HBO-bachelor Lerarenopleiding Talen - specialisatie Nederlands

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Vakgebied

HBO-bachelor Lerarenopleiding Talen - specialisatie Nederlands

Erkende HBO-bacheloropleiding inclusief contactdagen en alle benodigde vakliteratuur. Met de Lerarenopleiding Talen specialisatie Nederlands kun je aan de slag als tweedegraads docent.

In het kort

In het kort

Erkende HBO-bacheloropleiding inclusief contactdagen en alle benodigde vakliteratuur. Met de Lerarenopleiding Talen specialisatie Nederlands kun je aan de slag als tweedegraads docent.

Collegegeld thuisstudie
48 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
48 x € 269,10 (€ 299,00) 10% last-minute-korting
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Taal is een belangrijk onderdeel van je leven. Zowel op sociaal gebied als op de arbeidsmarkt is een goede beheersing van de Nederlandse taal belangrijk. En wat is er mooier dan anderen de Nederlandse taal goed te leren beheersen? Het onderwijs zoekt mensen die hun kennis kunnen overbrengen. De HBO-bachelor Lerarenopleiding Nederlands van LOI Hogeschool leidt je op tot tweedegraads docent. Na afronding van de opleiding ben je bevoegd om les te geven aan het VMBO, de eerste drie klassen van de HAVO en het VWO en het BVE-veld (beroeps- en volwasseneneducatie). Het onderwijs zal je met open armen ontvangen!

In de bachelor Lerarenopleiding Nederlands leer je niet alleen hoe je anderen kunt helpen om zo goed mogelijk te communiceren, je leert ook hoe je leerlingen in hun taalontwikkeling kunt begeleiden en plezier kunt laten beleven met taal. Vergeet even de onderwijzer van vroeger, anno nu ben je als docent veel meer een coach die leerlingen motiveert en enthousiast maakt voor het vak. Je bent net zo goed een mentor, iemand bij wie ze kunnen aankloppen als ze een probleem hebben. Dat maakt de functie afwisselend en uitdagend.

Het werkveld staat o.a. door de vergrijzing te springen om praktijkgerichte docenten die inhoudelijk onderwijs aanbieden dat leerlingen aanspreekt. Dus de carrièreperspectieven na deze opleiding tot leraar Nederlands zijn zeker goed te noemen! 

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Lerarenopleiding Talen - specialisatie Nederlands

 • Betaal alleen collegegeld en examenkosten.
 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.
 • Thuis én klassikaal te volgen.
 • Zeer goede arbeidsperspectieven na deze lerarenopleiding Nederlands.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

"Als eerste afgestudeerd"
Roy Dielemans

Student HBO-bachelor Lerarenopleiding Nederlands


Lees het interview
"Als eerste afgestudeerd"
Roy Dielemans

Student HBO-bachelor Lerarenopleiding Nederlands

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De HBO-bachelor Lerarenopleiding Nederlands leidt je op tot tweedegraads docent. De moderne leraar is niet alleen de onderwijzer die kennis overdraagt en huiswerk en proefwerken nakijkt. Als docent heb je steeds meer een taak als coach. Je bent ook een mentor, een begeleider bij wie leerlingen aan kunnen kloppen als ze een probleem hebben. Dat maakt de functie enorm afwisselend. Want elke leerling is uniek. Aan jou de dankbare taak om hem te begeleiden en op een waardevolle manier aan zijn of haar opvoeding en toekomst bij te dragen.

Ontdek de arbeidsmarkt

De onderwijsmarkt is breed en veelzijdig. Je kunt je behalve lesgeven ook richten op leerlingbegeleiding, de organisatie van buitenschoolse activiteiten en ICT. De lerarenopleiding talen is in eerste instantie een lerarenopleiding, maar een werkomgeving buiten het onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

De arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden zijn goed. Er wordt de komende jaren een groot tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs verwacht.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de bachelor aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de bachelor. Je doet waardevolle kennis op en haalt binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

De opleiding HBO Literatuur van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

21+-toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

Deze lerarenopleiding Nederlands bestaat uit drie fases: de propedeusefase, de hoofdfase en de afstudeerfase. In de propedeuse komt de basis van de verschillende vakgebieden aan bod: taalbeheersing, taalkunde en literatuur. Ook leer je de beginselen van pedagogiek en vakdidactiek en verdiep je je in het doen van praktijkonderzoek. Je oriënteert je op de schoolsoorten waar je na deze opleiding les kunt geven:  (V)MBO en HAVO/VWO. In de modules wordt de theorie tot leven gebracht met behulp van vele cases en filmpjes uit de lespraktijk. Je past de opgedane theoretische kennis zelf in praktijk tijdens de stage. Alleen de stagemodules bevatten stageopdrachten. De overige modules zijn onafhankelijk van een stage te volgen. Wel zul je in een aantal modules gebruik moeten maken van cases uit de praktijk.

In de hoofdfase verdiep je je kennis van de verschillende vakgebieden waar je in de propedeuse kennis mee hebt gemaakt. De stageopdrachten kennen een opbouw in complexiteit, zodat je aan het einde van de hoofdfase klaar bent om als Leraar in Opleiding aan de slag te gaan en om zelfstandig een praktijkonderzoek uit te voeren.

Aan het begin van de afstudeerfase maak je een keuze voor een afstudeerrichting: (V)MBO of HAVO/VWO. Je specialiseert je in één van de twee schooltypes. Wel ben je na afronding van deze lerarenopleiding bevoegd voor beide richtingen. De LiO-stage voer je uit op een school die past bij de gekozen afstudeerrichting. Ook je praktijkonderzoek moet gericht zijn op dit schooltype.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde verplichte vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt. De (lees)boeken die als onderdeel van bepaalde vakken gelezen moeten worden, worden niet meegeleverd. Deze kun je zelf aanschaffen of lenen bij de bibliotheek.

Contactdagen

Als je voor de thuisstudievariant kiest, vinden er tijdens de opleiding HBO Lerarenopleiding Talen – specialisatie Nederlands 10 verplichte contactdagdelen plaats. Daarnaast zijn er nog 9 dagdelen die facultatief gevolgd kunnen worden. De kosten voor al deze contactdagen zijn inbegrepen in het collegegeld. Kies je voor de klassikale variant, dan zijn deze contactdagen onderdeel van de klassikale bijeenkomsten.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de HBO Lerarenopleiding Nederlands bestaat uit een propedeuse, een hoofdfase en een specialisatie- en afstudeerfase. De opleiding wordt afgesloten met een LiO-stage en een afstudeeropdracht. In onderstaand studieprogramma staat aangegeven welke modules je kunt verwachten. De studiepunten (EC’s) geven een indicatie van de relatieve omvang per module.

LOI Hogeschool geselecteerd voor Experiment Leeruitkomsten

LOI Hogeschool wil haar onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van studenten en de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij te mogen melden dat LOI Hogeschool met deze opleiding is geselecteerd om mee te doen met het Experiment leeruitkomsten van het ministerie van OCW. Dit betekent dat LOI Hogeschool zich de komende jaren zal inspannen om deze opleiding nog flexibeler te maken. Zo is de opleiding nog beter te combineren met werk en privéleven en sluit deze nog beter aan bij je persoonlijke opleidingsbehoefte. Het onderwijs wordt ‘output-driven’: Niet de hogeschool bedenkt wat je als student moet leren, maar het werkveld geeft aan wat gevraagd wordt. Jij als student kijkt wat je moet leren om dat te bereiken.

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van OCW.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In de module Algemene beroepsoriëntatie leer je om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (gaat werken).
5
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
In deze module verwerf je de onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om de kernactiviteiten van de cyclus voor praktijkonderzoek in de hoofdfase en afstudeerfase zelfstandig te kunnen doorlopen. Tijdens de module krijg je inzicht in de wijze waarop praktijkonderzoek in de school kan bijdragen aan het beantwoorden van vragen die de onderwijspraktijk oproept. Er wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van de school als onderzoeksomgeving.
5
Onderzoek in het onderwijsOnderzoek in het onderwijs
In deze module krijg je inzicht in de wijze waarop praktijkonderzoek in de school kan bijdragen aan het beantwoorden van vragen die de onderwijspraktijk oproept. Er wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van de school als onderzoeksomgeving.
5
Pedagogiek IPedagogiek I
Als docent in het havo/vwo en/of in het (v)mbo heb je het grootste deel van de lesdag te maken met leerlingen in een klas. Daarom staat in deze module de onderwijssituatie in de klas centraal. Je leert de didactische driehoek kennen als manier om naar onderwijs in de klas te kijken met de componenten: docent, leerling en leerstof. De verschillende componenten en de relaties tussen deze componenten worden besproken waarna nader wordt ingezoomd op de leerling en de docent en op de lijn leerling-docent. Je krijgt inzicht in de cognitieve, sociaal-emotionele, identiteits- en seksuele ontwikkelingen die zich afspelen bij de leerling. Daarnaast leer je de basisbeginselen van klassenmanagement; je krijgt inzicht in groepsprocessen en hoe je daar als docent invloed op kunt uitoefenen.
5
Onderwijskunde IOnderwijskunde I
Een docent in het havo/vwo en/of (v)mbo heeft als belangrijke taak om het onderwijs aan leerlingen in zijn klas vorm te geven. Hij doet dat niet alleen, maar samen met een team, de school waar hij werkt en binnen de omgeving van de school en de landelijke en soms zelfs Europese kaders. Als docent is het belangrijk kennis te hebben van de onderwijskundige en organisatorische kaders waarin hij werkt en op welke wijze hij onderwijskundig en didactisch gezien zijn lessen vorm kan geven.
5
Stage-opdrachtStage-opdracht
In dit onderdeel pas je de opgedane kennis en vaardigheden van de tot nu toe gevolgde modules toe bij de uitwerking van de stageopdracht.
5
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je jezelf zowel mondeling en schriftelijk correct en effectief uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Taalbeheersing ITaalbeheersing I
Deze module geeft je inzicht in mondelinge en schriftelijke doelgerichte communicatie. Je krijgt inzicht in de kenmerken, strategieën en didactiek van leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en spreek- en luistervaardigheid. Je leert reflecteren op doelgerichte schriftelijke en mondelinge communicatie.
5
Taalkunde ITaalkunde I
In het eerste deel van deze module leer je zowel de basisbegrippen van de traditionele grammatica op het niveau van de enkelvoudige en samengestelde zin als de regels van spelling en interpunctie van het Nederlands kennen en leer je beide vormen van kennis adequaat toe te passen en uit te leggen.
5
Literatuur en fictie ILiteratuur en fictie I
Je maakt kennis met literaire en andere fictionele genres en hun kenmerken; je leert de theorie toepassen op verschillende genres; je leert zelfstandig analyseren, interpreteren, beoordelen en beargumenteren.
5
VakdidactiekVakdidactiek
In deze module maak je kennis met het onderdeel vakdidactiek. Je leert de basisvaardigheden aan in het verzorgen van onderwijs en het laten leren van de leerlingen.
5
Stage-opdrachtStage-opdracht
In dit onderdeel pas je de opgedane kennis en vaardigheden van de tot nu toe gevolgde modules toe bij de uitwerking van de stageopdracht.

5
Totaal propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's
Omgaan met adolescentenOmgaan met adolescenten
In deze module doe je kennis op van de specifieke aandachtspunten die er zijn bij het omgaan met adolescenten. Onderwerpen zijn o.a.: invloed van opvoeding, aandachtspunten en kenmerken, omgaan met leerlingen in klasverband, ontwikkelingspsychologie en ontwikkeling van het brein.
5
Leerlingenzorg ILeerlingenzorg I
In de klas zal je in aanraking komen met leerlingen die leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen vertonen. Je zal hier bij het lesgeven rekening mee moeten houden. In deze module wordt ingegaan op de kenmerken van veel voorkomen leer- en gedragsproblemen en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van passend onderwijs hierbij.
5
Cultuur en religieCultuur en religie
Tijdens de beroepspraktijk krijg je te maken met leerlingen uit verschillende culturen. Je krijgt in deze module kennis aangereikt over de verschillende culturen, waarbij wordt uitgegaan van de binnen Nederland meest voorkomende culturen. Daarbij wordt ook ingegaan op interculturele communicatie en het omgaan met culturele verschillen.
5
Onderwijskunde IIOnderwijskunde II
Deze module gaat verder waar de module Onderwijskunde 1 stopte. Deze module was met name gericht op het leren en onderwijs in de klas. Nu wordt de school als uitgangspunt genomen. Met als algemene vraag: hoe kan de school de kwaliteit van het leren versterken, en welke rol speelt de docent daarbij? Daarom start de module met meer theorie en verdieping t.a.v. leren in schoolverband en wordt later ingezoomd op het borgen en vergroten van de kwaliteit van onderwijs. De rol van de docent loopt als een rode draad door de module heen.
5
Didactiek en toetsontwikkelingDidactiek en toetsontwikkeling
Het doel van de module is om een verdieping te geven in kennis over didactiek, leerstijlen en leren. De module sluit daarmee aan op de module Vakdidactiek uit de propedeuse. Ook wordt je ingeleid in het vakgebied van toetsontwikkeling. Algemene didactiek wordt dus direct gecombineerd met het stellen van lesdoelen én de toetsing ervan.
5
Stage-opdrachtStage-opdracht
In dit onderdeel pas je de opgedane kennis en vaardigheden van de tot nu toe gevolgde modules toe bij de uitwerking van de stage-opdracht.
5
Taalbeheersing IITaalbeheersing II
De leraar moet zelf voldoende kennis hebben van het schoolvak dat hij onderwijst. In deze module wordt verder gewerkt aan de beheersing van het onderdeel taalbeheersing.

10
Vakdidactiek taalbeheersingVakdidactiek taalbeheersing
Naast voldoende inhoudelijke kennis van het schoolvak dat je onderwijst, moet je ook weten hoe je dit schoolvak moet onderwijzen. In deze module wordt verder ingegaan op de vakdidactiek die nodig is om het onderdeel taalbeheersing goed te kunnen onderwijzen.
5
Vakdidactiek taalbeheersing NederlandsVakdidactiek taalbeheersing Nederlands
Je moet niet alleen voldoende inhoudelijke kennis hebben van het schoolvak dat je onderwijst, je moet ook weten hoe je dit schoolvak moet onderwijzen. In deze module wordt verder ingegaan op de vakdidactiek die nodig is om het onderdeel taalbeheersing goed te kunnen onderwijzen.

5
Stage-opdrachtStage-opdracht
In dit onderdeel pas je de opgedane kennis en vaardigheden van de tot nu toe gevolgde modules toe bij de uitwerking van de stage-opdracht.

5
Taalkunde IITaalkunde II
De leraar moet zelf voldoende kennis hebben van het schoolvak dat hij onderwijst. In deze module wordt verder gewerkt aan de beheersing van het onderdeel taalkunde.

15
Vakdidactiek taalkundeVakdidactiek taalkunde
Naast voldoende inhoudelijke kennis van het schoolvak dat je onderwijst, moet je ook weten hoe je dit schoolvak moet onderwijzen. In deze module wordt verder ingegaan op de vakdidactiek die nodig is om het onderdeel taalkunde goed te kunnen onderwijzen.

10
Stage-opdrachtStage-opdracht
In dit onderdeel pas je de opgedane kennis en vaardigheden van de tot nu toe gevolgde modules toe bij de uitwerking van de stage-opdracht.

5
LiteratuurgeschiedenisLiteratuurgeschiedenis
Je hebt een grondige kennis nodig van de literatuurgeschiedenis. In deze module wordt deze kennis verworven.

5
Literatuur en fictie IILiteratuur en fictie II
De leraar moet zelf voldoende kennis hebben van het schoolvak dat hij onderwijst. In deze module wordt verder gewerkt aan de beheersing van het onderdeel literature and fiction (literatuur en fictie).

15
Vakdidactiek literatuur en fictieVakdidactiek literatuur en fictie
Je moet niet alleen voldoende inhoudelijke kennis hebben van het schoolvak dat je onderwijst, je moet ook weten hoe je dit schoolvak moet onderwijzen. In deze module wordt verder ingegaan op de vakdidactiek die nodig is om het onderdeel literatuur en fictie goed te kunnen onderwijzen.

5
Stage-opdrachtStage-opdracht
In dit onderdeel pas je de opgedane kennis en vaardigheden van de tot nu toe gevolgde modules toe bij de uitwerking van de stage-opdracht.

5

Specialisatie- en afstudeerfaseLeerlingenzorg IILeerlingenzorg II
In de propedeuse is in het algemeen ingegaan op leer- en gedragsproblemen die bij leerlingen voor kunnen komen. In deze module wordt deze kennis verder verdiept. Daarbij wordt in de toetsing specifiek rekening gehouden met de gekozen afstudeerrichting van de student en de in deze richting spelende specifieke problematiek.
5
Onderwijskunde IIIOnderwijskunde III
Een school maakt deel uit van een bredere omgeving en kent diverse stakeholders die invloed uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. Denk in het algemeen aan de overheid en de samenleving en in het bijzonder aan de ouders en leerlingen. De school vervult in opdracht van deze stakeholders het onderwijs aan de leerlingen. Al het aangeboden onderwijs moet daarom voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en de school moet hierover verantwoording afleggen, zoals behandeld in de module Onderwijskunde II. In deze module wordt gekeken naar de wijze waarop de school een schoolplan ontwikkelt en hoe de docent hier uitvoering aangeeft in de klas. Specifieke aandacht is daarbij voor de inzet van digitale middelen bij het onderwijs. Als docent kun je niet om de digitalisering van de samenleving heen. Als onderwijs een voorbereiding vormt op het leven in die samenleving is het belangrijk om digitalisering op een goede wijze in te bouwen in je onderwijs. Je leert kritisch de mogelijke meerwaarde daarvan beoordelen en je leert hoe je dit concreet kunt inrichten.

5
Pedagogiek IIPedagogiek II
Het doel van deze module is je voldoende kennis, vaardigheden en creatieve mogelijkheden op het gebied van leiderschap en klassenmanagement aan te reiken om als professionele, inspirerende docent te functioneren in het vmbo, de onderbouw van havo/vwo en in het bve-veld. In deze module vindt ook verdieping plaats ten aanzien van klassenmanagement en groepsdynamica, waaronder in het kader van digitaal leren en interculturaliteit. Ten slotte wordt nader ingegaan op het leiderschap van de docent in de klas. De vaardigheden ten aanzien van klassenmanagement en professionalisering worden daardoor verdiept.
5
Taal- en rekendidactiekTaal- en rekendidactiek
Er wordt steeds meer belang gehecht aan de landelijke taal- en rekentoetsen. Na afloop van deze module kan de student didactische handreikingen toepassen voor het taal- en rekenonderwijs toegespitst op het (v)mbo. Eigen vaardigheden kunnen, indien nodig, worden opgefrist terwijl de nadruk ligt op het overbrengen van taal- en rekenkundige begrippen en toepassingen.

5
Talenten en excellerenTalenten en excelleren
Als Nederland bij de top wil blijven behoren op het vlak van onderwijs, is het belangrijk dat talenten vroeg worden ontdekt en op een goede manier worden begeleid. Talenten zijn er in alle onderwijssoorten; echter binnen havo en vwo is de kans daarop het grootst. Daarom aandacht voor talent, excellentie en (hoog-)begaafdheid in deze module voor het avo.
5
InternationaliseringInternationalisering
Met het doorlopen van deze module ontwikkel je kennis van onderwijspraktijken buiten Nederland. Je past deze kennis toe om je eigen deskundigheid te vergroten en jouw onderwijs te verbeteren. Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap vanuit leraar –en leerling perspectief.
5
Professionalisering van de leraarProfessionalisering van de leraar
Na afloop van de module ben je je bewust van de rechten, plichten en beroepsethische grenzen waarmee de professionele leraar in Nederland te maken krijgt. Je weet hoe je je professionaliteit kunt vergroten en jezelf kunt profileren en bent in staat hiermee je kansen op de arbeidsmarkt positief te beïnvloeden.
5
LiO-stageLiO-stage
Tijdens de LIO-stage is er aandacht voor zowel praktijkintegratie, keuze/specialisatie en praktijkonderzoek. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden.
20
AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen. Met de opdracht toon je aan dat je in staat bent onderzoek te doen naar een voor een les(opzet) / opdracht relevant thema of onderwerp. ook pas je de verkregen kennis en inzicht op de juiste wijze toe tijdens uitvoering van de les / opdracht. Ook ben je in staat een les / opdracht accuraat voor te bereiden met gebruik van geschikte hulpmiddelen.
10
Totaal hoofdfase 180
Totaal opleiding HBO-bachelor Lerarenopleiding Talen - specialisatie Nederlands 240


Stage en werkplek

De stage beslaat 60 EC (= 1680 uur). Dat wil zeggen dat je 25% van het curriculum bezig bent met praktijkopdrachten. De opdrachten zijn verdeeld over zes stagemodules en de LiO-stage met de bijbehorende afstudeeropdracht. Van deze 60 EC breng je circa de helft van de tijd door op de werkplek, waar je onderwijsactiviteiten uitvoert. In de propedeuse is dit ongeveer 100 uur, in de hoofdfase ongeveer 400 uur en in de afstudeerfase ongeveer 300 uur. De overige uren besteed je aan het voorbereiden en uitwerken van de stageopdrachten en afstudeeropdracht en aan het reflecteren daarop.

Het hoofddoel van de HBO-bachelor Lerarenopleiding talen van LOI Hogeschool is om je op te leiden tot tweedegraads docent en om je bevoegd te maken om les te geven in het VMBO, aan de eerste drie klassen van HAVO en VWO en in het BVE-veld (beroeps- en volwasseneneducatie). Elke onderwijsinstelling waar je stage loopt, moet een onderwijsinstelling zijn binnen één van de zojuist genoemde sectoren. Deze instelling moet bovendien als voldoende beoordeeld zijn door de Inspectie van het Onderwijs.

Om ook in de praktijk een goed beeld te krijgen van de verschillende schoolsoorten waar je na de opleiding kunt lesgeven en om na de hoofdfase een goede keuze te kunnen maken voor je afstudeerrichting, kies je in de propedeuse bij voorkeur een stageschool van een andere schoolsoort dan die je zelf als leerling kent. Wanneer je zelf bijvoorbeeld een HAVO-opleiding hebt gevolgd, kies je in de propedeuse een (V)MBO-school als stageschool. Daarnaast is het voor iedere student verplicht om een deel van de stage-uren (ca. twee keer een halve dag) in de propedeuse te gebruiken voor een snuffelstage op de andere schoolsoort dan de stageschool.

Je dient gedurende de opleiding op minimaal twee werkplekken stage te hebben gelopen. Op die manier doe je bredere ervaring in het onderwijs op. Na de propedeuse dien je van werkplek te wisselen.

We raden je aan om in de hoofdfase van de opleiding in een andere sector stage te lopen dan in de propedeuse, zodat je een zo breed mogelijk beeld krijgt van het werkveld. In de afstudeerfase van de opleiding specialiseer je je in één van de beide richtingen (V)MBO of HAVO/VWO.  De LiO-stage dient plaats te vinden in de richting van je keuze.

Ben je al werkzaam als docent? Dan kun je je eigen werkplek gebruiken om de stage uit te voeren. Aangezien je tijdens de studie op minimaal twee werkplekken stage dient te lopen, kun je je eigen werkplek één keer gebruiken. Het is waarschijnlijk het meest efficiënt om je eigen werkplek in te zetten in de hoofd- en afstudeerfase. Je dient dan wel een collega of leidinggevende te vinden die bereid is de rol van stagementor te vervullen. Ook hier geldt dat LOI Hogeschool controleert of de werkplek en de stagementor aan de eisen voldoen.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de hoofdfase en de afstudeerfase brengt de stagedocent een bezoek aan de werkplek om een praktijkexamen af te nemen. Tijdens het bezoek wordt bovendien de afgelopen praktijkperiode geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over de resterende praktijkperiode.

Zet je kennis en ervaring in voor een opleiding op maat

Lees meer

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met inzendopgaven en/of een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. In het kader van de stagemodules moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

Na het afronden van de bacheloropleiding HBO Lerarenopleiding Talen – specialisatie Nederlands heb je een internationaal erkend bachelorgetuigschrift behaald waarmee je de titel Bachelor of Education mag voeren.

De opleiding HBO-bachelor Lerarenopleiding Talen – specialisatie Nederlands is NVAO-geaccrediteerd. Een garantie voor kwaliteit en (h)erkenning van het diploma in binnen- én buitenland. Het diploma heeft dan ook een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 30116.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Oktober 2019 10% last-minute-korting

Eerste bijeenkomst:

Zaterdag 9 november 2019. Start definitief op zaterdag in Utrecht

Uiterste inschrijfdatum:

27 oktober 2019

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16 per jaar

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32 per jaar

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Houd er rekening mee dat de stage van deze opleiding wel in Nederland plaats dient te vinden.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"Het is geweldig om iemands talent tot bloei te laten komen"
Annet van der Hulst

Docent, coach en zelfstandig onderwijskundige


Lees het interview
"Het is geweldig om iemands talent tot bloei te laten komen"
Annet van der Hulst

Docent, coach en zelfstandig onderwijskundige

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Online begeleiding, ook via Skype

Flexibiliteit staat centraal bij de opleidingen van LOI Hogeschool, ook in de begeleiding.  Via LOI Campus, de online leeromgeving, staat de docent voor je klaar. Je stuurt de uitgewerkte opdrachten online in en kunt eventuele vragen altijd stellen. Maar daarmee houdt de begeleiding niet op. Zo is het mogelijk om te skypen met je begeleider, docent of coach of maak je video-opnames van uitgevoerde opdrachten die je vervolgens instuurt via de online leeromgeving.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding is een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 48 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Vrijstelling voor de stage

Het is mogelijk om vrijstelling te verkrijgen voor bepaalde onderdelen van de stage op basis van eerder behaalde diploma's. Een uitzondering hierop is de LIO-stage. Deze wordt in geen geval volledig vrijgesteld. Wel kan de LIO-stage aanzienlijk verkort worden wanneer je aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. Om in aanmerking te komen voor verkorting van de LIO-stage, moet je minimaal voldoen aan de volgende eisen:

 • je bent bevoegd leraar in een ander vak
 • je hebt meer dan vijf jaar leservaring
 • je bent op het moment van aanvraag officieel als leraar aangesteld
 • je hebt aanstelling van meer dan 0,4 fte
 • je kunt een positieve werkgeversverklaring afgeven

Daarnaast heb je aantoonbaar brede ervaring opgedaan als leraar en heb je je pedagogische, didactische en professionele vaardigheden bijgehouden in de loop der tijd.

Op basis van bovenstaande wordt bepaald met hoeveel uren/opdrachten je stage kan worden verkort. Je kunt verkorting van de LIO-stage pas aanvragen als je tijdens de opleiding aan de stage toe bent. 

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 48 x € 179,00
Collegegeld klassikaal : 48 x € 269,10 (€ 299,00)
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Twee jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

De (lees)boeken die als onderdeel van bepaalde vakken gelezen moeten worden, worden niet meegeleverd. Deze kun je zelf aanschaffen of lenen bij de bibliotheek.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 59,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Tegemoetkoming leraren

Bij deze opleiding kun je in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming leraren. Je hoeft de tegemoetkoming leraren niet terug te betalen. De tegemoetkoming is een gift. Kijk op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de voorwaarden.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
48 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
48 x € 269,10 (€ 299,00) 10% last-minute-korting
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Nu verlengd!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je nu in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 39,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Laatste plaatsen voor de klassikale opleiding

Voor deze opleiding zijn nog enkele plekken beschikbaar. Schrijf nu in en krijg 10% last-minute korting!
De korting geldt zolang er plaats is. Schrijf dus snel in en verzeker je van een plek.