens en diploma

  Examens, portfolio en afstuderen

  Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

  Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

  Verschillende examenmomenten

  De examens kunnen op meerdere momenten per jaar worden afgelegd. Meer informatie vind je tijdens de opleiding in de online leeromgeving LOI Campus.

  Portfolio en afstuderen

  Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Het portfolio leg je aan voor jezelf maar ook voor je opleidingscoach, die gedurende de opleiding samen met jou je studieloopbaan volgt evalueert en waar nodig bij stuurt.

  Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht en de LiO- stage. De afstudeeropdracht bestaat uit een praktijkgericht onderzoek waarin je een ‘vakgroep-overstijgende’ probleemsituatie uitkiest waarvoor je, na het doen van grondig onderzoek, een onderwijsontwerp maakt dat het gekozen probleem oplost.

  Je afstudeeropdracht ontwikkel je voor een school (veelal de school waar je ook werkt voor je LiO-stage). De LiO-stage is een periode waarin je geheel zelfstandig werkt als leerkracht, uiteraard onder begeleiding van je coach. Tijdens de LiO-stage bereid je je voor op je Meesterproef. Door het afleggen van de Meesterproef bewijs je dat je startbekwaam bent voor het vak van tweedegraads leraar. Voor je Meesterproef werk je een ‘complexe situatie uit’ die zich voordoet in de klas. Denk aan het maken van een plan voor een leerling met gedragsproblemen, een aanpak van pestgedrag in een klas of wellicht het verhogen van de ouderparticipatie. Het dossier dat je hiervoor aanlegt is onderdeel van je afstudeergesprek.

  Tijdens een afsluitende mondelinge afstudeerzitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

  De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

  Diploma

  De HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde van LOI Hogeschool is volledig erkend door het Ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Lerarenopleiding Wiskunde behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Education (B Ed) worden gevoerd.

  De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

  Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

  Deze opleiding staat als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 35221.

  NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Startdatum en locaties

  Startdatum en locaties

  Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

  Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

  Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

  Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

  Klassikaal studeren

  Eerstvolgende startmoment:

  September 2020

  Eerste bijeenkomst:

  Eind september 2020

  Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

  48

  Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

  96

  Plaats:

  Amsterdam

  Apeldoorn

  Den Haag

  Eindhoven

  Leiderdorp

  Rotterdam

  Utrecht

  Zwolle

  Nederland

  Amsterdam

  Apeldoorn

  Den Haag

  Eindhoven

  Leiderdorp

  Rotterdam

  Utrecht

  Zwolle

  Thuis studeren

  De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

  Studiemethode en begeleiding

  Studiemethode
  Flexibel studeren, thuis of klassikaal

  Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
  Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

    Klassikaal studeren Thuis studeren
  Vaste structuur van bijeenkomsten
  In een kleine groep met docent en medestudenten
  Volledig flexibel in studieplek en -tijden
  Goed te combineren met werk en privé
  Begeleiding door ervaren docenten
  Online leeromgeving met effectieve studietools
  Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

  Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

  • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
  • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
  • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
  • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
  • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
  Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
  ”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
  Désirée Buenen

  Studeert bij de LOI

  ”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
  Désirée Buenen

  Studeert bij de LOI

  Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

  Maximale flexibiliteit

  Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

  Deeltijdonderwijs: de beste keuze voor werkenden

  Bij LOI Hogeschool studeer je via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt om te volgen naast een baan. Of je nu kiest voor klassikaal of thuis studeren, een deeltijdopleiding bij LOI Hogeschool past zich aan jou aan en is dus heel goed af te stemmen op je andere bezigheden. Bovendien is er veel ruimte voor integratie met de praktijk. Zo haal je het maximale uit de combinatie werk en studie.

  Online leeromgeving met effectieve studietools

  De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

  Studeren vanuit het buitenland

  Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

  Professionele begeleiding
  Alle begeleiding die je nodig hebt

  Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

  Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

  Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

  Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

  Studieduur en kosten

  Studieduur en vrijstelling

  Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

  Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding is een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

  Studieduur: 48 maanden

  Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

  Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op begeleiding en toegang tot de alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

  Mogelijke vrijstellingen

  Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

  Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

  Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

  Kosten

  Collegegeld

  Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

  Collegegeld thuisstudie : 48 x € 179,00
  Collegegeld klassikaal : 48 x € 299,00
  Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

  Het collegegeld is inclusief:

  • Alle benodigde vakliteratuur.
  • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
  • Toegang tot de online leeromgeving.
  • Twee jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

  Dit heb je nodig

  Zelf dien je een grafische rekenmachine aan te schaffen. We adviseren je hiervoor een Texas Instruments TI84+ (of vergelijkbaar).

  Examenkosten

  Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 89,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

  Verlaag je studiekosten

  Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

  Tegemoetkoming leraren

  Bij deze opleiding kun je in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming leraren. Je hoeft de tegemoetkoming leraren niet terug te betalen. De tegemoetkoming is een gift. Kijk op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de voorwaarden.

  Studiekosten fiscaal aftrekbaar

  Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

  Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

  HBO-bachelor Rechten
  Collegegeld p/j € 2.148,00
  Examenkosten € 1.068,00
  Drempel € 250,00
  Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
  MBO Apothekersassistent
  Collegegeld p/j € 1.046,40
  Examenkosten € 708,00
  Drempel € 250,00
  Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
  Bewindvoerder
  Collegegeld p/j € 990,00
  Examenkosten € 149,00
  Drempel € 250,00
  Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

  *Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

  Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
  Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

  Betaalt de werkgever?

  Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

  Levenlanglerenkrediet

  Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

  Alles over het Levenlanglerenkrediet
  Levenlanglerenkrediet

  Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

  Alles over het Levenlanglerenkrediet
  Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

  Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

  Hoge korting op hard- en software

  Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

  Surfspot
  50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

  Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

  Voordelen voor werkgevers

  LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

  De voordelen:

  • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
  • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
  • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
  • Incompany, klassikaal of thuis studeren
  • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

  Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

  Inschrijven

  Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

  Collegegeld thuisstudie
  48 x € 179,00
  Collegegeld klassikaal
  48 x € 299,00
  Studielast
  240 EC's
  Type
  HBO-bachelor
  Diploma
  HBO-bachelorgetuigschrift
  Erkenningen
  NVAO, ministerie van OCW, ITK

  Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

  Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
  ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

  Schrijf je vóór 24 april in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

  Meer over deze actie

  Je opleiding 14 dagen op proef

  Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

  Zo werkt het

  Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

  Vragen? Bel ons!

  Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

  Telefonische bereikbaarheid
  Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
  Vrijdag: 09:00 - 18:00