HBO-bachelor Toegepaste Psychologie

Vakgebied

HBO-bachelor Toegepaste Psychologie - Minor Gezondheidszorg
met STAP-subsidie

Flexibele opleiding Toegepaste Psychologie, zeer actueel programma, directe koppeling met de praktijk. Behaal een wettelijk erkend bachelorgetuigschrift.

€ 1.000,- STAP-subsidie
Nu inschrijven voor periode 4

Open avond LOI Klassikaal+ 13 september