HBO Criminologie

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

HBO Criminologie

In korte tijd kennis over de preventie en bestrijding van criminaliteit. Een waardevolle aanvulling op je cv!

In het kort

In het kort

In korte tijd kennis over de preventie en bestrijding van criminaliteit. Een waardevolle aanvulling op je cv!

Collegegeld thuisstudie
2 x € 329,00
Studieduur
2 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Security management

Cybercrime, kindermisbruik, moord, mishandeling, terrorisme, fraude, georganiseerde misdaad.  Jaarlijks vinden er alleen al in Nederland meer dan 1.000.000 misdrijven plaats die een grote impact hebben op slachtoffers en de maatschappij. Het opsporen en bestrijden van criminaliteit wordt steeds complexer en veiligheid staat hoger op de (inter)nationale agenda dan ooit. Wil jij verschillende vormen van criminaliteit onderzoeken? Achterhalen waarom iemand een misdrijf pleegt? Oorzaken en gevolgen van criminaliteit kunnen verklaren en voorspellen. En advies kunnen geven over hoe criminaliteit kan worden voorkomen? Dan is het korte HBO-programma Criminologie een aanrader. 

De opleiding HBO Criminologie besteedt aandacht aan verschillende vormen van criminaliteitspreventie, opsporing door de politie en de afhandeling van strafzaken. Ook de dader als persoon komt aan bod: ís iemand crimineel of wordt hij het? Tot slot worden er een aantal gerelateerde onderwerpen behandeld, zoals het Nederlandse drugsbeleid, criminaliteit, minderheidsgroepen en de aanpak van georganiseerde misdaad.

Met het diploma van het korte HBO-programma Criminologie toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken. Na afronding kun je bij doorstroming naar de bacheloropleiding Security management bovendien vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module.

Daarom kies je voor de opleiding HBO Criminologie

 • In korte tijd kennis van criminaliteitspreventie op HBO-niveau.
 • Zeer praktijkgericht, direct toepasbaar.
 • Waardevolle aanvulling op je cv.
 • Onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor Security management.
 • Geen vooropleiding vereist.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De korte opleiding HBO Criminologie is een aanrader voor iedereen die zich op HBO-niveau wil verdiepen in criminaliteitspreventie. Bijvoorbeeld voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van security, beveiliging en rechtswetenschappen, en die hun kennis willen verbreden of verdiepen. Ook voor wie (nog) niet werkzaam is op dit terrein, maar wel een functie in deze richting ambieert, is deze opleiding een aanrader.

Ontdek de arbeidsmarkt

Jongeren die vertrekken naar Syrië, een bedrijfsdiefstal bij een bank, een seksueel delict bij een hockeyclub: het zijn incidenten waar we in Nederland steeds vaker mee te maken hebben. Maar is het zo dat de criminaliteit daadwerkelijk stijgt? Gemeenten en andere lokale instellingen hebben een steeds grotere betrokkenheid bij jeugdzorg, veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Zij hebben daarom behoefte aan specialisten die vanuit en breed kader kunnen kijken naar deze problematiek. Daarnaast wordt ook in het bedrijfsleven gezocht naar mensen met de kennis om bedrijfscriminaliteit terug te dringen. De kennis die nodig is om hieraan bij te dragen, wordt opgedaan in dit korte HBO-programma Criminologie.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Vooropleiding

Voor het volgen van deze opleiding, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau gewenst.

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Criminologie

De HBO-opleiding Criminologie bevat veel actuele onderwerpen en koppelt de theorie direct aan de praktijk. Tijdens de opleiding komen onder meer de maatschappelijke gevolgen van criminaliteit aan bod, evenals diverse theorieën over criminaliteit. Daarnaast leer je alles over criminaliteitspreventie en victimologie.

Meer over de inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod:

Inleiding criminologie

Dit onderdeel geeft een basis op het gebied van criminologie in het algemeen. We gaan in op politie- en indexcijfers, onderzoeken naar verborgen criminaliteit en onderzoek bij zowel plegers als slachtoffers van delicten. Ook de maatschappelijke gevolgen van criminaliteit komen aan bod, zoals schadebedragen en -kosten en gevoelens van onveiligheid.

Criminologie: verklaren

Hoe komt het dat sommige individuen zich schuldig maken aan het plegen van misdaden en andere niet? Welke psychologische verklaringen zijn hiervoor en kan criminaliteit erfelijk bepaald zijn? En kan de gezinssituatie van invloed zijn op crimineel gedrag? Verschillende theorieën worden behandeld, zoals de theorie van Eysenck en Zuckerman.

Naast de theorieën die er bestaan over criminaliteit op individueel niveau, gaan we in op de sociologische theorieën over crimineel gedrag. Zo is het criminaliteitsniveau in het ene land hoger dan in het andere en is het bekend dat in de stad meer crimineel gedrag voorkomt dan op het platteland. Wat voor verklaringen zijn hiervoor en welke theorieën zijn er op dit gebied? Besproken worden onder meer de theorie van Cloward en Ohlin en die van Hirschi.

Criminologie: reageren

Anders dan bij strafrechtelijke reacties, wordt ingegrepen in bepaalde processen, voordat een delict daadwerkelijk wordt gepleegd. We spreken dan van criminaliteitspreventie. Daarnaast gaan we in op penologie: de leer van het straffen. Je leert over de zin en doelstellingen van straffen en doet kennis op over verschillende theorieën die er bestaan op dit gebied. Verder krijg je een overzicht van het Nederlandse sanctiestelsel, zoals dat in het Wetboek van Strafrecht is geregeld. Niet alleen sancties als gevangenisstraf en boetes komen aan de orde, ook een “nieuwe” sanctie als taakstraf wordt besproken.

Victimologie en bijzondere onderwerpen

Victimologie wordt beschreven als “de wetenschappelijke studie van de mogelijke rol van slachtoffers bij het ontstaan van misdrijven, de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en de verschillende vormen van hulp om deze gevolgen te beperken”. Dit onderdeel gaat onder meer in op delicten met en delicten zonder slachtoffer, de kenmerken van een slachtoffer, psychotrauma’s en verschillende modellen van slachtofferhulp. Tot slot komen in dit onderdeel ook georganiseerde misdaad, minderheden en drugs aan bod.

Inclusief vakliteratuur

Er wordt gewerkt met een digitale studiewijzer en het boek ‘Actuele Criminologie’ (J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel-Grande en L.G. Toornvliet). Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste criminologische theorieën en onderzoeksresultaten en schetst hoe de criminologische kennis in Nederland en elders wordt toegepast in de praktijk. Bij de opleiding ontvang je al het benodigde lesmateriaal. Hiervoor hoeven geen extra kosten gemaakt te worden. 

Examens en diploma

Examens

Het HBO-programma Criminologie wordt afgesloten met een flexibel examen. Dit betekent dat het examen iedere werkdag kan worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af, waardoor ook de uitslag snel bekend is. Een voldoende resultaat geeft recht op het diploma HBO Criminologie van LOI Hogeschool.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van dit HBO-programma geeft recht op het diploma HBO Criminologie van LOI Hogeschool.  Bovendien kan dit diploma bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding Security Management worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Mogelijke vervolgopleidingen

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo zijn de bacheloropleiding HBO Security Management en de Associate degree Security Management logische vervolgopleidingen. Iedere module uit dit HBO-programma die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Met een behaald certificaat kun je vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module binnen de bacheloropleiding en de Associate degree. De verantwoordelijke examencommissie besluit hierover. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 5 studiepunten (EC). 

Houd er wel rekening mee dat het diploma van dit korte HBO-programma niet automatisch recht geeft op toelating tot de bachelor of Associate degree. Je dient voor toelating tot de bachelor of Associate degree te voldoen aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen die hiervoor gelden. 

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 2 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 2 x € 329,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 39,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
2 x € 329,00
Studieduur
2 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Security management

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie

Gesprek met een studieadviseur?

Onze studieadviseurs staan voor je klaar! Tijdens een studieadviesgesprek heb je alle tijd om vragen te stellen en je persoonlijk te laten informeren en adviseren. Kies voor een telefonisch gesprek of bij ons op kantoor in Leiderdorp.

Maak nu een afspraak