Toon 0 resultaten

“Door snel te schakelen met LOI Zakelijk kunnen wij in coronatijd door met de opleiding”

Leendert van Geest

Teamchef regionaal servicecentrum politie Den Haag

“Door snel te schakelen met LOI Zakelijk kunnen wij in coronatijd door met de opleiding”
Leendert van Geest

Teamchef regionaal servicecentrum politie Den Haag

Leendert van Geest is teamchef bij het regionaal servicecentrum van de politie van de eenheid Den Haag. Hij vertelt hoe zijn team is omgegaan met het opleiden in coronatijd.

“Op het servicecentrum zijn we verantwoordelijk voor al het niet-spoedeisende contact met burgers. Zoals de slogan zegt: Geen spoed, wel politie. Dat contact verloopt telefonisch, via e-mail, online formulieren en social media. We beantwoorden vragen, plannen aangiftes in en verwerken meldingen van burgers. Die gaan over de meest uiteenlopende zaken, van geluidsoverlast of een burenruzie, tot het melden van een woninginbraak of het vermoeden van een wietplantage.”

Vaardigheden, ‘blauw denken’ en feitenkennis

“Alle berichten die binnenkomen, checken we en handelen we zo veel mogelijk zelfstandig af. Omdat het ons werk is om het contact met de burger zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten onze medewerkers over veel vaardigheden beschikken. Zoals het feilloos kunnen inschatten van de situatie, de juiste gesprekstechnieken beheersen en natuurlijk altijd rustig blijven. ‘Blauw denken’, noemen we dat bij de politie. Veel van deze vaardigheden zijn te leren, maar de ervaring wijst uit dat niet iedereen dit kan, hoe slim je ook mag zijn. Naast het ‘blauw denken’ is het natuurlijk onontbeerlijk dat medewerkers van het servicecentrum veel feitenkennis hebben. Over hoe de grondwet in elkaar zit bijvoorbeeld, of wat zijn ieders rechten en plichten zijn.”

“De benodigde kennis en vaardigheden doen nieuwe medewerkers gewoonlijk op in klassikaal groepsverband, binnen onze eigen faciliteiten. Er stond net een nieuwe klas op het punt te starten, toen begin 2020 de coronacrisis in Nederland uitbrak. Net als heel veel organisaties zaten we even met de handen in het haar. Het mag duidelijk zijn dat een organisatie als de politie niet even tijdelijk de lijnen kan sluiten.”

Flexibiliteit bij LOI Zakelijk en de politie

“Ook het opleiden van nieuwe medewerkers kan niet zonder consequenties worden stopgezet. Maar van start gaan zoals gebruikelijk, was nu door alle maatregelen ook niet mogelijk. Na kort beraad werd al snel geopperd om de deelnemers thuis, via afstandsonderwijs te laten starten. Tja, bij wie klop je dan aan? Bij de LOI natuurlijk. Door snel te schakelen, communicatie via korte lijnen én flink wat flexibiliteit bood LOI Zakelijk onze deelnemers de mogelijkheid om toch direct te kunnen starten met de opleiding, met het onderdeel BOA om precies te zijn. Het behalen van het certificaat Basisbekwaamheid bijzonder opsporingsambtenaar (BOA), is standaard een onderdeel van de opleiding die onze medewerkers moeten volgen. De LOI biedt ook een erkende BOA-opleiding aan. Normaal plannen we dit onderdeel in aan het einde van onze opleiding, maar nu hebben we het verplaatst. De politie kan daarin net zo flexibel zijn als LOI Zakelijk.”

Nieuwe manier van studeren biedt mogelijkheden

“Het thuis studeren gaat de deelnemers heel goed af. Voor vragen kunnen ze terecht bij de LOI-docent, maar ook onderling bespreken ze veel, via de online leeromgeving van de LOI en in de whats-appgroep die ze hebben aangemaakt. Zelf studietijd en -tempo bepalen wordt als heel prettig ervaren. Deze studiemethode biedt ook ruimte voor eigen inbreng vanuit de organisatie. In deze groep hebben we bijvoorbeeld het initiatief genomen om deelnemers zelf om en om online een item uit de theorie te laten presenteren. Door deze actieve benadering gaat de stof meer ‘leven’. Het is verrassend wat de coronacrisis teweeg brengt. Want deze voor de politie nieuwe manier van studeren bevalt goed. En dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.”