HBO Internationaal management

Vakgebied

HBO Internationaal management

In korte tijd kennis van internationaal management op HBO-niveau. Behandelt ontwikkelingen op economisch, technologisch, politiek en maatschappelijk gebied. Inclusief vakliteratuur.

In het kort

In het kort

In korte tijd kennis van internationaal management op HBO-niveau. Behandelt ontwikkelingen op economisch, technologisch, politiek en maatschappelijk gebied. Inclusief vakliteratuur.

Collegegeld thuisstudie
2 x € 329,00
Studieduur
2 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Management

Heb je in je functie te maken met de internationale markt en wil je de internationale activiteiten op managementniveau ontwikkelen en structureel uitbouwen? Dan is de praktijkgerichte opleiding HBO Internationaal management een uitstekende keuze! Ontwikkelingen op economisch, technologisch, politiek en maatschappelijk gebied komen uitgebreid aan de orde. Het formuleren van een strategie voor een internationale organisatie en de inspanningen die een organisatie moet doen om internationaal succesvol te kunnen zijn, komen uitgebreid aan de orde. En internationaal zaken doen betekent ook dat leren omgaan met de verschillen tussen andere nationaliteiten en bedrijfsculturen, want het op de juiste manier omgaan met deze verschillen is een belangrijke succesfactor voor een onderneming.

Het korte HBO-programma Internationaal management is onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding Management. Succesvolle afronding biedt recht op vrijstelling voor de gelijknamige module(s) binnen die HBO-bacheloropleiding.

Daarom kies je voor de opleiding HBO Internationaal management

 • Geen vooropleiding vereist.
 • In korte tijd kennis van internationaal management op HBO-niveau.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij doorstroming naar de bacheloropleiding Management.

Doelgroep en toelating

Doelgroep

De korte opleiding HBO Internationaal management is bestemd voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met internationaal zakendoen. Vooral managers, projectleiders en beleidsmedewerkers van (non-)profit organisaties hebben veel baat bij deze HBO-opleiding.

Meer over de doelgroep

Heb je in je functie te maken met internationaal management, bijvoorbeeld met internationale financiële en handelstransacties? En wil je deze activiteiten op strategisch managementniveau kunnen ontwikkelen en structureel uitbouwen? Kies dan voor deze korte HBO-opleiding.

Vooropleiding

Om deze opleiding te kunnen volgen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel moet je over HBO werk- en denkniveau beschikken.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Internationaal management

Het korte HBO-programma Internationaal management bevat veel actuele onderwerpen en koppelt de theorie direct aan de praktijk. Tijdens deze internationaal management opleiding wordt onder meer aandacht besteed aan de verschillen tussen internationaal, nationaal en regionaal zakendoen. Ook het Nederlandse handelsbeleid komt aan bod, evenals internationale concurrentiestrategieën en het internationale ondernemingsplanningsproces.

Meer over de inhoud

De opleiding HBO Internationaal management bestaat uit de volgende onderdelen:

Internationale economie

Als eerste komen de redenen van ontstaan van internationale handel en de verschillende opvattingen die wereldwijd voorkomen met betrekking tot het voeren van handel aan bod. Ook het verschil tussen internationaal, nationaal en regionaal zakendoen en wat de invloed van multinationale ondernemingen op samenlevingen is, komt aan bod.

Het internationale speelveld

Bewustzijn van het internationale speelveld is noodzakelijk om tot een goed begrip te komen van de complexiteit van internationaal ondernemen. In dit onderdeel aandacht voor de samenhang tussen verschillende nationale economieën en de gevolgen daarvan voor een individuele organisatie. Ook het Nederlandse handelsbeleid en de verschillende internationale handelsblokken en hun invloed komen aan bod. Net als de invloed die politieke stromingen en economisch beleid hebben op de beleidsvoering van een organisatie. Verder gaan we in op de relatie tussen technologische factoren en de ontwikkelingen op het gebied van internationale handel en de eisen die de maatschappelijke omgeving aan de internationaal actieve onderneming stelt

Het strategisch internationaal ondernemingsbeleid

Dit onderdeel is meer gericht op de internationaliserende organisatie zelf. Waarom wordt de keuze gemaakt om te internationaliseren, welke eisen stelt dit aan de onderneming en welke strategie-opties en concurrentiestrategieën heeft een dergelijke onderneming tot haar beschikking. Kortom, hoe ziet het strategie-ontwerpproces eruit. Het formuleren van een strategie voor een internationale organisatie en de inspanningen die een organisatie moet doen om internationaal succesvol te kunnen zijn, komen aan bod. Net als internationale concurrentiestrategieën en expansievormen.

Internationale omgevingsanalyse

Als een bedrijf overweegt in andere landen actief te worden, is er een grondig onderzoek nodig naar de kansen en bedreigingen van de nieuwe markt. In dit onderdeel wordt het analyseren van een nieuwe markt en het beoordelen van die markt op haar attractiviteit behandeld. Ook de juridische gevolgen en de internationale wet- en regelgeving komen hierbij aan bod. Net als het gestructureerd in kaart brengen van de resultaten van de analyse.

Vormgeven van het operationeel internationaal ondernemingsbeleid

Na het maken van een analyse is een onderneming toe aan het bepalen van het operationele beleid. Per functioneel gebied wordt specifiek aandacht besteed aan de aspecten die in het internationaal ondernemen extra aandacht behoeven. We behandelen het vertalen van de strategische uitgangspunten naar beleid op het gebied van financiën, marketing, HR en logistiek. Ook komen de voorwaarden en beperkingen voor import en export aan bod. Net als de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, fiscaal recht en ondernemingsrecht.

Cultuur

Het laten slagen van de internationale ambities van een onderneming is sterk afhankelijk van intercultureel management. Vandaar dat cultuur een eigen onderdeel vormt. Aandacht voor en kennis van culturele dimensies is van belang door het hele planningsproces heen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het beschrijven en toepassen van de belangrijkste dimensies van een cultuur. Net als aan het signaleren en oplossen van organisatorische problemen die voortvloeien uit culturele verschillen.

Internationale planning en implementatie

In dit onderdeel komt het concreet invullen van de stappen van het internationale ondernemingsplanningsproces aan bod. Ook de planning en control cyclus wordt behandeld en het definiëren en evalueren van internationale doelstellingen.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Examens en diploma

Examens

Het examen van de opleiding HBO Internationaal management bestaat uit een praktijkopdracht. Deze kan thuis worden gemaakt en worden ingezonden naar LOI Hogeschool. Een voldoende resultaat geeft recht op een HBO-certificaat. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat HBO Internationaal management van LOI Hogeschool. Na afloop zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

De bacheloropleiding HBO Management en de Associate degree Management zijn logische vervolgopleidingen. Iedere module uit dit korte HBO-programma die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Een behaald certificaat kun je inbrengen als vrijstellingsbewijs voor de gelijknamige module binnen de bacheloropleiding. Voor dit korte HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 7 studiepunten (EC). Het daadwerkelijke aantal EC’s waarvoor vrijstelling gegeven kan worden, is afhankelijk van de inhoudelijke overeenkomst tussen het korte HBO-programma en de gelijknamige module(s). Kijk bij de betreffende bacheloropleiding voor de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management


Lees het interview
"De manager van nu moet in staat zijn binnen organisaties samenwerking te bevorderen"
Marc van Bennekom

Docent HBO Management

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 2 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 2 x € 329,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 49,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
2 x € 329,00
Studieduur
2 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Management

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00