Toon 0 resultaten

Anne-Marie Cuvelier, docent HBO-programma Communication and Multimedia Design

“Ik daag studenten uit om kritisch te denken”

Als communicatieprofessional kan Anne-Marie Cuvelier haar studenten alles vertellen over de praktijk. Dit doet ze dan ook graag in haar rol als docent tijdens de klassikale bijeenkomsten.  

Toepassen en reflecteren

”Een bijeenkomst start vaak met een klein deel theorie, maar het is zeker geen les waarin studenten alleen maar theorie over zich uitgestort krijgen. Ik vind het belangrijk dat er veel ruimte is om de theorie toe te passen en te reflecteren. Tijdens een van de eerste bijeenkomsten bijvoorbeeld werken studenten in groepjes samen om een crossmediale campagne te bedenken. Ik heb dan allemaal tijdschriften bij me ter inspiratie. Zo komen ze op ideeën en bedenken ze een concept waar ze verschillende media bij in kunnen schakelen.”

Kritisch leren denken

”Als docent stimuleer ik mijn studenten om te reflecteren en kritisch naar gemaakte keuzes te kijken. Als je nu zo’n campagne hebt gemaakt met een groep, wat heb je er dan van geleerd? Wat doe je met de reactie van andere mensen? Waarom heb je deze keuzes gemaakt? En had je het ook anders kunnen doen? Dat kritisch denken vind ik heel erg belangrijk. Bij de LOI zit dat ook echt versleuteld in de gehele opleiding.”

Cases vanaf de werkvloer

”Het grootste deel van de les is interactief, waarbij studenten zelf aan de slag gaan. In groepsopdrachten, maar ook door te reageren op stellingen of door te discussiëren over artikelen in de media. Daarnaast brengen studenten zelf situaties vanaf de werkvloer in. Bij de module Corporate communicatie bijvoorbeeld kijken ze naar de communicatie van hun eigen bedrijf.”

Wat vinden studenten belangrijk?

”Mijn rol als docent? Ik vind het heel belangrijk dat ik een veilige sfeer creëer, mensen de ruimte geef en goed luister naar wat zij belangrijk vinden. Daar stem ik mijn lessen dan zoveel mogelijk op af. Wat kan ik voor extra’s toevoegen aan het lessenplan? Ook in de weken tussen de bijeenkomsten ben ik beschikbaar voor studenten. Ik stuur ruim voor een bijeenkomst een bericht met wat studenten van de bijeenkomst mogen verwachten, beoordeel ingezonden opdrachten en ben bereikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen over de stof of de feedback die iemand heeft gekregen.”

Ervaring relateren aan de lesstof

”Mijn eigen ervaring in de praktijk speelt een belangrijke rol bij de begeleiding die ik bied. Ik heb jarenlang als communicatieadviseur en woordvoerder gewerkt en ben ook nu betrokken bij communicatieprojecten. Bij de voorbereiding van lessen probeer ik altijd te bedenken. ”Wat kan ik hierover vanuit mijn eigen ervaring vertellen? Wat speelt er momenteel in de media en hoe kan ik dat relateren aan de lesstof?” Studenten blijken het heel fijn dat vinden dat ik tijdens de bijeenkomsten voorbeelden kan geven uit de praktijk.”