Toon 0 resultaten

"Talentontwikkeling als gezamenlijk doel"

Kirstin Stokla

Manager LOI Zakelijk

"Talentontwikkeling als gezamenlijk doel"
Kirstin Stokla

Manager LOI Zakelijk

Talentontwikkeling als gezamenlijk doel

Steeds vaker wordt talentmanagement gezien als dé manier om met mensen het verschil te maken en strategische doelen te bereiken. Talentmanagement is gericht op het aantrekken, ontwikkelen en inzetten van talenten van medewerkers in lijn met de strategische doelen van de organisatie. Belangrijk daarbij is de balans tussen de eigen regie van het talent en de motiverende en faciliterende rol van de werkgever. Het talent krijgt de ruimte en middelen om zijn of haar ambities waar te maken en de organisatie profiteert van de volle inzet en ontwikkeling van de medewerker.

Het coronavirus zorgt hierin voor een extra uitdaging, want begeleiding vanuit het (HR-) management, communicatie en evaluatie zijn vereisten in dit continue proces. Hoe is dit met de geldende beperkingen in goede banen te leiden? Hoe pak je coaching en opleiden aan zonder de mogelijkheid van direct contact? Meebuigen, terugveren en gebruikmaken van de eigen kracht, kortom flexibel zijn, blijkt hier de ‘toverspreuk’.

De kracht van flexibiliteit

Bij het ontwikkelen van opleidingen en studiemethodes is naast kwaliteit en erkenning, flexibiliteit bij de LOI altijd een uitgangspunt geweest. Precies die flexibiliteit blijkt in deze tijd een grote kracht. Op afstand studeren met online begeleiding, waar mogelijk aangevuld met klassikale bijeenkomsten of met onze recent ontwikkelde virtual classrooms, die al vaak en met veel succes zijn ingezet. De mix van thuis, online en klassikaal studeren wordt door deelnemers als erg prettig en effectief ervaren en zorgt bovendien voor minder verletkosten. Talenten kunnen zich door deze flexibele studiemethode optimaal blijven ontwikkelen en daar plukt de organisatie de vruchten van.

Gezamenlijk voordeel

Want uiteindelijk gaat het om een gezamenlijk voordeel, voor zowel de organisatie als de medewerker. Strategische doelen en de mensen die de doelen moeten realiseren zijn uiteraard steeds verschillend. De invulling van talentontwikkeling dus ook. Maar onze ervaring leert dat er wel patronen te herkennen zijn, én trends. Zo zien we duidelijk dat enerzijds de waardering voor erkende diploma’s en certificaten groeit. Anderzijds is er veel aandacht voor soft skills, coaching en gezamenlijke intervisie. We zien ook dat steeds meer mensen kiezen voor een kort HBO-programma of een Associate degree. Hiermee kunnen ze snel en flexibel aantoonbare kennis en vaardigheden op doen op een specifiek gebied.

Intrinsieke motivatie belangrijk

Zoals gezegd is de balans tussen stimulans door de werkgever en initiatief vanuit de werknemer een belangrijke voorwaarde voor succesvolle ontwikkeltrajecten. Zonder intrinsieke motivatie wordt het wel erg zwaar. Zoek daarom naar manieren om de motivatie op een positieve manier te voeden en focus op datgene wat mensen kunnen. Bijvoorbeeld door een traject voor Erkenning Verworven Competenties (EVC) in te zetten, dat daarna als basis kan dienen voor een opmaatgemaakte opleiding.

Met maatwerk is grote winst te behalen

Ook in het bieden van maatwerk is de LOI sterk en flexibel, zonder te kort te doen aan de erkenning van diploma’s. Door goed te kijken naar de wensen van de organisatie en de kansen daarin voor het talent kun je de vertaling maken naar de leerbehoeften van individuele medewerkers. Met een zelfgekozen flexibele studiemethode en een opleiding op maat blijkt de motivatie het meest gevoed te worden. De deelnemer kan zijn of haar studietijd zelf indelen en optimaal benutten. En een opmaatgemaakte opleiding bevat geen stof die al beheerst wordt maar juist wel cases uit de eigen werkomgeving. Daarmee is de grootste winst te behalen. Op alle vlakken; talentontwikkeling, binding én output!

Meer weten?

Download de gratis whitepaper Talentmanagement of kijk op de website van LOI Zakelijk voor alle opleidingsmogelijkheden.

Gratis whitepaper Naar LOI Zakelijk