HBO Management en leidinggeven  

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

HBO Management en leidinggeven  

In korte tijd kennis en vaardigheden op HBO-niveau. Behaal een LOI Hogeschool-diploma en twee erkende NEMAS-diploma's. HBO Management en leidinggeven, inclusief vakliteratuur.

In het kort

In het kort

In korte tijd kennis en vaardigheden op HBO-niveau. Behaal een LOI Hogeschool-diploma en twee erkende NEMAS-diploma's. HBO Management en leidinggeven, inclusief vakliteratuur.

Collegegeld thuisstudie
14 x € 225,00
Collegegeld klassikaal
14 x € 379,00
Studieduur
14 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool diploma, Nemas-certificaat
Onderdeel van
HBO-bachelor Management

Managers zijn in elke organisatie nodig. De opleiding HBO Management en leidinggeven van LOI Hogeschool biedt dan ook zeer goede carrièreperspectieven. Deze korte HBO-opleiding is de ideale keuze voor iedereen die een management- of leidinggevende functie ambieert, maar (nog) geen volledige bacheloropleiding wil volgen. De opleiding omvat de belangrijkste modules uit de bacheloropleiding HBO Management. 

Met het korte HBO-programma Management en leidinggeven doe je de belangrijkste kennis en vaardigheden op die een manager nodig heeft. Van leidinggeven tot strategie en besluitvorming. Naast het diploma van LOI Hogeschool worden met deze opleiding drie erkende branchediploma’s van Nemas® behaald. Een waardevolle toevoeging op je cv.

Met het diploma van het korte HBO-programma Management en leidinggeven toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken. Na afronding kun je bij doorstroming naar een bacheloropleiding vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Daarom kies je voor de opleiding HBO Management en leidinggeven  

 • Geen vooropleiding vereist.
 • In korte tijd de belangrijke kennis en vaardigheden van management en leidinggeven op HBO-niveau.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij de volledige bacheloropleiding Management.

Bij deze opleiding is een handelsmerk van toepassing. Lees meer.

NEMASCITO international project management association

Andere managementopleidingen

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De opleiding HBO Management en leidinggeven is een aanrader voor iedere professional die een managementfunctie ambieert. Dit korte HBO-programma is bovendien een goede keuze voor managers die hun kennis willen verbreden of verdiepen. Tot slot is deze opleiding een aanrader voor wie overweegt de bacheloropleiding Management te gaan volgen, maar nog twijfelt om voor de volledige vierjarige opleiding te kiezen. Het diploma van dit HBO-programma geeft bij doorstroming naar de bacheloropleiding namelijk recht op vrijstellingen voor de gelijknamige modules.

Ontdek de arbeidsmarkt

Goede leidinggevenden weten hun communicatie op de juiste manier af te stemmen op de situatie en medewerkers. Het is belangrijk om een eigen overtuigende stijl van leidinggeven te ontwikkelen. Je leert op verschillende niveaus communiceren, motiveren en delegeren. Daarnaast is het belangrijk om algemene managementkennis te hebben die binnen bijna elke functie van pas komt. Deze korte HBO-opleiding is dan ook een zeer goede toevoeging voor elk cv!

Vooropleiding

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is MBO-/HAVO-niveau gewenst.

Toelatingseisen bij gebruik Levenlanglerenkrediet

Wil je gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet? Schrijf je dan telefonisch in via (071) 545 12 34. Je ontvangt van LOI Hogeschool een collegegeldverklaring die je kunt gebruiken bij het aanvragen van het krediet bij DUO. Zorg dat je een startdatum kiest die in de toekomst ligt, in verband met de verwerkingstijd van je aanvraag. We raden je aan om als startdatum te kiezen voor de eerste van de maand die volgt op de eerstvolgende volledige kalendermaand. Wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft op 17 augustus, kies dan voor 1 oktober als startdatum.

Wanneer je gebruik wilt maken van het Levenlanglerenkrediet, moet je wel voldoen aan de toelatingseisen die gelden voor de bacheloropleiding waar het korte HBO-programma deel van uitmaakt. Dit betekent dat je moet beschikken over een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma.

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Management en leidinggeven  

Het brede HBO-programma Management en leidinggeven omvat alle kernmodules uit de hoofdfase van de bacheloropleiding en biedt daarmee de belangrijkste kennis en vaardigheden die de hedendaagse manager nodig heeft.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Middle management (Nemas®)

Deze module geeft niet alleen een inleiding in het algemeen management, maar bevat tevens onderwerpen die in het verdere vervolg van de opleiding worden uitgediept. Daarnaast komen onder meer inleidingen op het gebied van marketing, economie, communicatie en logistiek aan de orde. Deze module bereidt voor op het examen Middle Management van Nemas®.

Hoger management (Nemas®)

Deze module leidt op voor het examen Advanced Management van Nemas®. Strategie en besluitvorming en het inzicht dat nodig is om tot een onderbouwde langetermijnvisie te komen staan daarom centraal. Na een inleiding in de organisatietheorie wordt de contingentiebenadering uitgebreid besproken. Ook de denkwijzen van grondleggers als Galbraith en Mintzberg komen aan de orde. Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn het bestuursproces, communicatieve vaardigheden, logistiek binnen een organisatie, leidinggeven, organisatiesociologische en -psychologische theorieën en het herkennen van organisatieculturen. Verder worden de jaarrekening, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit besproken.

Leidinggeven - algemeen

In deze module komen alle facetten van het leidinggeven aan bod. Zo is er o.a. aandacht voor management, bestuursprocessen, psychologie, samenwerken, motivatie, vergaderen, presenteren en sociale innovatie.

Organisatiepsychologie

Deze module geeft inzicht in de rol die psychologie speelt in organisaties. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. organisatiepsychologie, verandering, communicatie, leiderschap en macht, groepsdynamica en besluitvorming.

Arbeids- en gezondheidspsychologie

In deze module is aandacht voor de psychologische aspecten die een rol spelen bij arbeid en arbeidsrelaties. Onderwerpen zijn o.a. functie-analyse, motivatie en hygiënefactoren, het nieuwe werken, de veranderende rol van de manager, stressfactoren en gedrag en het gezondheidsbeleid.

Personeelspsychologie

Deze module behandelt de volgende onderwerpen:

 • methoden van werving en selectie
 • psychologische instrumenten die gekozen kunnen worden bij loopbaanvragen en onderdelen van testafname en rapportage
 • theorie over leren en opleiden die in de praktijk wordt gebracht met organisatietrainingen en interne opleidingen
 • loopbaanankers en loopbaanfases
 • personeelsbeoordelingen.

Leiddinggeven - Personeelsmanagement

De module is toegespitst op de onderwerpen strategisch HR, functievorming, werving en selectie en functioneringsgesprekken.

Projectmanagement IPMA-D

Projectmanagement maakt het mogelijk om activiteiten met een eenmalig of complex karakter, die niet volgens de bestaande procedures en/of door de aanwezige reguliere organisatiedelen kunnen worden afgewikkeld, uit te voeren. Deze activiteiten betreffen het bestuursproces. Men probeert bij het uitvoeren van deze activiteiten het maximale aan effectiviteit, efficiency en flexibiliteit te behalen. Hoe dat mogelijk is, wordt in deze module behandeld, die is ontwikkeld in samenwerking met Key Result.

Verander- en innovatiemanagement

In deze module ligt het accent op de onderwerpen verandermanagement en innovatiemanagement. De beide onderwerpen worden heel bewust als twee aparte onderwerpen aangeboden: veranderingen hebben niet per definitie betrekking op innovatie en innovaties zijn naast andere oorzaken slechts een deelterrein van verandermanagement. Uiteraard hebben beide onderwerpen raakvlakken. De rol van ICT is zowel in veranderingsprocessen als bij innoveren niet te onderschatten. Binnen de module wordt specifieke aandacht aan die rol gegeven. Bij het handelen van mensen en organisaties komen altijd juridische aspecten aan bod. In het kader van verander- en innovatiemanagement is het belangrijk om aandacht te besteden aan handelsrecht en octrooirecht.

Kwaliteitsmanagement

Deze module behandelt de voor een manager relevante onderdelen van kwaliteitsmanagement. Zo is er aandacht voor kwaliteitsdenken, integrale kwaliteitszorg, methoden van kwaliteitsverbetering en PDCA en het INK-model.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven via de online leeromgeving LOI Campus. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Examens en diploma

Examens

Iedere module wordt afgesloten met een examen. Dat kan een examen van LOI Hogeschool zijn, of een examen van Nemas® of CITO. Ieder met succes afgerond examen geeft recht op een certificaat. Aan de examens zijn kosten verbonden. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van deze HBO-opleiding biedt recht op het diploma HBO Management en leidinggeven van LOI Hogeschool. Na afloop zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo zijn de bacheloropleiding HBO Management  en de Associate degree Management  logische vervolgopleidingen. Iedere module uit dit HBO-programma die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Met een behaald certificaat kun je vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module binnen de bacheloropleiding en de Associate degree. De verantwoordelijke examencommissie besluit hierover. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 67 studiepunten (EC).

Houd er wel rekening mee dat het diploma van dit korte HBO-programma niet automatisch recht geeft op toelating tot de bachelor of Associate degree. Je dient voor toelating tot de bachelor of Associate degree te voldoen aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen die hiervoor gelden.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2019

Eerste bijeenkomst:

Medio oktober 2019

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

20

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

40

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan een thuisstudie sneller worden afgerond.

Studieduur: 14 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 14 x € 225,00
Collegegeld klassikaal : 14 x € 379,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 39,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 904,00 voor examens die door andere exameninstanties worden afgenomen.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
14 x € 225,00
Collegegeld klassikaal
14 x € 379,00
Studieduur
14 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool diploma, Nemas-certificaat
Onderdeel van
HBO-bachelor Management
Inschrijven met Levenlanglerenkrediet?

Wil je gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet? Schrijf je dan telefonisch in via (071) 545 12 34. Je ontvangt van LOI Hogeschool een collegegeldverklaring die je kunt gebruiken bij het aanvragen van het krediet bij DUO. Zorg dat je een startdatum kiest die in de toekomst ligt, in verband met de verwerkingstijd van je aanvraag. We raden je aan om als startdatum te kiezen voor de eerste van de maand die volgt op de eerstvolgende volledige kalendermaand. Wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft op 17 augustus, kies dan voor 1 oktober als startdatum.

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Aantrekkelijke tijdschriftenactie

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie

Kom naar de open avond op 14 mei!

Tijdens de open avond op 14 mei kom je alles te weten over studeren bij LOI Klassikaal, de HBO- en MBO-opleidingen en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan