Toon 0 resultaten

Dr. Paul Breman NXD CMC is zelfstandig organisatieadviseur en daarnaast visiting professor, docent, afstudeerbegeleider en curriculumontwikkelaar in het hoger onderwijs. Van 2008 tot 2013 was hij lector Organiseren van Innovatie aan de Hogechool Utrecht. De laatste jaren is hij daar tevens actief als docent bij de Master of Project Management, Master of European Business en de Master of Real Estate and Facility Management. Verder is Paul Breman verbonden aan Saxion Hogeschool, de Open Universiteit, Erasmus Universiteit, de LOI, Haagse Hogeschool, Henley Business School in Engeland, Karlshochschule in Duitsland en FMR en de College of Accountancy in Suriname. Tevens is hij voorzitter van de examencommissie van de masteropleidingen aan de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht en lid van de examencommissie van Eurocollege te Rotterdam. Daarnaast is hij actief als voorzitter van Thames Valley Associates. Paul studeerde (organisatie)sociologie in Amsterdam en Leiden en promoveerde in Engeland in de bedrijfskunde op de lerende organisatie en marktoriëntatie. Zijn belangstelling ligt bij besturing van organisaties, organisatiecultuur, leerprocessen in organisaties, HRM en sociale innovatie.

Curriculum vitae

Opleidingen

 • 1993-1998 Henley/Brunel, UK, doctoraat (dr.) in de bedrijfskunde Titel thesis: The Learning Organisation and Market Orientation: A Study of Dutch Export Companies in the Netherlands
 • 1979-1982 Rijksuniversiteit Leiden (doctoraal), Organisatiesociologie/organisatiekunde
 • 1976-1979 Universiteit van Amsterdam (kandidaats) cum laude, Sociologie

Functies in het onderwijs

Lector Organiseren van Innovatie Hogeschool Utrecht (2008-2012)

Als lector verantwoordelijk voor onderzoek, onderwijs en ontwikkelen beroepspraktijk binnen de faculteit economie en management. Co-promotor voor vier promovendi op het gebied van organisatie en sociale innovatie en verantwoordelijk voor onderzoeksopdrachten voor particuliere instellingen, o.a. het EFRO sociale innovatieproject in het mkb “Mijn Bedrijf 2.0.”. Onderwijs: minors (Consultancy, Charismatisch Leiderschap, Management in de Publieke Sector, Gezondheidseconomie en afstudeerrichtingen (o.a. Business en HRM). Ook betrokken bij de NVAO accreditatie van Master of Projectmanagement en Master of Accountancy & Auditing. Lid netwerk HRM-lectoren in Nederland.

Voorts de volgende huidige onderwijsfuncties:

 • Docent/scriptiebegeleider aan de posthbo Bedrijfskunde van de HU (vanaf 2001)
 • Lecturer Management & Organisatie Master of Project Management Hogeschool Utrecht (vanaf 2009)
 • Lecturer Management & Organisatie Master of Facility Management & Real Estate Hogeschool Utrecht (vanaf 2010)
 • Lecturer Master Organisatiecoaching (vanaf 2013)
 • Lecturer Management & Organisatie Master of Facility Management & Real Estate Saxion (vanaf 2011)
 • Lecturer Master of Leadership Karlshochschule, International University, Karlsruhe, Duitsland (vanaf 2011)
 • Lecturer Master of Public Administration Institute of Social Studies/Erasmus University en Lim A Po Institute Suriname (vanaf 2009)
 • Master scriptiebegeleider Bedrijfswetenschappen Open Universiteit (vanaf 2000)
 • Doctoral supervisor Henley Business School of Reading University in UK (vanaf 2000)
 • Programmaleider, docent en curriculumontwikkelaar MBA aan de LOI (vanaf 2001)
 • Voorzitter Examencommissie Masteropleidingen Faculteit Economie & Management Hogeschool Utrecht (vanaf 2011)
 • Sinds 2000 ontwikkelaar, opsteller en beoordelaar van examens aan masters en posthbo

Eerdere ervaring in het onderwijs

 • 1995-1998: docent/scriptiebegeleider aan de Henley MBA 2/7
 • 1997-2000: docent/scriptiebegeleider aan de Sheffield/Utrecht MBA
 • 1996-1999: learning manager Master of Occupational Health bij Sioo

Andere werkervaring

Breman Management Consultant BV (Vanaf 1995)

Senior organisatieadviseur / Directeureigenaar
HRMen organisatieadviesopdrachten in alle sectoren
Ondersteuning van welzijnsinstellingen bij hun ondernemingsgerichte ontwikkeling ten gevolge van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Strategieformulering (laatstelijk Post NL en WSM)
Thames Valley Associates UA, Board Member, verantwoordelijk voor kwaliteit en opleiding (2012…)

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers BV (2005-012)

Als senior organisatieadviseur werkzaam in alle sectoren op het gebied van HRM, organisatieen veranderkunde en medezeggenschap. Lid van de Ondernemingsraad van Twynstra Gudde

Uitgevoerde opdrachten:

 • adviseur grote professionele organisatie om invulling te geven aan diversiteit in het personeelsbeleid
 • trainer people management voor de managing partners van een grote professionele adviesorganisatie
 • projectleider organisatiestructurering grote gemeente na fusie
 • programmamanager ontwikkeling leeftijdsbewust personeelsbeleid voor grote gemeente
 • adviseur ontwikkeling levensfase beleid voor energieleverancier
 • programmamanager doorlichten HRfunctie en afdeling en salarisadministratie van grote woningcorporatie en in lijn brengen met de gewenste organisatiestrategie en vertaling naar dooren uitstroom
 • projectleider Management Development voor een groot ziekenhuis
 • begeleider klein en snelgroeiend adviesbureau met zijn strategie, HRMbeleid en coaching partners op invulling geven aan HRMkwesties
 • coach van en begeleider van intervisie met professionals
 • projectleider MDprogramma voor partners van groot adviesbureau
 • projectleider organisatieinrichting woningcorporatie na kanteling van de organisatie
 • onderzoeker evaluatie reorganisatieprojecten van de afgelopen jaren bij Rijksoverheid
 • lid van visitatiepanel van diverse NVAO audits bij particuliere hoger onderwijsinstellingen
 • projectleider doorlichten afdeling regiopolitie en in lijn brengen met de gewenste organisatiestrategie in opdracht van de korpsleiding
 • advies beloningsstructuur voor een instelling voor gezondheidszorg
 • projectleider CAOvergelijking en advies voor GGZ instelling
 • projectleider doorlichten en benchmarking afdeling van pensioenfonds
 • ontwerper functiegebouw van een verzekeraar
 • programmamanager ontwikkeling strategie en HR beleid voor ouderenwelzijnsinstelling in de randstad
 • adviseur voor ontwikkeling OR-structuur voor grote kinderopvang organisatie
 • projectleider strategische samenwerking en fusie van een aantal welzijnsorganisaties in ZuidHolland
 • programmamanager Master of Finance & Control voor grote adviesorganisatie
 • programmamanager Master of Accountancy & Advies voor hogeschool
 • projectleider organisatieverandering groot waterleidingsbedrijf in de Randstad
 • HR manager outsourcing facilitair bedrijf van investeringsbank
 • adviseur OR bij outsourcing catering van ministerie
 • ontwerper en begeleider van een strategische werkconferentie van een groot agrarisch bedrijf
 • ontwerper en begeleider van een managementconferentie van de top van een grote gemeente
 • HR adviseur fusie drie gemeenten
 • organisator workshops Leiderschap en HRM voor leidinggevenden van diverse bedrijven en overheden in Suriname
Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht (2002-2005)
 • MD & HRMbeleid verantwoordelijke: 3/7
 • ontwikkeling en beheer competentiemanagement voor managers (inclusief het verzorgen van de 360 graden feedback)
 • ontwikkeling en beheer prestatiebeloning voor managers
 • ontwikkeling collectieve opleidingsprogramma’s voor managers
 • individueel opleidingsen ontwikkeladvies hogere functionarissen
 • advisering en projectleiding reorganisaties
 • ondersteuning decentrale P&Oadviseurs
 • vervanging Directeur Personeel & Opleidingzaken bij afwezigheid
PA Consulting Group te Utrecht (2000-002)

Principal Consultant People and Organisational Change

Workshops HRMstrategie en informatisering voor de overheid in Maleisië. Opzetten HR Shared Service Center Barclays Bank in UK. Herstructurering HRfunctie in Europa voor Barclays Capital. Stakeholdersonderzoek Verbond van Verzekeraars. Herstructurering HRfunctie Rabobank Nederland en begeleiding fusies lokale Rabobanken. Begeleiding reorganisatie BioPartner

Rabobank Nederland te Dordrecht (1997-2000)

Teamleider/Senior Adviseur Personeel en Organisatie Lokale Banken
Teamleider van de P&O en loopbaan adviseurs. Teamleider implementatie
SAPHR. Voorzitter werkgroep HRMstrategie en planning en Senior
adviseur HRM en organisatieontwikkeling ZuidHolland. Belangrijk deel van het werk was het adviseren bij fusies tussen en het ontwikkelen van HRM beleidsplannen bij lokale Rabobanken

Sioo te Utrecht (19962009)

Learning Manager en examinator Postdoctorale Opleiding Arbeiden
Organisatiekundige voor de Arbodienstverlening.
TNOArbeid te Leiden en Amsterdam (19961997)
SeniorAdvisering bedrijven over complexe P&O kwesties.

Breman, Spaans & Harnas Management Consultants te Den Haag (1992-1995)

Directeur/eigenaar
Het adviesbureau is begin 1992 met de drie oprichters/partners gestart en

bestond uit tien medewerkers. Adviesdiensten: organisatieontwikkeling, organisatieen cultuurverandering, onderzoek, interimmanagement, personeelsmanagement, assessment centers, individuele begeleiding/ supervisie, training, opleiding, strategische werkconferenties en verkeer en vervoer. De meeste opdrachtgevers in de overheids en nonprofit sector en binnen het MKB.

BSO/Origin te Den Haag (nu Atos) (1988-1992)

Senior consultant
Projectleider Verbetering Financieel Beheer (VFB) bij het Ministerie van OCW. Lid van het projectteam Personeels Informatiesysteem Koninklijke Landmacht (PINSKL) en na verloop van tijd als adviseur werkzaam voor de Directie Personeel KL (DPKL) van de Koninklijke Landmacht als dagelijks projectleider ‘Decentralisatie en Professionalisering Personele Functie KL’ Daarnaast O&Iopdrachten voor Shell en intern BSO. Ontwikkeling, organisatie en uitvoering consultantsopleiding BSOadviseurs
Tevens voorzitter van de centrale Ondernemingsraad (COR) van BSO/Origin en bestuurslid van de Stichting Personeelsopties BSO.

Van Dien Organisatie te Utrecht (nu PWC) (1985-1988)

Organisatieadviseur 4/7
Naast het verrichten van executive search belast met projecten op strategisch, personeels, organisatiekundig
en financieeleconomisch gebied. Sectoren: overheid, zorg, nonprofit, zakelijke dienstverlening, MKB en transportsector.

Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag (1981-1985)

Adviseur bij de Hoofd afdeling Organisatie & Informatie.