Toon 0 resultaten
Unieke samenwerking met Motion10
 

”Samen verder groeien”

LOI Hogeschool en IT-Consultancy bedrijf Motion10 kondigden onlangs een samenwerking aan voor opleidingen op het gebied van Big Data en Data & Analytics. Edwin Löring, programmamanager bij LOI Hogeschool, en Frank Langeveld, commercieel directeur van Motion10, vertellen in een interview meer over de aansluiting tussen de missies van beide organisaties en de toegevoegde waarde van de samenwerking.

Om het ontstaan van een grotere kloof op de arbeidsmarkt tegen te gaan, werken LOI Hogeschool en Motion10 samen. Consultants van Motion10 die al regelmatig trainingen verzorgen bij klanten verzorgen nu ook opleidingen bij LOI Hogeschool op hbo-niveau. Het doel van de samenwerking is om de inhoud van de opleidingen beter aan te laten sluiten bij de snelle ontwikkelingen in de praktijk.

Edwin Löring en Frank Langeveld vertellen in een interview meer over de aansluiting tussen de missie van beide organisaties en de toegevoegde waarde van de samenwerking.

Bestendige basis in inhoud en samenwerken voor actualiteit

Edwin: “Vanuit LOI is het de gewoonte om te werken met partners uit de praktijk. We doen dit al sinds de start van onze Informatica-opleidingen meer dan 20 jaar geleden. Met deze samenwerking willen we een zo relevant en actueel mogelijke leerervaring bieden aan onze studenten. We stellen de student in staat om de theorie en praktijk met elkaar te kunnen integreren. Zo faciliteert LOI de student optimaal in het leren.

Voor sommige onderwerpen geldt dat het inderdaad lastig is om dicht tegen de laatste ontwikkelingen aan te zitten, zoals bij onze Big Data opleiding. Daarom zorgen wij voor de bestendige basis in de inhoud en voor de actualiteit door samen te werken met partners die aansluiten bij onze waarden.”

Samen verder groeien

Edwin: “Het mooie van de samenwerking met Motion10 is dat de twee organisaties goed met elkaar matchen. Bij sommige onderwerpen heb je de actualiteit in de markt die zich heel snel ontwikkelt. Dan heb je die connectie met de markt en met marktpartners hard nodig. 

Maar dan wil je ook mensen neerzetten die ons adagium, ‘Groei door’, in zich hebben. Dat zij in de praktijk continu bezig zijn met de volgende stap. We bouwen dat ‘Groei door’ er in voor de student, maar ook voor de LOI.”

Frank: “Zoals Edwin het zegt; het gaat om de match in wat we beiden willen als organisatie. Het credo van LOI is ‘Groei door’, de missie van Motion10 vatten we samen als ‘De Cirkel van Groei’. Het gaat er daarbij om dat onze mensen zich blijven ontwikkelen, en dat geldt ook voor onze klanten. Dat geldt natuurlijk voor LOI net zozeer. En het is heel belangrijk in deze maatschappij: een leven lang leren past daar volgens ons heel erg bij.”

Kennis up-to-date houden

Edwin: “In kennisintensieve functies moet je in beweging blijven, en jezelf blijven updaten in kennis, vaardigheden, en attitude. Zeker op het vlak van big data en data analytics, waar kennis bij wijze van spreken binnen een week verouderd kan zijn.”

Frank: “In veel beroepen, zoals in de zorgsector waar mijn vrouw werkt, moet je jezelf aantoonbaar blijven updaten. De IT-sector kent dat niet. Maar ik denk dat iedereen in de IT die verantwoordelijkheid zelf wel voelt; na vijf of tien jaar zit je al met gedateerde kennis en ervaring.”

Gemotiveerde studenten

Edwin herkent die eigen verantwoordelijkheid in veel studenten van LOI Hogeschool: 
“Het zijn veelal zij-instromers. Met regelmaat mensen met een eerder genoten opleiding in een ander vakgebied; economie of bijvoorbeeld kunstgeschiedenis. Mensen die verder willen leren, willen omscholen, bijscholen. De categorie volwassenen, die de volgende stap wil maken.”

Frank: “Ik herken dat heel erg in die groep, het commitment. De studenten die we hier tegenkomen, zijn per definitie erg gemotiveerd.” Edwin vult aan: “Die mensen lopen in de praktijk tegen een probleem aan dat ze in de opleiding kunnen toetsen, in dit geval bij in de praktijk gelouterde docenten van Motion10. Ze zijn al gemotiveerd, en door dat mechanisme raken ze nog meer gemotiveerd.”

Kennisdelen 

Hoe past de samenwerking met LOI Hogeschool precies bij de verdere ontwikkelingen bij Motion10? Frank: “Voor Motion10 zit de waarde van deze samenwerking er onder andere in dat dit aan de basis staat van een intern opleidingsinstituut dat we nu aan het ontwikkelen zijn, onder de voorlopige werktitel ‘Motion10 University’. 

Daarnaast geven we hiermee weer uiting aan onze missie: de Cirkel van Groei, omdat we medewerkers in staat stellen om kennis te delen en zichzelf en anderen daarmee te helpen groeien.”

De Cirkel van Groei

Frank: “Voor onze consultants is het geven van opleidingen een hele mooie afwisseling en aanvulling op hun dagelijkse werk. En het laat ook zien dat die mensen een autoriteit zijn op hun vakgebied. Het is ideaal dat we die kennis kunnen blijven overdragen. Doordat je dagelijks in de praktijk bezig bent met de stof, kun je die ook weer veel beter overbrengen op studenten. Die combinatie is voor ons cruciaal.

Ten slotte is het onze verwachting dat de som van deze samenwerking groter is dan het geheel der delen. Wat je uiteindelijk hoopt is dat je studenten aflevert die die meerwaarde in hun dagelijks werk en aan de maatschappij kunnen gaan leveren. Of die dat al doen en die nog beter kunnen gaan leveren.”

Betrouwbare partner

Frank: “Daarnaast zijn we blij en trots om deze samenwerking aan te gaan omdat LOI een belangrijk kennisinstituut is in Nederland.” Edwin: “Ik sluit me daarbij aan; wij zijn er trots op dat we op langere termijn, op een duurzame manier toegevoegde waarde kunnen leveren middels deze samenwerking. 

Een leven lang E-learning

Afsluitend was ik benieuwd naar de visie die Edwin en Frank hadden op de toekomst van het leren. 
Edwin: “E-learning is al steeds interactiever en wordt steeds persoonlijker. Instellingen gaan in staat zijn om de opleiding als een maatpak om de student te gieten. Learning analytics stelt ons in staat om dat te doen.

Daarnaast geloven wij in een leven lang leren: in een continue ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude. De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid komt steeds uitdrukkelijker bij de werknemer zelf te liggen.” 

Soft skills in de IT

Om welke vaardigheden draait het dan in de toekomst? Edwin: “In de IT heeft de focus lang op het vergaren van kennis gelegen, maar we zien dat soft skills steeds meer als essentieel worden gezien voor het complete functioneren van de IT’er. En terecht. 

Waar wij als LOI onder meer goed in zijn: wij leiden op naar een erkend getuigschrift. Die erkenning is erop gebaseerd dat een student inhoudelijk de competenties heeft, maar ook dat de vaardigheden en competenties op hbo-niveau zitten. Onze samenwerking met Motion10 is gebaseerd op de inhoud, maar je hebt de soft skills nodig om één en ander over te kunnen brengen.

Je kunt een big data-project oppakken, maar zonder de soft skills wordt het niet succesvol. Waar studenten mee te maken hebben is dat het niet alleen over de inhoud gaat, maar ook over het in staat zijn om de inhoud over te brengen, het in een proces te brengen, en zorgen dat het landt bij de stakeholders.”

Dezelfde taal spreken

Frank: “Ik ben het daar mee eens. Als je kijkt naar ons vakgebied, de IT; daarin kon je vroeger met een ‘kunstje’ heel ver komen. Als kinderarts vroeger, idem. Inmiddels kun je geen kinderarts meer worden zonder dat je geleerd hebt goed met kinderen te communiceren.

Bijna in alle beroepen waarin je met mensen praat, moet je in staat zijn om je boodschap op mensen over te brengen en om mensen mee te nemen. Ik denk dat IT’ers daar steeds meer toe in staat zijn. Naarmate je meer tegen de business aan zit, moet je het ook in normale taal kunnen uitleggen. Want die mensen spreken geen nerd-taal. In ons vakgebied kom je er niet zonder social skills.”

Nieuwe ontwikkelingen 

Edwin: “Wat wij op dit moment en in de toekomst voor ons zien, is een toenemende kennisuitwisseling tussen het onderwijs en bedrijven. Hier is LOI Hogeschool al volop mee bezig: opleiden voor de behoefte van nu en in de toekomst. Het gaat er om dat je steeds kunt toetsen aan de werkelijkheid wat er nu en de komende jaren speelt. Daar heb je de partners uit het werkveld hard bij nodig.

Er moet een bepaalde basis zijn; om te kunnen zeggen dat die student er duurzaam wat mee kan. Als ik bijvoorbeeld kijk naar blockchain; rond dat thema gebeurt er in toepassingen en technologie heel veel. Daarvoor hebben we de marktpartijen nodig, om te kunnen zien of er echt duurzame mogelijkheden voor een opleiding zijn. Alleen zo houd je je opleidingen actueel, relevant en bestendig.”

Frank: “Ik kan me voorstellen dat je nieuwe ontwikkelingen ziet zoals IoT, Blockchain, AI, en dat dat misschien geen nieuwe volledige opleidingen worden, maar wel minors. Wij zitten natuurlijk op de cutting edge van de laatste ontwikkelingen. De LOI kan beter beoordelen of er vraag is naar opleidingen op zo’n gebied. Samen zouden we dan kunnen bekijken hoe snel we kunnen beantwoorden aan die vraag, in termen van time-to-market.”

Samen de kloof dichten

Het wordt voor opleidingsinstituten steeds moeilijker om studenten op te leveren die dicht tegen de laatste ontwikkelingen in de markt aan zitten. En voor de bedrijfswereld om goed opgeleide mensen te vinden, met kennis die echt up-to-date is. De samenwerking tussen de LOI en Motion10 is vooral bedoeld om het ontstaan van een grotere kloof op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 

Edwin: “In 1923 werd de LOI opgericht. De eerste opleiding betrof een schriftelijke opleiding boekhouden. In eerste instantie ontwikkeld om het gat in kennis en kunde van de eigen medewerkers te dichten en daarna uitgebracht omdat de opleiding ook relevant was voor al die andere boekhoudkundige medewerkers in Nederland.  Dat is de basis van wat de LOI nu doet; het gat dichten tussen wat er nodig is en wat er al aanwezig is aan kennis en skills – nu en in de toekomst. Met zo min mogelijk drempels, zo flexibel mogelijk. 
Daar is deze samenwerking ook een heel goed voorbeeld van.” 

Edwin Löring

Edwin Löring is programmamanager bij LOI Hogeschool en in die rol verantwoordelijk voor de programmering van de opleidingen en de koppeling van het curriculum aan de arbeidsmarkt. “Ik kan er oprecht van genieten om mensen te zien groeien. Dat vind ik het mooiste wat er is.”

Frank Langeveld

Frank Langeveld is directeur commercie en marketing bij Motion10. “Wat ik belangrijk vind in de IT is iets te creëren samen met mensen, en ten tweede dat die mensen passie hebben voor hun vak. Ik wil het beste uit het vak halen, en daarmee het beste creëren voor de klant.”