Toon 0 resultaten

Dafina Maas-Hoxhaj

"Ik ga er alles aan doen om alsnog mijn PABO-diploma te halen."

Dafina Maas-Hoxhaj is opgeleid als onderwijsassistent en staat functioneel als leerkracht voor de klas bij cluster 4-school De Piloot. In haar werk begeleidt ze leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Dafina neemt deel aan een opleidingstraject dat is ontwikkeld in samenwerking met LOI Zakelijk. Met dit traject kunnen onderwijsassistenten en lerarenondersteuners een erkend PABO-diploma halen.

Over haar deelname aan dit opleidingstraject vertelt Dafina: “Toen ik nog in groep 3 zat, wist ik al dat ik voor de klas wilde staan. Na de mavo heb ik daarom de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd en wilde daarna mijn PABO-diploma halen. Maar helaas strandde ik in het propedeusejaar. Even helemaal klaar met studeren en mijn situatie, wilde ik gaan werken. De eerste vacature waar mijn oog op viel, was die voor onderwijsassistent bij De Piloot. Ik was bekend met het speciaal onderwijs omdat mijn zus vroeger ook op een school voor speciaal onderwijs zat en daar veel aan gehad heeft. Vandaar dat deze baan me direct aansprak.”

Snel veel ervaring opgedaan

“De realiteit was wel heel anders dan wat ik verwacht had. Vanwege het zwangerschapsverlof van een van de leerkrachten werd ik eigenlijk direct voor de leeuwen gegooid en stond ik al snel alleen voor de klas. Roeiend met de riemen die ik had, ben ik snel wijs geworden en heb ik flink wat ervaring opgedaan. Dit was wel tien jaar geleden. Ik denk dat zo’n situatie tegenwoordig niet zo snel meer voor zou komen.”

Wens om het PABO-diploma te halen

“Ik sta altijd open voor een uitdaging. Zo sta ik nu voor een pilot-klas voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen. Daarnaast heb ik inmiddels thuis ook een hele lieve, kleine uitdaging rondlopen. Toch heb ik nog altijd de wens om mijn PABO-diploma te halen. Mijn leidinggevende was op de hoogte van mijn wens en bracht me op de hoogte van deze mogelijkheid toen het traject in de startblokken stond. Natuurlijk heb ik deze kans graag aangenomen.”

In een nieuw ritme komen

“Natuurlijk besef ik dat het zwaar gaat worden, studeren naast een baan. Het EVC-traject waar ik en de andere deelnemers nu in zitten is al best pittig. Gelukkig heb ik een partner me heel goed steunt. Ik weet dat ik het allemaal kan, maar ik moet er wel de tijd voor nemen. In een nieuw ritme komen, vergt toch flink wat tijd. Maar ik ga er alles aan doen om alsnog mijn PABO-diploma te halen. Ik ben gelukkig met mijn huidige situatie, maar dat zou toch wel de kers op de taart zijn!”

Dafina Maas-Hoxhaj

Erik Sauve

"Ik ben supergemotiveerd om met deze geweldige kinderen te kunnen blijven werken"

Erik Sauve is onderwijsassistent bij De Bascule PI-scholen. Hij neemt deel aan het opleidingstraject op maat dat is ontwikkeld in samenwerking met LOI Zakelijk. Met dit traject kunnen onderwijsassistenten een erkend PABO-diploma halen en daarmee als bevoegd leerkracht voor de klas staan.

Over zijn deelname aan dit opleidingstraject zegt hij: “Jaren geleden heb ik ook de opleiding voor leraar in het basisonderwijs gevolgd. Mijn laatste stage van die opleiding liep ik hier, in het speciaal onderwijs. Dat beviel me ontzettend goed. Zo goed zelfs dat ik hierin ben ‘blijven hangen’ en de PABO niet heb afgemaakt. Eigenlijk zonde, maar mijn werk hier als onderwijsassistent vond ik gewoon heel erg leuk. Geen dag is hetzelfde. Soms is het erg zwaar maar vaak is er ook veel vrolijkheid. De kinderen kunnen opmerkingen maken waar ik ’s avonds thuis nog om zit te grinniken.”

‘Papiertje’ halen

“Na een aantal jaar moest ik helaas stoppen met dit werk omdat ik geen ‘papiertje’ had. Ik ben toen ander werk gaan doen, maar ik had mijn hart al verloren aan het speciaal onderwijs. Gelukkig ben ik gebeld toen De Bascule ging starten met dit traject. Of ik interesse had? Ja dus! Ik heb deze kans meteen met beide handen aangegrepen. Ik kan hiermee mijn diploma halen en straks als bevoegd leerkracht de kinderen begeleiden en lesgeven.”

De kinderen zorgen voor motivatie

“Mijn klasgenoten en ik staan nu nog aan het begin van het traject en de eerste periode verliep wat rommelig. Maar we spreken regelmatig af en we beginnen nu onze draai goed te vinden. Wat ik de kinderen leer, moet ik zelf ook doen; doorzetten en een vaste structuur aanhouden, dan komt het goed. Mijn doel is om mijn diploma te halen en dat gaat me lukken. Want ik ben supergemotiveerd om op deze fantastische plek en met deze geweldige kinderen te kunnen blijven werken.”

Erik Sauve

Jessica Lips

"Naast het plezier in mijn werk bleef de wens bestaan om de PABO te doen"

Jessica Lips werkt als leerkrachtondersteuner bij Entrea. Entrea is een maatwerkvoorziening voor specialistische jeugdhulp en opvoedingsondersteuning en speciaal primair onderwijs. Ze neemt deel aan het opleidingstraject op maat dat is ontwikkeld in samenwerking met LOI Zakelijk. Met dit traject kunnen onderwijsassistenten en lerarenondersteuners een erkend PABO-diploma halen en daarmee als bevoegd leerkracht voor de klas staan.

Jessica vertelt over haar werk: “Waarin verschilt het speciaal onderwijs van het reguliere onderwijs? Het tempo ligt hier wat lager, maar de doelen zijn hetzelfde. We geven kinderen extra aandacht waar ze dat nodig hebben. Dat kan zijn schrijftherapie, logopedie, speltherapie of iets anders. We kijken naar elk kind afzonderlijk en nemen de tijd die nodig is. Daarom is er vaak een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner aanwezig in de klas.”

Doorgegroeid tot lerarenondersteuner

“Het speciaal onderwijs was voor mij in eerste instantie geen bewuste keuze. Na mijn opleiding als onderwijsassistent wilde ik eigenlijk verder met de PABO. Maar daar ben ik er na een half jaar mee gestopt. Via via werd ik toen gevraagd om hier in te vallen en ik heb daar ja tegen gezegd. Zodoende werk ik hier nu al enkele jaren en ben ik inmiddels doorgegroeid tot lerarenondersteuner.”

Ervaring en motivatie

“Het werk als lerarenondersteuner in het speciaal onderwijs is ontzettend afwisselend en heel leuk. Maar de wens om de PABO te doen, bleef toch bestaan. Toen dit traject werd aangeboden heb ik het daarom ook graag geaccepteerd. Ik heb er vertrouwen in dat het me gaat lukken. Ik ben ouder, heb veel ervaring en ben erg gemotiveerd. Dat kan ik straks in het EVC-traject goed inzetten. Op dit moment ben ik bezig met de toelatingstoetsen en heb de rekentoets, waar ik destijds over ben gestruikeld, al gehaald. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het diploma halen. En dat gaat lukken, want één ding weet ik zeker; afhaken is er niet bij!”

Jessica Lips

Leroy Vlug

"Ik kan de opleiding volgen naast mijn werk. Voor mij de ideale oplossing!"

Leroy Vlug werkt als lerarenondersteuner bij Entrea; een maatwerkvoorziening voor specialistische jeugdhulp, opvoedingsondersteuning en speciaal primair onderwijs. Naast zijn werk als lerarenondersteuner neemt hij deel aan een speciaal ontwikkeld opleidingstraject. Met dit traject, dat voorkomt uit een samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen en LOI Zakelijk, kunnen onderwijsassistenten en lerarenondersteuners een erkend PABO-diploma halen.

Over zijn werk en motivatie om mee te doen aan het opleidingstraject vertelt Leroy: “Ik heb de opleiding tot pedagogisch medewerker voor de jeugdzorg gevolgd. Tijdens deze opleiding kreeg ik in het tweede jaar een stageplaats toegewezen in het speciaal onderwijs. Dat vond ik zo leuk dat ik in mijn laatste jaar ook voor een stage in het speciaal onderwijs heb gekozen. Na het afronden van mijn opleiding wilde ik eigenlijk de PABO gaan doen, maar op mijn laatste stageplek boden ze me meteen een baan aan. De baan was voor een nieuw op te zetten klas waarin SBO- kinderen (met leerproblemen) en SO-kinderen (met gedragsproblemen) zouden zitten. Een bijzonder clubje bij elkaar, het beviel mij ontzettend goed.”

Pedagogiek en didactiek

“De eerste jaren heb ik gewerkt als onderwijsassistent, nu ben ik fulltime lerarenondersteuner. In de loop van de tijd merkte ik dat ik naast het pedagogische deel van het werk ook de didactische kant erg leuk vond. Didactiek is bijvoorbeeld het aanleren van reken- en taalvaardigheid. Ja, die PABO bleef dus kriebelen. Toen ik dit aangaf bij mijn leidinggevende, zat dit opleidingstraject al in de pijplijn en kreeg ik het advies om nog even geduld te hebben. Dat heb ik gedaan en daarom kan ik nu de opleiding volgen naast mijn werk. Voor mij de ideale oplossing!”

Competenties omzetten in certificaten

“Naast dit voordeel kan ik ook nog de kennis en ervaring die ik al heb, omzetten in certificaten door middel van het EVC-traject. Dat scheelt straks heel veel studietijd. Dat is fijn want het studeren naast een baan valt niet mee. Op dit moment heb ik het erg druk op school dus richt ik me alleen op de toelatingstoetsen en nog niet op het EVC-traject. Als het binnenkort op het werk weer wat rustiger wordt, kan ik meer tijd besteden aan de opleiding. Mijn verwachting is dat het allemaal goed haalbaar is en dat ik mijn doel, het PABO-diploma, zeker ga halen.”

Leroy Vlug