Toon 0 resultaten

Sandra Doeze Jager, extern adviseur in het vakgebied en programmaleider HBO-bachelor Toegepaste psychologie

“Toegepast psycholoog is geen beroep, maar psychologie is wel overal toepasbaar”

Sandra Doeze Jager, extern adviseur in het vakgebied en programmaleider HBO-bachelor Toegepaste psychologie, vertelt over het werkveld en de vernieuwing van de opleiding.

"Ik ben psychologe, communicatiewetenschapper en personeelswetenschapper. Alles wat te maken heeft met mensen en organisaties heeft mijn oprechte interesse. Ik heb een praktijk van waaruit ik mensen en organisaties help met psychobegeleiding en coaching. Mijn specialisaties zijn burnouts en wendbaarheid. Ook begeleid ik organisaties bij verandertrajecten. Door dit werk kom ik veel bij verschillende bedrijven en zie ik wat er speelt in organisaties. Dit is naast onderwijs en zorg ook een werkveld waar afgestudeerde studenten van de HBO-bachelor Toegepaste psychologie uitstekend in zouden passen.”

Psychologische processen

“Het is een uitdagend en aantrekkelijk werkveld omdat je waar je ook bent, altijd te maken hebt met mensen. Op je werk, in het verkeer, in je familie. Ik gun iedereen kennis over psychologische processen. Want je kunt het altijd en overal toepassen. Toch zal er niet snel een vacature zijn waarin direct een Toegepast psycholoog wordt gevraagd. Maar ik denk dat iedereen die sturing geeft, in het bedrijfsleven, het onderwijs of de gezondheidszorg, er gebaat bij is om te weten hoe bepaalde psychologische processen lopen. Om dit mee te nemen in de besluitvorming en zo betere teambuilding, soepeler veranderprocessen of minder ziekteverzuim te realiseren. Met deze opleiding kun je dus zeker heel veel kanten op.”

Groter raakvlak met het werkveld

“Naast het werk voor mijn praktijk adviseer ik binnen het HBO en geef ik hier regelmatig les, onder andere in het vak psychologie. Dit doe ik omdat ik het belangrijk vind om niet alleen met wetenschap bezig te zijn, maar te zien wat er in de praktijk bereikt kan worden. Ik wil ‘feeling’ houden met de praktijk, want wetenschap en onderzoek is belangrijk, maar het is geen doel op zich. Het doel is om de uitkomsten toe te passen. Op de universiteit is het vaak zo dat onderzoek voorop staat en dat er later pas wordt gekeken naar wat er in de praktijk mee gedaan kan worden. In het HBO zie ik dat het precies andersom werkt. Daar kijken ze naar wat er gebeurt in de praktijk en naar aanleiding daarvan wordt er theorie bij gezocht. Ik zie dat er daardoor in het HBO, en de LOI loopt daarin zeker voorop, een veel groter raakvlak is met het werkveld.”

Aansluiting bij actuele ontwikkelingen en arbeidsmarkt

“Ik zie dit omdat ik als extern adviseur zeer nauw betrokken ben bij de bacheloropleiding HBO Toegepaste psychologie van LOI Hogeschool. In deze rol heb ik, natuurlijk samen met anderen, de opleiding onlangs geadviseerd bij de vernieuwing. LOI Hogeschool biedt alleen volledig geaccrediteerde HBO-bacheloropleidingen. Dat betekent dat de opleidingen moeten voldoen aan strenge eisen. Ze moeten bijvoorbeeld goed aansluiten bij de actualiteit in het vakgebied en de arbeidsmarkt. Het vakgebied en de arbeidsmarkt veranderen continu dus ook de opleiding wordt steeds geactualiseerd. Vernieuwingen in de opleiding zijn onder meer gedaan bij de onderzoekselementen. Deze elementen krijgen meer aandacht, terwijl we er tegelijk voor gezorgd hebben dat de toegepaste psycholoog straks geen onderzoeker is. De onderzoeksleerlijn, bouwt op en er zijn meer praktijkintegratiemodules. Maar de nadruk blijft liggen bij de praktische toepasbaarheid. Ook het afstudeerproces is vernieuwd en de literatuurlijst is geactualiseerd.”

Voorop in toegepaste psychologie

“De boeken van de literatuurlijst zijn bedoeld om een theoretische basis te bieden. De opleiding is verder opgebouwd uit casuïstiek. De cases waar mee gewerkt wordt zijn herkenbaar, zeer actueel en komen altijd rechtstreeks uit de praktijk. Ze vormen de vertaalslag van de theorie uit de literatuur naar de praktijk. De opleiding biedt veel voor de praktisch ingestelde student maar ook de student die meer van theorie houdt, komt zeker aan z’n trekken. LOI Hogeschool heeft dit naar mijn mening heel goed aangepakt. Ik ben onder de indruk van hoe de opleiding nu in elkaar zit. We moeten aan veel eisen voldoen, en dat lukt allemaal. De LOI loopt echt voorop in de toegepaste psychologie.”

 

Meer over het vakgebied Psychologie en coaching

Er is behoefte aan professionals die begrijpen wat mensen denken en doen én die weten hoe je gedrag kunt beïnvloeden. De LOI biedt een passende opleiding binnen het vakgebied Psychologie en Coaching. Van een HBO-bachelor tot korte HBO-programma’s en (beroepsgerichte) cursussen.

Bekijk het aanbod