Toon 0 resultaten

"We móéten ons voorbereiden op de grote zorgvraag die er aan komt"

Ariënne Doedes

Programmamanager Hoger onderwijs

"We móéten ons voorbereiden op de grote zorgvraag die er aan komt"
Ariënne Doedes

Programmamanager Hoger onderwijs

De zorg verandert

De zorg is sterk aan verandering onderhevig. Dat is door de Covid-19 pandemie duidelijker geworden dan ooit. Ook nieuwe technieken en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (e-health) vragen een andere manier van het uitvoeren van zorgwerkzaamheden. Daarnaast is er ook sprake van een verschuiving in de organisatie van de zorg. Een ziekenhuisopname na een operatie wordt bijvoorbeeld steeds korter, dat betekent echter niet dat er daarna geen zorg meer nodig is. De zorg vindt alleen steeds vaker plaats buiten het ziekenhuis, in de wijk, thuis of in een verzorgingshuis.

Een toenemende uitdaging is dat zowel de maatschappij als de beroepsbevolking in de zorg vergrijst. Er zijn steeds minder zorgverleners beschikbaar voor een groter wordende groep zorgvragers en de zorgvrager heeft steeds vaker te maken met co- of multimorbiditeit. Dit maakt de zorg complexer.

Functiedifferentiatie

De verandering in uitvoering en organisatie van de zorg vraagt om een nieuwe invulling van functies binnen het vakgebied. Er is tenslotte sprake van andere verantwoordelijkheden en een nieuwe manier van samenwerken. Klinisch redeneren, evidence based practice en ondernemerschap zijn steeds vaker gevraagde competenties.

Opleiden is de basis

Opleiden speelt een grote rol in de transitie waarin de zorg zich bevindt. LOI Hogeschool heeft veel ervaring met opleiding voor de gezondheidszorg en biedt de mogelijkheid tot het behalen van het officiële HBO-bachelorgetuigschrift HBO Verpleegkunde. Door de flexibele studiemethode van LOI Hogeschool is deze erkende opleiding ideaal voor iedereen die zich wil laten omscholen of opscholen, en voor zij-instromers. Daarnaast biedt LOI Hogeschool verkorte verdiepingstrajecten voor HBO-opgeleide verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen tot regieverpleegkundige.

De opleiding bereidt studenten voor op de actuele beroepspraktijk en is ontwikkeld in samenspraak met het werkveld. Studenten worden opgeleid tot allround verpleegkundige. In de hoofdfase wordt gekozen voor een differentiatie: Algemene gezondheidszorg (agz), Maatschappelijke gezondheidszorg (mgz), Geestelijke Gezondheidszorg (ggz) of Geriatrie & gerontologie (gg). Afgestudeerden kunnen het vak van verpleegkundige uitoefenen in laagcomplexe, complexe en hoogcomplexe beroepssituaties binnen ziekenhuizen, verpleeghuizen, eerstelijnszorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Flexibiliteit als meerwaarde

Veel zorginstellingen kiezen voor een opleidingstraject van LOI Hogeschool. Vaak is daarbij sprake van een maatwerk incompany-traject. De flexibiliteit die LOI Hogeschool kan bieden is voor veel klanten een grote meerwaarde. De locatie en planning van lesdagen vindt bijvoorbeeld in overleg plaats. De studenten leren in de praktijk, en passen opgedane kennis direct toe op de werkvloer. Er is goed gekeken naar wat er op de werkvloer kan worden geleerd, wat thuis kan worden geleerd met ondersteuning vanuit de online leeromgeving en wat er in een lesdag moet worden geleerd. In een sector waar al sprake is van een tekort aan personeel, is dat natuurlijk ideaal. Dit maakt LOI een flexibele partner voor de opleiding HBO-Verpleegkundige.