Toon 0 resultaten

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): verplichte registratie van professionals

Professionals die op HBO-niveau in de jeugdhulp en jeugdbescherming werken en daarbij werkzaamheden verrichten die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze registratie vormt een bewijs van vakbekwaamheid, permanente ontwikkeling en werken volgens de professionele standaarden.

Wie moeten zich registreren?

In het SKJ kunnen de volgende professionals zich registreren wanneer zij werken met jeugd: jeugdzorgwerkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg, thuisbegeleiders, cliëntondersteuners, jeugd- en jongerenwerkers en sociaal werkers. Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring kan het zijn dat je aanvullende scholing moet volgen.

Opleiding

Beschik je over een van de onderstaande diploma’s en is dit diploma niet ouder dan vijf jaar? Dan kun je je direct registreren.

  • HBO-hsao-bachelor diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
  • HBO-bachelor diploma Social Work profiel Jeugd
  • HBO-bachelor diploma Pedagogiek profiel Jeugd
  • Getuigschrift master Jeugdzorg
  • Vakbekwaamheidsbewijs “vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional”
  • Branchecertificaat jeugdzorgwerker

Aanvullende scholing

Beschik je nog niet over het juiste diploma om je te kunnen registreren, of wil je aanvullende scholing volgen? Kies dan bijvoorbeeld voor een van de onderstaande opleidingen van LOI Hogeschool: