HBO-bachelor Toegepaste psychologie

Vakgebied

HBO-bachelor Toegepaste psychologie - Gezondheidszorg

NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor Toegepaste psychologie. Bereidt perfect voor op een veelzijdige functie als professional in de psychologie.

In het kort

In het kort

NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor Toegepaste psychologie. Bereidt perfect voor op een veelzijdige functie als professional in de psychologie.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
36 x € 359,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Ben je geïnteresseerd in de menselijke psyche en wil je werken met mensen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn? Dan is de volledig vernieuwde en erkende HBO-bacheloropleiding Toegepaste psychologie met als uitstroomvariant Gezondheidszorg een hele goede keuze. Je leert o.a. over diagnostiek, behandeling, ouderenpsychologie en casemanagement. Daarbij is veel aandacht voor je ontwikkeling als professional en de vaardigheden die daarbij horen.

Deze NVAO-geaccrediteerde psychologie-opleiding is van hoge kwaliteit en bereidt perfect voor op een veelzijdige functie.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Toegepaste psychologie - Gezondheidszorg

 • Inclusief alle benodigde vakliteratuur (t.w.v. € 850,-).
 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.
 • Inclusief praktijkdagen en online hoorcolleges.
 • Naar keuze thuis of klassikaal te volgen.

Opleiding vernieuwd!

De bacheloropleiding HBO Toegepaste psychologie is onlangs volledig vernieuwd. De behoefte van het werkveld is daarbij leidend geweest. Je doet dan ook precies die kennis en competenties op waar in het werkveld behoefte aan is. Je doet brede basiskennis op en specialiseert je in het beoordelen van gedrag en het doen van praktijkgericht onderzoek. De belangrijkste competenties voor een toegepast psycholoog! Ook is er veel aandacht voor (verdere ontwikkeling van) je professionaliteit.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

"Onze groep is heel divers. Door de leerstof te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, leer ik nog meer."
Irene Florisson

Student HBO-bachelor Toegepaste Psychologie, klassikaal


Lees het interview
"Onze groep is heel divers. Door de leerstof te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, leer ik nog meer."
Irene Florisson

Student HBO-bachelor Toegepaste Psychologie, klassikaal

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De HBO-opleiding Toegepaste psychologie –Gezondheidszorg is bestemd voor iedereen die graag met mensen werkt en een uitdagende functie in ambieert op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag op het gebied van leefstijlcoaching, programma’s voor ouderen, begeleiding van chronisch zieken, gezondheidszorg of GGZ.

Over het algemeen werk je als toegepast psycholoog in een multidisciplinaire setting en altijd onder verantwoordelijkheid van een academisch geschoolde psycholoog of pedagoog.

De opleiding is ook een aanrader voor wie al een ondersteunende functie in het vakgebied heeft en zijn vakkennis en vaardigheden wil uitbreiden of door wil groeien naar een functie op HBO-niveau.

Je volgt deze opleiding via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt voor professionals die een opleiding willen volgen naast een baan.

Ontdek de arbeidsmarkt

Met deze opleiding HBO Toegepaste psychologie behaal je een waardevol bachelordiploma waarmee je aantoont breed inzetbaar te zijn. Ook buiten het psychologisch werkveld zijn er voor afgestudeerde bachelorstudenten Toegepaste psychologie tal van mogelijkheden.

Een toegepast psycholoog heeft specifieke expertise op het gebied van het beoordelen en beïnvloeden van het gedrag van mensen in een specifieke context. Daarbij heb je een een onderzoekende en ondernemende houding, ben je sensitief, gericht op samenwerking en reflectie en in staat om beroepsethische afwegingen te maken. Dit alles maakt toegepast psychologen breed inzetbaar.

Na afronding van de uitstroomvariant Gezondheidszorg kun je bijvoorbeeld aan de slag in functies als psychodiagnostisch werker, wijkcoach, praktijkondersteuner bij een huisarts of ambulant begeleider.

Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP)

Studenten en afgestudeerden van de opleiding HBO Toegepaste psychologie kunnen lid worden van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie. Deze beroepsvereniging verbindt HBO- en WO-psychologen in Nederland en behartigt hun belangen. De NBTP maakt afspraken met diverse bedrijven en instellingen en organiseert interessante bijeenkomsten. Als lid profiteer je onder meer van 25% korting op diverse tijdschriften. Verder ontvang je gratis een nieuwsbrief en online vakblad. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie en de voordelen van een lidmaatschap op www.nbtp.nl.

"Toegepast psycholoog is geen beroep, maar psychologie is wel overal toepasbaar"
Sandra Doeze Jager

Expert in het vakgebied en programmaleider HBO-bachelor Toegepaste psychologie


Lees het interview
"Toegepast psycholoog is geen beroep, maar psychologie is wel overal toepasbaar"
Sandra Doeze Jager

Expert in het vakgebied en programmaleider HBO-bachelor Toegepaste psychologie

Lees het interview

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de bachelor aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de bachelor. Je doet waardevolle kennis op en haalt binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

Het korte HBO-programma Inleiding psychologie van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

21+-toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De opleiding HBO Toegepaste psychologie is net zo divers en interessant als de mens zelf. Je wordt breed opgeleid en doet o.a. uitgebreide kennis op op het gebied van onderzoeken, evalueren en beïnvloeden van het gedrag van (groepen) mensen in hun sociale context. Je ontwikkelt een onderzoekende, oplossingsgerichte en analytische werkwijze op het gebied van gevalideerde gedragsbeoordeling, gedragsverandering en praktijkgericht onderzoek.

In het tweede deel van de hoofdfase specialiseer je je door het volgen van de uitstroomvariant Gezondheidszorg. Je leert o.a. over casemanagement, ouderenpsychologie, diagnostiek en behandeling. Ook is er extra aandacht voor onderwerpen als positieve psychologie, persoonlijk ondernemerschap, samenwerken, professioneel handelen,  techniek en innovatie. Kennis en vaardigheden die op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd worden!

Een zeer praktijkgerichte opleiding

Werken met mensen leer je het beste in de praktijk. De bacheloropleiding HBO Toegepaste Psychologie van LOI Hogeschool is daarom een praktijkgerichte opleiding.

Er is in deze opleiding toegepaste psychologie veel aandacht voor de benodigde vaardigheden, zoals diagnosticeren, communiceren, adviseren, voorlichten, trainen, coachen en onderzoeken. Je leert praktijkgericht onderzoek doen en daarbinnen interventies, psychologische theorieën, methoden en technieken toe te passen. Je onderzoekt een probleem uit de praktijk en evalueert je eigen handelen aan de hand van je eigen ervaringen, kritische reflectie en empirische gegevens.

Ook de vertaling van theorie naar praktijk komt ruimschoots aan bod in verschillende praktijkopdrachten. Elk cluster wordt afgesloten met een praktijkintegratiemodule, waarin je de opgedane theorie toepast in een praktijkopdracht. In de minor worden bij vaardigheden webinars aangeboden of skypegesprekken ingezet om je vaardigheden te oefenen.

Op alle fronten erkend

Alle HBO-bacheloropleidingen, Associatie degrees en masteropleidingen van LOI Hogeschool hebben de officiële NVAO-accreditatie. Bovendien heeft LOI Hogeschool in februari 2020 opnieuw het ITK-keurmerk behaald. Daarbij oordeelde het panel op alle punten positief.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Arjette
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Arjette

Gratis trainingsdagen

Wie kiest voor deze opleiding als thuisstudie, volgt tijdens de opleiding zes verplichte contactdagen. Tijdens deze dagen wordt intensief gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden. Bovendien zijn deze dagen een prima gelegenheid om medestudenten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bij de klassikale opleiding zijn deze dagen onderdeel van de bijeenkomsten.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal van de HBO-bachelor Toegepaste psychologie bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de opleiding HBO Toegepaste psychologie bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase en is opgebouwd uit clusters. Ieder cluster leidt tot een duidelijk herkenbare leeruitkomst. Ieder cluster wordt afgesloten met een praktijkintegratie-module. In deze modules combineer je de opgedane kennis en pas je deze toe in een praktijksituatie.

LOI Hogeschool geselecteerd voor Experiment Leeruitkomsten

LOI Hogeschool wil haar onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van studenten en de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij te mogen melden dat LOI Hogeschool met deze opleiding is geselecteerd om mee te doen met het Experiment leeruitkomsten van het ministerie van OCW. Dit betekent dat LOI Hogeschool zich de komende jaren zal inspannen om deze opleiding nog flexibeler te maken. Zo is de opleiding nog beter te combineren met werk en privéleven en sluit deze nog beter aan bij je persoonlijke opleidingsbehoefte. Het onderwijs wordt ‘output-driven’: Niet de hogeschool bedenkt wat je als student moet leren, maar het werkveld geeft aan wat gevraagd wordt. Jij als student kijkt wat je moet leren om dat te bereiken.

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van OCW.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse

Module EC's

Cluster 1: Inleiding psychologie

Cluster 1: Inleiding psychologie

Je leert je een oordeel vormen over jezelf en een ander. Daarbij maak je gebruik van de basisbegrippen van de (biologische) psychologie en van je kennis over de verschillende levensfases die een mens doorloopt.
30
Inleiding digitaal portfolioInleiding digitaal portfolio
Het digitaal portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om een overzicht te geven van je verworven kennis, vaardigheden en inzichten; de zogenaamde ‘competenties’. Met het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. Ook is het een compleet overzicht van jouw ontwikkelde competenties, waardoor gerichte studiebegeleiding mogelijk is.
-
Inleiding in de psychologie Inleiding in de psychologie
In deze module leer je over de kern van psychologische stromingen, theorieën en onderzoek en maak je kennis met basisbegrippen en -principes van de psychologie.

Je leert over het ontstaan van de theorie en over de beoefening van psychologie als wetenschap. De module biedt ook een introductie op de specialisaties in de hoofdfase en laat zien hoe je principes kunt toepassen in analyses van casuïstiek.
5
OntwikkelingspsychologieOntwikkelingspsychologie
Deze module gaat in op de ontwikkelingspsychologie van kind tot adolescentie en de diversiteit hierin. Dit gebeurt aan de hand van de verschillende theoretische perspectieven en onderzoek binnen het vakgebied psychologie. Je leert wat typerend is voor een normale ontwikkeling en kun dit in een voorbeeldcasus karakteriseren.
5
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In deze module leer je om jouw persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.
5
Biologische psychologieBiologische psychologie
Deze module leert je om verbanden te leggen tussen biologische systemen en processen en het (dis)functioneren van mensen.
5
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
De module Inleiding onderzoek doen leert je kennis en vaardigheden op het gebied van statistische methoden en technieken toepassen en legt hiermee een basis voor het zelf uitvoeren en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek.
5
Praktijkintegratiemodule Jij en ikPraktijkintegratiemodule Jij en ik
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang.
Deze opdracht draait om het onderzoeken en analyseren van je identiteit op basis van het theoretische kader van de algemene, biologische en ontwikkelingspsychologie. Ook reflecteer je op je dagelijks functioneren (het opmerken van gedrag en emoties) op en buiten de werkvloer. Dit doe je op basis van voorgestelde reflectiemethoden.
5

Cluster 2: Diagnostiek, ethiek en onderzoek

Cluster 2: Diagnostiek, ethiek en onderzoek

Je rapporteert en reflecteert over psychodiagnostisch onderzoek. Dit doe je op basis van observatie, gesprekken en analyse, waarbij je rekening houdt met beroepsethische principes.
30
Inleiding statistiekInleiding statistiek
In deze module leer je statistische methoden en technieken toepassen op het gebied van de psychologie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: maatstaven voor ligging en spreiding, kansrekening, kansvariabelen, normale verdeling en binomiale verdeling. Met de vaardigheden die je opdoet, leggen een basis voor het zelf uitvoeren en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek.
5
PsychodiagnostiekPsychodiagnostiek
In deze module doe je kennis op over psychodiagnostiek en diagnostische onderzoeksvaardigheden in het algemeen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de indeling van typen onderzoek (begeleidingsgericht, behandelingsgericht en selectiegericht) en onderzoeksvormen bij verschillende diverse doelgroepen en binnen verschillende praktijkvelden. Aansluitend worden psychometrische, statistische en methodologische eigenschappen van testen en instrumenten behandeld. Tot slot wordt er aandacht besteed aan onderzoeksvoorbereiding, testafname, testverwerking, adviesformulering, rapportage en communicatie. Ook komen de recente ontwikkelingen binnen de beroepsgroep, maatschappij, politiek en wetgeving aan bod.

Na afronding kun je de keuze verantwoorden voor verschillende psychodiagnostische testen en het gebruik van basale statistische gegevens. Dit doe je op basis van inhoudelijke en procedurele kennis met betrekking tot psychodiagnostiek.
5
Observeren en rapporterenObserveren en rapporteren
Je leert zorgvuldig waarnemen en onderscheid maken tussen feitelijke waarnemingen en subjectieve interpretaties. Ook leer je een keuze maken voor een betrouwbaar observatiesysteem en observaties registreren, interpreteren en rapporteren.
5
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je je mondeling en schriftelijk correct en effectief te kunnen uitdrukken. Je bent na afronding in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
BeroepsethiekBeroepsethiek
Deze module draait om de morele aspecten van je werk. Zo is er onder andere aandacht voor het herkennen van morele keuzes, ethisch denken en het analyserend oplossen van praktische dilemma’s die je tegen kunt komen bij het werken met cliënten, binnen de organisatie en het samenwerken met beroepsgenoten en andere disciplines. Je leert juist te handelen door de normen en waarden tegen elkaar af te wegen en de kaders van de beroepscode in acht te nemen. Elke cliënt en situatie is uniek. Het is dan ook belangrijk om je te realiseren geen standaard antwoord is op de vraag wat nu de juiste manier van handelen is.
5
Praktijkintegratiemodule Ethiek en onderzoekPraktijkintegratiemodule Ethiek en onderzoek
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang.

Deze opdracht draait om het uitvoeren van een onderzoek over het gebruik van beroepsethische principes.
5
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase

Module EC's

Cluster 3: Omgang en communicatie

Cluster 3: Omgang en communicatie

Je onderzoekt en rapporteert over de verschillen en overeenkomsten in opvoeding en levensloop bij personen met een diverse culturele achtergrond.
30
Transculturele psychologieTransculturele psychologie
In deze module word je je bewust van de culturele diversiteit. Wat zijn de effecten van culturele kenmerken bij jezelf, anderen en de samenleving? En wat zijn de effecten op gedrag, emotie, opvoeding, intelligentie en psychische gezondheid?
5
Sociale psychologieSociale psychologie
In deze module verwerf je kennis over sociale psychologie en krijg je inzicht in de theorieën en modellen over mensen in groepen. Met deze kennis ben je in staat zijn om, in het werkveld van de toegepaste psychologie, het gedrag van mensen te verklaren en beoordelen vanuit de interactie tussen verschillende individuen.
5
Voortgezette statistiekVoortgezette statistiek
In deze module wordt dieper ingegaan op het toepassen van statistische methoden en technieken op het gebied van de psychologie. Je leert zelfstandig statische data analyseren met als doel het kunnen beoordelen van wetenschappelijke onderzoek en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.
5
PedagogiekPedagogiek
Deze module gaat in op manieren van opvoeden en opgroeien in een diverse maatschappij. Daarbij is aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en voor de verschillen en overeenkomsten in opvoeding en levensloop bij personen met diverse culturele achtergronden.
5
LevenslooppsychologieLevenslooppsychologie
Je leert de fysiologische, cognitieve, emotionele, persoonlijkheids-, sociale en idiosyncratische ontwikkeling analyseren van jongvolwassenen, volwassenen, oudere volwassenen, ouderen en eeuweling cliënten. Dit doe je vanuit het perspectief van en volgens de huidige opvattingen binnen de levenslooppsychologie, met als doel om adviezen en (gedrags)interventies af te stemmen op de eigenheid van de cliënt.
5
Praktijkintegratiemodule Opvoeding en ontwikkeling in verschillende culturenPraktijkintegratiemodule Opvoeding en ontwikkeling in verschillende culturen
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang.

In deze opdracht onderzoek je en rapporteer je over de verschillen en overeenkomsten in opvoeding en/of levensloop bij personen met een diverse culturele achtergrond.
5

Cluster 4: Beïnvloeden van gedrag

Cluster 4: Beïnvloeden van gedrag

Je leert om op basis van evidence based methoden te adviseren over de best passende interventie op het gebied van preventie en/of coaching als het gaat om groepsprocessen in een organisatie.
30
GroepsdynamicaGroepsdynamica
Deze module biedt je een versterking van competenties voor hulpverlening aan cliënten. Je doet verdiepende kennis op over groepsdynamica, waardoor er een basis gelegd wordt voor het begrijpen van groepsgedrag en de diverse invloeden, evenals jouw eigen gedrag. Kennis van en inzicht in groepsdynamica stelt je in staat om op een positieve wijze deze processen te beïnvloeden om zo de groep en het individu te helpen het gewenste resultaat te behalen.
5
PreventiePreventie
Je leert motiveren welk type interventie op het gebied van preventie passend is bij het opstellen of beoordelen van preventieprojecten binnen het sociale domein. Daarbij houd je rekening met de huidige beleidsontwikkelingen, belangen op macro-, meso- en microniveau, resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, verschillende verklaringsmodellen voor psychische gezondheid en de verwachte effectiviteit van de interventie.
5
Coaching en motiverende gespreksvaardighedenCoaching en motiverende gespreksvaardigheden
Je maakt kennis met diverse interventie- en gesprekstechnieken. Wat is de essentie? Wat is het verwachte effect? En hoe kun je deze interventies toepassen om je gesprekspartner te motiveren tot gedragsverandering?
5
Evidence based practice werkenEvidence based practice werken
Interventies moeten gebaseerd zijn op (wetenschappelijke) kennis over wat werkt. Dat is het uitgangspunt van het werken volgens evidence based practice. Je leert de gevonden bewijslast voor de behandeling van individuele cliënten evalueren op basis van de drie pijlers van evidence based practice.
5
Arbeids- en organisatiepsychologieArbeids- en organisatiepsychologie
Deze module gaat in op wetenschappelijke modellen op het gebied van organisatiepsychologie. Daarbij leer je o.a. over de invloed van individueel gedrag en groepsgedrag op werkprocessen binnen organisaties.
5
Praktijkintegratiemodule GroepscoachingPraktijkintegratiemodule Groepscoaching
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang.

In deze opdracht onderzoek en beoordeel je groepsprocessen in een organisatie en adviseer je op basis van evidence based practice over het meest geschikte type interventie op het gebied van preventie en/of coaching.
5

Cluster 5: Beoordelen en veranderen

Cluster 5: Beoordelen en veranderen

Je leert verschillende theoretische kaders toepassen en daar met anderen over communiceren. Ook leer je samenwerken met andere disciplines als het gaat om gedragsverandering.
30
PersoonlijkheidsleerPersoonlijkheidsleer
Persoonlijkheidsleer is de breedste discipline binnen de psychologie. In deze module leer je wat persoonlijkheidsleer is, maak je kennis met de vijf hoofdstromingen (psychoanalyse, behaviorisme, humanisme, cognitivisme, biologische traittheorie) en leer je wat de basisprincipes en therapeutische toepassingen van de psychoanalyse zijn. Ook leer je veel voorkomende gedragsstoornissen in relatie te brengen met passende vormen van hulp en behandelmogelijkheden.
5
GezondheidspsychologieGezondheidspsychologie
Deze module behandelt de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte. Zo is er o.a. aandacht voor gezondheidsvoorlichting, educatie en preventieactiviteiten. Daarnaast is er aandacht voor een aantal veelvoorkomende psychosomatische aandoeningen. Ook is er aandacht voor de relatie tussen psychologie en (chronische) ziekte. Hoe gaat iemand om met zijn ziekte? Bovendien besteedt de module aandacht aan de relatie tussen gedrag en gezondheid. Wanneer is er sprake van een balans of disbalans tussen risicofactoren en beschermende factoren? Hoe leg je het individuele en maatschappelijke belang van een gezonde leefstijl uit aan betrokkenen? En hoe motiveer je mensen tot gedragsverandering?

Na afronding van deze module ben je in staat om preventieve en gezondheidsbevorderende maatregelen (zoals werken aan competentie, zelfmanagement en leefklimaat) aan specifieke ongezonde leefstijlfactoren bij cliënten.
5
OnderwijspsychologieOnderwijspsychologie
In deze module doe je kennis op van theorieën op het gebied van sociale en motivationele processen in de klas en de wisselwerking met het leren. Er is aandacht voor theorieën met betrekking tot cognitieve ontwikkeling en je krijgt inzicht in hoe het onderwijs en de opbouw van lesprogramma’s zijn afgestemd op deze ontwikkeling. Taalontwikkeling en lezen komen aan bod, evenals de meest gangbare theorieën met betrekking tot leer- en cognitieve stoornissen. Je doet kennis op over het ontstaan van deze stoornissen en krijgt inzicht in de mogelijke oorzaken van deze stoornissen. Bovendien weet je na afronding welke leerstrategieën een leerling of student in kan zetten in zijn of haar leerproces om leer- en cognitieve stoornissen aan te pakken. Daarbij kun je een plan van aanpak opstellen, gebaseerd op de diagnose van een leer- of cognitieve stoornis bij een leerling of student.
5
PsychopathologiePsychopathologie
Deze module bespreekt de meest voorkomende psychische stoornissen. De psychische stoornissen volgen de indeling zoals die in de DSM-V beschreven en gehanteerd wordt. Je ontwikkelt vaardigheid in het herkennen en benoemen van symptomen van psychopathologische stoornissen op basis van het klinisch beeld ten behoeve van het formuleren van een (voorlopige) diagnose. Daarnaast is er in deze module aandacht voor de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van comorbiditeit, epidemiologie, etiologie en de effectiviteit van behandelingsvormen bij de verschillende psychopathologische stoornissen.

Na afronding ben je in staat een cliënt te onderzoeken door gericht vragen te stellen en te observeren op zoek naar aanwezige psychopathologie. Zo vorm je je een beeld van de algehele psychische toestand, de werking van de psychische functies en de mogelijke verstoringen die hierin kunnen optreden.
5
NeuropsychologieNeuropsychologie
In deze module maak je kennis met het begrip klinische neuropsychologie. Er is aandacht voor het neuropsychologisch onderzoek en het belang van betrouwbaarheid en validiteit van testonderzoeken. Tot slot leer je welke stoorfactoren de testresultaten van een onderzoek negatief beïnvloeden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: beeldvorming van de hersenen, herstel en behandeling, functiedomeinen, ziektebeelden en behandelmogelijkheden.
5
Praktijkintegratiemodule MultidisciplinariteitPraktijkintegratiemodule Multidisciplinariteit
In de praktijkintegratiemodule pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang.
5

Minor Gezondheidszorg

Minor Gezondheidszorg

Je leert het gedrag van personen met diverse problematiek beoordelen en beïnvloeden. Ook leer je hierover communiceren en het proces van zorg bewaken rondom deze persoon binnen de gezondheidszorg.
30
Diagnostiek gezondheidDiagnostiek gezondheid
Meer informatie over deze module volgt tijdens de opleiding.
5
Behandeling gezondheidBehandeling gezondheid
Meer informatie over deze module volgt tijdens de opleiding.
5
Klinische vaardighedenKlinische vaardigheden
Meer informatie over deze module volgt tijdens de opleiding.
5
OuderenpsychologieOuderenpsychologie
Meer informatie over deze module volgt tijdens de opleiding.
5
CasemanagementCasemanagement
Meer informatie over deze module volgt tijdens de opleiding.
5
Praktijkintegratiemodule DBC en casemanagementPraktijkintegratiemodule DBC en casemanagement
Meer informatie over deze module volgt tijdens de opleiding.
5

Cluster 7: Stage

Cluster 7: Stage

Tijdens de stage functioneer je, onder begeleiding, als toegepast psycholoog in de beroepspraktijk.
30
PortfoliomodulePortfoliomodule
Gedurende de gehele opleiding leg je een digitaal portfolio in. Hierin maak je je ontwikkeling inzichtelijk.
0
Stage inclusief praktijkassessment 30  

Cluster 8: Afstuderen

Cluster 8: Afstuderen

Voor een dilemma of vraag uit de beroepspraktijk beschrijf en implementeer je een onderbouwd(e) en beargumenteerd(e) oplossing of antwoord.
30
Methoden voor praktijkonderzoekMethoden voor praktijkonderzoek
Meer informatie over deze module volgt tijdens de opleiding.
5
KeuzemoduleKeuzemodule
Meer informatie over deze module volgt tijdens de opleiding.
5
AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over het hbo bachelor-niveau in een aan de opleiding gerelateerde context.
20
Totaal Hoofdfase 180
Totaal HBO-bachelor Toegepaste psychologie - Gezondheidszorg 240


Stage en werkplek

Het studieprogramma van deze opleiding is opgebouwd uit clusters van 30 studiepunten (EC). Ieder cluster leidt tot een leeruitkomst. Per cluster staat omschreven wat je na het afronden van het desbetreffende onderdeel weet en kunt. De meeste clusters worden afgesloten met een praktijkintegratiemodule. Tijdens deze modules pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene en specifieke beroepscompetenties en doe je onderzoeksvaardigheden op.

Om de stage en de praktijkintegratiemodules succesvol te kunnen doorlopen, moet je beschikken over een geschikte werk- of stageplek.

Wat is een geschikte werkplek

De werkplek is relevant indien voldaan is aan een aantal eisen:

Op de werkplek moet je vaardigheden op het gebied van diagnostiek en begeleiding op kunnen doen die zijn gerelateerd aan de gekozen specialisatie. Enkele voorbeelden van deze vaardigheden zijn: interview afnemen, gesprekken voeren met patiënten of cliënten, tests afnemen, observeren en het opstellen van hulpverleningsplannen.

De werkplek kan bijvoorbeeld zijn: een overheidsinstelling, een door de overheid gefinancierde of gesubsidieerde instelling, een particuliere instelling, een bedrijf of een zelfstandig gevestigde psycholoog of (ortho)pedagoog.

De organisatie waar je stage gaat lopen, moet de ruimte bieden om beroepsgerichte opdrachten uit te voeren en op te nemen met een camera. Ook moet de organisatie het assessment op de werkvloer kunnen faciliteren, zodat je in een realistische situatie begeleid en getoetst kunt worden.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Zet je kennis en ervaring in voor een opleiding op maat

Lees meer

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

Na het afronden van deze bacheloropleiding heb je het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Toegepaste psychologie op zak. Met het bachelorgetuigschrift op zak mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

De opleiding HBO-bachelor Toegepaste psychologie is NVAO-geaccrediteerd. Een garantie voor kwaliteit en (h)erkenning van het diploma in binnen- én buitenland. Het diploma heeft dan ook een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34507.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

27

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

54

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Planning bijeenkomsten

De lesbijeenkomsten zijn zo goed mogelijk verdeeld over de opleiding. Wanneer je een opleiding volgt met daarin een specialisatie, uitstroomvariant of minor, vinden alle bijeenkomsten plaats voor de start hiervan. Een specialisatie, uitstroomvariant of minor is over het algemeen het laatste theoretische deel van de opleiding.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode

Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.

Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Deeltijdonderwijs: de beste keuze voor werkenden

Bij LOI Hogeschool studeer je via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt om te volgen naast een baan. Of je nu kiest voor klassikaal of thuis studeren, een deeltijdopleiding bij LOI Hogeschool past zich aan jou aan en is dus heel goed af te stemmen op je andere bezigheden. Bovendien is er veel ruimte voor integratie met de praktijk. Zo haal je het maximale uit de combinatie werk en studie.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding

Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een bacheloropleiding van LOI Hogeschool bestaat uit drie studiejaren en een stage-/afstudeerfase. Veel van onze studenten voeren de stage en het afstudeerproject uit op hun werkplek. Is dat niet mogelijk, dan kun je een aparte stageplek zoeken. Tijdens alle studiejaren én de stage-/afstudeerfase krijg je persoonlijke begeleiding door topdocenten met ruime ervaring. Je betaalt altijd maar drie jaar collegegeld en mag maximaal zes jaar over de opleiding doen, zonder extra collegegeld te betalen.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 36 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts drie jaar collegegeld en kunt daarna nog drie jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 36 x € 179,00
Collegegeld klassikaal : 36 x € 359,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 69,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot

50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
36 x € 359,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 24 april in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00