Toon 0 resultaten

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): verplichte registratie van professionals

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals open. Hier kunnen professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze registratie vormt een bewijs van vakbekwaamheid, permanente ontwikkeling en werken volgens de professionele standaarden.

Wie moeten zich registreren?

In het SKJ kunnen de volgende professionals zich registreren wanneer zij werken met jeugd: jeugdzorgwerkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg, GGZ-agogen, thuisbegeleider, cliëntondersteuners, jeugd en jongerenwerkers en sociaal werkers. Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring kan het zijn dat je aanvullende scholing moet volgen.

Wanneer moet ik me registreren?

Je moet je vóór 1 januari 2019 registreren in als je op HBO-niveau werkt (of wilt gaan werken) en taken uitvoert die door een geregistreerde professional moeten worden gedaan. Ben je al geregistreerd als jeugdzorgwerker? Dan geldt een overgangsregeling voor de overgang naar het SKJ.

Een aantal groepen moet zich al vóór 1 april 2018 registreren:

  •  Je hebt een diploma op MBO-niveau en werkt op HBO-niveau.
  •  Je hebt geen afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau en werkt op HBO-niveau.
  • Je werkt minder dan een jaar in de jeugdzorg en hebt een niet op het jeugddomein gerichte HBO-opleiding.

Opleiding

Beschik je nog niet over het juiste diploma om je te kunnen registreren, of wil je aanvullende scholing volgen? Kies dan bijvoorbeeld voor een van de onderstaande opleidingen van LOI Hogeschool: