Middle management

Vakgebied

Middle management

Na de cursus Middle management ben je klaar voor een managementfunctie op middenkaderniveau. Een veelgevraagd diploma!

In het kort

In het kort

Na de cursus Middle management ben je klaar voor een managementfunctie op middenkaderniveau. Een veelgevraagd diploma!

Lesgeld thuisstudie
10 x € 59,00
Lesgeld klassikaal
10 x € 149,00
Studieduur
10 maanden
Diploma
Nemas®-diploma
Erkenningen
Nederlandse Associatie voor Examinering
Benodigde vooropleiding
Geen

Het middle management vormt dé schakel tussen het lager en het hoger management. Wil jij de belangrijke plaats tussen enerzijds de medewerkers op de werkvloer en anderzijds de directie innemen? Dan is de cursus Middle management een uitstekende keuze. De cursus is concreet en zeer praktijkgericht, waardoor direct toepasbaar in de praktijk. Je leert bijvoorbeeld hoe je een strategie van een organisatie kunt vertalen naar concrete doelstellingen en plannen voor een specifieke afdeling. Of hoe je medewerkers kunt motiveren en om kunt gaan met conflicten en tegenstrijdige belangen. Ook krijg je inzicht in verschillende stijlen van leidinggeven en communiceren. Na afloop heb je kennis op het gebied van personeel, communicatie, marketing en financiën. Met het diploma Nemas® Middle management op zak ben je dan ook klaar voor een managementfunctie op middenkaderniveau.

Daarom kies je voor de cursus Middle management

 • Zeer praktijkgerichte cursus.
 • Vaardigheden op het gebied van leidinggeven en communiceren die van een manager verwacht worden.
 • Nóg beter voorbereid op het examen door unieke multimediale opdrachten.
 • Behaal het erkende en veelgevraagde Nemas®-diploma.

NEMASAssociatie voor praktijkexamens

 

Deze cursus is een onderdeel uit een erkende en NVAO‑geaccrediteerde HBO‑bacheloropleiding.

 

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Middle management is bestemd voor iedereen die een managementfunctie op middenkaderniveau ambieert of start in een leidinggevende of coördinerende functie. De cursus is daarnaast zeer geschikt voor managers die zich verder willen bekwamen in hun functie.

Met het officiële diploma Nemas® Middle management op zak ben je klaar voor een leidinggevende functie. Daarnaast is het een goede opstap voor bijvoorbeeld een HBO-bacheloropleiding op het gebied van management. Een leidinggevende op middenkaderniveau heeft inzicht in de processen en stijlen van leidinggeven en kan een gefundeerde beleidsvisie ontwikkelen. Bovendien kan hij of zij praktische managementkwesties oplossen.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Vooropleiding

Voor de cursus Middle management is geen specifieke vooropleiding vereist. 

De cursus

Inhoud van de cursus Middle management

De cursus bestaat uit twee onderdelen: Algemene managementkennis en Middle management en bedrijfsvoering.

Een manager hoort zijn of haar organisatie zelf én de omgeving van de organisatie goed te kennen. Beide elementen komen dan ook uitgebreid aan bod tijdens de cursus. Denk aan de organisatiestructuur en groeifasen van organisaties. Ook wordt er ingegaan op strategisch beleid en bedrijfswetgeving en op schriftelijke én mondelinge communicatie. Managen is immers voor een groot deel communiceren. Verder is er aandacht voor sociaal beleid, financieel beleid en personeelswerving- en selectie.

Meer over de inhoud

De cursus bestaat uit twee onderdelen: Algemene managementkennis en Middle management en bedrijfsvoering. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Algemene managementkennis

Organisaties

De tijd dat organisatievraagstukken vooral op productie waren gericht, ligt ver achter ons. Tegenwoordig stemmen organisaties vooral op hun omgeving af. Wat dit precies inhoudt en wat hiervan het belang is voor de manager, komt uitgebreid aan bod. Onderwerpen zijn: de organisatie, organisatie-indelingen en –structurering, organisatiestructuur en groeifasen van organisaties.

Strategisch plannen

Een manager krijgt te maken met het strategisch beleid (of strategisch plan) van de gehele organisatie en het daarvan afgeleide deelbeleid voor de afdelingen. In dit deel van de cursus komt het planningsproces binnen een arbeidsorganisatie aan de orde. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: strategisch planningsproces, besluitvorming en planning.

Bedrijfswetgeving

In dit deel komen enkele juridische aspecten van bedrijfsvoering aan bod. Kennis hiervan is van belang, omdat elke manager gezien kan worden als ondernemer van zijn of haar afdeling. Het eerste deel behandelt verschillende samenwerkingsvormen en rechtspersonen. Het tweede deel gaat over arbeidswetgeving.

Veranderen

Dit deel van de opleiding richt zich op veranderingsprocessen en veranderingsdoelen. Uitgangspunt is het veranderen als proces. Het gaat hierin om belangrijke veranderingen die gedurende langere tijd effect hebben. Een manager kan met veranderingen een grote invloed hebben binnen een organisatie. Onderwerpen zijn: veranderen en innoveren en omgaan met veranderingen.

Managementtheorieën

Een goede manager heeft inlevingsvermogen, is flexibel, kan goed met mensen omgaan en durft beslissingen te nemen. Voordat iemand aan deze beschrijving voldoet, is theoretische kennis noodzakelijk. In dit deel worden behandeld: basisbegrippen van management, taken en rollen van managers, verschillende managementopvattingen en humanresourcesmanagement.

Principes van leidinggeven

Leidinggeven is een belangrijke taak van het management. In dit onderdeel worden diverse facetten van leidinggeven besproken: theorieën die leidinggeven beïnvloeden, delegeren en taakopdrachten geven, span of control en macht.

Motivatie

Wat kan er binnen een organisatie gedaan worden als er een motivatieprobleem bestaat? De oorzaak kan liggen bij de werknemers of bij de organisatie zelf. Na een algemene visie op motivatie, gaat dit hoofdstuk in op individuele motivatie, motivatie in arbeidsorganisaties en manieren om motivatie te beïnvloeden. Ook conflicthantering komt aan bod.

Middle management en bedrijfsvoering

Communicatie

Managen is voor een groot deel communiceren. Vaardigheid in communiceren is dus voor elke manager van belang. Vandaar dat aan dit aspect uitgebreid aandacht wordt gewijd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: communicatie, schriftelijke communicatie, mondelinge communicatie en communicatiebeleid.

Sociaal beleid

Sociaal beleid of personeelsbeleid is niet alleen een taak van de afdeling personeelszaken. Ook het lijnmanagement heeft plichten op dit terrein. In dit hoofdstuk worden zowel de plaats en taken van de afdeling personeelszaken als de sociaalbeleidsactiviteiten van de lijnmanager besproken.

Personeelswerving en -selectie

Werving en selectie zijn niet alleen taken van de afdeling personeelszaken. Ook de lijnmanager heeft er zijn aandeel in. Alle aspecten van werving en selectie komen in dit hoofdstuk aan bod, van de voorbereidingsfase tot aan de aanstelling en introductie.

Conflicthantering

Omgaan met conflicten blijkt niet eenvoudig. In dit onderdeel wordt basisgereedschap aangereikt om conflicten te kunnen herkennen en te hanteren.

Financieel beleid

Voor alle activiteiten die een onderneming ontplooit, is financiering nodig. Uiteindelijk moet een juiste financiering leiden tot winst. Hoe dit tot stand komt, komt uitgebreid aan bod in dit deel van de cursus. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: bedrijfseconomie, kosten en kostprijs en budget. 

Overig organisatiebeleid

Van algemeen organisatiebeleid leiden we verschillende beleidsvormen op deelterreinen af. Hoewel deze deelterreinen niet direct het werkveld van de manager hoeven te zijn, moet je er wel kennis van hebben. Onderwerpen zijn: marketing, productbeleid, kwaliteitszorg, logistiek management en informatisering en automatisering.

Multimediale opdrachten

Tijdens de cursus Middle management studeer je aan de hand van multimediale opdrachten. Deze opdrachten maken het studeren niet alleen gemakkelijker, maar ook veel leuker.

Inclusief literatuur

Alle benodigde literatuur is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft zelf geen boeken meer aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Examens en diploma

Examen

Het examen Nemas® Middle management wordt dagelijks afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • Deel 1: Algemene managementkennis.
 • Deel 2: Middle management en Bedrijfsvoering.

De examens duren beiden 60 minuten en bestaan uit open en gesloten vragen die je via de computer beantwoordt. Je kiest voor een van de regionale examencentra en legt op een zelfgekozen datum en tijd het examen af. Direct na het examen wordt een voorlopige uitslag bekendgemaakt. De officiële uitslag wordt schriftelijk medegedeeld.

Aanmelden voor het examen kan online via www.associatie.nl. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van het examen heb je het erkende Nemas®-diploma Middle management op zak. Met dit diploma kun je terecht in een managementfunctie op middenkaderniveau.

Wie verder wil studeren, heeft de keuze uit diverse vervolgopleidingen op het gebied van management. Denk aan korte HBO-programma’s als HBO Leidinggeven of HBO Internationaal management, of de Associate degree of HBO-bachelor Management. Of volg een specialisatie, zoals een cursus Management in de gezondheidszorg, Personeelsmanagement of Logistiek management.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Maart 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind maart 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

9

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

18

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 10 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 10 x € 59,00
Lesgeld klassikaal : 10 x € 149,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
10 x € 59,00
Lesgeld klassikaal
10 x € 149,00
Studieduur
10 maanden
Diploma
Nemas®-diploma
Erkenningen
Nederlandse Associatie voor Examinering
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak