Toon 0 resultaten

Jaap Koelewijn (1956) studeerde algemene economie en promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderwerp bedrijfseconomisch toezicht op het bankwezen. Hij werkte vervolgens in diverse researchfuncties in de financiële sector. Bij MeesPierson was hij aandelenanalist van de Europese financiële sector en vermogensbeheerder, bij IRIS (een gezamenlijke dochter van Rabobank en Robeco) was hij hoofd strategie respectievelijk onderdirecteur research en bij de Autoriteit Financiële Markten was hij hoofd research. Naast inhoudelijke expertise heeft hij ook ruime ervaring met het leidinggeven aan professionele teams en uiteenlopende bestuurlijke werkzaamheden.

Sinds begin 2000 is hij zelfstandig adviseur. Zijn praktijk heet Financieel Denkwerk. Hij combineert in zijn werkzaamheden zijn ervaring in de wetenschap, de financiële praktijk en het toezicht. Zijn werkzaamheden concentreren zich op het gebied van financiering en belegging en risicomanagement enerzijds en de daarbij behorende regelgeving en toezichtvraagstukken anderzijds. Zijn werkzaamheden bestaan uit het doen van onderzoek, het geven van goed onderbouwde opinies en het uitwerken van oplossingen ten behoeve van zijn opdrachtgevers.

Zijn aandachtsgebied is corporate governance in het algemeen en die van financiële instellingen in het bijzonder.

Daarnaast geeft hij hoogwaardige trainingen aan professionals. Verder adviseert hij op bestuurlijk niveau bij een aantal grote accountantskantoren, financiële instellingen, advocatenkantoren, het openbaar ministerie en toezichthouders. Voor deze partijen voert hij ook onderzoeken uit. Hij heeft zelf diverse toezichthoudende functies, is lid van visitatiecommissies en van besturen. Daarnaast publiceert hij regelmatig, onder andere in het Financieele Dagblad; en geeft hij presentaties en lezingen.

Currucilum vitae

Werkervaring

2001-april 2003 Autoriteit Financiële Markten, Amsterdam, hoofd research.

Het doen van onderzoek naar strategische veranderingen in de financiële sector, van belang voor toezicht. Onderzoek naar geheimhoudingsplicht en publicatiebevoegdheid van toezichthouders, wetgeving rond emissies, effecten-leaseconstructies, in-house matching, opzetten kennismanagementsysteem, publicaties over beleggingshypotheken. Het geven van presentaties voor instellingen en opleidingen.

1996-1999 IRIS bv, Robeco NV, Rotterdam, Hoofd research/strategie, onderdirecteur.

Verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de research en de externe contacten. Aansturing van een team van professionals, herstructureren van afdeling en ontwikkelen van nieuwe concepten en producten. Onderhouden van modelportefeuilles aandelen en obligaties.

1992-juni 1996 Pierson, Heldring en Pierson / MeesPierson NV, Amsterdam

Senior financieel analist Europese financiële waarden: Nederlandse financiële instellingen, Duitse en Zwitserse banken. Strategische advisering raad van bestuur in het kader van de herpositionering van de bank na de fusie

1985-1992 Vrije Universiteit, Vakgroep financiering en belegging Amsterdam

Onderzoeker (1985 - 1989)/Universitair Docent (1989 - 1992). Het verrichten van onderzoek als voorbereiding op pro¬motie (afgerond in 1992). Het verrichten van onderzoek voor derden, onderwijs en bestuurlijke taken

1983 –1985

Docent Economie aan VWO en HBO

Opleiding

2006/7: Persoonlijk coachingsprogramma bij Stobberingh’ advies te Den Haag
2006: Rijksuniversiteit Leiden, opleiding voor gerechtelijk deskundige
1999: IMD te Lausanne, Mobilizing People, cursus management voor hoger kader
1997: Leidinggeven aan professionals, Boertien en Partners
1975-1983: Economische Wetenschappen, monetaire afstudeervariant, met aanvullend vak financiering en belegging en met afstudeerstage bij De Nederlandsche Bank, Vrije Universiteit Amsterdam.
1968-1975: Gymnasium ß, Sweelinck College, Amsterdam.

Nevenactiviteiten

 • Commissaris Van Boom & Slettenhaar
 • Commissaris Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen
 • Lid Beleggingscommissie pensioenfonds Hoogovens
 • Lid Beleggingscommissie Bovemij Verzekeringen
 • Hoofdredacteur VBA Journaal

Eigen praktijk

Financieel Denkwerk dr. Jaap Koelewijn B.V.

Advisering:
 • Autoriteit Financiële Markten op het gebied van consumenteneducatie, Chinese Muren, risicoanalyse en toezicht op hedgefondsen
 • Ontwikkelen en implementeren permanente educatie integriteitmodule voor het Dutch Securities Institute (DSI); onderdelen beleggingsanalist en vermogensbeheerder
 • Evaluatie van het ALM beleid en beleggingsproces bij een beursgenoteerde verzekeraar in België, i.s.m Ortec Consultants; idem bij een dochter van een Nederlandse bank.
 • Advisering bij beursgangen: beoordelen waardering en haalbaarheidsonderzoek
 • Waardebepaling bedrijven: ontwikkelen waarderingsmodel
 • Schrijven van deskundigenrapporten en advisering van, toezichthouders accountants en advocaten
 • Onderzoek bij NIB Capital inzake organisatie Hypotheekbedrijf
 • Onderzoek bij verzekeringsmaatschappij inzake organisatie van en toezicht op beleggingsbeleid
 • Advieswerkzaamheden bij vastgoedfonds inzake financiering van de activa en balansverhoudingen
Publicitaire en opiniërende werkzaamheden
 • Wekelijkse column in het Financieele Dagblad
 • Opiniërende bijdragen aan bladen van Kluwer, FEM Business (tot 2003),
 • Discussieprogramma’s over beleggingsfondsen voor Business News Radio
 • Commentaren voor de media
Training, coaching en kennisoverdracht
 • Structureren en geven van cursus senior beleggingsadviseur voor NIBE-SVV
 • Workshops voor ABN-AMRO, ING en Rabobank: beleggen, zorgplicht, integriteit
 • Programma bij DNB inzake toezicht op integere bedrijfsvoering
 • Docent en scriptiebegeleider bij EURAC (Post Doctorale. Controllers Opleiding Erasmus Universiteit), RUG
 • Presentaties bij banken, accountantskantoren, seminars