Toon 0 resultaten

"We vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun kennis blijven ontwikkelen"

Bruno Mol

Opleidingscoördinator bij de Aloysius Stichting

"We vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun kennis blijven ontwikkelen"
Bruno Mol

Opleidingscoördinator bij de Aloysius Stichting

Bruno Mol is sinds januari 2014 werkzaam als opleidingscoördinator bij de Aloysius Stichting. 

Bruno: “Persoonlijke ontwikkeling speelt een belangrijke rol binnen onze stichting. Mijn collega’s zijn werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs. Ook verzorgen we onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen.

EVC-traject

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed zijn opgeleid en hun kennis blijven ontwikkelen.  Om die reden organiseren we dan ook regelmatig studiedagen en kenniskringbijeenkomsten met specialisten van buiten. In samenwerking met diverse hogescholen, organiseren we ook mastermodules. Daarnaast zijn diverse medewerkers van ons onlangs gestart met een EVC-traject via LOI Zakelijk (red. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties). Deze  mensen functioneren goed en hebben een hoop ervaring opgedaan. Om hen zo snel en zo efficiënt mogelijk bevoegd voor de klas te krijgen, volgen zij een EVC-traject gevolgd door een opleiding bij LOI. LOI Zakelijk werkt hiervoor samen met Libereaux. Dit bureau brengt de talenten en competenties van onze mensen in kaart en legt dit vast in een ervaringscertificaat. Enkele medewerkers hebben hiermee al vrijstelling gekregen voor de PABO-opleiding. Naar verwachting zullen dit er binnenkort meer zijn.

Goed gevoel

We verwachten dat deze aanpak voor onze medewerkers heel goed werkt. Het is voor hen heel motiverend om te weten dat zij al veel kennis en vaardigheden hebben opgedaan én dat zij veel van hun stage opdrachten voor de opleiding gewoon op hun eigen werkplek kunnen doen. Als stichting zijn we natuurlijk ook erg enthousiast; onze collega’s zijn niet onnodig veel tijd kwijt aan hun studie, en ze kunnen gewoon hun werk blijven doen. Daardoor hebben deze collega’s wellicht energie om zich ook mee te ontwikkelen in andere professionaliseringstrajecten van Aloysius. Al met al zien we dus zeker winst in de combinatie van EVC trajecten en LOI opleidingen.”