Internationaal management

Vakgebied

Internationaal management

Krijg inzicht in de eisen die internationaal zaken doen aan de onderneming stelt. De cursus internationaal management belicht de bedrijfsmatige én de menselijke kant.

In het kort

In het kort

Krijg inzicht in de eisen die internationaal zaken doen aan de onderneming stelt. De cursus internationaal management belicht de bedrijfsmatige én de menselijke kant.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 105,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
LOI
Benodigde vooropleiding
Geen

Heb je in je functie te maken met de internationale markt en wil je deze activiteiten op managementniveau ontwikkelen en structureel uitbouwen? Dan is de praktijkgerichte cursus Internationaal management een uitstekende keuze. Ontwikkelingen op economisch, technologisch, politiek en maatschappelijk gebied komen uitgebreid aan de orde.

Je leert een strategie voor een internationale organisatie formuleren en welke inspanningen een organisatie moet doen om internationaal succesvol te kunnen zijn. Internationaal zaken doen betekent ook omgaan met de verschillen tussen andere nationaliteiten en bedrijfsculturen. Op de juiste manier omgaan met deze verschillen is een belangrijke succesfactor voor een onderneming. Na afronding heb je alles in huis om succesvol zaken te doen op de internationale markt.

Daarom kies je voor de cursus Internationaal management

 • Praktijkgerichte cursus op HBO-niveau.
 • Belicht zowel bedrijfsmatige als menselijke kant van internationaal zaken doen.
 • Inclusief online hoorcolleges en alle benodigde literatuur.
 • Begeleiding door professionals met veel praktijkervaring. 
 • Waardevolle toevoeging op je cv. 

 

Deze cursus is een onderdeel uit een erkende en NVAO‑geaccrediteerde HBO‑bacheloropleiding.

 

Doelgroep en toelating

Doelgroep

De cursus Internationaal management is bestemd voor iedereen die binnen een organisatie te maken heeft of krijgt met internationaal zakendoen. Vooral managers, projectleiders en beleidsmedewerkers van (non-)profit organisaties hebben veel baat bij deze cursus. Na afloop bezit je alle kennis en vaardigheden om succesvol zaken te doen op de internationale markt.

Vooropleiding

Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Een HBO werk- en denkniveau is wel gewenst.

De cursus

Inhoud van de cursus Internationaal management

De cursus Internationaal management geeft je inzicht in de specifieke eisen die internationaal zaken doen aan de onderneming stelt. Verschillende ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de internationale handel en op de bedrijfsvoering van een internationaal opererende organisatie. Denk aan economische, politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Verder behandelt de cursus Internationaal management de strategische issues die relevant zijn bij het formuleren van internationaal ondernemingsbeleid. Om succesvol zaken te doen op de internationale markt is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van cultuurverschillen. Aandacht voor en kennis van culturele dimensies is van belang door het hele planningsproces. De organisatorische problemen die voort kunnen vloeien uit culturele verschillen worden behandeld zodat je hierop kunt inspelen.

Meer over de inhoud

De cursus Internationaal management is opgebouwd uit zeven onderdelen.

Inleiding

Als eerste komen de redenen van ontstaan van internationale handel en de verschillende opvattingen die wereldwijd voorkomen met betrekking tot het voeren van handel aan bod. Ook wordt het verschil besproken tussen internationaal, nationaal en regionaal zakendoen en wordt de invloed van multinationale ondernemingen op samenlevingen behandeld.

Het internationale speelveld

Bewustzijn van het internationale speelveld is noodzakelijk om tot een goed begrip te komen van de complexiteit van internationaal ondernemen. Dit onderdeel gaat in op de samenhang tussen verschillende nationale economieën en de gevolgen daarvan voor een individuele organisatie. Ook alles over het Nederlandse handelsbeleid en de verschillende internationale handelsblokken en hun invloed komen aan bod. Net als de invloed die politieke stromingen en economisch beleid hebben op de beleidsvoering van een organisatie. Verder gaan we in op de relatie tussen technologische factoren en de ontwikkelingen op het gebied van internationale handel en de eisen die de maatschappelijke omgeving aan de internationaal actieve onderneming stelt.

Het strategisch internationaal ondernemingsbeleid

Dit onderdeel is meer gericht om de internationaliserende organisatie zelf. Waarom wordt de keuze gemaakt om te internationaliseren, welke eisen stelt dit aan de onderneming en welke strategie-opties en concurrentiestrategieën heeft een dergelijke onderneming tot haar beschikking. Kortom: hoe ziet het strategie-ontwerpproces eruit. Je leert een strategie voor een internationale organisatie formuleren. En de inspanningen worden behandeld die een organisatie moet doen om internationaal succesvol te kunnen zijn. Ook internationale concurrentiestrategieën en expansievormen komen aan bod.

Internationale omgevingsanalyse

Als een bedrijf overweegt in andere landen actief te worden, is er een grondig onderzoek nodig naar de kansen en bedreigingen van de nieuwe markt. In dit onderdeel leer je een nieuwe markt analyseren en beoordelen op haar attractiviteit. Ook de juridische gevolgen en de internationale wet- en regelgeving komen hierbij aan bod. Verder leer je om de resultaten van de omgevingsanalyse gestructureerd in kaart te brengen.

Vormgeven van het operationeel internationaal ondernemingsbeleid

Na het maken van een analyse is een onderneming toe aan het bepalen van het operationele beleid. Per functioneel gebied wordt specifiek aandacht besteed aan de aspecten die in het internationaal ondernemen extra aandacht behoeven. Je leert de strategische uitgangspunten vertalen naar beleid op het gebied van financiën, marketing, HR en logistiek. Ook komen de voorwaarden en beperkingen voor import en export aan bod. Net als de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, fiscaal recht en ondernemingsrecht.

Cultuur

Het laten slagen van de internationale ambities van een onderneming is sterk afhankelijk van intercultureel management. Vandaar dat cultuur een eigen onderdeel vormt. Aandacht voor en kennis van culturele dimensies is van belang door het hele planningsproces heen. Je leert wat de belangrijkste dimensies die een cultuur beschrijven zijn en kan deze toepassen. Ook leer je organisatorische problemen die voortvloeien uit culturele verschillen signaleren en oplossen.

Internationale planning en implementatie

In dit onderdeel leer je de stappen van het internationale ondernemingsplanningsproces concreet invullen. Ook wordt er dieper ingegaan op de planning en control cyclus. En wordt er besproken hoe je internationale doelstellingen kunt definiëren en evalueren.

Inclusief literatuur

Het lesmateriaal bestaat uit literatuur, gecombineerd met o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer via de online leeromgeving LOI Campus. Alle benodigde literatuur is inbegrepen bij het lesgeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Examens en diploma

Examen

De cursus wordt afgesloten met een praktijkopdracht die je thuis kunt maken, waarin je laat zien de opgedane kennis te kunnen toepassen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze opdracht. Een voldoende resultaat geeft recht op het LOI-diploma Internationaal management. 

 

 

Diploma en vervolgopleiding

De cursus Internationaal management wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Als de opdracht met een voldoende wordt afgerond, ontvang je het LOI-diploma Internationaal management.

Wil je hierna verder studeren? Na de cursus zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de HBO-bachelor Management, HBO Facility management of HBO Management, Economie en Recht (MER). Kijk bij de desbetreffende bacheloropleiding voor de specifieke vooropleidingseisen.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 6 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 6 x € 105,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 105,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
LOI
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak