HBO-bachelor Logistiek en Economie

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

HBO-bachelor Logistiek en Economie

Behaal een erkend bachelorgetuigschrift. Deze HBO-bachelor leidt op tot de functie logistiek manager of supply chain manager. Word een expert op het gebied van ketenregie.

In het kort

In het kort

Behaal een erkend bachelorgetuigschrift. Deze HBO-bachelor leidt op tot de functie logistiek manager of supply chain manager. Word een expert op het gebied van ketenregie.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 199,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

De bacheloropleiding HBO Logistiek en Economie leidt op om te kunnen functioneren op het niveau van logistiek manager of supply chain manager. Je bent voorbereid op diverse ontwikkelingen in het logistieke werkveld en kunt o.a. aan de slag binnen productie-, transport- en distributieondernemingen, retailbedrijven, groothandels, hoofdkantoren van internationale bedrijven en logistieke ICT- en adviesondernemingen.

Ontwikkelingen als internationalisering, het wegvallen van grenzen en milieuproblematiek hebben gevolgen voor huidige en toekomstige goederenstromen. Dit levert uitdagingen én kansen op. Bedrijven die willen concurreren op de logistieke markt, zitten dan ook te springen om praktisch opgeleide logistiek- en supply chain - managers. In de HBO-bachelor Logistiek en Economie leer je grip te krijgen op de logistieke werkprocessen en -besluitvormingsprocessen in organisaties. Je wordt expert op het gebied van ketenregie en weet goed in te spelen op actuele logistieke vraagstukken.

Na het afronden van deze NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding, mag de titel Bachelor of Arts (BA) worden gevoerd.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Logistiek en Economie

 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De HBO-bachelor Logistiek en Economie is geschikt voor iedereen die al in de logistiek werkzaam is en graag wil doorgroeien naar een hogere functie, maar ook voor iedereen die verdieping zoekt van zijn of haar huidige functie. Je wordt opgeleid tot een manager die de goederen- en dienstenstroom in een bedrijf of tussen bedrijven en klanten beheerst.

Meer over de doelgroep

Ontwikkelingen als internationalisering, het wegvallen van grenzen en milieuproblematiek hebben bijvoorbeeld allemaal gevolgen voor huidige en toekomstige goederenstromen. Dit levert uitdagingen én kansen op. Bedrijven die willen concurreren op de logistieke markt, zitten dan ook te springen om praktisch opgeleide logistiek- en supply chain - managers.

Afgestudeerden zijn bijvoorbeeld werkzaam binnen ondernemingen in de productie (Shell, Heineken) transport- en distributie (DHL, Bakker Logistiek e.a.), retail (Bol.com, Blokker, Jumbo), groothandel (Technische Unie, Univeg e.a.) en in consultancy & ICT.

Ontdek de arbeidsmarkt

HBO Logistiek en Economie is geschikt voor starters en voor mensen die al in de logistiek werken en graag willen doorgroeien naar een hogere functie of verdieping zoeken van hun huidige functie.

De logistiek en economie bacheloropleiding van de LOI bereidt voor op een managementfunctie in het middenkader als logistiek of supply chain manager, maar ook bijvoorbeeld voor functies als inkoopmanager, productieplanner, transportmanager, kwaliteitsmanager of distributiemanager.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de bachelor aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de bachelor. Je doet waardevolle kennis op en haalt binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

De opleiding HBO Inleiding logistiek van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

21+-toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De bacheloropleiding Logistiek en Economie behandelt actuele onderwerpen en koppelt de theorie direct aan de praktijk. In het studieprogramma komen diverse deelgebieden van het logistieke werkveld aan bod, zoals contacten met leveranciers, het inrichten en analyseren van werkprocessen, supply chain management en verandermanagement.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de opleiding HBO Logistiek en Economie bestaat uit 7 thema’s, verdeeld over een propedeuse en een hoofdfase. Ieder thema wordt afgesloten met een praktijkopdracht. In deze opdrachten wordt de theorie direct toegepast in de praktijk. De HBO-opleiding Logistiek en Economie wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Thema 1: Inleiding bedrijfskunde en logistiek

 
Inleiding portfolioInleiding portfolio
Het digitaal portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om een weergave te geven van jouw verworven kennis, vaardigheden en inzichten; de zogenaamde ‘competenties’. Door middel van het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. Ook is het een compleet overzicht van jouw ontwikkelde competenties dat gerichte studiebegeleiding mogelijk maakt.
0
StudievaardighedenStudievaardigheden
In deze module wordt ingegaan op de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de studie tot een succes te maken. Uit welke onderdelen bestaat een goede studiehouding? Hoe kom je door een lastige periode heen? In deze module geven we aan de hand van praktijkopdrachten de handvatten om de studie succesvol te doorlopen.
2
Basisvaardigheden voor de professionalBasisvaardigheden voor de professional
De module Basisvaardigheden voor de professional gaat over zes basisaspecten van het functioneren op hbo-niveau. In de module worden de volgende thema’s behandeld: communicatie, rapporteren, management, ondernemersvaardigheden, interne adviesvaardigheden en projectmatig werken.
6
Inleiding logistiekInleiding logistiek
In de module Inleiding logistiek krijg je inzicht in de basis van logistiek, logistieke deelprocessen en logistiek in ketens.
10
Management in de logistiekManagement in de logistiek
In deze module leer je om de organisatiestructuur en cultuur te beschrijven en ben je in staat om verschillende HR instrumenten toe te passen in een logistieke organisatie.
10
Inleiding bedrijfseconomieInleiding bedrijfseconomie
De module Inleiding bedrijfseconomie is gericht op de basiskennis van het vak Bedrijfseconomie, zodat hier in de hoofdfase dieper op kan worden ingegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bedrijfseconomische begrippen, kostenberekening, financiering, interne en externe verslaglegging, vormen van samenwerking tussen ondernemingen, fusie en overname.
11
Informatiekunde en logistiekInformatiekunde en logistiek
In de module Informatiekunde en logistiek krijg je inzicht in informatiestrategie, ontwikkelen en invoeren van informatiesystemen en toepassingen van ICT.
11
Duurzaamheid en KAMDuurzaamheid en KAM
In deze module staat duurzaamheid in logistieke processen centraal. Je leert hoe je KAM management kunt toepassen, krijgt een overzicht van de belangrijkste normen en principes van een goed managementsysteem, leert over integratie van systemen en KAM management in de praktijk, duurzaamheid en MVO in supply chain management.
6
Praktijkintegratieopdracht Inleiding bedrijfskunde en logistiekPraktijkintegratieopdracht Inleiding bedrijfskunde en logistiek
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
4
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Thema 2: Inrichten en sturen van werkprocessen


OnderzoeksvaardighedenOnderzoeksvaardigheden
In deze module draait het om onderwerpen als: de opbouw van een onderzoeksrapport, doelstellingen, onderzoeksvragen, informatie verzamelen, afbakening van een onderzoek, onderzoekstypen, onderzoeksontwerp, data-analyse en het vormen van een conclusie.
3
Inrichten werkprocessenInrichten werkprocessen
In deze module leer je verschillende typen processen in een organisatie kennen en specificeren, voor zowel productie-, handels- als dienstverlenende organisaties. Daarnaast ben je in staat om diverse kwaliteitsystemen toe te passen op processen, producten en diensten.
10
Sturing en probleem oplossenSturing en probleem oplossen
In deze module komen vragen aan de orde als ‘Welke rol speelt procesbeheersing bij het verbeteren van de kwaliteit, hoe meet je kwaliteit, en hoe verzamel je de benodigde informatie? Of anders gezegd: centraal in deze module staan het sturen van de processen en het oplossen van kwaliteitsproblemen.
3
Praktijkintegratieopdracht Inrichten en sturen van werkprocessenPraktijkintegratieopdracht Inrichten en sturen van werkprocessen
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
6

Thema 3: Logistiek in een bedrijf


ProductielogistiekProductielogistiek
Deze module behandelt actuele onderwerpen en koppelt de theorie direct aan de praktijk. Je krijgt onder meer een inleiding op het gebied van operations management en komt alles te weten over het ontwerpen van producten, processen en arbeid. Ook besteedt de module aandacht aan productieplanning en –control.
6
DistributielogistiekDistributielogistiek
Het vormgeven en aansturen van de distributieketen van gereed product op basis van alle relevante afwegingen op het gebied van ontwikkelingen op de markt, de diverse partijen in de distributieketen en het transport en de opslag van producten staat in deze module centraal.
8
Praktijkintegratieopdracht Logistiek in een bedrijfPraktijkintegratieopdracht Logistiek in een bedrijf
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
6

Thema 4: Interface management klanten en leveranciers


Samenwerken met klantenSamenwerken met klanten
In deze module staat inzicht in de wensen en behoeften van de klant en de aansluiting van de eigen processen en informatievoorziening op de processen van de klant om een langdurig wederzijds voordeel te creëren centraal. Deze klanten kunnen zowel uit consumenten als uit bedrijven bestaan.
4
Inkoop en leveranciersInkoop en leveranciers
In deze module staat centraal: het ervoor zorgen dat de juiste producten op de juiste plaats van de juiste kwaliteit op de juiste tijd in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.
6
ICT toepassingenICT toepassingen
Bij ICT toepassingen staan ICT ontwikkelingen en toepassingen die het interfacemanagement met klanten en leveranciers mogelijk maken centraal. Vooral de mogelijkheden van het internet maken het aanbieders en kopers mogelijk op wereldwijde schaal producten te verkopen of in te kopen, potentiële klanten wereldwijd aan te schrijven of zelfs diensten die normaal gesproken door de aanbieder worden uitgevoerd door de klant zelf te laten doen (denk hierbij aan bijvoorbeeld internetbankieren).
3
Trade complianceTrade compliance
Trade compliance bepaalt in de toekomst het ongestoorde verloop van internationale goederenstromen. Deze module bestaat uit vier onderdelen: Nederlandse douane en belastingregelingen, handelsregelingen binnen Europa, regelingen voor de wereldhandel en niet-fiscale regelingen. In deze module wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden het onderkennen en reageren op relevante regelgeving geoefend.
3
Praktijkintegratieopdracht Interface management klanten en leveranciersPraktijkintegratieopdracht Interface management klanten en leveranciers
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
6

Thema 5: Beleid en logistiek


Logistieke besluitvormingLogistieke besluitvorming
Logistieke besluitvorming houdt zich bezig met het in onderlinge samenhang bepalen van logistieke doelen, de benodigde middelen en het bijbehorende tijdspad. In deze module maak je kennis met het logistiek beleid.
4
Besluitvorming en relatiebeheerBesluitvorming en relatiebeheer
Het besluitvormingsproces bevat alle genomen stappen vanaf het moment dat de aanleiding tot besluitvorming wordt ervaren tot en met het moment dat het besluit daadwerkelijk is genomen. Het besluit zelf is daarmee een onderdeel van het besluitvormingsproces. Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn: het besluitvormingsproces, besluitvorming en beïnvloedende factoren, besluitvormingsmethoden, -regels en –technieken, scenarioplanning en business cases.
4
Sales and operationsSales and operations
In deze module doe je de kennis op die nodig is bij het maken van keuzes met betrekking tot de balans tussen vraag en aanbod, volume en mix. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: planning en control, productieplanning en supply chain management.
5
Praktijkintegratieopdracht Beleid en logistiekPraktijkintegratieopdracht Beleid en logistiek
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
7

Thema 6: Supply chain management


Ontwikkelingen in supply chain managementOntwikkelingen in supply chain management
Deze module geeft de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied supply chain management weer, zoals de invloed van nieuwe productontwikkelingen, ontwikkelingen in structuur, strategie en informatiesystemen, reverse logistics en prestatiemetingen.
9
PositioneringPositionering
De module Positionering gaat in op het proces van totale samenwerking: vanaf strategiebepaling via partnerselectie en alliantiemanagement tot aan beëindiging van de samenwerking. Een goede keten is immers een kwestie van de goede schakels (partners) in de goede volgorde (supply chain).
5
Risicobeheersing in supply chain managementRisicobeheersing in supply chain management
Veel ondernemingen zijn niet in staat om individueel aan de veranderende eisen van consumenten en industriële afnemers te voldoen. Samenwerking met andere bedrijven uit de keten biedt dan een mogelijke oplossing. In deze module leer je welke risico’s er zijn in de supply chain en welke verschillende maatregelen je kunt treffen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op business continuity management.
4
Praktijkintegratieopdracht Supply chain managementPraktijkintegratieopdracht Supply chain management
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
6

Thema 7: Doorvoeren van veranderingen


Herontwerpen van processenHerontwerpen van processen
Om nieuwe processen te ontwerpen zijn een groot aantal passende methoden beschikbaar, zoals: Business Process Reengineering, Business Process Management, Lean Manufacturing, Six Sigma, Lean Six Sigma, het INK-model, die ieder ook weer gebruik maken van diverse technieken. In deze module wordt dieper op de verschillende methoden ingegaan.
4
ProjectmanagementProjectmanagement
Projectmatig werken wordt meer en meer (h)erkend als een efficiënte, doelgerichte werkwijze. Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de vele veranderingen op alle denkbare gebieden worden veel van dergelijke eenmalige en complexe activiteiten noodzakelijk. Om deze activiteiten op een effectieve en efficiënte manier binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget uit te voeren wordt vaak gekozen voor een eenduidige aanpak: projectmanagement. In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van het projectmanagement.
3
VerandermanagementVerandermanagement
Wanneer in publicaties gesteld wordt dat ruim 70% van de geplande veranderingen in Nederlandse organisaties vastloopt of niet het beoogde resultaat opleveren dan zijn de factoren voor succesvol veranderen van groot belang. In deze module komen alle belangrijke aspecten van verandermanagement aan bod.
4
OpdrachtgeverschapOpdrachtgeverschap
Het doorvoeren van veranderingen in organisaties vereist goed opdrachtgeverschap. De opdrachtgever heeft kennis nodig van adviseren, omgaan met weerstanden, onderzoek doen en geven van feedback. In deze module wordt ingegaan op al deze aspecten.
3
Praktijkintegratieopdracht Doorvoeren van veranderingenPraktijkintegratieopdracht Doorvoeren van veranderingen
In deze opdracht pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
8

Afstudeerfase

 
StageStage
Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties tijdens de stage zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30
AfstuderenAfstuderen
Tijdens de afstudeeropdracht komt het volgende aan de orde: het zoeken van een geschikt onderwerp en omgeving voor de AO, het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek, het interpreteren van de resultaten van het gedane onderzoek, het reflecteren op het gehele proces (zowel op het onderzoek zelf, als op de interpretatie van de resultaten), het onderbouwd en logisch presenteren van de resultaten van het onderzoek in een verzorgd format inclusief conclusies en aanbevelingen.
20
Totaal Hoofdfase 180
Totaal HBO-bachelor Logistiek en Economie 240


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

De bacheloropleiding HBO Logistiek en Economie van LOI Hogeschool is volledig erkend door het ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Logistiek en Economie behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Arts (BA) worden gevoerd.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34436.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een bacheloropleiding van LOI Hogeschool bestaat uit drie studiejaren en een stage-/afstudeerfase. Veel van onze studenten voeren de stage en het afstudeerproject uit op hun werkplek. Is dat niet mogelijk, dan kun je een aparte stageplek zoeken. Tijdens alle studiejaren én de stage-/afstudeerfase krijg je persoonlijke begeleiding door topdocenten met ruime ervaring. Je betaalt altijd maar drie jaar collegegeld en mag maximaal zes jaar over de opleiding doen, zonder extra collegegeld te betalen.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 36 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op begeleiding en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts drie jaar collegegeld en kunt daarna nog drie jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 36 x € 199,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

Literatuurkosten

Het LOI-lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Houd daarnaast voor de gehele opleiding rekening met een totale uitgave van ongeveer € 600,- voor vakliteratuur.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 69,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 199,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Actie verlengd!
ASUS laptop-actie

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een ASUS laptop t.w.v. € 279,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze ASUS laptop is licht en dun en beschikt onder meer over Windows 10S, 1 jaar gratis Office 365 Personal, een snelle Wifi-verbinding en lange batterijduur. Hierdoor is de laptop ideaal in gebruik voor studie, werk en thuis.
Meer over deze actie