Toon 0 resultaten

"LOI Zakelijk levert maatwerk, dat biedt belangrijke pluspunten"

Brigit Zwartendijk

Hoofd opleidingen LUMC

"LOI Zakelijk levert maatwerk, dat biedt belangrijke pluspunten"
Brigit Zwartendijk

Hoofd opleidingen LUMC

“Als universitair medisch centrum zijn we naast aanbieder van zorg ook een opleidingsinstelling voor alle doelgroepen in het LUMC. Door de veranderende zorgvraag, de toenemende complexiteit binnen de zorg en de verwachte uitstroom van verpleegkundigen, zoeken we naar een nieuw evenwicht tussen MBO-en  HBO-opgeleide verpleegkundigen. Daarom zijn we een traject gestart om onze MBO-verpleegkundigen op te leiden tot HBO-niveau.

Geaccrediteerde, verkorte opleiding HBO Verpleegkundige

Dat traject begon met het zoeken van een geschikte opleider. Onze vaste opleider bood alleen een regulier traject. Daarmee zouden we voorbijgaan aan de in vele jaren opgebouwde competenties van onze verpleegkundigen. Na een uitvoering onderzoek zijn we uitgekomen bij de LOI. Zij bieden ons met de geaccrediteerde, verkorte opleiding HBO Verpleegkundige veel voordelen die we elders niet konden vinden.

Ook in-service verpleegkundigen

De LOI is gericht op werkenden in plaats van schoolverlaters. Werkende deelnemers vergen een andere, flexibele aanpak. LOI Zakelijk levert maatwerk, dat biedt een aantal belangrijke pluspunten. Voor ons is bijvoorbeeld essentieel dat niet alleen onze MBO verpleegkundigen, maar ook onze in-service verpleegkundigen het opleidingsprogramma kunnen volgen. Bij de LOI kan dat. 

Flexibele oplossingen

Om de deelnemers sneller en beter in ‘de leermodus’ te krijgen, is het programma aangepast met extra lesdagen in de eerste maanden. En omdat het veel praktischer is voor de bedrijfsvoering op de afdelingen, zijn de twee stageperiodes samengevoegd tot één. Deze flexibele oplossingen én het snelle schakelen als er aanpassingen nodig zijn, maken van de LOI een goede opleider in dit traject voor ons.

Samenwerking in de toekomst

We hebben inmiddels twee groepen deelnemers die de opleiding HBO-V verkort volgen bij de LOI. Kort geleden is de pilot officieel afgesloten. We hebben definitief besloten de samenwerking met LOI Zakelijk voort te zetten in de toekomst.”