Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

HBO-bachelor SPD Bedrijfsadministratie - Modulair

 • Thuis studeren

  1 x € 189,00

 • Studielast i

  Variabel

 • Type

  HBO

 • Diploma

  LOI Hogeschool

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

Aantrekkelijke tijdschriftenactie
Lees meer

Schrijf je nu in en ontvang naar keuze een Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 50,- voor een abonnement op je favoriete tijdschrift of 3 maanden onbeperkt toegang tot alle digitale tijdschriften in de Tijdschrift 2.0 app. In beide gevallen kun je kiezen uit een breed aanbod van populaire tijdschriften voor het hele gezin, zoals VT Wonen, Linda., AutoWeek en Donald Duck.

Meer over deze actie

In het kort

Wil je de bachelor HBO SPD Bedrijfsadministratie in fasen doen, heb je al veel vrijstellingen en hoef je nog maar enkele onderdelen af te ronden om je SPD-diploma te kunnen completeren? Kies dan voor SPD Bedrijfsadministratie - Modulair van LOI Hogeschool en bepaal zelf welke modules je volgt.

Een SPD-diploma staat in hoog aanzien op de arbeidsmarkt. En dat is niet zo vreemd. Het diploma is een bewijs van gedegen kennis en kunde op financieel gebied. Het SPD-diploma is dan ook al decennialang hét toegangsbewijs voor een succesvolle carrière binnen de bedrijfsadministratie. Afgestudeerde SPD’ers kunnen bijvoorbeeld aan de slag als hoofd administratie, assistent-controller of bedrijfseconomisch adviseur.

Wil je de volledige bacheloropleiding volgen? Kies dan voor HBO-bachelor SPD Bedrijfsadministratie.

 • De bachelor is geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Gratis toegang tot Legal Intelligence.
 • Stel je eigen opleiding samen, bepaal zelf welke modules je volgt.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en beroep

De HBO-bachelor SPD bedrijfsadministratie – Modulair is bestemd voor professionals die de bachelor SPD in fasen willen doen, al veel vrijstellingen hebben en nog maar enkele onderdelen hoeven af te ronden om het SPD-diploma te completeren.

Doelgroep
Meer over de doelgroep

Als SPD’er kun je terecht in tal van functies op financieel gebied. Bijvoorbeeld als financieel manager, hoofd financiële administratie, (assistent-) controller, bedrijfseconomisch adviseur of in de accountancy.

Ontdek de arbeidsmarkt

De meest voorkomende plaats voor een SPD’er, zo blijkt uit onderzoek in het bedrijfsleven, is als administrateur op (bij aanvang) middlemanagementniveau. Een functie waarin evenveel met getallen wordt gewerkt als met mensen, structuren en systemen. Een SPD’er heeft goede mogelijkheden om door te groeien, bijvoorbeeld tot financieel directeur.

Het werk is afwisselend en kent veel verantwoordelijkheden. Als financieel expert ben je ervoor verantwoordelijk dat de juiste cijfers op het juiste moment beschikbaar zijn. Maar ook het opzetten van een complete administratie behoort tot de taken. Wie rapporteert wanneer aan wie? Welke bedragen komen waar op de balans? Een SPD’er vindt keer op keer het antwoord. Vervolgens wend je alle kennis van de organisatie én je managementvaardigheden aan om de oplossing snel, soepel en succesvol in te voeren.

Kijk voor meer informatie over de carrièremogelijkheden op www.hbospd.nl.

Inhoud van de opleiding

De opleiding SPD mag dan een ‘klassieke’ opleiding zijn, een van de redenen dat SPD’ers zo gewild zijn, is dat de opleiding altijd zéér up-to-date is. De leerstof van LOI Hogeschool wordt regelmatig bijgesteld, zodat deze gegarandeerd de meest actuele informatie bevat.

Een ander geheim van het succes van SPD is dat de opleiding tegelijk breed én diep is. Een SPD’er is niet alleen een topper in het eigen vakgebied, maar ook een generalist, een combinatie die goud waard is op de arbeidsmarkt.

Inhoud
Meer over de inhoud

Tijdens de opleiding HBO SPD bedrijfsadministratie komt niet alleen bedrijfsadministratie aan de orde, maar ook zaken als bestuurlijke informatievoorziening, bedrijfseconomie en belastingrecht. Deze traditionele vakindeling wordt echter deels losgelaten zodat per module een zekere integratie tot stand komt. Ook ontwikkelingen in de beroepspraktijk zoals riskmanagement, corporate governance en internal auditing krijgen een plaats in het programma.

De relatie tussen de opleiding en het werkveld wordt nog duidelijker door invoering van twee zogenaamde ‘minors’. Deze minors zijn in lijn met de functies die SPD’ers bekleden. Er kan een keuze worden gemaakt uit de minor ‘Accountancy’ of de minor ‘Controlling’. Voor mensen die werkzaam zijn in de accountancy ligt de eerste keuze voor de hand. Voor anderen is de richting controlling, waarin beheersing van de financiële processen centraal staat, een logische keuze.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Studieprogramma

Hieronder zie je de modules uit het HBO-bachelorprogramma SPD Bedrijfsadministratie die je bij LOI Hogeschool kunt volgen. Alle modules zijn afzonderlijk te volgen. Uiteraard is een combinatie van verschillende modules ook mogelijk. Je kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke module(s) je keuze uitgaat. 

studieprogramma
Bekijk het studieprogramma
Module Studieduur in maanden bij modulaire inschrijving
Inleiding bedrijfseconomieInleiding bedrijfseconomie
De module Inleiding bedrijfseconomie is gericht op de basiskennis van het vak Bedrijfseconomie, zodat hier in de hoofdfase dieper op kan worden ingegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bedrijfseconomische begrippen, kostenberekening, financiering, interne en externe verslaglegging, vormen van samenwerking tussen ondernemingen, fusie en overname.
2
Inleiding belastingwetgevingInleiding belastingwetgeving
De module Inleiding belastingwetgeving geeft je een grondig inzicht in het Nederlandse belastingstelsel. Daarnaast leer je wettelijke regels toe te passen. Met behulp van je wetboek leer je oplossingen formuleren voor aan de praktijk ontleende problemen. De module geeft je een stevig houvast in de contacten met specialisten op fiscaal terrein.
2
Communicatieve vaardighedenCommunicatieve vaardigheden
De module communicatieve vaardigheden richt zich op de onderwerpen: feedback geven, presenteren, conflicthantering, vergaderen, onderhandelen, gesprekstechnieken en schriftelijke communicatie.
3
Inleiding bedrijfsadministratie (journaalposten)Inleiding bedrijfsadministratie (journaalposten)
De module Inleiding bedrijfsadministratie is gericht op de basiskennis van het vak Bedrijfsadministratie, zodat hier in de hoofdfase dieper op kan worden ingegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: doelstellingen van de administratieve organisatie, doelstelling van rekeningstelsels en de toepassing daarvan, de wijze waarop informatie wordt verzameld en vastgelegd ten behoeve van de informatieverstrekking en budgettering.
2
Inleiding bestuurlijke informatievoorzieningInleiding bestuurlijke informatievoorziening
Deze module verschaft basiskennis en inzicht in het functioneren van een administratieve organisatie die gericht is op de informatievoorziening in een bedrijf. Kennis van de grondslagen en toepassingsmogelijkheden is belangrijk om de informatievoorziening binnen de organisatie zo efficiënt mogelijk te kunnen regelen. Je leert de verschillende facetten binnen een organisatie die een relatie hebben met de informatieverzorging, zoals het inkoopproces, het opslagproces, het verkoopproces, het productieproces, het personeelsvoorzieningsproces en het financiële proces.
2
Inleiding financiële rapportage en analyseInleiding financiële rapportage en analyse
In deze module wordt ingegaan op het opstellen, analyseren en toelichten van rapportages. Je leert om uit de financiële administratie overzichten samen te stellen ten behoeve van interne en externe verslaggeving en gemaakte fouten daarin op te sporen en te herstellen. Je leert ondernemingsprestaties vanuit verschillende invalshoeken beoordelen en analyseren met behulp van bedrijfseconomische en statistische instrumenten, leert verbanden tussen de onderdelen van de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht onderkennen, berekenen, beoordelen en analyseren. Ook leer je extracomptabel en intra comptabel een interne resultatenanalyse berekenen, beoordelen en analyseren, en leer je informatie verstrekken, beoordelen en analyseren ten behoeve van de financiële besturing van de organisatie
2
Oriëntatie op de beroepspraktijkOriëntatie op de beroepspraktijk
In deze module wordt uiteengezet wat het controllersberoep en het accountantsberoep in de praktijk precies inhoud.
1
Inleiding rechtInleiding recht
In de module Inleiding recht verwerf je kennis van het algemeen geldende recht en de systematiek ervan. Het gaat hierbij om het materiële privaatrecht met onderwerpen als erfrecht, personen- en familierecht, vermogensrecht, goederen- en zakenrecht en verbintenissenrecht. Daarnaast komt het formele privaatrecht aan de orde in de vorm van de wet op de rechterlijke organisatie en het wetboek van burgerlijke rechtsvorming.
2
Algemene economieAlgemene economie
In deze module leer je wat de invloed is van de economische bedrijfsomgeving op de resultaten van ondernemingen. Je leert de basisbegrippen uit de economische wetenschappen, houdt je bezig met de onderwerpen geld, vermogensmarkten, banken en andere financiële instellingen. Daarbij komt de rol van de Europese Centrale Bank en de Nederlandsche Bank aan de orde. Vervolgens wordt ook de internationale handel, het internationale betalingsverkeer en de van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) behandeld. In het laatste deel van deze module worden de vele vormen van effecten die op de effectenbeurs worden verhandeld en daarnaast ook de beurshandel zelf besproken.
2
Cost- & managementaccountingCost- & managementaccounting
Cost accounting houdt zich bezig met het verzamelen en berekenen van kosten voor de waardebepaling van de voorraad. Cost accounting is nodig voor de (externe) rapportage en interne winstbepaling. Accounting is ruimer dan boekhouden, omdat bij accounting ook niet-financiële gegevens van belang zijn en het niet alleen gaat om de verantwoordingsfunctie maar om het toekomstgericht aanmaken van informatie. Informatie moet aangeven in welke mate elk alternatief kan bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelstelling. Voor het onderbouwen van beslissingen zijn calculaties nodig.
3
Fiscale aspecten van de ondernemingFiscale aspecten van de onderneming
De module Fiscale aspecten van de onderneming richt zich op de belangrijkste belastingwetten inclusief besluiten, beschikkingen en regelingen, zoals opgenomen in de gebruikte wetboekwerken.
2
JaarrekeningJaarrekening
De module Jaarrekening gaat in op de eisen die worden gesteld aan financiële informatie, die door organisaties aan belanghebbenden wordt verstrekt. Je krijgt inzicht in de bedrijfseconomische uitgangspunten, vermogens- en winstbepaling, interne verslaggeving en de voorbereiding van externe verslaggeving. Je leert bovendien om zelfstandig een eenvoudige jaarrekening te vervaardigen.
3
Fiscale jaarrekeningFiscale jaarrekening
De module Fiscale jaarrekening richt zich op het administratief verwerken van belastingen naar de winst. Je doet kennis en vaardigheden op, op het gebied van complexe onderwerpen van comptabele techniek van de verwerking van belastingen naar de winst. Daarbij is Richtlijn 272 belastingen naar de winst het uitgangspunt. Ook is er aandacht voor de Wet op de vennootschapsbelasting.
2
Geconsolideerde jaarrekeningGeconsolideerde jaarrekening
Deze module behandelt het administratief verwerken van deelnemingen en de administratie omtrent de geconsolideerde jaarrekening. Daarbij komen complexe onderwerpen van comptabele techniek aan bod, zoals deelnemingen, intercompany-transacties en consolidatie. Ook de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in titel 9 BW 2, de Richtlijnen van de raad voor de Jaarverslaggeving en de IFRS-standaarden met betrekking tot deze onderwerpen worden behandeld.
2
Organisatie & managementOrganisatie & management
Het vakgebied Organisatie & Management (O&M) is door veranderingen in maatschappelijk, sociaaleconomisch en technologisch opzicht voortdurend in ontwikkeling. De communicatie- en informatietechnologie heeft grote invloed op de wijze waarop bedrijfsprocessen ingericht worden. Globalisering met begrippen als outsourcing en off shoring heeft grote invloed op de handelsstromen en de vaststelling van het leidend cultuurmodel. In dit voortdurend veranderende krachtenveld moet het management van een organisatie de missie en visie bepalen, maar nog belangrijker deze ook eenduidig en tijdig door alle lagen van de organisatie communiceren om zodoende de concurrentie voor te blijven.
2
Finance & riskmanagementFinance & riskmanagement
Het onderdeel Finance geeft je inzicht in de financiële functie van een onderneming. Dit betreft onder andere de bepaling van de structuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien door het aantrekken van vermogen. Je leert om voorgenomen investeringen te evalueren en de kasstroomcyclus in lijn met financiële doelstellingen te beheren. Ook komen de verschillende vermogensvormen, de analyse en selectie van investeringsprojecten, het liquiditeitsbeleid, het emissiebeleid en ook financiële sanering respectievelijk de financiële aspecten van fusies en acquisities aan de orde. Het onderdeel Risk management laat je kennismaken met de beheersing van risico’s van de onderneming. Dit betreft het aanduiden, het kunnen omschrijven het kunnen hanteren van speculatieve en andere ondernemingsrisico’s zoals de financiële risico’s (marktrisico’s: koersrisico, renterisico en valutarisico), investeringsrisico, commodity risk (grondstoffen/goederenprijsrisico), beleggingsrisico’s (koersrisico), operationele risico’s, commerciële risico’s, tactische en strategische risico’s en het toepassen van beheersingsinstrumenten voor het uitschakelen of verminderen van deze risico’s.
3
Accounting information systemsAccounting information systems
Deze module sluit aan op de module Inleiding bestuurlijke informatievoorzieningen uit de propedeutische fase. De inhoud van de module is gericht op de interne beheersing als basis voor de bestuurlijke informatievoorziening. Je verwerft kennis van de basisprincipes van accounting information systems, de informatiekenmerken waar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwerpen en evalueren van informatiesystemen, de principes van organisatiesystemen en de centrale rol die deze systemen spelen in het succesvol sturen van organisaties, de brede context waarbinnen een organisatie opereert, de rol van e-business daarbinnen in relatie met klanten, leveranciers en andere stakeholders en de verschillende bedrijfsprocessen die noodzakelijk zijn om een organisatie succesvol te laten draaien.
3
RechtRecht
In de module Recht leer je de voor een bedrijf relevante regelgeving te vinden en te duiden, zowel op nationaal als op internationaal (Europees rechtelijk) terrein. Daarnaast verwerf je kennis van de structuur van het Nederlands vermogensrecht. Aan de orde komen ondernemingsrecht, arbeidsrecht en sociaal recht.
2
Corporate governanceCorporate governance
Binnen een organisatie bestaat Corporate Governance uit al die activiteiten van het (top) management die leiden tot een intern beheersingssysteem dat waarborging biedt voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, de integriteit van het interne en externe verslaggevingsproces en de naleving van interne en externe wet- en regelgeving bewaakt. In deze module leer je om Corporate Governance en de ontwikkelingen hierin, vanuit verschillende invalshoeken te kunnen belichten en nader uit te werken.
1
OnderzoeksvaardighedenOnderzoeksvaardigheden
In deze module draait het om onderwerpen als: de opbouw van een onderzoeksrapport, doelstellingen, onderzoeksvragen, informatie verzamelen, afbakening van een onderzoek, onderzoekstypen, onderzoeksontwerp, data-analyse en het vormen van een conclusie.
3
Internal auditingInternal auditing
Kernvraagstuk in organisaties, zowel in de markt- als in de publieke sector, is beheersing. Waar lijnmanagers en stafafdelingen de verantwoordelijkheid hebben om een organisatie in te richten en te “doen functioneren”, draagt de internal auditfunctie bij aan beheersing door een zo onafhankelijk mogelijk oordeel te geven over de beheersing van processen in de organisatie. Internal auditing wordt beschouwd als de toetsende permanente schakel in de managementcyclus (beleid formuleren-inrichten-uitvoeren-toetsen), als ondersteuning van en niet als controle op het management. Dit in tegenstelling tot performance-audits, management audits, milieu audits en value for money audits.
3

Minor Controlling


Management controlManagement control
In deze verdiepende module wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop met behulp van financieel-economische informatie de verschillende bedrijfsonderdelen kunnen worden bestuurd en beoordeeld en hoe je kunt bevorderen dat de bedrijfsprocessen effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Informatie moet aangeven in welke mate elk alternatief kan bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelstelling. De module Management control behandelt de manier waarop de informatie wordt gestructureerd om de bedrijfsprocessenprocessen beheersbaar te maken. Aan de orde komen de organisatie van bedrijfsprocessen, de management control structuur en het management control proces.
3
Treasury managementTreasury management
In de module Treasury management gaat het om onderwerpen als werkkapitaalbeheer, cashmanagement, corporate finance en rente- en valutamanagement. Je leert het domein van treasury management te beschrijven, karakteriseren en definiëren en de taken van de treasury-afdeling te beschrijven en zijn plaats in de onderneming aan te geven.
2

Minor Accountancy


Audit & assuranceAudit & assurance
In deze module leer je de grondslagen van de accountantscontrole, waaronder de functie van accountant zelf, de eisen die aan de accountant gesteld kunnen worden, de verantwoordelijkheden van de accountants en de aansprakelijkheid. Daarnaast komt de relevante wet- en regelgeving aan de orde, het belang van de administratieve organisatie voor de accountantscontrole en het controleproces.
3
Fiscale adviseringFiscale advisering
In deze module leer je oplossingen te formuleren voor aan de praktijk ontleende problemen en wettelijke regelingen toe te passen. Aan de orde komen algemene en formele regelingen inzake rijksbelastingen, inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
3
LevensverzekeringswiskundeLevensverzekeringswiskunde
Het doel van deze module is om de grondbeginselen van levensverzekeringswiskunde duidelijk te maken. Centraal staat het kunnen beoordelen van bijvoorbeeld een ouderdomspensioenvoorziening in eigen beheer hetzij een pensioenregeling om een verantwoord oordeel te kunnen geven bij de jaarrekening. De accountant zal bij de controle van de jaarrekening moeten nagaan of voor de toegekende pensioenrechten voldoende voorzieningen op de balans zijn opgenomen (renterisico’s, beheersing van valutarisico’s en derivaten).
1
StageStage
Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties tijdens de stage zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
3
AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
Tijdens de afstudeeropdracht komt het volgende aan de orde: het zoeken van een geschikt onderwerp en omgeving voor de AO, het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek, het interpreteren van de resultaten van het gedane onderzoek, het reflecteren op het gehele proces (zowel op het onderzoek zelf, als op de interpretatie van de resultaten), het onderbouwd en logisch presenteren van de resultaten van het onderzoek in een verzorgd format inclusief conclusies en aanbevelingen.
2


AcceptReject
Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Meer informatie over examenkosten ontvang je tijdens de opleiding.

Diploma

De bacheloropleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie van LOI Hogeschool is volledig erkend door het ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Heb je alle SPD-certificaten op zak? Dan mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Wanneer je alleen (een aantal) losse modules volgt, ontvang je per afgeronde module een los SPD-certificaat.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34426.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Module Geeft recht op
Audit & Assurance I (minor Accountancy)                                                        AA-certificaat 
Fiscale advisering (minor Accountancy) AA-certificaat


Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"De Bachelor SPD van LOI Hogeschool is van hoog niveau"
Rob van der Wal

Docent

Lees het interview
"De Bachelor SPD van LOI Hogeschool is van hoog niveau"
Rob van der Wal

Docent

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Voordeel
Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Studieduur en collegegeld

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Deze opleiding wordt modulair gevolgd. De aanbevolen studieduur is dan ook afhankelijk van de gekozen modules. In het studieprogramma zie je welke SPD-modules je bij LOI Hogeschool kunt volgen. Hier staat ook de studieduur vermeld. Het collegegeld bedraagt € 186,– per maand.

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlangleren-krediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlangleren-krediet. Iedereen tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering, kan tegen zeer gunstige voorwaarden een lening krijgen om het collegegeld te financieren. Kijk voor alle informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op duo.nl.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.